Controlling zarządczy

-20%

Controlling zarządczy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowych, konsultacji z członkami najwyższych szczebli zarządczych przedsiębiorstw, dyrektorami i kierownikami pionów operacyjnych, pracownikami działów ekonomicznych oraz controllerami zaangażowanymi w proces wdrażania controllingu. W publikacji zaprezentowano również projekt wdrożenia systemu informatycznego klasy Business Intelligence, który wspomaga controlling zarządczy i skutecznie optymalizuje przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Program ten wyróżnia się unikatowym, zrównoważonym podejściem do "twardych" (planowanie, analiza danych, modelowanie procesów biznesowych) oraz "miękkich" (ocena kompetencji pracowników, wymiana informacji między pracownikami) elementów controllingu.


W książce szczegółowo omówiono:


definicje i systematykę controllingu,
proces controllingu, jego istotę i uwarunkowania (m.in. modele amerykański i niemiecki, które stały się wzorcami stosowanymi w Europie),
metody i techniki współczesnego zarządzania możliwe do wykorzystania w controllingu,
zakres stosowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce,
wykorzystanie w praktyce autorskiej koncepcji controllingu zarządczego na przykładzie trzech przedsiębiorstw działających w różnych branżach.


Adresaci:


Publikacja pomoże kadrze menedżerskiej w świadomym i pozbawionym ryzyka procesie wdrożenia rozwiązań controllingowych. Stanowi też źródło wiedzy i inspiracji dla badaczy idei controllingu, przyczyniając się do lepszego jej rozumienia w środowiskach biznesowych i naukowych.


Liczba stron380
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8536-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorze | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział 1. Controlling jako system zarządzania przedsiębiorstwem | str.    23
  
  1.1. Controlling w ujęciu teorii organizacji i zarządzania | str.    23
  
  1.2. Ewolucja controllingu | str.    29
  
  1.3. Systematyka controllingu | str.    41
  
  1.4. Miejsce controllingu i controllera w przedsiębiorstwie | str.    48
  
  1.5. Metody i techniki controllingu | str.    54
  
  1.6. Współczesne koncepcje zarządzania a controlling | str.    63
  
  1.7. Projektowanie i wdrażanie controllingu | str.    69
  
   Rozdział 2. Zakres stosowania controllingu w Polsce | str.    73
  
  2.1. Charakterystyka podmiotów badań oraz profil respondentów | str.    73
  
  2.2. Technika prowadzenia badań | str.    77
  
  2.3. Ocena stanu controllingu w Polsce w świetle przeprowadzonych badań | str.    79
  
  2.4. Systemy informatyczne wspomagające controlling w badanych podmiotach | str.    104
  
  2.5. Bariery funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce w świetle badań | str.    112
  
  Rozdział 3. Metodyka wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie | str.    121
  
  3.1. Założenia metodyki wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie | str.    121
  
  3.2. Analiza uwarunkowań wstępnych procesu wdrożenia controllingu zarządczego | str.    127
  
  3.3. Definiowanie celów przedsiębiorstwa w procesie wdrażania controllingu zarządczego | str.    131
  
  3.4. Projektowanie narzędzi controllingu zarządczego | str.    138
  
  3.4.1. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych | str.    138
  
  3.4.2. Struktura centrów odpowiedzialności w controllingu | str.    140
  
  3.4.3. System informacji zarządczej w controllingu | str.    142
  
  3.4.4. Tworzenie budżetu controllingowego oraz ocena jego realizacji | str.    149
  
  3.4.5. System motywacyjny w controllingu zarządczym | str.    163
  
  3.4.6. Zadania komórki controllingu i jej podporządkowanie | str.    167
  
  3.4.7. Identyfikacja potrzeb controllingu zarządczego w zakresie informatyzacji | str.    172
  
  3.5. Implementacja systemów informatycznych wspierających controlling zarządczy | str.    177
  
   Rozdział 4. Systemy informatyczne wspomagające controlling zarządczy | str.    185
  
  4.1. Rola systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem | str.    185
  
  4.2. Funkcje systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy | str.    193
  
  4.3. Zastosowanie ERP jako warstwy transakcyjnej controllingu zarządczego | str.    197
  
  4.4. Business Intelligence i Business Performance Management wsparciem analityki w controllingu zarządczym | str.    203
  
  4.5. Business Navigator jako autorski projekt systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy | str.    219
  
  Rozdział 5. Empiryczna weryfikacja koncepcji controllingu w wybranych przedsiębiorstwach | str.    235
  
  5.1. Wprowadzenie | str.    235
  
  5.2. Koncepcja controllingu zarządczego w górnictwie na przykładzie Kopalni Soli "Wieliczka" SA | str.    236
  
  5.3. Controlling zarządczy w branży hotelarskiej w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o | str.    264
  
  5.4. Specyfika controllingu zarządczego w handlu farmaceutycznym na przykładzie hurtowni Medicare Sp. z o.o | str.    293
  
  5.5. Controlling produkcji w F.X. Meiller GmbH & Co KG | str.    306
  
  5.6. Controlling raportowy w Linde Gaz Polska Sp. z o.o | str.    319
  
  5.7. Procesy wdrożeniowe informatycznych systemów wspierających controlling w badanych firmach | str.    330
  
  Podsumowanie | str.    341
  
  Literatura | str.    353
  
  Spis tabel | str.    367
  
  Spis ilustracji | str.    369
  
  Indeks | str.    373
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia