Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem

-20%

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem to udana próba wieloaspektowego podejścia do tytułowego zagadnienia. Bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatrywane jest na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jest to ekonomia, ale także prawo, politologia i nauki o zarządzaniu.


Pracę charakteryzuje ogromna aktualność. Dotyczy ona ekonomii i mechanizmu rynkowego w świetle kryzysu finansowego, percepcji bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wyzwań stojących przed zarządzaniem tym bezpieczeństwem; następnie zagrożeń i konsekwencji globalnego kryzysu finansowego i związanego z tym zarządzania stabilnością rynku finansowego, europejskiej optymalizacji rozwoju gospodarczego oraz współzależności, jakie występują pomiędzy prowadzoną polityką zagraniczną oraz gospodarką nieoficjalną a bezpieczeństwem ekonomicznym. Ponadto omawia prawne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym zmiany podatków i ich pobór, a także ubezpieczenia społeczne w kontekście bezpieczeństwa socjalnego obywateli.


Tak rozległy obszar dociekań naukowych powoduje, że monografia jest nie tylko dziełem naukowym, ale może pełnić rolę podręcznika adresowanego do studentów kierunku bezpieczeństwo i pokrewnych, jak również studentów ekonomii, zarządzania i nauk o politykach publicznych.


Prof. dr hab. Barbara Kożuch


Liczba stron432
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-4603-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O autorach
   str.    9
  
  Wprowadzenie
   str.    11
  
  1. Ekonomia i mechanizm rynkowy w świetle kryzysu finansowego
   str.    17
  Janina Godłów-Legiędź
  
  Wstęp
   str.    17
  
  1.1. Formalizm a idea integracji nauk społecznych
   str.    18
  
  1.2. Powrót do idei Adama Smitha i Thorsteina Veblena. Znaczenie podziału pracy i instytucji
   str.    28
  
  1.3. Instytucjonalna analiza funkcji państwa i rynku z perspektywy trwającego kryzysu
   str.    43
  
  1.4. Odpowiedzialność ekonomistów i granice wiedzy ekonomicznej
   str.    52
  
  Wnioski
   str.    64
  
  Bibliografia
   str.    66
  
  2. Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku
   str.    69
  Konrad Raczkowski
  
  Zamiast wstępu - bezpieczeństwo w XXI wieku
   str.    69
  
  2.1. Bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym
   str.    75
  
  2.2. Ekonomika bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekonomiczne
   str.    84
  
  2.3. Metafora domu w zarządzaniu bezpieczeństwem ekonomicznym państwa
   str.    92
  
  2.4. Geoekonomia i wojny gospodarcze
   str.    95
  
  2.5. Predykcja i współczesne mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego
   str.    103
  
  2.6. Postulowany wymiar zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym państwa
   str.    119
  
  Wnioski
   str.    142
  
  Bibliografia
   str.    143
  
  3. Zagrożenia i konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w XXI wieku
   str.    149
  Konrad Raczkowski
  
  Wstęp
   str.    149
  
  3.1. Cechy zdarzeń o charakterze kryzysowym w gospodarce międzynarodowej
   str.    151
  
  3.2. Patologie globalnego kryzysu finansowego
   str.    154
  
  3.3. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych?
   str.    173
  
  3.4. Winni kryzysu finansowego
   str.    176
  
  3.5. Dekalog plag ekonomicznych XXI wieku
   str.    182
  
  3.6. Kryzys finansowy i jego skutki dla polskiej gospodarki
   str.    185
  
  Wnioski
   str.    194
  
  Bibliografia
   str.    196
  
  4. Zarządzanie stabilnością rynku finansowego
   str.    201
  Konrad Raczkowski
  
  Wstęp
   str.    201
  
  4.1. Międzynarodowe rynki finansowe w transgranicznym przemieszczaniu kapitału
   str.    202
  
  4.2. Europejski system nadzoru finansowego
   str.    222
  
  4.3. Skonsolidowany nadzór instytucjonalny nad rynkiem finansowym w Polsce
   str.    229
  
  Wnioski
   str.    241
  
  Bibliografia
   str.    243
  
  5. Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania
   str.    249
  Marta Postuła
  
  Wstęp
   str.    249
  
  5.1. Ograniczenia rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej
   str.    250
  
  5.2. Nowe rozwiązania w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu
   str.    253
  
  5.3. Strategia "Europa 2020" a przeciwdziałanie kryzysom
   str.    262
  
  5.4. Polska gospodarka po 2008 roku a budowa bezpieczeństwa ekonomicznego
   str.    269
  
  5.5. Polski Krajowy Program Reform a cele strategii "Europa 2020"
   str.    278
  
  Wnioski
   str.    281
  
  Bibliografia
   str.    284
  
  6. Polityka zagraniczna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
   str.    285
  Krzysztof Szczerski
  
  Wstęp
   str.    285
  
  6.1. Państwo i polityka zagraniczna
   str.    285
  
  6.2. Globalizacja i nowe uwarunkowania polityki zagranicznej
   str.    288
  
  6.3. Polityka a ekonomia w relacjach globalnych
   str.    291
  
  6.4. Cele polityki zagranicznej a bezpieczeństwo ekonomiczne
   str.    295
  
  6.5. Polityczne środki oddziaływania na bezpieczeństwo ekonomiczne
   str.    297
  
  Wnioski - geopolityczne i ekonomiczne dla Polski z perspektywy Unii Europejskiej
   str.    300
  
  Bibliografia
   str.    301
  
  7. Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
   str.    303
  Dariusz Ćwikowski
  
  Wstęp
   str.    303
  
  7.1. Przyczyny uchylania się od opodatkowania
   str.    305
  
  7.2. Pojęcie szarej strefy w gospodarce
   str.    310
  
  7.3. Rodzaje oszustw podatkowych
   str.    313
  
  7.4. Sposoby przeciwdziałania patologiom podatkowym
   str.    319
  
  7.5. Konstrukcja opodatkowania nieujawnionych dochodów jako gwarant bezpieczeństwa systemu podatkowego
   str.    323
  
  Wnioski
   str.    325
  
  Bibliografia
   str.    326
  
  8. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce w świetle ustawy o finansach publicznych
   str.    329
  Tomasz Zaborek
  
  Wstęp
   str.    329
  
  8.1. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych
   str.    330
  
  8.2. Ustawa o finansach publicznych
   str.    334
  
  8.3. Zasada legalizmu z perspektywy ustawy o finansach publicznych
   str.    337
  
  8.4. Zasada limitowania zadłużenia w ustawie o finansach publicznych
   str.    345
  
  8.5. Zasada planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych
   str.    359
  
  Wnioski
   str.    368
  
  Bibliografia
   str.    369
  
  9. Podatki i ich pobór a bezpieczeństwo ekonomiczne
   str.    371
  Artur Krukowski
  
  Wstęp
   str.    371
  
  9.1. Potrzeby zmian legislacyjnych w podatkach samorządowych
   str.    372
  
  9.2. Ulga z tytułu wychowania dzieci - skutki dla budżetu
   str.    378
  
  9.3. Oszustwa w handlu wewnątrzwspólnotowym - skutki finansowe
   str.    380
  
  9.4. Jednolity system przymusowej egzekucji świadczeń
   str.    390
  
  Wnioski
   str.    396
  
  Bibliografia
   str.    397
  
  10. Ubezpieczenia społeczne jako podstawowy instrument bezpieczeństwa socjalnego obywateli
   str.    401
  Agnieszka Chłoń-Domińczak
  
  Wstęp
   str.    401
  
  10.1. Typologia systemów ubezpieczeń społecznych oraz krótka charakterystyka systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce
   str.    402
  
  10.2. Ryzyko w systemie ubezpieczeń społecznych
   str.    407
  
  10.3. Bezpieczeństwo systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce
   str.    416
  
  Wnioski
   str.    426
  
  Bibliografia
   str.    428
  
  Indeks
   str.    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia