Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

-20%

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

164,00  205,00

Format: pdf

164,00205,00

cena zawiera podatek VAT

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji.


Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".


Fragment publikacji


Liczba stron966
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-065-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  MICHAŁ DU VALL - PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL | str.    5
  
  WSPOMNIENIE DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ | str.    10
  
  WSPOMNIENIE PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RP | str.    12
  
  WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAŁA DU VALLA W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM | str.    15
  
  Perspektywy utworzenia sądu ds. własności intelektualnej w Polsce - obecne realia
  Alicja Adamczak, Michał Kruk | str.    26
  
  Prawa osobiste w natarciu
  Janusz Barta | str.    40
  
  Korzystanie z utworów w antologii
  Jan Błeszyński | str.    47
  
  Supporting Innovation and Access to Technological Information and Knowledge in Developing Countries
  Andrew Czajkowski | str.    64
  
  Prototype? The Claim for Information Based on the Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community Plant Variety Rights and the Claim for Information Based on Directive No. 2004/48 on the Enforcement of Intellectual Property Rights
  Krzysztof Felchner | str.    74
  
  Celowość ochrony patentowej programów komputerowych w prawie polskim
  Janusz Fiołka | str.    86
  
  Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - rozważania na tle orzecznictwa w sprawach o zwrot "opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży"
  Beata Giesen | str.    99
  
  Patents for Biotechnological Inventions and Morality
  Horst-Peter Götting | str.    110
  
  Skutki orzeczeń sądu wydanych na podstawie art. 39 oraz art. 40 zdanie pierwsze k.r.o. - zagadnienia wybrane
  Wojciech Górecki | str.    122
  
  Wybrane aspekty wyceny wartości prawa do znaku towarowego i jej ujmowania w księgach rachunkowych
  Maria Hulicka | str.    138
  
  Kształtowanie europejskiego modelu roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem reguł konkurencji - ujęcie syntetyczne
  Maciej Hulicki | str.    154
  
  Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej
  Dariusz Kasprzycki | str.    166
  
  Reklama z użyciem słów kluczowych identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego
  Marian Kępiński, Jakub Kępiński | str.    194
  
  Wpływ przepisów konwencji o udzielaniu patentów europejskich i praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego na wykładnię krajowych przepisów o zdolności patentowej
  Piotr Kostański | str.    220
  
  O mechanizmach komputerowego wykrywania plagiatu
  Wiesław Lubaszewski | str.    259
  
  Innovation, Profit, Economic Growth and Intellectual Property
  Ron Marchant | str.    273
  
  Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych
  Michał Markiewicz | str.    283
  
  Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym
  Ryszard Markiewicz | str.    308
  
  Must carry z perspektywy prawa autorskiego
  Andrzej Matlak | str.    327
  
  Dochodzenie roszczeń przysługujących uprawnionemu z tytułu naruszenia praw wyłącznych jako praktyka ograniczająca konkurencję
  Dawid Miąsik | str.    350
  
  Czy pelargonia zasługuje na obronę? Zawiła i długa droga do ochrony wiedzy tradycyjnej
  Iwona B. Mika | str.    364
  
  O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  Monika Namysłowska | str.    382
  
  Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych
  Igor B. Nestoruk | str.    401
  
  Wynalazek biotechnologiczny jako przedmiot patentu. Prawnopatentowy status embrionu ludzkiego
  Aurelia Nowicka | str.    424
  
  Posłowie a społeczny dostęp do informacji
  Ewa Nowińska | str.    450
  
  Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu - kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym)
  Justyna Ożegalska-Trybalska | str.    465
  
  Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne
  Żaneta Pacud | str.    499
  
  Zagadnienia nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie środków zaradczych
  Paweł Podrecki | str.    518
  
  Kazus "nielojalnego agenta" w świetle prawa własności przemysłowej
  Urszula Promińska | str.    531
  
  Kilka uwag w kwestii ochrony własności intelektualnej z perspektywy prawnokarnej
  Janusz Raglewski | str.    545
  
  Obowiązek niepublikowania oraz prawo pierwszeństwa publikacji utworów naukowych
  Marek Salamonowicz | str.    562
  
  Postępowanie na wniosek i w drodze sprzeciwu w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie sądowoadministracyjnym
  Joanna Sieńczyło-Chlabicz | str.    581
  
  Szczególny mechanizm (uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-539/13 Merck Canada Inc. i inni v. Sigma)
  Ryszard Skubisz | str.    597
  
  Procedury w polskim prawie antymonopolowym: przegląd krytyczny
  Jarosław Sroczyński | str.    616
  
  Opisy patentowe i ochronne jako jedna z kategorii wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej
  Sybilla Stanisławska-Kloc | str.    638
  
  The Role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Countries in Transition and Poland
  Michal Svantner | str.    671
  
  Pośrednia ochrona produktów wytworzonych opatentowanym sposobem
  Krystyna Szczepanowska-Kozłowska | str.    675
  
  O wynalazkach
  Andrzej Szewc | str.    694
  
  Prawo konkurencji versus prawo własności intelektualnej do programów komputerowych. Czy jest zwycięzca tej batalii?
  Karolina Sztobryn | str.    708
  
  Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  Tomasz Targosz | str.    724
  
  Wynalazek wzorniczy czy wzór wynalazczy? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim
  Anna Tischner | str.    771
  
  Znaczenie patentu podstawowego dla możliwości otrzymania SPC w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
  Elżbieta Traple | str.    781
  
  Świadoma zgoda na prowadzenie badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym (PIC) jako instytucja prawa patentowego(?)
  Joanna Uchańska | str.    801
  
  Mit rasy: prawne i ideologiczne aspekty działalności muzycznej w Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939. Zarys problematyki
  Katarzyna du Vall | str.    825
  
  Online Music Licensing in Europe - Problems and Solutions
  Andreas Wiebe | str.    839
  
  Narodowy Bank Polski - pozycja ustrojowa a polityka monetarna
  Tadeusz Włudyka | str.    850
  
  O domniemaniu nabycia praw przez producenta filmu na podstawie art. 70 ust. 1 pr. aut.
  Anna Wojciechowska | str.    858
  
  Kształt funkcjonalnie estetyczny
  Elżbieta Wojcieszko-Głuszko | str.    872
  
  Jak nie formułować przepisów prawnych i jakie są skutki błędnej legislacji (studium trzech przypadków)
  Jan Woleński | str.    898
  
  Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta
  Michał Wyrwiński | str.    913
  
  Swoboda tranzytu a ochrona praw własności intelektualnej
  Helena Żakowska-Henzler | str.    925
  
  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    947
  
  AUTORZY | str.    951
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia