Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki

-20%

Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki to książka, która w sposób syntetyczny omawia istotę i praktyczne wykorzystanie modeli rachunku kosztów.


Zaletą opracowania jest wskazanie wielu przykładów i studiów przypadków.


W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:


przyczyny powstawania kosztów i metody racjonalnego zarządzania nimi;
zasady definiowania i klasyfikacji kosztów według kryteriów wykorzystywanych przy konstrukcji poszczególnych odmian rachunku kosztów;
sporządzanie raportów wewnętrznych;
wykorzystanie modeli rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwami z różnych branż;
problemy operacyjnego zarządzania kosztami zmiennymi i stałymi, występującymi w rachunku kosztów częściowych;
zarządczą przydatność analizy progu rentowności i krótkookresowe rachunki decyzyjne;
problemy i etapy wdrażania budżetowania kosztów w celu podnoszenia efektywności zarządzania kosztami;
rolę rachunku kosztów w zarządzaniu zasobami, postrzeganymi jako źródło generowania kosztów;
specyficzne cechy strategicznego zarządzania kosztami w dłuższej perspektywie czasowej;
rachunki kosztów i korzyści, traktowane jako instrument zrównoważonego zarządzania kosztami.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych, menedżerów wszystkich szczebli oraz przedsiębiorców z różnych branż, w szczególności produkcyjnych i usługowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR, a także przedstawicieli nauki oraz studentów rachunkowości i ekonomii.


„Książka przygotowana przez zespół Autorów została zaprojektowana w taki sposób, aby służyć praktykom w efektywnym zarządzaniu kosztami zorientowanym na zapewnienie rentowności działalności gospodarczej zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie czasowej. Opracowanie będzie również przydatne w procesie dydaktycznym na wydziałach ekonomicznych uczelni wyższych we wspomaganiu procesu dydaktycznego w zakresie rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i zarządzania kosztami”.


Prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita


Liczba stron300
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-429-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
   Rozdział 1. Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem    13
   1.1. Koszty i ich klasyfi kacja    13
   1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów    19
   1.3. Koszty jako kryterium decyzyjne    24
   1.4. Zarządzanie kosztami w warunkach ryzyka    26
   Literatura    32
   Rozdział 2. Sprawozdawczy rachunek kosztów    33
   2.1. Projektowanie sprawozdawczego rachunku kosztów    33
   2.2. Istota i przydatność decyzyjna kosztu wytworzenia produktów    41
   2.3. Kierunki analizy kosztów i jej wykorzystanie w zarządzaniu    48
   2.4. Case study    55
   Literatura    61
   Rozdział 3. Operacyjne zarządzanie kosztami zmiennymi i stałymi    62
   3.1. Koszty a rozmiar działalności    62
   3.2. Rachunek marż pokrycia    72
   3.3. Analiza progu rentowności    79
   3.4. Krótkookresowe rachunki decyzyjne    85
   3.5. Case study    92
   Literatura    94
   Rozdział 4. Rachunek kosztów w zarządzaniu przez wyjątki    95
   4.1. Istota zarządzania przez wyjątki a rachunkowość    95
   4.2. Klasyfi kacja i charakterystyka odmian rachunku kosztów przyszłościowych    97
   4.3. Zasady analizy odchyleń kosztowych i ich wykorzystanie w zarządzaniu    107
   4.4. Case study    110
   Literatura    117
   Rozdział 5. Rachunek kosztów w zarządzaniu zdecentralizowanym    118
   5.1. Budżetowanie kosztów jako narzędzie zarządzania    118
   5.2. Rodzaje i konstrukcja budżetów kosztów    122
   5.3. Metody i zasady budżetowania kosztów    129
   5.4. Etapy wdrażania budżetowania kosztów    135
   5.5. Case study    139
   Literatura    144
   Rozdział 6. Zarządzanie kosztami działań    145
   6.1. Model rachunku kosztów działań    146
   6.2. Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań    155
   6.3. Decyzje z wykorzystaniem rachunku kosztów działań    164
   6.4. Warunki wdrożenia i funkcjonowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach i instytucjach    167
   6.5. Case study    173
   Literatura    177
   Rozdział 7. Rachunek kosztów w zarządzaniu zasobami    178
   7.1. Zasoby jako źródło generowania kosztów w organizacjach gospodarczych    178
   7.2. Rachunek kosztów zasobów    182
   7.3. Rachunek kosztów działań sterowany czasem    187
   7.4. Zarządzanie kosztami niewykorzystanych zasobów    195
   7.5. Case study    201
   Literatura    204
   Rozdział 8. Odmiany rachunku kosztów wykorzystywane w strategicznym zarządzaniu kosztami    205
   8.1. Strategiczne zarządzanie kosztami    205
   8.2. Rachunek kosztów cyklu życia produktu w zarządzaniu kosztami    209
   8.3. Procedury zarządzania kosztami w rachunku kosztów docelowych    215
   8.4. Benchmarking i kaizen costing w strategii rynkowej przedsiębiorstwa    222
   Literatura    230
   Rozdział 9. Zarządzanie kosztami jakości    231
   9.1. Jakość produktu jako cel zarządzania    231
   9.2. Istota i kategorie kosztów jakości    238
   9.3. Pomiar kosztów jakości    243
   9.4. Rachunek kosztów jakości jako element systemu zarządzania    248
   9.5. Zakończenie    255
   Literatura    255
   Rozdział 10. Rachunek kosztów i korzyści jako instrument zrównoważonego zarządzania kosztami    257
   10.1. Istota rachunku kosztów i korzyści    258
   10.2. Procedura rachunku kosztów i korzyści    265
   10.3. Istota, geneza i znaczenie kosztów utraconych korzyści w rachunku decyzyjnym    277
   10.4. Metody wyceny efektów przedsięwzięcia (projektu) inwestycyjnego w rachunku kosztów i korzyści    283
   Literatura    294
   Autorzy    297
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia