Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

-20%

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej.


W pracy omówiono problematykę dotyczącą m.in.:


rejestracji działalności stomatologicznej,
obowiązków sanitarnych,
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom i bezpieczeństwem biologicznym,
odpadów medycznych,
dokumentacji medycznej i zgody na leczenie,
ochrony danych osobowych,
zatrudniania pracowników.


Książka została napisana prostym, zrozumiałym językiem, a zagadnienia ukazano w formie przystępnych wyjaśnień i komentarzy podpartych dodatkowo orzecznictwem sądowym. Publikację wzbogacono o 180 wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia gabinetu stomatologicznego.


Wzory pism dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.dokumentacja-gabinetu-stomatologicznego.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów prowadzących indywidualną praktykę, właścicieli dużych gabinetów i klinik stomatologicznych oraz studentów stomatologii.


Liczba stron588
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-625-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    21
  
  
  I
  DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI STOMATOLOGICZNEJ
  
  
  Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? | str.    25
  1. Uwagi wprowadzające | str.    25
  2. Jaką formę działalności wybrać? | str.    25
  3. Rejestracja działalności gospodarczej | str.    28
  4. Wniosek o rejestrację - OIL | str.    30
  5. Jak uzyskać bezpieczny profil ePUAP? | str.    30
  6. Rejestracja w RPWDL | str.    30
  7. Załączniki wymagane przy rejestracji w OIL | str.    31
  8. Umowa najmu gabinetu stomatologicznego | str.    32
  9. Umowa o współpracy z podmiotem leczniczym | str.    33
  10. Co zawiera pieczątka? | str.    33
  11. Co zrobić, gdy doszło do utraty pieczątki? | str.    34
  12. Obowiązki właściciela działalności stomatologicznej | str.    34
  13. Regulamin organizacyjny | str.    35
  14. Odpady medyczne | str.    37
  15. Sprawozdania statystyczne | str.    37
  16. Dokumentacja medyczna | str.    38
  17. Dokumentacja zbiorcza | str.    38
  17.1. Księga przyjęć | str.    38
  17.2. Księga pracowni diagnostycznej | str.    39
  17.3. Księga zabiegów | str.    39
  18. Wystawianie recept dla celów prywatnych | str.    40
  19. Kontrole wewnętrzne | str.    41
  20. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str.    41
  21. Kasa fiskalna | str.    42
  22. Zgłoszenie prowadzącego gabinet dentystyczny do ubezpieczenia | str.    43
  23. Konto firmowe dla gabinetu dentystycznego | str.    43
  24. Jakie warunki lokalowe musi spełniać gabinet dentystyczny? | str.    43
  25. Różnice pomiędzy praktyką a podmiotem leczniczym | str.    46
  26. Prawa pacjenta | str.    48
  27. Informacja dotycząca monitoringu | str.    48
  28. Informacja dotycząca zakazu palenia | str.    49
  29. Zestaw do udzielania pierwszej pomocy | str.    49
  30. Rejestracja podmiotu leczniczego | str.    50
  31. Cennik | str.    51
  
  Wzory do rozdziału I | str.    53
  1. Wniosek do CEIDG | str.    54
  2. Wniosek o nadanie uprawnień | str.    56
  3. Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC (praktyka) | str.    57
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków prowadzenia działalności leczniczej (praktyka) | str.    58
  5. Oświadczenie o prawdziwości danych (praktyka) | str.    59
  6. Umowa wynajęcia gabinetu stomatologicznego | str.    60
  7. Umowa z podmiotem leczniczym | str.    63
  8. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów niemających kontraktu z NFZ) | str.    67
  9. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów mających kontrakt z NFZ) | str.    71
  10. MZ-11 | str.    76
  11. MZ-88 | str.    82
  12. MZ-89 | str.    84
  13. ZD-3 | str.    93
  14. Księga przyjęć | str.    96
  15. Księga diagnostyczna | str.    97
  16. Księga zabiegów | str.    98
  17. Wykaz recept do celów prywatnych | str.    99
  18. Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej | str.    100
  19. Protokół kontroli wewnętrznej | str.    102
  20. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str.    105
  21. Oświadczenie do urzędu skarbowego w sprawie kasy fiskalnej | str.    107
  22. Wybrane prawa pacjenta | str.    108
  23. Oświadczenie podmiotu leczniczego o zgodności z prawdą danych objętych wnioskiem | str.    111
  24. Oświadczenie podmiotu leczniczego o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej | str.    112
  
  Rozdział II. Procedury sanitarne i sterylizacyjne | str.    113
  1. Zagadnienia wstępne | str.    113
  2. Procedury sanitarne | str.    114
  3. Czy można prać ubrania robocze w domu? | str.    115
  4. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami | str.    115
  5. Procedury sterylizacyjne | str.    116
  5.1. Zasady pakowania pakietów | str.    116
  
  Wzory do rozdziału II | str.    117
  25. Plan higieny | str.    118
  26. Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku | str.    122
  27. Procedura dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych | str.    124
  28. Procedura dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych | str.    126
  29. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni | str.    128
  30. Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym | str.    130
  31. Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk | str.    132
  32. Procedura higienicznej dezynfekcji rąk | str.    134
  33. Procedura mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych | str.    136
  34. Środki używane do dezynfekcji | str.    138
  35. Procedura używania narzędzi sprzątających | str.    139
  36. Procedura prania brudnej bielizny | str.    140
  37. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sanitarnymi | str.    142
  38. Procedura otwierania opakowań sterylnych | str.    143
  39. Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo-foliowe | str.    145
  40. Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji | str.    147
  41. Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji | str.    148
  42. Procedura transportu narzędzi do sterylizacji | str.    152
  43. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sterylizacyjnymi | str.    153
  
  Rozdział III. Procedury dotyczące odpadów medycznych | str.    154
  1. Uwagi wprowadzające | str.    154
  2. Odpady niebezpieczne | str.    154
  3. Właściwości powodujące, że odpady są niebezpieczne | str.    155
  4. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi | str.    155
  5. Zbieranie - magazynowanie | str.    155
  6. Umowa z podmiotem odbierającym odpady medyczne | str.    156
  7. Wspólny lokal, kilku wytwórców odpadów | str.    156
  8. Świadczenie usług na rzecz podmiotu leczniczego | str.    157
  9. Odpowiedzialność wytwórcy | str.    157
  10. Karta przekazania odpadów | str.    158
  11. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str.    158
  12. Wniosek o potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str.    159
  13. Termin doręczenia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str.    159
  14. Przechowywanie i udostępnianie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str.    159
  15. Konsekwencje braku dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str.    160
  16. Ewidencja odpadów | str.    160
  17. Zbiorcze zestawienie o odpadach | str.    161
  18. Postępowanie z odpadami medycznymi | str.    161
  19. Podział odpadów i sposób segregacji | str.    162
  20. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach | str.    163
  21. Czas przechowywania odpadów medycznych | str.    164
  22. Oznakowanie worka i pojemników | str.    164
  23. Miejsce magazynowania: temperatury i czas przechowywania | str.    164
  24. Procedury dotyczące odpadów medycznych | str.    166
  24.1. Procedura postępowania z odpadami medycznymi | str.    166
  24.2. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki | str.    166
  24.3. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych | str.    166
  24.4. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym | str.    166
  
  Wzory do rozdziału III | str.    167
  44. Karta przekazania odpadów | str.    168
  45. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str.    171
  46. Wniosek o wydanie potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów | str.    174
  47. Ewidencja odpadów | str.    175
  48. Zbiorcze zestawienie o odpadach | str.    178
  49. Biologiczne czynniki chorobotwórcze | str.    181
  50. Przepisy dotyczące pomieszczeń według projektu | str.    183
  51. Procedura postępowania z odpadami medycznymi | str.    185
  52. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki | str.    188
  53. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych | str.    191
  54. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym | str.    194
  55. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami w zakresie odpadów medycznych | str.    196
  
  Rozdział IV. Zranienie w gabinecie | str.    197
  1. Procedury zranień | str.    197
  2. Na kim ciąży obowiązek sporządzenia procedur zranień? | str.    198
  3. Zakres procedur | str.    199
  4. Forma sporządzenia procedur | str.    200
  5. Aktualizacja procedur | str.    200
  6. O czym pracodawca ma informować pracowników? | str.    201
  7. Procedury zapobiegania zakażeniom | str.    201
  7.1. Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami | str.    201
  7.2. Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej | str.    202
  7.3. Procedura poekspozycyjna | str.    202
  7.4. Indywidualna karta ekspozycji | str.    203
  8. Kiedy dochodzi do ekspozycji? | str.    204
  9. Znane źródło potencjalnego zakażenia | str.    204
  10. Nieznane źródło potencjalnego zakażenia | str.    205
  11. Rejestr zranień | str.    205
  12. Procedura używania środków chemicznych | str.    205
  13. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str.    206
  14. Raport zranień | str.    207
  
  Wzory do rozdziału IV | str.    209
  56. Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami | str.    210
  57. Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej | str.    214
  58. Procedura poekspozycyjna | str.    218
  59. Indywidualna karta ekspozycji | str.    221
  60. Rejestr zranień | str.    226
  61. Procedura używania środków chemicznych | str.    227
  62. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str.    230
  63. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str.    233
  64. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami zranień | str.    235
  65. ZLK-1 | str.    236
  66. Instrukcja postępowania w przypadku zranienia | str.    238
  67. Instrukcja postępowania po ekspozycji błon śluzowych | str.    239
  68. Instrukcja postępowania po ekspozycji oka | str.    240
  
  Rozdział V. Szkodliwe czynniki biologiczne | str.    241
  1. Uwagi wprowadzające | str.    241
  1.1. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych | str.    241
  1.2. Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne | str.    242
  1.3. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str.    242
  1.4. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str.    243
  2. Kto ma dostęp do rejestrów? | str.    243
  3. Co należy zrobić, gdy u pracownika rozpoznano chorobę, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego? | str.    244
  
  Wzory do rozdziału V | str.    245
  69. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych | str.    246
  70. Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne | str.    249
  71. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str.    252
  72. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str.    253
  73. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi zagrożeń biologicznych | str.    255
  
  Rozdział VI. Postępowanie dotyczące wypadku przy pracy | str.    256
  1. Uwagi wprowadzające | str.    256
  2. Nagłe zdarzenie | str.    256
  3. Przyczyna zewnętrzna | str.    257
  4. Uraz | str.    257
  5. Związek przyczynowy | str.    257
  6. Obowiązki pracodawcy a wypadek przy pracy | str.    258
  6.1. Zespół powypadkowy | str.    258
  6.2. Karta statystyczna wypadku | str.    259
  
  Wzory do rozdziału VI | str.    261
  74. Protokół powypadkowy | str.    262
  75. Protokół przesłuchania świadka/poszkodowanego | str.    266
  76. Statystyczna karta wypadku | str.    268
  
  Rozdział VII. Kontrola sanepidu | str.    278
  1. Zagadnienia wstępne | str.    278
  1.1. Kontrola planowa | str.    278
  1.2. Termin przeprowadzenia kontroli | str.    279
  1.3. Kontrola doraźna | str.    279
  1.4. Dokumenty uprawniające do kontroli | str.    279
  1.5. Kontrola epidemiologiczna | str.    280
  1.6. Uprawnienia inspektora | str.    280
  1.7. Prawa i obowiązki kontrolowanego | str.    281
  2. Jak przygotować się na kontrolę Sanepidu? | str.    282
  2.1. Wizja lokalna | str.    282
  2.2. Pakiety | str.    282
  2.3. Przechowywanie odpadów medycznych | str.    282
  2.4. Higiena i dezynfekcja | str.    282
  2.5. Sterylizacja | str.    283
  2.6. Brudownik | str.    283
  2.7. Pomieszczenia techniczne | str.    283
  2.8. Pomieszczenia socjalne | str.    283
  2.9. Dokumentacja firmy | str.    284
  2.10. Dokumentacja procedur sanitarnych | str.    284
  3. Konsekwencje naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych | str.    284
  4. Kontrola radiologiczna | str.    285
  
  Wzory do rozdziału VII | str.    287
  77. Lista przed kontrolą SANEPIDU | str.    288
  
  Rozdział VIII. Kontrola urzędu rejestrowego | str.    292
  
  Wzory do rozdziału VIII | str.    293
  78. Lista przed kontrolą urzędu rejestrowego | str.    294
  
  
  II
  DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
  
  
  Rozdział I. Zatrudniamy pracownika | str.    301
  1. Uwagi wprowadzające | str.    301
  2. Problemy z umowami zlecenia | str.    302
  2.1. Rejestr przepracowanego czasu | str.    304
  2.2. Kary za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej | str.    304
  3. Umowa o pracę | str.    305
  3.1. Rodzaje umów o pracę | str.    306
  3.2. Elementy umowy o pracę | str.    307
  4. Czas pracy w medycynie | str.    308
  5. Szkolenia BHP w stomatologii | str.    309
  5.1. Jakiego typu szkolenia muszą być przeprowadzone dla pracowników zatrudnianych w działalności stomatologicznej? | str.    309
  5.2. Szkolenie wstępne | str.    310
  5.3. Szkolenia okresowe | str.    310
  5.4. Kiedy pracodawca płaci za szkolenia? | str.    311
  6. Rozwiązanie umowy o pracę | str.    312
  6.1. Przyczyny wypowiedzenia uzasadniające jego skuteczność | str.    312
  6.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str.    313
  6.3. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę | str.    313
  6.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    314
  
  Wzory do rozdziału I | str.    315
  79. Umowa zlecenia | str.    316
  80. Rachunek do umowy zlecenia | str.    318
  81. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika | str.    319
  82. Umowa o pracę | str.    320
  83. Informacja o warunkach zatrudnienia | str.    321
  84. Informacja do umowy o pracę | str.    322
  85. Oświadczenie o ryzyku zawodowym | str.    324
  86. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności | str.    325
  87. Informacja na temat równego traktowania | str.    326
  88. Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego | str.    329
  89. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami BHP | str.    330
  
  Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika | str.    331
  1. Uwagi wprowadzające | str.    331
  1.1. Obowiązki pracownika | str.    331
  1.2. Zakaz konkurencji | str.    331
  1.3. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | str.    332
  1.4. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | str.    332
  2. Obowiązki pracodawcy | str.    333
  
  Wzory do rozdziału II | str.    335
  90. Umowa o zakazie konkurencji | str.    336
  91. Odzież robocza i obuwie | str.    338
  92. Informacja w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego | str.    339
  93. Roczna ewidencja czasu pracy | str.    340
  94. Miesięczna ewidencja czasu pracy | str.    341
  
  Rozdział III. Ocena ryzyka zawodowego | str.    342
  1. Uwagi wstępne | str.    342
  2. Przedmiot oceny ryzyka | str.    343
  3. Zakres osób i stanowisk do oceny ryzyka | str.    345
  4. Określenie urządzeń, narzędzi, które ma do dyspozycji pracownik | str.    346
  5. Na jakie zagrożenia wskazują instrukcje obsługi? | str.    346
  6. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe | str.    346
  7. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej | str.    346
  8. Wyniki pomiarów czynników szkodliwych | str.    347
  9. Oszacowanie ryzyka | str.    347
  10. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka | str.    349
  11. Terminy sporządzenia oceny ryzyka | str.    349
  12. Obowiązki pracodawcy | str.    350
  
  Wzory do rozdziału III | str.    351
  95. Ocena ryzyka: asystentka/higienistka | str.    352
  96. Ocena ryzyka: lekarz | str.    362
  97. Ocena ryzyka: rejestratorka | str.    372
  98. Ocena ryzyka: sprzątaczka | str.    380
  99. Ocena ryzyka: sterylizacja | str.    387
  100. Ocena ryzyka: pomoc stomatologiczna | str.    396
  
  
  III
  DOKUMENTACJA PACJENTA
  
  
  Rozdział I. Dokumentacja pacjenta | str.    409
  1. Uwagi wstępne | str.    409
  2. Dokumentacja indywidualna i zbiorcza | str.    410
  2.1. Podział dokumentacji indywidualnej | str.    410
  2.2. Kiedy dokonujemy wpisów w dokumentacji wewnętrznej? | str.    410
  2.3. Co wpisujemy w dokumentacji wewnętrznej? | str.    412
  3. Wpisy związane z założeniem indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta i udzieleniem świadczenia zdrowotnego | str.    412
  3.1. Oznaczenie podmiotu | str.    412
  3.2. Oznaczenie pacjenta | str.    413
  3.3. Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie | str.    413
  3.4. Informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego i leczniczego | str.    413
  3.5. Informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów | str.    414
  3.6. Wpisy lub kopie dokumentów związane z dokumentacją przedstawioną przez pacjenta | str.    414
  3.7. Wpisy lub kopie dotyczące dokumentacji zewnętrznej, skierowanie na badania, konsultacje | str.    414
  3.8. Oświadczenia pacjenta | str.    415
  3.9. Ankieta zdrowia | str.    415
  
  Wzory do rozdziału I | str.    417
  101. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych | str.    418
  102. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji | str.    419
  103. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych | str.    420
  104. Oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego | str.    421
  105. Oświadczenia dotyczące wykorzystania zdjęć | str.    422
  106. Oświadczenia - o zapłacie | str.    423
  107. Oświadczenia - ankiety o stanie zdrowia (osoba nieletnia) | str.    424
  108. Oświadczenia - ankiety o stanie zdrowia (osoba dorosła) | str.    426
  
  Rozdział II. Zgody na leczenie | str.    429
  1. Uwagi wstępne | str.    429
  2. Zgoda ustna, dorozumiana, czy pisemna | str.    430
  3. Nagrywać czy nie nagrywać? | str.    431
  4. Rodzaje zgód | str.    432
  4.1. Zgoda własna | str.    432
  4.2. Zgoda zastępcza | str.    432
  4.3. Zgoda równoległa | str.    433
  4.4. Brak zgody | str.    433
  5. Przesłanki prawidłowej zgody | str.    434
  5.1. Zgoda blankietowa | str.    434
  5.2. W jakich sytuacjach nie jest potrzebna zgoda? | str.    434
  5.3. Zgody a orzecznictwo | str.    435
  5.4. Ochrona OC na wypadek roszczeń pacjenta | str.    435
  
  Wzory do rozdziału II | str.    439
  109. Uprawnieni do wyrażenia zgody | str.    440
  110. Zgoda na leczenie zachowawcze | str.    444
  111. Zgoda na leczenie endodontyczne | str.    446
  112. Zgoda na leczenie chirurgiczne - ekstrakcja | str.    451
  113. Zgoda na leczenie protetyczne | str.    455
  114. Zgoda na leczenie implantologiczne | str.    463
  115. Zgoda na leczenie chirurgiczne - resekcja | str.    470
  116. Zgoda na licówki | str.    475
  
  Rozdział III. Udostępnianie dokumentacji medycznej | str.    480
  1. Uwagi wprowadzające | str.    480
  2. Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta | str.    480
  3. Sposoby udostępniania dokumentacji | str.    481
  4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji | str.    482
  5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji | str.    483
  6. Komu jeszcze musicie udostępnić dokumentację? | str.    483
  7. Czy lekarz, który już nie pracuje w gabinecie, może żądać wydania dokumentacji pacjentów, których leczył? | str.    484
  8. Jaki jest termin na udostępnienie dokumentacji? | str.    484
  9. Odmowa udostępnienia dokumentacji | str.    485
  10. Czy tylko kierownik podmiotu leczniczego może wydać dokumentację medyczną? | str.    485
  
  Wzory do rozdziału III | str.    487
  117. Wniosek o udostępnienie dokumentacji po śmierci pacjenta osoby bliskiej nieupoważnionej przez pacjenta | str.    488
  118. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej | str.    489
  119. Informacja dla pacjentów w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej | str.    490
  
  Rozdział IV. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji | str.    491
  
  Rozdział V. Ochrona danych osobowych | str.    493
  1. Uwagi wprowadzające | str.    493
  2. Dane wrażliwe | str.    493
  3. ADO, czyli administrator danych osobowych | str.    494
  4. Konsekwencje i odpowiedzialność | str.    494
  5. Odpowiedzialność karna i cywilna | str.    495
  6. Polityka bezpieczeństwa informacji | str.    495
  7. Mechanizmy ochrony informacji | str.    496
  8. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym | str.    496
  9. Dokumenty spełniające wymagania ustawy | str.    497
  10. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych | str.    497
  11. Wymóg zgody na przetwarzanie danych | str.    497
  12. Celowość przetwarzania danych | str.    497
  13. Adekwatność przetwarzania danych | str.    497
  14. Zasada ograniczenia czasowego | str.    498
  15. Prawo do informacji i korekty danych | str.    498
  
  Wzory do rozdziału V | str.    500
  120. Polityka bezpieczeństwa informacji (dla dokumentacji elektronicznej i papierowej) | str.    501
  121. Polityka bezpieczeństwa informacji (dla dokumentacji w wersji elektronicznej) | str.    515
  122. IZIS (dla dokumentacji elektronicznej) | str.    537
  123. Oświadczenie o przetwarzaniu danych | str.    558
  124. Oświadczenie o zachowaniu poufności | str.    559
  125. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych | str.    560
  126. Wykaz pomieszczeń | str.    561
  127. Wykaz zbiorów danych | str.    562
  128. Wniosek o wydanie upoważnienia | str.    563
  129. Upoważnienie do przetwarzania danych | str.    564
  130. Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych | str.    565
  131. Rejestr kopii zapasowych | str.    566
  132. Powołanie ADO | str.    567
  133. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami ochrony danych osobowych | str.    568
  
  Rozdział VI. Sytuacje wątpliwe w gabinecie. Pytania i wątpliwości | str.    569
  1. Czy muszę udostępnić dokumentację pacjentowi od ręki? | str.    569
  2. Czy pacjent może sam wpisać w dokumentacji swoje uwagi? | str.    569
  3. Co zrobić, gdy pacjent żąda wydania dokumentacji natychmiast i grozi, że wezwie policję? | str.    569
  4. Co zrobić, gdy pacjent uciekł z dokumentacją medyczną? | str.    570
  5. Zwrócił się do mnie adwokat w imieniu mojej pacjentki o przesłanie dokumentacji medycznej - co mam zrobić? | str.    570
  6. Co zrobić, gdy pacjent zniszczył dokumentację, np. podarł ją? | str.    571
  7. Co zrobić, gdy pacjent nie chce podać danych? | str.    571
  8. Co zrobić, gdy przychodzi matka małoletniego i żąda zaprzestania leczenia, bo zgodę na nie podpisał ojciec, który ma ograniczone prawa rodzicielskie? | str.    571
  9. Czy zgoda na leczenie małoletniego musi być podpisana przez obojga rodziców? | str.    572
  10. Kiedy nie wymaga się zgody na udzielenie świadczenia leczniczego? | str.    572
  11. Dlaczego jest potrzebna zgoda na wykonanie zdjęć RTG? | str.    573
  12. Co zrobić, gdy każdy z rodziców żąda wydania dokumentacji? | str.    573
  13. Jeden z rodziców twierdzi, że drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną w stosunku do nieletniego | str.    574
  14. Czy stomatolog to funkcjonariusz publiczny? | str.    574
  15. Tajemnica zawodowa - wątpliwości z codziennego życia | str.    576
  16. Zachowanie tajemnicy zawodowej a postępowania karne, cywilne, dyscyplinarne | str.    577
  16.1. Postępowanie karne | str.    577
  16.2. Postępowanie dyscyplinarne | str.    577
  16.3. Postępowanie cywilne: strona czy świadek | str.    577
  
  Wzory do rozdziału VI | str.    579
  134. Informacja dla pacjenta na podstawie jakich przepisów musicie uzyskać dane osobowe | str.    580
  135. Informacja o wykonaniu zdjęcia nieletniemu | str.    581
  136. Dlaczego potrzebna jest pisemna zgoda na wykonanie zdjęcia RTG? | str.    582
  137. Postępowanie w przypadku żądania każdego z rodziców wydania dokumentacji | str.    583
  138. Jeden z rodziców twierdzi, iż drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną w stosunku do nieletniego | str.    584
  139. Każdy z rodziców żąda wydania dokumentacji po każdej wizycie nieletniego | str.    585
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia