Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

-20%

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.:


kwalifikacje mediatorów,
skutki wszczęcia mediacji,
postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej,
udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych,
koszty związane z ich udziałem.
Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić Czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.


Adresaci:
Publikacja skierowana jest zarówno do prawników zawodowo zajmujących się mediacją -sędziów, adwokatów, radców prawnych - jak i do samych mediatorów.


Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-397-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Wprowadzenie do mediacji w postępowaniu cywilnym | str.    17
  
  Ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822) - wyciąg | str.    29
  
  Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str.    31
  
  
  (...)
  
  
  Art. 10 . [Dążenie do ugodowego zakończenia sprawy] | str.    31
  
  
  (...)
  
  
  
  Część pierwsza
  Postępowanie rozpoznawcze
  
  
  Księga pierwsza. Proces | str. 59
  
  
  (...)
  
  
  Tytuł V. Koszty procesu | str. 59
  Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 59
  
  
  (...)
  
  
  Art. 98(1) . [Koszty postępowania mediacyjnego] | str. 59
  
  
  (...)
  
  
  Art. 103 . [Koszty wywołane nieuzasadnioną odmową poddania się mediacji] | str. 78
  
  
  (...)
  
  
  Art. 104(1) . [Zasada ponoszenia kosztów mediacji zakończonej ugodą] | str. 82
  
  
  (...)
  
  
  Tytuł VI. Postępowanie | str. 85
  
  
  (...)
  
  
  Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 85
  Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 85
  Oddział 1. Mediacja | str. 85
  Art. 183(1) . [Dobrowolność mediacji. Podstawy wszczęcia mediacji. Umowa o mediację] | str. 85
  Art. 183(2) . [Mediator i stały mediator] | str. 106
  Art. 183(3) . [Bezstronność mediatora] | str. 121
  Art. 183(3a) . [Sposób prowadzenia mediacji] | str. 128
  Art. 183(4) . [Niejawność mediacji. Obowiązek zachowania tajemnicy] | str. 133
  Art. 183(5) . [Prawo mediatora do wynagrodzenia. Zasada odpłatności mediacji] | str. 141
  Art. 183(6) . [Wszczęcie mediacji i jej skutki] | str. 148
  Art. 183(7) . [Wniosek o przeprowadzenie mediacji] | str. 165
  Art. 183(8) . [Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji przez sąd] | str. 170
  Art. 183(9) . [Wybór mediatora. Wyznaczenie mediatora przez sąd] | str. 188
  Art. 183(10) . [Wyznaczenie czasu trwania mediacji na skutek skierowania przez sąd] | str. 197
  Art. 183(11) . [Wyznaczenie terminu posiedzenia mediacyjnego przez mediatora] | str. 202
  Art. 183(12) . [Protokół z przebiegu mediacji oraz ugoda] | str. 207
  Art. 183(13) . [Obowiązek mediatora złożenia protokołu z mediacji w sądzie] | str. 213
  Art. 183(14) . [Zatwierdzenie ugody przez sąd] | str. 217
  Art. 183(15) . [Moc ugody zawartej przed mediatorem] | str. 228
  
  
  (...)
  
  
  Rozdział 2. Pozew | str. 230
  Art. 187 . [Treść pozwu w odniesieniu do problematyki polubownego rozwiązania sporu] | str. 230
  
  
  (...)
  
  
  Art. 202(1) . [Obowiązek skierowania stron do mediacji] | str. 235
  
  
  (...)
  
  
  Dział III. Dowody | str. 239
  
  
  (...)
  
  
  Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 239
  
  
  (...)
  
  
  Oddział 3. Zeznania świadków | str. 239
  
  
  (...)
  
  
  Art. 259(1) . [Wezwanie mediatora w charakterze świadka] | str. 239
  
  Bibliografia | str. 243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia