Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

164,00  205,00

Format: pdf

164,00205,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach. Autorzy szczegółowo omówili katalog czynów niedozwolonej konkurencji oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz karnej wynikającej z ich popełnienia.


Drugie wydanie komentarza zostało poszerzone i uaktualnione o najnowsze zmiany legislacyjne oraz orzecznictwo sądowe, które ma istotne znaczenie dla praktyki stosowania ustawy. Ponadto, w sposób szeroki odniesiono się do piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Opracowanie ma charakter ekspercki - poglądy autorów wpłynęły niejednokrotnie na linię orzeczniczą sądów w sprawach nieuczciwej konkurencji.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie również pomocnym źródłem dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji.


Liczba stron1276
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-357-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Przedmowa do wydania drugiego | str.    21
  
  Wstęp | str.    23
  
  Wprowadzenie | str.    27
  
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str.    35
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    37
  Art. 1 [Zakres regulacji ustawy] | str.    37
  Art. 2. [Pojęcie przedsiębiorcy] | str.    63
  Art. 3. [Czyn nieuczciwej konkurencji] | str.    109
  Art. 4. [Status osób zagranicznych] | str.    175
  
  Rozdział 2. Czyny nieuczciwej konkurencji | str.    216
  Art. 5. [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa] | str.    216
  Art. 6. [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa za pomocą nazwiska przedsiębiorcy] | str.    265
  Art. 7. [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego] | str.    276
  Art. 8. [Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia geograficzne] | str.    282
  Art. 9. [Fałszywe lub oszukańcze kwalifikowane oznaczenia geograficzne] | str.    315
  Art. 10. [Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług] | str.    333
  Art. 11. [Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa] | str.    386
  Art. 12. [Nieuczciwy wpływ na stosunki umowne] | str.    446
  Art. 13. [Naśladownictwo gotowego produktu] | str.    469
  Art. 14. [Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji] | str.    550
  Art. 15. [Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku] | str.    623
  Art. 15a [Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną] | str.    751
  Art. 15b. [Urządzenia niedozwolone] | str.    764
  Art. 16. [Reklama nieuczciwa oraz reklama porównawcza] | str.    769
  Art. 17. [Odpowiedzialność innych podmiotów za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy] | str.    952
  Art. 17a. [Sprzedaż premiowana] | str.    965
  Art. 17b. (uchylony) | str.    973
  Art. 17c. [Sprzedaż lawinowa] | str.    973
  Art. 17d. [Dominujące wprowadzenie do obrotu własnych produktów] | str.    979
  Art. 17e. (uchylony) | str.    983
  
  Rozdział 3. Odpowiedzialność cywilna | str.    984
  Art. 18. [Odpowiedzialność cywilna] | str.    984
  Art. 18a. [Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji] | str.    1064
  Art. 19. [Szczególne przypadki legitymacji czynnej] | str.    1068
  Art. 20. [Przedawnienie - uwagi ogólne] | str.    1076
  Art. 21. (uchylony) | str.    1091
  Art. 22. [Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa] | str.    1091
  
  Rozdział 3a. (skreślony) | str.    1096
  
  Rozdział 4. Przepisy karne | str.    1097
  Art. 23. [Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa] | str.    1111
  Art. 24. [Odpowiedzialność za czyn naśladownictwa gotowego produktu] | str.    1154
  Art. 24a. [Odpowiedzialność za organizowanie i kierowanie systemem sprzedaży] | str.    1172
  Art. 24b. (uchylony) | str.    1181
  Art. 25. [Odpowiedzialność za wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług za delikt w zakresie reklamy oraz sprzedaży premiowanej] | str.    1181
  Art. 26. [Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie] | str.    1201
  Art. 27. [Ściganie przestępstw i wykroczeń] | str.    1212
  
  Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    1216
  Art. 28-29. (pominięte) | str.    1216
  
  Rozdział 6. Przepisy końcowe | str.    1217
  Art. 30. [Utrata mocy] | str.    1217
  Art. 31. [Wejście w życie] | str.    1217
  
  Bibliografia | str.    1219
  
  Indeks rzeczowy | str.    1249
  
  Autorzy | str.    1271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia