Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych

-20%

Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji przedstawiono specyfikę profesjonalnego zarządzania kadrami w podmiotach leczniczych oraz ich rolę i funkcje w organizacji. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak:


rekrutacja i selekcja pracowników podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych i osobistych,
formy zatrudniania w podmiotach leczniczych,
planowanie ścieżki rozwoju zawodowego oraz motywowanie do pracy,
system ocen pracowniczych,
wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika.


Dodatkowo omówiono zagadnienia dotyczące roli kadr w procesie zarządzania podmiotem leczniczym, w tym m.in.:


identyfikowanie misji i celów podmiotów leczniczych,
wprowadzanie procesu budowania jakości podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem roli kadry medycznej w procesie jej kształtowania,
źródła i mierniki satysfakcji pacjenta oraz motywacji personelu medycznego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i psychologicznym.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych
za organizację pracy oraz osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr. Ponadto może stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.


Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8602-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział    1
  Organizacja doskonaląca się | str.    15
  
  1.1. Wprowadzenie | str.    15
  
  1.2. Istota organizacji | str.    16
  
  1.3. Przywództwo w organizacji | str.    22
  
  1.4. Rozwój organizacji | str.    23
  
  1.5. Podsumowanie | str.    25
  
  Piśmiennictwo | str.    27
  
  Rozdział    2
  Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy | str.    28
  
  2.1. Wprowadzenie | str.    28
  
  2.2. Opis stanowiska pracy | str.    31
  
  2.3. Intencyjny charakter komunikacji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi | str.    39
  
  2.4. Zakończenie | str.    42
  
  Piśmiennictwo | str.    42
  
  Rozdział    3
  Kompetencje zawodowe a kompetencje osobiste | str.    43
  
  3.1. Wprowadzenie | str.    43
  
  3.2. Kompetencje pracownika | str.    43
  
  3.3. Miękkie kompetencje | str.    45
  
  3.4. Zarządzanie sobą | str.    47
  
  3.5. Wykorzystanie kompetencji miękkich | str.    49
  
  3.6. Szkolenia | str.    50
  
  Piśmiennictwo | str.    51
  
  Rozdział    4
  Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy | str.    52
  
  Piśmiennictwo | str.    65
  
  Rozdział    5
  Jakość w systemie opieki zdrowotnej - rola kadry medycznej w procesie kształtowania jakości i zarządzania podmiotem leczniczym | str.    66
  
  Piśmiennictwo | str.    77
  
  Rozdział    6
  Odpowiedzialność za jakość działań w podmiocie leczniczym | str.    78
  
  6.1. Wprowadzenie | str.    78
  
  6.2. Kryteria oceny jakości usług medycznych | str.    78
  
  6.3. Odpowiedzialność cywilna za brak należytej jakości świadczeń zdrowotnych | str.    81
  
  6.4. Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego w podmiocie leczniczym | str.    86
  
  6.5. Zakończenie | str.    88
  
  Piśmiennictwo | str.    88
  
  Rozdział    7
  Budowanie projektów podnoszących jakość działań | str.    90
  
  7.1. Wprowadzenie | str.    90
  
  7.2. Próba zdefiniowania jakości | str.    91
  
  7.3. Systemy zewnętrznej oceny jakości w ochronie zdrowiav | str.    95
  
  7.4. Dualizm jakości w ochronie zdrowia | str.    96
  
  7.5. Wytyczne w zakresie budowania projektów podnoszących jakość działań | str.    98
  
  7.6. Zakończenie | str.    102
  
  Piśmiennictwo | str.    103
  
   Rozdział    8
  Podmiot leczniczy podstawowym ogniwem systemu. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne | str.    104
  
  8.1. Wprowadzenie | str.    104
  
  8.2. System opieki zdrowotnej, cele i zasięg działania | str.    105
  
  8.3. Podmiot leczniczy. System społeczno-techniczny i ukierunkowanie | str.    110
  
  8.4. Wymóg ekonomicznej i społecznej racjonalizacji działań podmiotów leczniczych | str.    114
  
  8.5. Zakończenie | str.    118
  
  Piśmiennictwo | str.    119
  
  Rozdział    9
  Identyfikowanie misji i celów działań w podmiocie leczniczym | str.    121
  
  9.1. Wprowadzenie | str.    121
  
  9.2. Czynniki poszczególnych segmentów otoczenia podmiotów leczniczych | str.    124
  
  9.3. Zakończenie | str.    131
  
  Piśmiennictwo | str.    131
  
  Rozdział    10
  Czynniki obciążające w pracy w ochronie zdrowia - wybrane aspekty | str.    133
  
  10.1. Wprowadzenie | str.    133
  
  10.2. Stres zawodowy pracowników medycznych | str.    133
  
  10.3. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem w środowisku pracy | str.    139
  
  10.4. Zakończenie | str.    142
  
  Piśmiennictwo | str.    142
  
  Rozdział    11
  Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy | str.    144
  
  11.1. Wprowadzenie | str.    144
  
  11.2. Motywy podejmowania aktywności zawodowej | str.    144
  
  11.3. Satysfakcja zawodowa | str.    145
  
  11.4. Zakończenie | str.    152
  
  Piśmiennictwo | str.    153
  
  Rozdział    12
  Szpital jako miejsce pracy | str.    155
  
  Piśmiennictwo | str.    162
  
  Rozdział    13
  Źródła i mierniki satysfakcji pacjenta | str.    164
  
  Piśmiennictwo | str.    174
  
  Rozdział    14
  Teoretyczne aspekty analizy zatrudnienia | str.    177
  
  Piśmiennictwo | str.    206
  
  Rozdział    15
  Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych | str.    208
  
  15.1. Wprowadzenie | str.    208
  
  15.2. Przesłanki wykonywania zawodów medycznych | str.    209
  
  15.3. Zatrudnienie pracownicze | str.    211
  
  15.4. Umowa cywilnoprawna | str.    214
  
  15.5. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych | str.    215
  
  15.6. Umowa o zarządzanie podmiotem leczniczym | str.    218
  
  15.7. Zakończenie | str.    219
  
  Piśmiennictwo | str.    219
  
  Rozdział    16
  Rekrutacja i selekcja pracowników | str.    221
  
  16.1. Wprowadzenie | str.    221
  
  16.2. Ustalenie źródeł pozyskania pracowników | str.    225
  
  16.3. Przeprowadzenie naboru do pracy i selekcja pracowników | str.    226
  
  16.4. Adaptacja do pracy | str.    229
  
  16.5. Zakończenie | str.    231
  
  Piśmiennictwo | str.    231
  
  Rozdział    17
  Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego | str.    233
  
  17.1. Wprowadzenie | str.    233
  
  17.2. Drogi rozwoju zawodowego | str.    233
  
  17.3. Hierarchia wartości a kariera zawodowa | str.    236
  
  17.4. Kotwice kariery zawodowej | str.    238
  
  17.5. Diagnoza kompetencji pracowniczych | str.    241
  
  Piśmiennictwo | str.    243
  
  Rozdział    18
  Analiza błędów procesu zarządzania kadrami | str.    245
  
  18.1. Wprowadzenie | str.    245
  
  18.2. Charakterystyka procesu zarządzania kadrami | str.    246
  
  18.3. Najczęściej popełniane błędy w procesie zarządzania kadrami | str.    255
  
  18.4. Zakończenie | str.    258
  
  Piśmiennictwo | str.    259
  
  Rozdział    19
  Oceny pracownicze | str.    260
  
  19.1. Wprowadzenie | str.    260
  
  19.2. Pojęcie, funkcje i cele systemu ocen pracowniczych | str.    260
  
  19.3. Metody ocen | str.    263
  
  19.4. Sposoby prowadzenia rozmów oceniających | str.    267
  
  19.5. Wdrażanie systemu ocen | str.    268
  
  19.6. Prezentacja wybranych elementów systemu oceniania pracowników podmiotu leczniczego | str.    270
  
  19.7. Zakończenie | str.    279
  
  Piśmiennictwo | str.    279
  
  Rozdział    20
  Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika | str.    280
  
  20.1. Wprowadzenie | str.    280
  
  20.2. Materiał | str.    283
  
  20.3. Metoda | str.    284
  
  20.4. Wyniki i ich omówienie | str.    286
  
  20.5. Wnioski | str.    292
  
  20.6. Zakończenie | str.    292
  
  Piśmiennictwo | str.    293
  
  Rozdział    21
  Kompetencje farmaceutów w kontaktach z pacjentami | str.    295
  
  21.1. Wprowadzenie | str.    295
  
  21.2. Wiedza o zachowaniach pacjentów | str.    296
  
  21.3. Kompetencje zawodowe farmaceutów | str.    297
  
  21.4. Kompetencje w sferze komunikacyjnej | str.    300
  
  21.5. Kompetencje związane z komunikacją werbalną | str.    301
  
  21.6. Kompetencje w zakresie komunikacji niewerbalnej | str.    304
  
  21.7. Komunikacja w sytuacjach szczególnych | str.    306
  
  21.8. Sposoby wywierania wpływu | str.    308
  
  21.9. Kompetencje lidera w pracy z zespołem | str.    310
  
  Piśmiennictwo | str.    311
  
  Słowa kluczowe | str.    313
  
  Autorzy | str.    315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia