Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy)

-20%

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy)

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

177,60  222,00

Format: pdf

177,60222,00

cena zawiera podatek VAT

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.


W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:


tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu - postępowania rozpoznawczego,
w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).


W tomie VI uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 10 stycznia 2017 r.


dotyczące w szczególności zapisu na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument. Omówiono również zmiany w zakresie określenia jurysdykcji krajowej dla spraw z powództwa pracownika delegowanego na terytorium Polski przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej; dotyczące uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu egzekucyjnego za granicą, a także wprowadzenia regulacji europejskiego poświadczenia spadkowego. Szczegółowo omówiono księgę czwartą zawierającą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 i nr 606/2013, w których wprowadzony został system tzw. automatycznej wykonalności w odniesieniu do objętych nimi orzeczeń sądowych i innych tytułów.


Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa oraz w bardzo szerokim zakresie orzecznictwa sądowego.


Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019


Liczba stron1048
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-249-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) | str.    15
  
  
  CZĘŚĆ CZWARTA
  PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
  
  
  Przepis wstępny (uchylony) | str.    19
  
  KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA | str.    49
  TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str.    49
  TYTUŁ II. (uchylony) | str.    76
  TYTUŁ III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str.    77
  TYTUŁ IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str.    148
  TYTUŁ IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str.    303
  
  KSIĘGA PIERWSZA a. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY | str.    317
  
  KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE | str.    405
  TYTUŁ I. Zdolność sądowa i procesowa | str.    405
  TYTUŁ II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str.    412
  TYTUŁ III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str.    435
  TYTUŁ IV. Pomoc prawna | str.    449
  TYTUŁ V. Zabezpieczenie dowodów | str.    564
  TYTUŁ VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str.    569
  TYTUŁ VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str.    581
  TYTUŁ VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe | str.    592
  TYTUŁ VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str.    628
  TYTUŁ IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str.    638
  TYTUŁ X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str.    644
  
  KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI | str.    651
  TYTUŁ I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str.    654
  TYTUŁ II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str.    729
  TYTUŁ III-VI (uchylone) | str.    752
  
  KSIĘGA CZWARTA. UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH | str.    753
  TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str.    754
  TYTUŁ II. Wykonanie | str.    770
  TYTUŁ III. Odmowa uznania lub wykonania | str.    794
  
  
  CZĘŚĆ PIĄTA
  SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)
  
  
  TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str.    811
  TYTUŁ II. Zapis na sąd polubowny | str.    848
  TYTUŁ III. Skład sądu polubownego | str.    903
  TYTUŁ IV. Właściwość sądu polubownego | str.    924
  TYTUŁ V. Postępowanie przed sądem polubownym | str.    933
  TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str.    961
  TYTUŁ VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str.    986
  TYTUŁ VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str.    1010
  
  Skorowidz przedmiotowy | str.    1035
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia