Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

-20%

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Ustawa o służbie cywilnej nakłada na instytucje zatrudniające członków korpusu służby cywilnej obowiązek opracowania i wdrożenia programu zarządzania zasobami ludzkimi. Wyznacza również kierunek zmian w tym zakresie dla pozostałych grup pracowników administracji publicznej. Cenną pomoc w zrealizowaniu tych zadań stanowi książka Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zawiera wskazówki uwzględniające specyfikę konkretnej organizacji - urzędu, a wnioski z badań mogą być źródłem inspiracji podczas rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych.


W publikacji omówiono następujące zagadnienia:


modele organizacji administracji publicznej,
modele strategicznego ZZL możliwe do zastosowania w administracji publicznej,
role kluczowych uczestników ZZL w administracji publicznej,
standardy ZZL,
pomiar sprawności administracji publicznej i efektywności ZZL.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla kadry kierowniczej urzędów administracji rządowej, samorządowej, sądowej, prokuratorskiej i innych instytucji administracji publicznej. Może też być przydatna dla pracowników działów kadr, które w administracji publicznej coraz częściej są przekształcane w działy ZZL.


Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3611-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    9
  
  Wprowadzenie
   str.    11
  
  Rozdział 1. Organizacja administracji publicznej
   str.    21
  
  1.1. Fundamenty administracji publicznej
   str.    21
  
  1.1.1. Kluczowe idee administracji publicznej
   str.    24
  
  1.1.2. Określone granice działania i zróżnicowane zadania administracji publicznej
   str.    34
  
  1.1.3. Stabilność i wyłączność działania administracji publicznej
   str.    36
  
  1.1.4. Stosunek pracowników administracji publicznej do państwa
   str.    37
  
  1.2. Teoria i praktyka organizacji administracji publicznej
   str.    43
  
  1.2.1. Tradycyjna administracja według M. Webera, jej krytyka i możliwość zmiany
   str.    43
  
  1.2.2. Zarządzanie publiczne i jego krytyka
   str.    50
  
  1.3. Modele organizacji administracji publicznej
   str.    65
  
  1.3.1. Zamknięty i otwarty model administracji publicznej
   str.    66
  
  1.3.2. Silne i słabe strony modelu otwartego i zamkniętego
   str.    68
  
  1.4. Hierarchia instytucji w administracji publicznej
   str.    72
  
  1.4.1. Zależności pomiędzy organizacjami - zarządzanie grupami organizacji
   str.    74
  
  1.4.2. Administracja publiczna jako grupa organizacji - urzędów
   str.    80
  
  Rozdział 2. Specyfika strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   str.    89
  
  2.1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi administracji publicznej - próba zdefiniowania pojęcia
   str.    89
  
  2.2. Kompetencje jako łącznik strategii organizacji i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   str.    93
  
  2.2.1. Relacja strategii organizacji i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   str.    93
  
  2.2.2. Wieloznaczność pojęcia "kompetencje"
   str.    95
  
  2.2.3. Kompetencje organizacji
   str.    97
  
  2.2.4. Kompetencje zawodowe pracowników
   str.    100
  
  2.2.5. Kompetencje organizacji a kompetencje zawodowe pracowników administracji publicznej
   str.    103
  
  2.3. Modele i rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    109
  
  2.3.1. Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i możliwości ich wykorzystania w administracji publicznej
   str.    109
  
  2.3.2. Klasyfikacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   str.    112
  
  2.4. Elementy strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   str.    114
  
  2.4.1. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   str.    114
  
  2.4.2. Polityka zarządzania zasobami ludzkimi i etos zawodowy pracowników administracji publicznej jako jej kluczowy element
   str.    118
  
  2.5. Kluczowi uczestnicy strategii zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    124
  
  2.5.1. Osoby kierujące organizacją - urzędem
   str.    125
  
  2.5.2. Pracownicy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    126
  
  2.5.3. Kadra kierownicza
   str.    129
  
  2.5.4. Pracownicy administracji
   str.    130
  
  2.5.5. Inne osoby istotne dla realizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    132
  
  2.6. Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce
   str.    133
  
  2.6.1. Problem zdefiniowania standardów działania w administracji publicznej
   str.    133
  
  2.6.2. Standardy w ramach procesów zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    136
  
  2.6.3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach urzędów
   str.    137
  
  2.7. Sprawność administracji publicznej i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    143
  
  2.7.1. Problem określenia miernika sprawności działania administracji publicznej
   str.    143
  
  2.7.2. Wartości jako kryterium pomiaru sprawności administracji publicznej
   str.    148
  
  2.7.3. Zrównoważona karta wyników w pomiarze sprawności administracji publicznej
   str.    151
  
  2.7.4. Pomiar efektywności procesów i benchmarking w administracji publicznej
   str.    157
  
  Rozdział 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce - zarys sytuacji obecnej
   str.    164
  
  3.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań
   str.    164
  
  3.2. Strategiczne zarządzanie państwem
   str.    170
  
  3.3. Prawne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce
   str.    173
  
  3.3.1. Prawne uwarunkowania pozyskiwania pracowników w administracji publicznej
   str.    175
  
  3.3.2. Regulacje dotyczące stanowisk pracy i wynagrodzeń pracowników administracji publicznej
   str.    176
  
  3.3.3. Prawa regulujące oceny okresowe pracowników i wycenę wartości pracy
   str.    178
  
  3.3.4. Regulacja prawna strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    179
  
  3.3.5. Model organizacji administracji publicznej w Polsce w świetle obowiązującego prawa
   str.    179
  
  3.4. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi urzędów w administracji publicznej w Polsce na przykładzie korpusu służby cywilnej
   str.    183
  
  3.4.1. Programy zarządzania zasobami ludzkimi
   str.    185
  
  3.4.2. Analiza dokumentacji regulującej zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   str.    197
  
  3.5. Potrzeby w zakresie narzędzi i procesów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie administracji sądowej
   str.    201
  
  3.5.1. Pozyskiwanie pracowników
   str.    202
  
  3.5.2. Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing
   str.    202
  
  3.5.3. Oceny okresowe pracowników i planowanie ich rozwoju
   str.    203
  
  3.5.4. Przesunięcia pracowników wewnątrz sądów i pomiędzy nimi
   str.    204
  
  3.6. Praca w administracji publicznej a praca w sektorze przedsiębiorstw
   str.    211
  
  3.6.1. Wymagania wobec pracowników
   str.    212
  
  3.6.2. Oferta administracji publicznej jako pracodawcy
   str.    222
  
  Zakończenie
   str.    231
  
  Literatura
   str.    237
  
  Akty prawne
   str.    247
  
  Inne źródła
   str.    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia