Zatrudnianie cudzoziemców

-20%

Zatrudnianie cudzoziemców

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompleksowe i przystępne omówienie problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W opracowaniu przedstawiono sytuację prawną zatrudnionego cudzoziemca, omawiając takie zagadnienia, jak: zakaz dyskryminacji, jego pozycję jako strony stosunku pracy, prawa i obowiązki związane z pobytem w Polsce, a także skutki nielegalnego wykonywania pracy zarówno dla osoby korzystającej z tej pracy, jak i dla cudzoziemca. Czytelnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z opisem przyczyn zarobkowych migracji zagranicznych, a także historią polskich rozwiązań prawnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do przepisów prawa administracyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla praktyków zajmujących się problemem zatrudniania cudzoziemców (prawnicy, pracownicy działów HR i urzędów pracy, właściciele Firm zatrudniających cudzoziemców), samych cudzoziemców świadczących pracę w Polsce oraz teoretyków prawa zainteresowanych tymi kwestiami.


Liczba stron356
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8573-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Migracja zarobkowa jako zjawisko społeczno-ekonomiczne | str.    17
  
  1.1. Uwagi wstępne | str.    17
  
  1.2. Przyczyny migracji | str.    20
  
  1.3. Historia migracji | str.    26
  
  1.4. Historia migracji w Polsce | str.    35
  
  1.5. Konsekwencje migracji dla kraju imigracyjnego | str.    43
  
  1.6. Konsekwencje migracji dla kraju emigracyjnego | str.    49
  
  Rozdział II
  Migracja zarobkowa jako przedmiot regulacji prawnej | str.    53
  
  2.1. Migracja zarobkowa w prawie międzynarodowym i europejskim | str.    53
  
  2.1.1. Prawo międzynarodowe | str.    53
  
  2.1.2. Prawo Rady Europy | str.    63
  
  2.1.3. Prawo Unii Europejskiej | str.    70
  
  2.2. Migracja zarobkowa w prawie porównawczym | str.    87
  
  2.2.1. Uwagi wstępne | str.    87
  
  2.2.2. Stany Zjednoczone | str.    89
  
  2.2.3. Niemcy | str.    92
  
  2.2.4. Francja | str.    95
  
  2.2.5. Wielka Brytania | str.    99
  
  2.2.6. Litwa | str.    101
  
  2.3. Historia polskiej regulacji zjawiska migracji zarobkowej | str.    104
  
  Rozdział III
  Prawne warunki dostępu cudzoziemców do pracy w Polsce | str.    120
  
  3.1. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców | str.    120
  
  3.2. Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy | str.    129
  
  3.2.1. Obywatele Unii Europejskiej | str.    144
  
  3.2.2. Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium RP | str.    148
  
  3.2.3. Cudzoziemcy posiadający stały pobyt | str.    152
  
  3.2.4. Posiadacze Karty Polaka | str.    153
  
  3.2.5. Repatrianci | str.    155
  
  3.2.6. Cudzoziemcy członkowie rodziny obywateli polskich | str.    156
  
  3.2.7. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę | str.    156
  
  3.2.8. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji | str.    160
  
  3.3. Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy | str.    163
  
  3.3.1. Dokument podróży | str.    164
  
  3.3.2. Wiza | str.    166
  
  3.4. Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców | str.    172
  
  3.4.1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę | str.    178
  
  3.4.2. Szczegółowe warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na pracę | str.    187
  
  3.5. Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca | str.    197
  
  3.6. Odmowa wydania zezwolenia na pracę | str.    203
  
  3.7. Uchylenie zezwolenia na pracę | str.    205
  
  3.8. Wygaśnięcie zezwolenia | str.    207
  
  Rozdział IV
  Sytuacja prawna cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce | str.    209
  
  4.1. Zakaz dyskryminacji | str.    209
  
  4.2. Podstawy wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP | str.    220
  
  4.2.1. Zatrudnianie cudzoziemców w ramach stosunku pracy | str.    221
  
  4.2.2. Rozwiązanie stosunku pracy | str.    236
  
  4.3. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umowy o pracę nakładczą | str.    244
  
  4.4. Powierzenie innej pracy zarobkowej | str.    245
  
  4.5. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w przypadkach szczególnych | str.    249
  
  4.5.1. Uwagi wstępne | str.    249
  
  4.5.2. Zatrudnianie lekarzy - cudzoziemców | str.    250
  
  4.5.3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w szkołach i placówkach nauczania | str.    261
  
  4.6. Skutki zaprzestania wykonywania pracy przez cudzoziemca | str.    267
  
  4.7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców w Polsce | str.    268
  
  4.8. Status prawny cudzoziemskich pracowników w świetle ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe | str.    274
  
  Rozdział V
  Przeciwdziałanie nielegalnemu wykonywaniu pracy przez cudzoziemców w Polsce | str.    277
  
  5.1. Definicja zatrudnienia nielegalnego (innej nielegalnej pracy zarobkowej) | str.    277
  
  5.2. Kontrola legalności zatrudnienia | str.    286
  
  5.3. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców | str.    291
  
  5.3.1. Konsekwencje dla podmiotu powierzającego wykonywanie pracy | str.    291
  
  5.3.2. Konsekwencje dla cudzoziemca | str.    298
  
  Zakończenie | str.    301
  
  Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (poz. 1674) | str.    307
  
  Wykaz orzeczeń | str.    327
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    329
  
  Bibliografia | str.    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia