Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

-20%

Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

"Autorzy podjęli próbę analizy - i to bardzo udanej - istoty, znaczenia oraz przebiegu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych poszczególnych państw, obejmując swoim zakresem przedmiotowym zróżnicowane należności pieniężne wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/24/UE, w tym na pierwszym miejscu wszystkie rodzaje podatków".


Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno


Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące problematyki odzyskiwania wierzytelności podatkowych w trybie i na zasadach określonych w dyrektywie. Oprócz samej analizy regulacji prawnej publikacja została wzbogacona o dane liczbowe obrazujące skalę współpracy dokonywanej pomiędzy państwami członkowskimi UE w badanym obszarze, jej intensywność oraz skuteczność.


Adresaci:


Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników organów administracji publicznej - wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz pracowników organów egzekucyjnych, np. pracowników urzędów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, a także podmioty prywatne, np. zobowiązanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i ich pełnomocników.


Liczba stron216
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-041-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Ramy prawne współpracy pomiędzy państwami w sprawach podatkowych | str.    17
  
  1. Pojęcie współpracy pomiędzy organami administracji w sprawach podatkowych | str.    17
  2. Źródła normatywne współpracy obecne w prawie międzynarodowym | str.    21
  2.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju | str.    21
  2.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych | str.    24
  2.3. Unia Europejska | str.    25
  3. Źródła normatywne międzynarodowej współpracy obecne w prawie krajowym | str.    27
  4. Pojęcie oraz znaczenie współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str.    29
  4.1. Rys historyczny | str.    29
  4.2. Znaczenie współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str.    36
  4.3. Pojęcie współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str.    38
  4.4. Zasady ogólne współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str.    41
  4.4.1. Zasada zaufania | str.    42
  4.4.2. Zasada udzielania pomocy na wniosek innego państwa członkowskiego | str.    44
  4.4.3. Zasada równego traktowania należności krajowych i zagranicznych | str.    46
  4.4.4. Zasada stosowania własnego prawa procesowego | str.    48
  4.4.5. Zasada poufności | str.    50
  4.4.6. Zasada elektronicznej formy komunikacji | str.    51
  4.4.7. Zasada pośredniości | str.    53
  5. Zakres przedmiotowy współpracy państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str.    54
  6. Podsumowanie | str.    55
  
  Rozdział II
  Podmioty odpowiedzialne za współpracę pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych | str.    57
  
  1. Wstęp | str.    57
  2. Centralne biuro łącznikowe | str.    58
  3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych | str.    63
  4. Podmiot odpowiedzialny za wykonanie obowiązku | str.    65
  5. Wierzyciel | str.    66
  6. Organ egzekucyjny | str.    67
  7. Komisja Europejska | str.    69
  8. Komitet ds. Odzyskiwania Wierzytelności | str.    70
  9. Podsumowanie | str.    71
  
  Rozdział III
  Występowanie o udzielenie pomocy do państwa członkowskiego | str.    73
  
  1. Wstęp | str.    73
  2. Wymiana informacji | str.    75
  2.1. Zagadnienia ogólne | str.    75
  2.2. Przebieg postępowania | str.    76
  3. Wniosek o powiadomienie | str.    81
  3.1. Zagadnienia ogólne | str.    81
  3.2. Przebieg postępowania | str.    87
  4. Występowanie o odzyskanie należności pieniężnych | str.    89
  4.1. Zagadnienia ogólne | str.    89
  4.2. Wszczęcie postępowania | str.    96
  4.3. Przebieg postępowania | str.    100
  4.4. Zakończenie postępowania | str.    108
  5. Postępowanie zabezpieczające w ramach współpracy międzynarodowej państw członkowskich podejmowanej z inicjatywy RP | str.    111
  6. Podsumowanie | str.    117
  
  Rozdział IV
  Udzielanie pomocy państwu członkowskiemu | str.    123
  
  1. Wstęp | str.    123
  2. Realizacja wniosku o udzielenie informacji | str.    124
  2.1. Zagadnienia ogólne | str.    124
  2.2. Przebieg postępowania | str.    129
  2.2.1. Wymiana informacji na wniosek | str.    129
  2.2.2. Wymiana informacji bez uprzedniego wniosku | str.    132
  3. Realizacja wniosku o powiadomienie | str.    134
  3.1. Zagadnienia ogólne | str.    134
  3.2. Przebieg postępowania | str.    135
  4. Realizacja wniosku o odzyskanie należności pieniężnych | str.    141
  4.1. Zagadnienia ogólne | str.    141
  4.2. Przebieg postępowania | str.    148
  4.3. Zakończenie postępowania | str.    168
  5. Zabezpieczenie należności publicznoprawnych na wniosek państwa członkowskiego | str.    172
  6. Podsumowanie | str.    174
  
  Rozdział V
  Współpraca międzynarodowa w zakresie dochodzenia należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych | str.    180
  
  1. Występowanie o udzielenie pomocy w zakresie należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska | str.    180
  1.1. Zagadnienia ogólne | str.    180
  1.2. Przebieg postępowania | str.    182
  2. Udzielanie pomocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska | str.    184
  2.1. Zagadnienia ogólne | str.    184
  2.2. Przebieg postępowania | str.    186
  3. Podsumowanie | str.    189
  
  Zakończenie | str.    191
  
  Mutual assistance between the EU Member States in recovering tax claims | str.    197
  
  Bibliografia | str.    201
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    207
  
  Wykaz powołanego orzecznictwa | str.    213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia