Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017

-20%

Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE


Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Publikacja Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.


Dyrektorze, dowiesz się m.in.:


jakie obowiązki ciążą na organie prowadzącym oraz dyrektorze przedszkola w związku z rekrutacją w roku szkolnym 2016/2017,
do kiedy rada gminy musi podjąć uchwałę o rekrutacji do przedszkola,
jak określić skład komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola,
czy protokół z rekrutacji dzieci do przedszkola należy sporządzić po całkowitym zakończeniu rekrutacji.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów publicznych przedszkoli oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców przedszkolaków.


Publikacja zawiera kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do materiałów dodatkowych w wersji on-line do pobrania ze strony: www.rekrutacja-do-przedszkoli-2016-2017.wolterskluwer.pl


W materiałach znajdą Państwo:


wzory dokumentów omawiane w publikacji (w edytowalnych plikach wordowych). Szczegółowa lista wzorów dostepna jest na stronie: www.rekrutacja-do-przedszkoli-2016-2017.wolterskluwer.pl/pliki-do-pobrania
procedurę rekrutacji do przedszkoli - zawierającą opis poszczególnych kroków, termin ich wykonania, podstawę prawną oraz krótki komentarz
akty prawne istotne w procesie rekrutacji do przedszkoli


O serii ABC Praktyki prawa oświatowego


ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.


Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:


podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
wzory pism i dokumentów,
wzory regulaminów i procedur postępowania,
praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.
W Serii ukazały się dotychczas następujące tomy:


Rekrutacja do przedszkoli
Kontrola zarządcza w oświacie
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach
Rekrutacja do szkół
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu


Oferta specjalna dla dyrektorów przedszkoli


Dyrektorom przedszkoli w 2016 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika


"Przed Szkołą PLUS. Poradnik Dyrektora Przedszkola"


wzbogacony o trzy publikacje z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:


Rekrutacja do przedszkoli,
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli.


Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej dostępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów stanowi istotne wsparcie dla dyrektorów przedszkoli.


Liczba stron88
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8614-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Akty prawne | str.    7
  
  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Słowo wstępne | str.    11
  
  KOMENTARZ
  
  1. Wprowadzenie | str.    15
  2. Przebieg rekrutacji | str.    17
  2.1. Postępowanie rekrutacyjne | str.    17
  2.2. Terminy rekrutacji | str.    18
  2.3. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola | str.    20
  2.4. Działania komisji rekrutacyjnej | str.    21
  2.5. Procedura odwoławcza | str.    25
  2.6. Postępowanie uzupełniające | str.    26
  2.7. Obowiązki informacyjne | str.    27
  2.8. Sytuacja dzieci powracających z zagranicy | str.    28
  3. Ochrona danych osobowych dzieci i ich rodzin | str.    30
  4. Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją | str.    32
  5. Podsumowanie | str.    34
  
  PROCEDURA
  
  1. Czynności poprzedzające rekrutację | str.    37
  2. Przebieg rekrutacji | str.    38
  3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym | str.    46
  4. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego | str.    48
  
  WZORY DOKUMENTÓW
  
  1. Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego | str.    51
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego | str.    53
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata | str.    58
  4. Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie dziecka | str.    59
  5. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej | str.    60
  6. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej | str.    61
  7. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka | str.    63
  8. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola | str.    64
  9. Decyzja dyrektora dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str.    66
  10. Regulamin komisji rekrutacyjnej | str.    68
  11. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym | str.    70
  12. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie informacji o terminach rekrutacji | str.    72
  13. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym | str.    73
  14. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata kryterium rekrutacyjnego | str.    74
  15. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola | str.    75
  16. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola | str.    76
  17. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola | str.    77
  18. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym | str.    78
  19. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym | str.    79
  20. Informacja do organu prowadzącego o nieprzyjęciu dzieci do przedszkola | str.    80
  21. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str.    81
  22. Skarga rodzica do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję dyrektora o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str.    82
  23. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego | str.    84
  
  Autorzy | str.    85
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia