Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze

-20%

Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi poradnik, w którym w sposób kompleksowy omówiono zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r., skupiając się na kwestiach mogących być źródłem rozbieżności interpretacyjnych, a w efekcie potencjalnych sporów z organami podatkowymi.


Publikacja obejmuje rozważania na temat możliwych kierunków interpretacji znowelizowanych przepisów, które zostały zobrazowane licznymi przykładami. Na szczególną uwagę zasługuje wzór dokumentacji podatkowej (lokalnej i grupowej) będący propozycją zastosowania nowych rozwiązań do typowych transakcji między podmiotami powiązanymi.


W opracowaniu przedstawiono m.in.:


źródła międzynarodowych regulacji dotyczących cen transferowych,
elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, a w sposób szczególny budzące wątpliwości sformułowania przepisów w zakresie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) oraz opisu danych finansowych, pozwalających na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
definicję podmiotów zobligowanych do włączenia do dokumentacji podatkowej lokalnej analiz danych porównawczych, omówienie etapów tego procesu oraz czynników porównywalności,
okoliczności, w których materializuje się obowiązek dołączenia do dokumentacji lokalnej informacji o grupie podmiotów powiązanych oraz poszczególne jej elementy,
analizę dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, takich jak raportowanie według krajów, uproszczone sprawozdanie i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji.
Autorzy poszukują ponadto odpowiedzi na pytania: jakie podmioty zobligowane będą do tworzenia dokumentacji podatkowej, uwzględniając kwestię odpowiedniej skali działalności oraz istnienia powiązań (kryterium podmiotowe), a także jakie relacje będą uznane za kwalifikujące się do ujęcia w dokumentacji lokalnej (zakres przedmiotowy).


Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla kadry menedżerskiej, specjalistów ds. finansów i księgowości - dyrektorów finansowych, analityków oraz księgowych, jak również osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowej, w tym radców prawnych i doradców podatkowych. Zainteresuje także pracowników naukowych i studentów.


Liczba stron358
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-106-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW |9
  
  WSTĘP |11
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  ANALIZA REGULACJI
  
  ROZDZIAŁ    1
  WPŁYW REGULACJI MIĘDZYNARODOWYCH NA KSZTAŁT POLSKICH b PRZEPISÓW W b ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH |17
  1.1. Źródła regulacji międzynarodowych dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi |18
  1.1.1. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych |20
  1.1.2. Pakiet działań BEPS |24
  1.1.3. Działalność Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych |33
  1.2. Regulacje polskie w kontekście uregulowań międzynarodowych |44
  
  ROZDZIAŁ    2
  ZAKRES PODMIOTOWY OBOWIĄZKU SZCZEGÓLNEGO DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI |49
  2.1. Podmioty zobligowane do tworzenia dokumentacji podatkowej |50
  2.1.1. Podział powiązań w stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2016 r. |50
  2.1.2. Powiązania w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2017 r. |60
  2.2. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej |61
  2.3. Skala działalności |63
  2.4. Podatnicy rozpoczynający działalność |67
  Ocena regulacji |67
  Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji |68
  
  ROZDZIAŁ 3
  ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBOWIĄZKU SZCZEGÓLNEGO DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI |75
  3.1. Pojęcie transakcji |75
  3.1.1. Umowy zarządzania płynnością |77
  3.1.2. Aport |78
  3.1.3. Umorzenie wierzytelności |79
  3.1.4. Zbycie udziałów celem ich umorzenia |79
  3.1.5. Darowizna |80
  3.2. Inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi |81
  3.3. Istotny wpływ transakcji lub innych zdarzeń na wysokość dochodu (straty) podatnika |85
  3.4. Umowa spółki niebędącej osobą prawną oraz umowa wspólnego przedsięwzięcia lub inna umowa o podobnym charakterze |93
  3.5. Relacje z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową |94
  3.6. Wyłączenia obowiązku dokumentowania określonych kategorii transakcji |96
  3.7. Dokumentacja podatkowa transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów |97
  Ocena regulacji |99
  Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji |100
  
  ROZDZIAŁ 4
  DOKUMENTACJA PODATKOWA LOKALNA (LOCAL FILE) |103
  4.1. Forma dokumentacji podatkowej lokalnej |104
  4.2. Elementy dokumentacji podatkowej lokalnej w rozumieniu polskich przepisów a regulacje międzynarodowe |104
  4.3. Część pierwsza dokumentacji podatkowej lokalnej – opis transakcji oraz innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) |108
  4.3.1. Ogólna charakterystyka transakcji lub innych zdarzeń |108
  4.3.2. Dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń |109
  4.3.3. Dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia |110
  4.3.4. Opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń |111
  4.3.5. Wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) |112
  4.4. Część druga dokumentacji podatkowej lokalnej – analiza danych porównawczych |117
  4.5. Część trzecia dokumentacji podatkowej lokalnej – opis danych finansowych podatnika |117
  4.6. Część czwarta dokumentacji podatkowej lokalnej – informacje o podatniku |123
  4.7. Część piąta dokumentacji podatkowej lokalnej – dokumenty |125
  Ocena regulacji |126
  Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji |127
  
  ROZDZIAŁ 5
  ANALIZY DANYCH PORÓWNAWCZYCH JAKO OBLIGATORYJNY ELEMENT DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH |131
  5.1. Pojęcie analizy danych porównawczych |132
  5.2. Progi wartościowe dla wymogu wykonywania analiz danych porównawczych |133
  5.3. Elementy analizy danych porównawczych |138
  5.4. Opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty |143
  Ocena regulacji |148
  5.5. Źródła danych porównawczych |149
  5.6. Analiza porównywalności |155
  
  ROZDZIAŁ 6
  DOBÓR METODY KALKULACJI CEN TRANSFEROWYCH W KONTEKŚCIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ |174
  6.1. Metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen |174
  6.2. Tradycyjne metody szacowania dochodu (straty) |176
  6.3. Metody zysku transakcyjnego szacowania dochodu (straty) |193
  
  ROZDZIAŁ 7
  DOKUMENTACJA PODATKOWA GRUPOWA (MASTER FILE) |201
  7.1. Zakres podmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji grupowej (master file) |202
  7.1.1. Podmioty zobowiązane do dołączenia informacji o grupie podmiotów powiązanych do dokumentacji podatkowej |202
  7.1.2. Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych |207
  7.1.3. Termin sporządzenia i aktualizacji informacji o grupie podmiotów powiązanych |209
  7.1.4. Język, w jakim powinna zostać sporządzona informacja o grupie podmiotów powiązanych |212
  7.2. Elementy dokumentacji grupowej (master file) w rozumieniu polskich przepisów a regulacje międzynarodowe |214
  7.3. Zakres przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji grupowej (master file) – elementy informacji o grupie podmiotów powiązanych |218
  7.3.1. Struktura organizacyjna |219
  7.3.2. Zasady wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) |220
  7.3.3. Przedmiot i zakres działalności |223
  7.3.4. Istotne wartości niematerialne |226
  7.3.5. Sytuacja finansowa |230
  7.3.6. Porozumienia z administracjami podatkowymi w sprawach podatku dochodowego |231
  Ocena regulacji |232
  
  ROZDZIAŁ 8
  INNE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, OBOWIĄZUJĄCE TERMINY, PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN |233
  8.1. Obowiązki sprawozdawcze |233
  8.1.1. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej |234
  8.1.2. Uproszczone sprawozdanie dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi |236
  8.1.3. Raportowanie według krajów (country-by-country reporting) |238
  8.2. Obowiązujące terminy w zakresie obowiązków informacyjnych |240
  8.2.1. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz jej aktualizacji |240
  8.2.2. Termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym |246
  8.2.3. Terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, uproszczonego sprawozdania, raportu według krajów |247
  Ocena regulacji |248
  8.3. Przygotowanie do zmian w praktyce |249
  8.3.1. Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych |249
  8.3.2. Opracowanie harmonogramu działań w związku z obowiązkami dokumentacyjnymi |251
  8.3.3. Wdrożenie procedur wewnętrznych |253
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  PRZYKŁAD DOKUMENTACJI LOKALNEJ ORAZ GRUPOWEJ
  
  ROZDZIAŁ 9
  PRZYKŁAD DOKUMENTACJI PODATKOWEJ |257
  Uwagi wstępne |257
  Dokumentacja podatkowa (local file) Automotive™ |261
  Dokumentacja podatkowa grupowa (master file) Automotive™ |318
  
  BIBLIOGRAFIA |345
  
  SPIS TABEL |351
  
  SPIS RYSUNKÓW |355
  
  AUTORZY |357
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia