Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

-20%

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są:


Objęcie opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność
Ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku z tytułu nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne.
Zmiany w przepisach określających zwolnienie obejmujące nabycia własności rzeczy lub praw przez najbliższą rodzinę.
Nabycie w częściach.
Doprecyzowanie warunku ulgi mieszkaniowej polegającej na zamieszkiwaniu przez 5 lat.
Zmiany dotyczące notariuszy, jako płatników podatku od spadków i darowizn.


Liczba stron396
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-416-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
   Ustawa o podatku od spadków i darowizn
   Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania    17
   Art. 1. [Zakres opodatkowania]    17
   1. Istota podatku od spadków i darowizn    18
   2. Zakres podmiotowy    19
   3. Istota zakresu przedmiotowego opodatkowania    20
   4. Pojęcie rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej    21
   5. Pojęcie praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej    33
   6. Cywilnoprawne tytuły nabycia powodujące skutki w zakresie przedmiotu opodatkowania    38
   Art. 1a. [Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opodatkowania]    71
   1. Uwagi ogólne    71
   2. Nieodpłatne nabycie własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność    72
   3. Nieodpłatne wyodrębnienie własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli    73
   Art. 2. [Rzeczy i prawa majątkowe znajdujące się za granicą]    74
   1. Uwagi wstępne    74
   2. Zakres podmiotowy    75
   3. Prawo międzynarodowe – Konwencje w sprawie nabycia majątku w przypadku śmierci    80
   4. Prawo międzynarodowe – umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu    81
   5. Uwagi pozostałe    84
   6. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą    85
   Art. 3. [Wyłączenia z opodatkowania]    88
   1. Uwagi ogólne    88
   2. Wyłączenie nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej    90
   3. Wyłączenie nabycia w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw    90
   4. Nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego    94
   5. Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego    95
   6. Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego    96
   7. Nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa
   w art. 40a u.s.u.s.    98
   Art. 4. [Zwolnienia przedmiotowe]    99
   1. Uwagi wstępne    102
   2. Zwolnienia    105
   Art. 4a. [Zwolnienie z art. 4a]    127
   1. Uwagi ogólne    129
   2. Warunek obowiązku zgłoszenia    130
   3. Warunek obowiązku udokumentowania    135
   4. Skutek niespełnienia warunków    137
   Rozdział 2. Obowiązek podatkowy    139
   Art. 5. [Doprecyzowanie zakresu podmiotowego podatku]    139
   1. Uwagi ogólne    139
   2. Pojęcie obowiązku podatkowego    140
   3. Osoba fizyczna – nabywca – podatnik    141
   4. Problem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez spółkę cywilną, a także przez osobową spółkę prawa handlowego    144
   Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego]    146
   1. Rozumienie pojęć cywilistycznych użytych w art. 6 u.p.s.d.    147
   2. Uwagi co do momentu powstania obowiązku podatkowego    148
   3. Problem powstawania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia pod warunkiem    150
   4. Regulacja dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego jako mechanizm przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania    153
   Rozdział 3. Podstawa opodatkowania    155
   Art. 7. [Podstawa opodatkowania]    155
   1. Czysta wartość    156
   2. Długi i ciężary    158
   3. Mechanizm wyłączenia    162
   4. Podstawa opodatkowania przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności    163
   Art. 8. [Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych]    163
   1. Uwagi ogólne    164
   2. Wartość rynkowa    165
   3. Obowiązki organu    168
   Art. 9. [Opodatkowanie nabycia ponad kwoty wyznaczone ustawowo]    170
   1. Uwagi ogólne    171
   2. Nabycie od jednej osoby    172
   3. Zróżnicowanie pozycji prawnej nabywcy    174
   4. Zasada kumulacji przedmiotowo-podmiotowej    175
   5. Regulacja szczególna – nabycie tytułem polecenia    177
   Art. 10. (uchylony)    180
   Art. 11. [Wliczenie wartości zobowiązania do podstawy opodatkowania]    181
   Art. 12. [Prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się]    183
   Art. 13. [Wartość świadczeń powtarzających się]    186
   Rozdział 4. Wysokość podatku    189
   Art. 14. [Zasada dotycząca ustalenia wysokości podatku]    189
   1. Wysokość podatku a grupa podatkowa    189
   2. Grupa „zerowa”    191
   3. I grupa podatkowa    191
   4. II grupa podatkowa    195
   5. III grupa podatkowa    196
   Art. 15. [Obliczenie wysokości podatku]    197
   1. Wysokość podatku a grupa podatkowa    198
   2. Opodatkowanie nabycia własności w drodze zasiedzenia    198
   3. Opodatkowanie według stawki 20%    198
   Art. 16. [Ulga mieszkaniowa]    202
   1. Uwagi ogólne    205
   2. Przesłanki korzystania z ulgi – uwagi wprowadzające    206
   3. Problem ustalania limitu ulgi    207
   4. Kwestia opieki sprawowanej przez osobę zaliczaną do III grupy podatkowej    208
   5. Warunek zamieszkiwania i konsekwencje jego niespełnienia    210
   6. Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej pomimo niespełnienia warunku zamieszkiwania    214
   Art. 17. [Waloryzacja]    217
   1. Podwyższanie kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych    218
   2. Wzrost cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku    219
   Rozdział 4a. Zeznania podatkowe    221
   Art. 17a. [Obowiązek złożenia zeznania podatkowego]    221
   1. Uwagi ogólne    222
   2. Problem korekty deklaracji (złożonego zeznania podatkowego)    224
   3. Ograniczenie czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym    227
   4. Konsekwencje naruszenia właściwości organu podatkowego    227
   Rozdział 5. Płatnicy    229
   Art. 18. [Instytucja płatnika]    229
   1. Uwagi ogólne    230
   2. Zakres przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika    231
   3. Obowiązki płatnika    231
   Art. 19. [Obowiązki dłużników spadkodawcy oraz innych osób]    236
   1. Uwagi wstępne    237
   2. Zakres przedmiotowy regulacji art. 19 ust. 1 i 4 u.p.s.d.    238
   3. Zakres podmiotowy obowiązku informacyjnego z art. 19 ust. 1 i 4 u.p.s.d.    241
   4. Obowiązki kontrolne notariuszy w art. 19 ust. 6 u.p.s.d.    241
   Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe    243
   Art. 20. [Przepis derogacyjny]    243
   Art. 21. [Wejście w życie ustawy]    244
   Wykaz orzecznictwa    247
   Wykaz pism urzędowych    251
   Literatura    253
   Autorzy    257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia