Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

-20%

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji. Dodatkowo omówiono takie zagadnienia, jak:


wybór najkorzystniejszego rodzaju umowy ze świadczeniodawcą,
możliwości i przeszkody prawne udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
termin przedawnienia roszczeń majątkowych świadczeniodawców o zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne,
wady i zalety określonych typów umów oraz różnice w stosunku do alternatywnych rozwiązań,
orzecznictwo sądowe w wyżej wymienionym zakresie.


Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowane w publikacji zestawienie różnych form wykonywania zawodów medycznych z dopuszczalnymi w ustawach sposobami udzielania świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).


Adresaci:


Opracowanie przeznaczone jest dla podmiotów zamierzających zawrzeć kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych ze środków publicznych, dla podwykonawców kontraktu zawartego z NFZ, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz ich kontrahentów. Będzie cenną pomocą dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu oraz studiów z zakresu prawa medycznego.


Liczba stron276
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7545-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział    1
  System opieki zdrowotnej w Polsce | str.    15
  
  Rozdział    2
  Charakter prawny relacji między podmiotami uczestniczącymi w systemie | str.    25
  
  1. Charakter prawny stosunku pomiędzy ubezpieczonym a Funduszem | str.    26
  
  2. Charakter prawny stosunku pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcą | str.    29
  
  3. Charakter prawny stosunku pomiędzy ubezpieczonym a świadczeniodawcą | str.    30
  
  Rozdział    3
  Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    33
  
  1. Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    33
  
  2. Zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej | str.    37
  
  3. Strony umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    40
  
  3.1. Narodowy Fundusz Zdrowia | str.    41
  
  3.2. Świadczeniodawca | str.    46
  
  4. Podmiot leczniczy | str.    48
  
  5. Osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny | str.    55
  
  6. Grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek i położnych | str.    60
  
  7. Inne osoby fizyczne | str.    65
  
  8. Ograniczenia podmiotowe | str.    67
  
  9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych jako działalność gospodarcza | str.    68
  
  10. Elementy przedmiotowo istotne umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    74
  
  11. Przedmiot umowy | str.    75
  
  11.1. Świadczenie opieki zdrowotnej | str.    75
  
  11.2. Zakres świadczeń refundowanych w ramach kontraktu | str.    81
  
  11.2.1. Świadczenia zdrowotne finansowane z ubezpieczenia zdrowotnego | str.    81
  
  11.2.2. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa | str.    95
  
  11.2.3. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków własnych | str.    100
  
  12. Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych | str.    103
  
  13. Zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami | str.    111
  
  14. Limitowanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    119
  
  15. Pozostałe obowiązki umowne | str.    125
  
  16. Ograniczenie swobody umów | str.    126
  
  17. Zasada jawności kontraktów z Funduszem | str.    134
  
  18. Tryb zawarcia umowy | str.    139
  
  18.1. Komisja konkursowa | str.    142
  
  18.2. Oferta | str.    144
  
  18.2.1. Konkurs ofert | str.    149
  
  18.2.2. Rokowania | str.    151
  
  18.2.3. Tryb uproszczony | str.    155
  
  19. Środki odwoławcze | str.    157
  
  20. Zmiana strony umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych | str.    160
  
  20.1. Zmiana podmiotu udzielającego zamówienia | str.    161
  
  20.2. Zmiana świadczeniodawcy | str.    162
  
  21. Odpowiedzialność kontraktowa z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych | str.    167
  
  22. Kontrola i nadzór nad wykonaniem umowy | str.    180
  
  22.1. Nadzór Ministra Zdrowia | str.    181
  
  22.2. Nadzór Funduszu | str.    186
  
  23. Rozstrzyganie sporów wynikłych w trakcie wykonania umowy | str.    195
  
  24. Egzekucja wierzytelności z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str.    196
  
  Rozdział    4
  Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str.    199
  
  1. Charakter prawny umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str.    206
  
  2. Strony umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str.    207
  
  2.1. Udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotne | str.    207
  
  2.2. Przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne | str.    210
  
  3. Elementy przedmiotowo istotne umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str.    216
  
  4. Przedmiot umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne | str.    217
  
  5. Odpowiedzialność kontraktowa | str.    218
  
  6. Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przyjmującego zamówienie | str.    220
  
  7. Tryb udzielenia zamówienia | str.    229
  
  7.1. Oferta | str.    231
  
  7.2. Komisja konkursowa | str.    233
  
  8. Środki odwoławcze | str.    234
  
  9. Ograniczenie swobody kontraktowej stron umowy | str.    235
  
  Rozdział    5
  Umowy o świadczenie usług medycznych | str.    237
  
  1. Umowa o świadczenie usług zamiast umowy o pracę | str.    238
  
  2. Umowa o świadczenie usług zawarta z pacjentem | str.    244
  
  Rozdział    6
  Przedawnienie roszczeń z umów na świadczenia zdrowotne | str.    247
  
  Podsumowanie | str.    253
  
  Bibliografia | str.    255
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    265
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia