Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie

-20%

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w ustawie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.


W dziewiątej książce z tej serii omówiono bardzo istotne zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Część z nich weszła w życie 18 września 2015 r., a część zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.


Najważniejsza z nich dotyczy sposobu odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych należności wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Po nowelizacji należności te są egzekwowane wyłącznie w drodze egzekucji sądowej. Zmieniony został również sposób podziału środków pochodzących z egzekucji oraz definicja świadczeń nienależnie pobranych.


Autorzy przybliżają zasady związane z kolejnym etapem informatyzacji działań w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z tym zmiany w zakresie dokumentowania stanu faktycznego (w tym dochodu), które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Od początku 2016 r. wejdą w życie również zmiany w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy przez właściwego starostę.


Walor praktyczny opracowania wzmacniają zaprezentowane wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do których należą m.in.:


wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, iż świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym i zobowiązaniu do zwrotu tego świadczenia
wzór decyzji w sprawie ustalenia, iż dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym i zobowiązanie do zwrotu
wzór decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wzór decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wzór informacji o terminie rozpoczęcia realizacji ostatecznej decyzji wójta gminy oraz o terminach wypłaty świadczeń


oraz przykłady obrazujące prawidłowe sposoby interpretacji przepisów.


Publikacja zawiera również pełny tekst omawianej ustawy ze stanem prawnym na 1 stycznia 2016 r. wraz z uzasadnieniem zmian legislacyjnych.


Liczba stron164
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9940-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Część I
  Kalendarium zmian do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Krystyna Tymorek) | str.    11
  1. Zmiana od 18 września 2015 r. - ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) | str.    11
  2. Zmiana od 1 stycznia 2016 r. | str.    16
  2.1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359) | str.    16
  2.2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217 z późn. zm.) | str.    23
  
  Część II
  Komentarze praktyczne - omówienie poszczególnych zmian | str.    25
  1. Zmiany w zakresie egzekucji zobowiązań dłużnika alimentacyjnego oraz podziału środków pochodzących z egzekucji oraz definicji świadczeń nienależnie pobranych (Anna Kawecka) | str.    25
  1.1. Egzekucja zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec skarbu państwa z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów | str.    27
  1.2. Definicja świadczeń nienależnie pobranych | str.    30
  1.3. Tryb dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych | str.    32
  1.4. Zmiana w zakresie działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego | str.    34
  2. Informatyzacja działań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Magdalena Wilczek-Karczewska) | str.    36
  2.1. Zmiany w postępowaniu w przedmiocie zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy przez właściwego starostę (art. 5 pkt 2 u.z.ś.r.) | str.    37
  2.2. Zmiany w zakresie dokumentowania stanu faktycznego (w tym dochodu) w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 5 pkt 3 u.z.ś.r.) | str.    38
  2.3. Minister właściwy do spraw rodziny jako organ właściwy w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    45
  2.4. Uwagi końcowe | str.    46
  3. Omówienie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego w kontekście teleinformatyzacji organów administracji publicznej (Krzysztof Świtała | str.    50
  4. Świadczenia alimentacyjne z gminy - postępowanie (Magdalena Januszewska) | str.    54
  4.1. Uprawnieni do świadczeń | str.    55
  4.2. Bezskuteczność egzekucji | str.    57
  4.3. Śmierć dłużnika alimentacyjnego | str.    58
  4.4. Kryterium dochodowe | str.    58
  4.5. Ustalanie dochodu | str.    59
  4.6. Utrata i uzyskanie dochodu | str.    60
  4.7. Wysokość świadczeń | str.    64
  4.8. Przesłanki negatywne | str.    65
  4.9. Postępowanie wnioskowe | str.    66
  4.10. Okres świadczeniowy | str.    68
  4.11. Organ właściwy do wydania decyzji i postępowanie | str.    69
  4.12. Nienależnie pobrane świadczenia | str.    70
  4.13. Świadczenia po śmierci uprawnionego | str.    72
  
  Część III
  Wzory dokumentów (Anna Kawecka) | str.    73
  1. Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem nienależnie pobranym, i zobowiązania do zwrotu tego świadczenia | str.    73
  2. Wzór decyzji w sprawie ustalenia, iż dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym, i zobowiązania do zwrotu | str.    74
  3. Wzór decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego | str.    77
  4. Wzór decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego | str.    80
  5. Wzór informacji o terminie rozpoczęcia realizacji ostatecznej decyzji wójta gminy oraz o terminach wypłaty świadczeń | str.    83
  
  Część IV
  Akty prawne | str.    84
  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) | str.    84
  2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) - wybór przepisów: art. 1, art. 4-10 | str.    119
  2.1. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) - wybór | str.    126
  3. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359) - wybór przepisów: art. 5, art. 8-11 | str.    145
  3.1. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359) - wybór | str.    156
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia