MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz

-20%

MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu omówiono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 (MAR). Autorzy uwzględnili wszystkie dotychczas wydane akty wykonawcze do MAR oraz stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie MAR. Publikacja stanowi praktyczną pomoc w codziennym wykonywaniu obowiązków informacyjnych emitentów z rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu (ASO) dla emitentów, członków ich organów oraz ich doradców prawnych.


W opracowaniu przedstawiono m.in.:


przedmiot, zakres regulacji, charakter prawny oraz status MAR,
pojęcie, cechy, kategorie oraz wykorzystywanie informacji poufnych,
manipulacje na rynku finansowym,
kryteria ustanawiania przyjętych praktyk rynkowych,
obowiązki nakładane na operatorów rynku, firmy inwestycyjne oraz osoby zawodowo zajmujące się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń,
wymogi w zakresie podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej,
obowiązek prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych (insiderów),
Europejski System Nadzoru Finansowego,
zasadę zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie wymiany informacji poufnych,
środki i sankcje administracyjne.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla emitentów na rynku regulowanym papierów wartościowych oraz emitentów z ASO i członków ich organów. Zainteresuje doradców prawnych spółek publicznych (w tym prawników in-house oraz prawników w kancelariach), doradców finansowych spółek publicznych oraz spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych i w ASO. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych.


Liczba stron316
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-386-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |9
  Przedmowa |19
  
  Wprowadzenie |21
  
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) |37
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne |67
  Artykuł 1. [Przedmiot] |67
  Artykuł 2. [Zakres stosowania] |69
  Artykuł 3. [Definicje] |72
  Artykuł 4. [Powiadomienia i wykazy instrumentów finansowych] |97
  Artykuł 5. [Wyłączenia dotyczące programów odkupu i stabilizacji] |100
  Artykuł 6. [Wyłączenie dotyczące działalności związanej z gospodarką pieniężną i zarządzaniem długiem publicznym oraz działalności związanej z polityką klimatyczną] |106
  
  Rozdział 2. Informacje poufne, wykorzystywanie informacji poufnych, bezprawne ujawnianie informacji poufnych i manipulacje na rynku |111
  Artykuł 7. [Informacje poufne] |111
  Artykuł 8. [Wykorzystywanie informacji poufnych] |123
  Artykuł 9. [Uprawnione zachowanie] |131
  Artykuł 10. [Bezprawne ujawnianie informacji poufnych] |139
  Artykuł 11. [Badania rynku] |141
  Artykuł 12. [Manipulacje na rynku] |149
  Artykuł 13. [Przyjęte praktyki rynkowe] |167
  Artykuł 14. [Zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych] |177
  Artykuł 15. [Zakaz manipulacji na rynku] |178
  Artykuł 16. [Zapobieganie nadużyciom na rynku i ich wykrywanie]  |179
  
  Rozdział 3. Wymogi w zakresie podawania informacji do wiadomości publicznej |184
  Artykuł 17. [Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej] |184
  Artykuł 18. [Listy osób mających dostęp do informacji poufnych] |202
  Artykuł 19. [Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze] 212
  Artykuł 20. [Rekomendacje inwestycyjne i statystyki] |230
  Artykuł 21. [Ujawnianie lub rozpowszechnianie informacji w środkach przekazu] |233
  
  Rozdział 4. EUNGiPW i właściwe organy |238
  Artykuł 22. [Właściwe organy] |238
  Artykuł 23. [Uprawnienia właściwych organów] |239
  Artykuł 24. [Współpraca z EUNGiPW] |244
  Artykuł 25. [Obowiązek współpracy] 245
  Artykuł 26. [Współpraca z państwami trzecimi] |252
  Artykuł 27. [Tajemnica zawodowa] |255
  Artykuł 28. [Ochrona danych] |257
  Artykuł 29. [Ujawnianie danych osobowych państwom trzecim] |258
  
  Rozdział 5. Środki i sankcje administracyjne |261
  Artykuł 30. [Sankcje administracyjne i inne środki administracyjne] |261
  Artykuł 31. [Wykonywanie uprawnień nadzorczych i nakładanie sankcji] |276
  Artykuł 32. [Zgłaszanie naruszeń] |279
  Artykuł 33. [Wymiana informacji z EUNGiPW] |284
  Artykuł 34. [Publikacja decyzji] |286
  
  Rozdział 6. Akty delegowane i akty wykonawcze |289
  Artykuł 35. [Wykonywanie przekazanych uprawnień] |289
  Artykuł 36. [Procedura komitetowa]
  
  Rozdział 7. Przepisy końcowe |294
  Artykuł 37. [Uchylenie dyrektywy 2003/6/WE i przepisów wykonawczych do tej dyrektywy] |294
  Artykuł 38. [Sprawozdanie] |296
  Artykuł 39. [Wejście w życie i stosowanie] |298
  
  Załączniki |302
  
  Bibliografia |311
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia