Autor - Wydawca. Poradnik prawa autorskiego

-20%

Autor - Wydawca. Poradnik prawa autorskiego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

To już 6. wydanie vademecum dla każdego, kto chce poznać prawo autorskie w praktyce. Czytelnik znajdzie tu szczegółowe omówienie podstawowych zasad prawa autorskiego, obejmujące kwestie zarówno ochrony i przeniesienia praw autorskich, jak i ich naruszenia oraz odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu.


Dodatkowo tekst został wzbogacony o szereg praktycznych porad dotyczących stosunków wydawcy z autorem. Zaprezentowano również bogate orzecznictwo sądów w sprawach z zakresu prawa autorskiego.


W obszernym aneksie zamieszczone zostały wzory umów niezbędnych w pracy każdego wydawcy i autora - m.in. umowy wydawniczej z autorem, umowy z tłumaczem, umowy z wydawcą zagranicznym czy umowy z grafikiem - obowiązujące w prawie polskim oraz w zagranicznych systemach prawnych.


Liczba stron528
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5331-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW str.    13
  
  OD AUTORA str.    15
  
  1. UTWÓR str.    17
  
  Przejaw działalności twórczej str.    19
  
  W razie sporu pojawiają się biegli str.    28
  
  Ustalenie czy utrwalenie str.    35
  
  Formalności str.    37
  
  Opracowania cudzych utworów str.    38
  
  Zbiory utworów str.    46
  
  Tytuł str.    47
  
  Wyłączenia spod ochrony str.    49
  
  Czy słownik jest utworem? str.    51
  
  Publikacja i rozpowszechnienie str.    55
  
  2. AUTOR str.    57
  
  Współtwórczość str.    59
  
  Dzieło zbiorowe str.    69
  
  Autor pracownikiem str.    71
  
  Autor naukowcem str.    75
  
  Spadkobiercy str.    76
  
  Dzieła osierocone str.    83
  
  3. OSOBISTE PRAWA AUTORSKIE str.    85
  
  Prawo do autorstwa utworu, do oznaczenia swoim nazwiskiem, pseudonimem. albo udostępnienia go anonimowo str.    86
  
  Prawo do integralności utworu str.    89
  
  Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności str.    96
  
  Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu str.    96
  
  4. OCHRONA OSOBISTYCH PRAW AUTORSKICH str.    98
  
  Publiczne oświadczenie str.    99
  
  Zadośćuczynienie pieniężne str.    102
  
  Pieniądze na cel społeczny str.    103
  
  Uprawnieni do akcji sądowej str.    103
  
  Odpowiedzialność karna str.    104
  
  5. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE str.    109
  
  Pola eksploatacji str.    109
  
  Droit de suite str.    113
  
  Reprografia str.    114
  
  Uprawnienia organizacji radiowych i telewizyjnych str.    119
  
  6. OGRANICZENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH str.    124
  
  Dozwolony użytek prywatny str.    124
  
  Dozwolony użytek publiczny str.    125
  
  7. OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH str.    132
  
  Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści str.    134
  
  Roszczenie o wyrównanie wyrządzonej szkody str.    143
  
  Uprawniony do roszczenia str.    143
  
  Przepadek na rzecz Skarbu Państwa str.    144
  
  8. CZAS OCHRONY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH str.     145
  
  Sytuacje szczególne str.     145
  
  Fundusz Promocji Twórczości str.    146
  
  Sposób obliczania terminu str.     149
  
  Przepisy przejściowe str.    150
  
  Przedawnienie str.    150
  
  9. PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH str.     151
  
  Umowa wydawnicza str.    155
  
  Zasada swobody umów str.    156
  
  Wynagrodzenie autora str.     157
  
  Zakres przeniesionych praw str.     162
  
  Egzemplarz utworu str.     167
  
  10. UMOWY LICENCYJNE str.     168
  
  Treść umowy licencyjnej str.    168
  
  Zawarcie umowy str.    169
  
  Odstąpienie od umowy str.    176
  
  Odstąpienie od umowy z powodu istotnych interesów twórczych str.    176
  
  Odstąpienie od umowy przez twórcę po przyjęciu utworu str.     177
  
  Odstąpienie z powodu naruszenia autorskich praw osobistych str.     178
  
  11. ZŁOŻENIE UTWORU str.    179
  
  Niedotrzymanie terminu złożenia dzieła str.    179
  
  Dostarczenie dzieła str.     181
  
  Potwierdzenie złożenia dzieła str.     184
  
  12. PRZYJĘCIE UTWORU str.     186
  
  Terminy str.    187
  
  Przyjęcie dzieła str.     188
  
  Uzależnienie przyjęcia dzieła od dokonania przez autora zmian str.     189
  
  Nieprzyjęcie dzieła str.    190
  
  Wady prawne dzieła str.     194
  
  13. OPRACOWANIE REDAKCYJNE str.    196
  
  Ocena "obcego" materiału ilustracyjnego str.    199
  
  Cytat - w dozwolonych granicach str.    200
  
  Korekta autorska str.     204
  
  14. UMOWY Z FOTOGRAFAMI str.     207
  
  Umowy o wykonanie utworu fotograficznego str.    207
  
  Umowy o wykorzystanie utworu str.    211
  
  Co ze zdjęciami reporterskimi? str.     214
  
  Znaleźć autora! str.    215
  
  15. UMOWY Z GRAFIKAMI str.     216
  
  Umowa str.    216
  
  Przedmiot umowy str.     217
  
  Zakres przenoszonych praw str.     217
  
  Wynagrodzenie str.     219
  
  Niedotrzymanie terminu na dostarczenie dzieła str.    220
  
  16. UMOWY Z KARTOGRAFAMI str.    221
  
  17. WYDAWNICTWA KOŚCIELNE str.    223
  
  18. PRAWO MIĘDZYNARODOWE str.     225
  
  19. KONWENCJA BERNEŃSKA str.    230
  
  Zasady ochrony str.     231
  
  Przedmiot ochrony str.    231
  
  Zakres ochrony str.    232
  
  Czas ochrony str.     232
  
  Prawa autora str.     233
  
  20. COPYRIGHT, CZYLI KONWENCJA POWSZECHNA str.    235
  
  Przedmiot i zakres ochrony str.     236
  
  Wymogi formalne str.     236
  
  Nota copyrightowa str.     237
  
  Czas ochrony str.    240
  
  Prawa autora str.    241
  
  21. ACTA, CZYLI BUNT INTERNAUTÓW str.    243
  
  22. ORGANIZACJE PRAWA AUTORSKIEGO str.    245
  
  Komisja Prawa Autorskiego str.     245
  
  Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi str.    246
  
  23. PRAWO DO PORTRETU, LISTU I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI str.    250
  
  Ochrona wizerunku str.    250
  
  Ochrona adresata korespondencji str.    260
  
  Możliwości w razie naruszeń str.     261
  
  Ochrona tajemnicy źródeł informacji str.    261
  
  24. ŹRÓDŁA PRAWA AUTORSKIEGO str.     263
  
  Kodeks cywilny str.    263
  
  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych str.    263
  
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego str.     265
  
  Konwencje międzynarodowe str.     266
  
  Dyrektywy Wspólnot Europejskich str.    266
  
  25. PODATKI, FINANSE, EGZEMPLARZE OBOWIĄZKOWE str.    268
  
  Podatki autora - podatek dochodowy str.    268
  
  Egzemplarze autorskie a podatek dochodowy od osób fizycznych str.    270
  
  Opodatkowanie autorów książek podatkiem od towarów i usług - VAT str.    272
  
  Podatki wydawcy str.    275
  
  Finanse wydawcy str.    279
  
  Opłata skarbowa, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych str.    280
  
  Egzemplarze obowiązkowe str.    281
  
  26 JAK OBLICZYĆ OBJĘTOŚĆ KSIĄŻKI? str.    284
  
  27. WARTO PRZECZYTAĆ str.    286
  
  ANEKS str.    287
  
  A. AKTY PRAWNE str.     289
  
  B. UMOWY FRANCUSKIE str.    399
  
  Wzór umowy z autorem o wydanie dzieła z zakresu literatury pięknej str.    399
  
  Wzór umowy z autorem o wydanie dzieła naukowego, technicznego lub prawniczego str.     413
  
  Wzór umowy o przeniesienie prawa wydania w języku obcym str.     425
  
  Wzór umowy o koedycję z wydawcą zagranicznym str.    430
  
  C. UMOWY NIEMIECKIE str.     437
  
  Wzór umowy wydawniczej z autorem str.     437
  
  Wzór umowy wydawniczej o tłumaczenie str.    449
  
  D. UMOWY AMERYKAŃSKIE str.     460
  
  Wzór umowy wydawniczej z autorem str.     460
  
  Wzór umowy wydawcy amerykańskiego z wydawcą zagranicznym str.    472
  
  E. UMOWY ANGIELSKIE str.    476
  
  Wzór umowy wydawniczej z autorem str.    476
  
  Wzór umowy o sprzedaż praw do tłumaczenia str.     490
  
  F. UMOWY MIĘDZYNARODOWE str.     497
  
  Wzór międzynarodowej umowy dotyczącej wspólnego wydania (Co-Edition) str.     497
  
  Wzór międzynarodowej umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) str.    509
  
  G. UMOWY DLA WYDAWCY POLSKIEGO str.    513
  
  Wzór umowy wydawniczej z autorem str.     513
  
  Wzór umowy licencyjnej z autorem str.     520
  
  Wzór umowy z grafikiem str.    523
  
  INDEKS str.    525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia