Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego

-20%

Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Nieodłącznym elementem warunkującym spójność prowadzonych działań w samorządach jest uwzględnienie w planowaniu finansowym i wieloletnich zamierzeniach inwestycyjnych - poza aspektem zarządzania płynnością budżetu - wizji zadłużenia. Takie ujecie pozwala na kompleksowe podejście do utrzymania równowagi finansowej, w tym równowagi bieżącej budżetu. Poradnik przedstawia zbiór zagadnień dotyczących wyboru źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych jednostek samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk został położony na kwestie aktywnego kształtowania zadłużenia, zarówno w aspekcie podsektora samorządowego, jak i całego sektora finansów publicznych.


Adresaci:


Publikacja jest przeznaczona dla pracowników jednostek finansowych sektora publicznego, w tym banków oraz instytucji nabywających skarbowe i municypalne papiery wartościowe.


Liczba stron236
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5245-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów str.    9
  
  Wstęp str.    11
  
  Rozdział 1. Sektor finansów publicznych i jego przemiany str.    15
  
  1. Uwagi ogólne str.    15
  
  2. Zakres sektora publicznego i obecne przemiany str.    16
  
  3. Rozwój i znaczenie podsektora samorządowego finansów publicznych str.     18
  
  4. Podział sektora publicznego i zasilanie podsektora samorządowego str.    22
  
  Rozdział 2. Zasady budżetowania a zasady finansowania str.     35
  
  1. Zasady budżetowania w ramach sektora publicznego str.    35
  
  2. Potencjał finansowania dłużnego w sektorze publicznym str.    37
  
  3. Zdolność do finansowania dłużnego przez jednostki samorządu terytorialnego str.    40
  
  4. Pojęcie potrzeb pożyczkowych i charakter ich zaspokojenia str.    45
  
  5. Zasady finansowania dłużnego - odmienności i podobieństwa na szczeblu rządowym i samorządowym str.    48
  
  Rozdział 3. Planowanie finansowe str.    53
  
  1. Założenia planu finansowania wieloletniego str.     53
  
  2. Planowanie finansowania dłużnego a finansowanie inwestycji str.    57
  
  3. Założenia budowania strategii finansowania na szczeblu rządowym i samorządowym - strategia sektora str.    60
  
  4. Planowanie finansowe na szczeblu samorządowym str.    64
  
  5. Forma zabezpieczenia środków pod projekty unijne str.    68
  
  6. Planowanie finansowania dłużnego jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia wybranych krajów europejskich str.    71
  
  7. Strategia finansowania dłużnego (zadłużenia sektora finansów publicznych) - dylematy str.    72
  
  Rozdział 4. Zarządzanie płynnością finansową w jednostkach samorządu terytorialnego str.    76
  
  1. Podejście do płynności w sektorze publicznym str.     76
  
  2. Kryteria płynności i mierniki str.    80
  
  3. Zdolność planowania i kontrolowania strumieni finansowych - zarys problemu str.    85
  
  4. Modele płynności budżetu w różnych strategiach finansowania i zarządzania długiem str.    89
  
  5. Płynność jako funkcja finansowania. Polityka lokowania nadwyżek w ciągu roku    91
  
  Rozdział 5. Ocena ratingowa jako miara efektywności jednostek samorządu terytorialnego str.     96
  
  1. Uwagi ogólne str.    96
  
  2. Założenia wyboru firm ratingowych str.     96
  
  3. Metodologia ocen ratingowych - wybrane problemy str.     97
  
  4. Kryteria oceny i ryzyka str.    107
  
  5. Rating a efektywność finansowania str.    108
  
  6. Oceny ratingowe a kryteria zadłużenia str.    109
  
  7. Ocena zdolności kredytowej poza ratingiem agencji ratingowych str.    113
  
  Rozdział 6. Uwarunkowania wyboru instrumentów finansowania dłużnego str.    118
  
  1. Uwagi ogólne str.    118
  
  2. Kryteria wyboru rynku str.     121
  
  3. Zapadalność instrumentów str.    122
  
  4. Koszt a ryzyko str.    124
  
  5. Efektywność finansowania dłużnego, wzory i założenia str.     126
  
  6. Strategia finansowania dłużnego a efektywność str.     129
  
  7. Zmienność parametrów obligacji a analiza płynności budżetu str.     132
  
  8. Kryteria wyboru firm wspomagających, kancelarii prawnych, agentów emisji str.    134
  
  8.1. Wybór kancelarii prawnej str.    136
  
  8.2. Wybór kierownika konsorcjum emisyjnego - banku str.    142
  
  9. Procedury i procesowanie zadań w finansowaniu dłużnym str.    147
  
  10. Zabezpieczenia i poręczenia związane z emisją obligacji str.    154
  
  Rozdział 7. Finansowanie kredytami bankowymi str.    158
  
  1. Profil kredytu, pożyczki str.     158
  
  2. Dodatkowe czynniki określające warunki kredytowe str.     163
  
  3. Zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego z bankiem kredytującym str.     166
  
  4. Kryteria wyboru banków komercyjnych str.    168
  
  5. Rodzaje zabezpieczeń str.    169
  
  6. Pozyskiwanie kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych str.    170
  
  Rozdział 8. Zarządzanie długiem w sektorze finansów publicznych str.    174
  
  1. Finansowanie sektora a zarządzanie długiem str.     174
  
  2. Planowanie finansowe a zarządzanie aktywami i pasywami str.    178
  
  3. Ujęcie makroekonomiczne a mikroekonomiczne zarządzania długiem w sektorze publicznym str.     182
  
  3.1. Ujęcie makroekonomiczne str.    182
  
  3.2. Ujęcie mikroekonomiczne str.    184
  
  4. Aktywne a pasywne zarządzanie długiem w sektorze finansów publicznych str.     186
  
  5. Określenie celów zarządzania długiem str.     188
  
  6. Proces zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego str.    191
  
  6.1. Wybrane metody zarządzania długiem str.     192
  
  6.2. Portfel odniesienia (benchmarkowy) długu jednostek samorządu terytorialnego str.    194
  
  7. Zarządzanie ryzykiem str.    198
  
  7.1. Ryzyko stopy procentowej str.     199
  
  7.2. I nne ryzyka związane z zarządzaniem długiem str.    201
  
  7.3. Równowaga między ryzykiem i kosztem obsługi długu str.     207
  
  8. Sterowanie kosztami str.    209
  
  9. Dobre praktyki w zarządzaniu długiem publicznym str.    212
  
  10. Zarządzanie długiem potencjalnym str.     216
  
  Rozdział 9. Mechanizm synchronizacji finansowania dłużnego podmiotów sektora finansów publicznych str.    219
  
  Bibliografia str.    223
  
  Słowniczek pojęć str.    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia