Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów

-20%

Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja, będąca w polskiej literaturze przedmiotu pierwszym opracowaniem na temat etykiety dyplomatycznej, obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty współczesnej etykiety dyplomatycznej oraz niektóre łączące się z nią elementy protokółu dyplomatycznego i ceremoniałów. Prezentuje ogólne zasady etykiety dyplomatycznej, obowiązujące zwłaszcza podczas oficjalnych kontaktów z przedstawicielami obcych państw, organizacji międzynarodowych i zagranicznego biznesu, udziela też wskazówek dotyczących reguł zachowań w określonych sytuacjach. Szczegółowo omówiono w niej następujące zagadnienia:


pojęcia etykiety dyplomatycznej, protokółu, ceremoniałów i savoir-vivre?u, które w praktyce są często mylone,
podstawowe zasady etykiety i protokółu dyplomatycznego,
ważniejsze aspekty etykiety dyplomatycznej w kontaktach z przedstawicielami obcych państw,
aspekty etykietalno-protokólarne wizyt oficjalnych przedstawicieli państw,
przyjęcia dyplomatyczne oraz ich aspekty etykietalno-protokólarne i organizacyjne,
aspekty etykietalno-protokólarne związane z rokowaniami dwustronnymi i dyplomacją wielostronną,
etykietę ubraniową, flagową, orderową i żałobną,
etykietę w zakresie posługiwania się różnymi drukami grzecznościowymi, zasady korespondencji dyplomatycznej oraz jej styl, formy i rodzaje.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest zarówno dla dyplomatów, konsulów, funkcjonariuszy międzynarodowych oraz adeptów dyplomacji, studentów wyższych uczelni zamierzających pracować w służbie zagranicznej, organizacjach międzynarodowych lub zagranicznym biznesie, jak również dla osób reprezentujących wobec zagranicy różne organy i instytucje państwowe oraz koła gospodarcze.


Liczba stron492
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-407-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne | str.    17
  
  1. Pojęcie etykiety dyplomatycznej, protokółu, ceremoniałów oraz savoir-vivre'u | str.    23
  1.1. Uwagi ogólne | str.    23
  1.2. Etykieta dyplomatyczna | str.    25
  1.2.1. Historyczne korzenie | str.    25
  1.2.2. Pojęcie i reguły etykiety dyplomatycznej | str.    28
  1.3. Protokół dyplomatyczny | str.    33
  1.3.1. Narodziny współczesnego protokółu dyplomatycznego | str.    33
  1.3.2. Określenie protokółu dyplomatycznego i jego reguł | str.    38
  1.3.3. Protokół Dyplomatyczny jako jednostka organizacyjna MSZ | str.    41
  1.4. Ceremonie i ceremoniały | str.    42
  1.4.1. Pojęcie i historyczne korzenie ceremonii i ceremoniału | str.    42
  1.4.2. Współczesne ceremoniały | str.    45
  1.4.3. Ceremoniał dyplomatyczny, m.in. składania listów uwierzytelniających przez nowo akredytowanego ambasadora w Polsce | str.    46
  1.4.4. Ceremoniał wojskowy i ceremoniał morski | str.    49
  1.5. Savoir-vivre - pojęcie i znaczenie | str.    53
  
  2. Podstawowe zasady etykiety i protokółu dyplomatycznego | str.    57
  2.1. Uwagi ogólne | str.    57
  2.2. Zasada suwerennej równości państw w aspekcie etykiety i protokółu dyplomatycznego oraz prawa do wzajemnego szacunku | str.    57
  2.3. Zasada reprezentacji | str.    61
  2.4. Zasada kurtuazji i taktu | str.    65
  2.5. Zasada prawej strony | str.    69
  2.6. Zasada elegancji i estetyki | str.    71
  2.7. Zasada skromności, cierpliwości i powściągliwości | str.    74
  2.8. Zasada punktualności i terminowości | str.    76
  2.9. Zasada dokładności i przezorności | str.    79
  2.10. Zasada elastyczności | str.    82
  2.11. Zasada dyskrecji, czyli cnota milczenia | str.    85
  2.12. Zasada wiarygodności | str.    86
  2.13. Zasada wzajemności i niedyskryminacji | str.    88
  2.14. Zasada dyplomatycznego stylu | str.    89
  2.15. Zasada precedencji dyplomatycznej i państwowej | str.    91
  2.15.1. Precedencja dyplomatyczna | str.    91
  2.15.2. Precedencja w polskiej służbie dyplomatycznej i konsularnej | str.    94
  2.15.3. Precedencja w organizacjach i na konferencjach międzynarodowych | str.    96
  2.15.4. Precedencja państwowa | str.    98
  2.15.5. Kwestia precedencji państwowej w Polsce | str.    101
  2.16. Reguła alternatu | str.    102
  
  3. Ważniejsze aspekty etykiety dyplomatycznej w kontaktach z przedstawicielami obcych państw | str.    104
  3.1. Uwagi ogólne | str.    104
  3.2. Różnice kultur i obyczajów | str.    104
  3.3. Sztuka robienia "dobrego wrażenia", komunikacja niewerbalna | str.    109
  3.4. Etykieta konwersacyjna | str.    112
  3.5. Różnorakie niedyplomatyczne gesty i zachowania | str.    116
  3.6. Witanie się, przedstawianie innych osób i siebie samego, pożegnanie | str.    118
  3.7. Nawiązywanie znajomości, kontaktów, przechodzenie na "ty" | str.    122
  3.8. Tytuły i tytułowanie | str.    123
  3.9. Kwestia tzw. języka dyplomatycznego | str.    126
  3.10. Galanteria wobec pań | str.    127
  3.11. Kwiaty w etykiecie dyplomatycznej | str.    130
  3.12. Tytoń w etykiecie dyplomatycznej | str.    132
  3.13. Alkohol w etykiecie dyplomatycznej | str.    135
  3.14. Etykieta prezentowa | str.    136
  3.14.1. Uwagi ogólne | str.    136
  3.14.2. Etykieta wręczania i przyjmowania podarunków | str.    138
  3.14.3. Regulacje prawne, praktyka międzynarodowa, w tym polska | str.    139
  3.15. Dyplomatyczna etykieta telefoniczna | str.    142
  3.16. Netykieta dyplomatyczna | str.    143
  3.17. Sytuacja etykietalno-protokólarna i prawna współmałżonka szefa misji dyplomatycznej i członków rodziny dyplomaty oraz osób niebędących w formalnych związkach małżeńskich | str.    144
  
  4. Wizyty oficjalne i inne przedstawicieli państw, zwłaszcza głowy państwa oraz dyplomatów i okrętów wojennych | str.    149
  4.1. Znaczenie i aspekty etykietalno-protokólarne wizyt przedstawicieli obcych państw | str.    149
  4.2. Rodzaje wizyt najwyższego i wysokiego szczebla | str.    153
  4.2.1. Wizyta państwowa | str.    154
  4.2.2. Wizyta oficjalna | str.    155
  4.3. Poszczególne elementy etykietalne i protokólarne wizyt państwowych i oficjalnych | str.    156
  4.3.1. Zaproszenia | str.    156
  4.3.2. Szczebel, skład delegacji, udział współmałżonka, termin i czas trwania wizyty | str.    157
  4.3.3. Grupa przygotowawcza i osoby, w tym dziennikarze i biznesmeni, towarzyszące delegacji | str.    158
  4.3.4. Honorowe misje specjalne | str.    159
  4.3.5. Szczegółowy program wizyt państwowych i oficjalnych | str.    160
  4.3.6. Szczególne środki bezpieczeństwa | str.    164
  4.3.7. Niektóre elementy etykietalno-protokólarne i organizacyjne | str.    165
  4.3.8. Powitanie i pożegnanie obcej delegacji | str.    167
  4.4. Wizyty robocze | str.    168
  4.5. Wizyty nieoficjalne i pobyty prywatne | str.    169
  4.6. Wizyta (pobyt) incognito | str.    170
  4.7. Spotkania nieformalne, czyli "dyplomacja kurortowa", "dyplomacja weekendowa", "dyplomacja bez krawatów" itp. | str.    171
  4.8. Przejazdy tranzytowe | str.    173
  4.9. Rewizyty głów państw i innych osobistości wysokiego szczebla | str.    173
  4.10. Wizyty przedstawicieli władz państwowych, wojskowych i innych delegacji krajowych i zagranicznych w miejscu stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) | str.    175
  4.11. Wizyty dyplomatów | str.    175
  4.11.1. Wizyty składane przez nowo mianowanego ambasadora przedstawicielom władz państwa przyjmującego | str.    175
  4.11.2. Wizyty składane szefom przedstawicielstw dyplomatycznych w państwie urzędowania | str.    176
  4.11.3. Wizyty składane przez małżonkę nowo mianowanego ambasadora | str.    178
  4.11.4. Wizyty członków personelu dyplomatycznego | str.    178
  4.11.5. Wizyty pożegnalne ambasadora i członków personelu dyplomatycznego | str.    179
  4.11.6. Zasady etykietalno-protokólarne, jakie powinny być przestrzegane przez dyplomatów przy składaniu wizyt (rewizyt) kurtuazyjnych | str.    180
  4.12. Wizyty okrętów wojennych | str.    182
  4.12.1. Uwagi ogólne | str.    182
  4.12.2. Wizyty oficjalne | str.    183
  4.12.3. Wizyty nieoficjalne | str.    184
  4.12.4. Wizyty robocze | str.    184
  4.12.5. Wizyty w okolicznościach nadzwyczajnych | str.    185
  4.12.6. Wizyty zagraniczne polskich okrętów wojennych i rewizyty | str.    185
  
  5. Przyjęcia dyplomatyczne oraz ich aspekty etykietalno-protokólarne i organizacyjne | str.    188
  5.1. Znaczenie i rodzaje przyjęć dyplomatycznych | str.    188
  5.2. Niektóre ogólne reguły odnoszące się do przyjęć dyplomatycznych | str.    190
  Przyjęcia "na siedząco" ("zasiadane") | str.    191
  5.3. Obiad | str.    191
  5.3.1. Dobór gości | str.    192
  5.3.2. Rozsyłanie zaproszeń | str.    193
  5.3.3. Menu na przyjęcie "na siedząco", jego sporządzanie, dobór dań i kolejność ich spożywania | str.    195
  5.3.4. Karta dań (menu) | str.    200
  5.3.5. Stoły | str.    200
  5.3.6. Najważniejsze elementy zastawy | str.    209
  5.3.7. Rola gospodarzy w przygotowaniu oficjalnego przyjęcia "na siedząco" | str.    214
  5.3.8. Tłumacze | str.    214
  5.3.9. Aperitif | str.    215
  5.3.10. Przejście do stołu i rozpoczęcie obiadu | str.    215
  5.3.11. Podawanie do stołu | str.    216
  5.3.12. Etykieta przy stole | str.    217
  5.3.13. Konwersacja przy stole | str.    219
  5.3.14. Szczegółowe reguły etykiety dotyczące kultury jedzenia i picia | str.    220
  5.3.15. Sposób spożywania poszczególnych dań serwowanych na zasiadanych przyjęciach dyplomatycznych | str.    223
  5.3.16. Wybór właściwego wina i sposób jego podawania | str.    231
  5.3.17. Szampan i "szampany" - wina musujące | str.    235
  5.3.18. Toast | str.    237
  5.3.19. Wysokoprocentowe napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe napoje chłodzące, podawane na przyjęciach dyplomatycznych | str.    239
  5.3.20. Etykieta picia wina i innych alkoholi | str.    243
  5.3.21. Zakończenie spożywania obiadu, powstanie od stołu, przejście do salonu na "kawę" | str.    244
  5.3.22. Pożegnanie i podziękowanie za przyjęcie | str.    245
  5.4. Śniadanie (lunch) | str.    246
  5.5. Obiad lub lunch bufetowy | str.    247
  5.6. Obiadokonferencja | str.    248
  5.7. "Herbatki" lub "kawy" | str.    248
  Przyjęcia "na stojąco" | str.    250
  5.8. Uwagi ogólne | str.    250
  5.8.1. Zaproszenia | str.    250
  5.8.2. Menu | str.    251
  5.8.3. Niektóre aspekty etykietalne | str.    251
  5.8.4. Powitanie i pożegnanie gości oraz rola gospodarzy i członków misji dyplomatycznej | str.    252
  5.9. Przyjęcie (recepcja) | str.    253
  5.10. Przyjęcia bufetowe "na stojąco" | str.    255
  5.11. Uroczysty obiad na cześć najwyższych przedstawicieli obcego państwa połączony z przyjęciem "na stojąco" | str.    256
  5.12. Koktajl | str.    256
  5.13. Lampka wina | str.    257
  5.14. Aperitif | str.    257
  5.15. Garden party (przyjęcie w ogrodzie) | str.    258
  5.16. Grill party, "dyplomacja bez krawatów" | str.    258
  5.17. Przyjęcia we własnym gronie | str.    259
  5.18. Przyjęcia i imprezy organizowane przez szefów przedstawicielstw dyplomatycznych z okazji świąt narodowych i świąt rocznicowych | str.    259
  
  6. Etykieta ubraniowa w dyplomacji | str.    263
  6.1. Uwagi ogólne i praktyczne wskazówki | str.    263
  6.2. Zasady dotyczące ubioru i wizerunku zewnętrznego zalecane w polskiej służbie zagranicznej | str.    272
  Stroje panów w dyplomacji | str.    274
  6.3. Kod ubiorów i ich podział | str.    274
  6.4. Uroczyste stroje oficjalne panów | str.    275
  6.5. Uroczyste stroje dzienne panów | str.    275
  6.5.1. Żakiet | str.    275
  6.5.2. Frak z czarną kamizelką | str.    277
  6.5.3. Strój wyjściowy | str.    277
  6.5.4. Mundur dyplomatyczny | str.    279
  6.5.5. Strój narodowy | str.    279
  6.5.6. Mundury wojskowe | str.    279
  6.6. Uroczyste stroje wieczorowe panów | str.    280
  6.6.1. Frak z białą kamizelką | str.    280
  6.6.2. Smoking | str.    282
  6.6.3. Garnitur wieczorowy | str.    284
  6.6.4. Strój narodowy, mundur wojskowy | str.    285
  6.6.5. Wierzchnie okrycia | str.    285
  6.7. Ubiory nieformalne, oznaczone kodem casual | str.    286
  6.7.1. Strój biurowy | str.    287
  6.7.2. Strój sportowy (weekendowy) | str.    289
  6.7.3. Ubranie spacerowe | str.    289
  6.7.4. Dyplomacja "bez krawatów", "dyplomacja wakacyjna", "dyplomacja kurortowa" itp. | str.    290
  6.8. Dodatki do ubiorów męskich | str.    291
  Stroje pań w dyplomacji | str.    297
  6.9. Oficjalne stroje pań | str.    297
  6.9.1. Suknia wizytowa | str.    299
  6.9.2. Suknia koktajlowa | str.    300
  6.10. Uroczyste stroje oficjalne pań | str.    301
  6.10.1. Suknia długa wieczorowa | str.    301
  6.10.2. Suknia balowa (galowa) | str.    302
  6.10.3. Kostium na wieczorowe odświętne okazje | str.    303
  6.11. Wierzchnie okrycia pań | str.    304
  6.12. Dodatki | str.    304
  6.13. Nieformalne stroje pań | str.    306
  6.13.1. Stroje pań w czasie pełnienia przez nie funkcji urzędowych | str.    306
  6.13.2. Żakiet (kostium, garsonka) | str.    308
  6.13.3. Stroje pań w dyplomacji noszone na co dzień | str.    311
  6.13.4. Stroje pań podczas wystąpień przed kamerami | str.    313
  
  7. Aspekty etykietalno-protokólarne związane z rokowaniami dwustronnymi i dyplomacją wielostronną | str.    314
  7.1. Uwagi wstępne | str.    314
  7.2. Aspekty etykietalno-protokólarne rokowań dwustronnych | str.    315
  7.3. Aspekty etykietalno-protokólarne konferencji międzynarodowych | str.    319
  7.4. Status i aspekty etykietalno-protokólarne stałych przedstawicielstw przy najważniejszych organizacjach międzynarodowych | str.    322
  7.5. Misje specjalne | str.    324
  7.6. Reguły etykiety obowiązujące przy redagowaniu i podpisywaniu umów międzynarodowych oraz wymianie dokumentów ratyfikacyjnych | str.    327
  7.7. Aspekty etykietalno-ceremonialne w działalności korpusu dyplomatycznego, także przy organizacjach międzynarodowych, w tym przy Unii Europejskiej | str.    329
  7.7.1. Korpus dyplomatyczny przy Unii Europejskiej i tryb akredytacji | str.    332
  
  8. Etykieta flagowa | str.    335
  8.1. Symbole państwa | str.    335
  8.2. Flaga państwowa (polskie przepisy i praktyka) | str.    337
  8.3. Proporczyki (chorągiewki) samochodowe | str.    339
  8.4. Flaga stolikowa | str.    340
  8.5. Etykieta flagowa w Polsce | str.    341
  8.5.1. Eksponowanie flagi państwowej | str.    341
  8.5.2. Uroczystości, rocznice i święta państwowe | str.    342
  8.5.3. Podnoszenie flagi na okres żałoby narodowej | str.    343
  8.5.4. Wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową | str.    344
  8.6. Zasady precedencji flagowej | str.    344
  8.6.1. Zasady eksponowania flag w stosunkach dwustronnych i wielostronnych | str.    345
  8.6.2. Eksponowanie flagi na konferencjach i siedzibach organizacji międzynarodowych | str.    346
  8.7. Inne ważne aspekty etykiety flagowej | str.    346
  8.7.1. Czas wciągania i opuszczania flagi na maszt i towarzyszący im ceremoniał | str.    346
  8.7.2. Podnoszenie flagi na budynkach najwyższych władz państwowych | str.    347
  8.7.3. Oddawanie honorów i szacunku fladze | str.    347
  8.7.4. Inne wymogi odnoszące się do flag | str.    348
  8.8. Godło państwa i hymn państwa (polskie przepisy i praktyka) | str.    349
  8.9. Flaga i godło państwa w praktyce przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych za granicą | str.    351
  8.10. Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne | str.    352
  8.11. Flagi narodowe w organizacjach międzynarodowych i misjach specjalnych | str.    354
  8.12. Flaga Unii Europejskiej. Stosowanie symboli UE | str.    355
  8.12.1. Podnoszenie flagi narodowej przez misje dyplomatyczne akredytowane przy Unii Europejskiej | str.    357
  
  9. Etykieta orderowa | str.    359
  9.1. Uwagi wstępne | str.    359
  9.2. Praktyka polska | str.    360
  9.3. Ordery | str.    362
  9.3.1. Order Orła Białego | str.    362
  9.3.2. Order Wojenny Virtuti Militari | str.    363
  9.3.3. Order Odrodzenia Polski, określany też tradycyjnie jako "Polonia Restituta" | str.    365
  9.3.4. Order Krzyża Wojskowego | str.    365
  9.3.5. Order Krzyża Niepodległości | str.    366
  9.3.6. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej | str.    367
  9.4. Kapituły orderów | str.    368
  9.5. Precedencja polskich orderów | str.    369
  9.6. Odznaczenia | str.    369
  9.7. Precedencja polskich odznaczeń | str.    371
  9.8. Sposób i okoliczności noszenia odznak, orderów i odznaczeń | str.    371
  9.9. Sposób i okoliczności noszenia miniaturek, baretek, rozetek, wstążeczek i okuć | str.    374
  9.10. Ordery i odznaczenia dla cudzoziemców i obywateli polskich stale mieszkających za granicą oraz przyjmowanie obcych orderów i odznaczeń przez obywateli polskich | str.    378
  9.11. Noszenie orderów i odznaczeń przez dyplomatów na uroczystościach i przyjęciach za granicą | str.    379
  
  10. Etykieta żałobna | str.    381
  10.1. Żałoba narodowa | str.    381
  10.2. Etykieta żałobna w przypadku pogrzebu na koszt państwa | str.    384
  10.3. Powiadomienie obcych przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w państwie zmarłej osobistości i własnych przedstawicielstw działających za granicą | str.    384
  10.4. Żałoba narodowa ogłaszana przez państwo obce | str.    385
  10.5. Składanie kondolencji w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych oraz wpisywanie się do księgi kondolencyjnej | str.    387
  10.6. Ceremoniał pogrzebu państwowego z udziałem przedstawicieli władz obcych państw i korpusu dyplomatycznego | str.    389
  10.7. Umieszczanie flagi państwowej w czasie uroczystości pogrzebowych. Okrywanie flagą narodową trumny ze zwłokami, umieszczanie odznak orderów i odznaczeń na poduszkach żałobnych | str.    391
  10.7.1. Okrywanie trumny flagą | str.    391
  10.7.2. Odznaczenie pośmiertne. Umieszczanie odznak orderów i odznaczeń na poduszkach żałobnych | str.    391
  10.8. Wieńce, wiązanki kwiatów i szarfy | str.    392
  10.9. Stroje żałobne | str.    393
  10.10. Śmierć ambasadora lub członka personelu dyplomatycznego w czasie jego urzędowania w państwie przyjmującym | str.    394
  10.10.1. Ceremoniał pogrzebowy | str.    395
  10.10.2. Wpisywanie się do księgi kondolencyjnej | str.    397
  10.10.3. Telegramy kondolencyjne, nekrologi, noty żałobne i pisma kondolencyjne | str.    397
  
  11. Etykieta w zakresie posługiwania się różnymi drukami grzecznościowymi w obrocie dyplomatycznym | str.    399
  11.1. Uwagi ogólne | str.    399
  11.2. Karty wizytowe, ich znaczenie w etykiecie dyplomatycznej, rodzaje i oznakowanie | str.    400
  11.3. Posługiwanie się kartami wizytowymi | str.    405
  11.4. Karta wizytowa jako forma zwięzłej korespondencji | str.    407
  11.5. Karty zaproszeniowe ("zaproszenia") | str.    408
  11.6. Format, kolor, język i inne elementy zaproszenia | str.    408
  11.7. Zaproszenia na przyjęcia "na siedząco" | str.    410
  11.8. Zaproszenia na przyjęcia "na stojąco" | str.    412
  11.9. Karty grzecznościowe | str.    416
  11.10. Karty okolicznościowe z życzeniami | str.    417
  11.11. Menu | str.    418
  11.12. Kartoniki stołowe | str.    419
  
  12. Etykieta w korespondencji dyplomatycznej oraz styl, formy i rodzaje tej korespondencji | str.    421
  12.1. Pojęcie korespondencji dyplomatycznej oraz jej podmioty i przedmiot | str.    421
  12.2. Formy i rodzaje korespondencji dyplomatycznej | str.    423
  12.3. Etykieta i styl korespondencji dyplomatycznej | str.    424
  12.4. Tytułowanie | str.    426
  12.5. Tytułowanie najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego i niektórych innych wyznań | str.    434
  12.5.1. Papież | str.    434
  12.5.2. Kardynał | str.    434
  12.5.3. Arcybiskup (biskup) | str.    435
  12.5.4. Nuncjusz Apostolski | str.    435
  12.5.5. Patriarcha (prawosławny) | str.    436
  12.5.6. Metropolita (prawosławny) | str.    436
  12.5.7. Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola (prawosławny) | str.    437
  12.5.8. Arcybiskup i biskup wyznań protestanckich | str.    437
  12.5.9. Hierarchowie innych wyznań | str.    437
  12.6. Podpisywanie pism dyplomatycznych i kwestia adresu | str.    438
  12.7. Reguła alternatu w korespondencji dyplomatycznej | str.    439
  12.8. Języki obce w korespondencji dyplomatycznej | str.    439
  12.9. Reguły dotyczące formy sporządzania not i pism dyplomatycznych oraz postępowania z nimi | str.    440
  12.9.1. Podpisywanie i wysyłanie not (pism) dyplomatycznych | str.    442
  12.9.2. Sposoby przesyłania (doręczania) pism i not dyplomatycznych | str.    443
  12.10. Postępowanie z otrzymanymi pismami i notami dyplomatycznymi | str.    444
  12.10.1. Przyjęcie noty dyplomatycznej | str.    444
  12.10.2. Zwrot noty dyplomatycznej | str.    444
  12.10.3. Nieprzyjęcie noty dyplomatycznej | str.    444
  12.10.4. Odrzucenie noty dyplomatycznej | str.    445
  12.10.5. Całkowite zignorowanie pisma | str.    445
  12.11. Rodzaje (formy) pism i not dyplomatycznych | str.    445
  12.11.1. Pisma kancelaryjne i gabinetowe - uwagi ogólne | str.    445
  12.11.2. Pisma kancelaryjne (ceremonialne) i gabinetowe | str.    446
  12.11.3. Listy uwierzytelniające | str.    447
  12.11.4. Listy odwołujące | str.    450
  12.11.5. Listy zwalniające | str.    450
  12.11.6. Listy wprowadzające | str.    452
  12.11.7. Listy komisyjne | str.    452
  12.11.8. Exequatur | str.    452
  12.11.9. Oficjalna, bieżąca korespondencja głowy państwa | str.    456
  12.11.10. Pisma (listy) odręczne głowy państwa | str.    456
  12.11.11. Orędzia | str.    457
  12.12. Noty i inne pisma dyplomatyczne | str.    457
  12.12.1. Sporządzanie noty dyplomatycznej | str.    458
  12.12.2. Nota osobista, podpisana | str.    460
  12.12.3. Pisma (listy) osobiste, "odręczne" | str.    464
  12.12.4. Nota werbalna (słowna) | str.    464
  12.12.5. Nota okólna | str.    468
  12.12.6. Memorandum | str.    471
  12.12.7. List intencyjny | str.    471
  12.12.8. Aide-mémoire | str.    472
  12.12.9. Pro memoria | str.    472
  12.12.10. Nota zbiorowa | str.    473
  12.12.11. Noty identyczne | str.    473
  12.12.12. Nota ad referendum | str.    474
  12.12.13. Nota protestacyjna | str.    474
  12.12.14. Nota żałobna i nota kondolencyjna | str.    475
  12.13. Specyficzne formy przekazu stanowiska państw | str.    479
  12.14. Pisma dyplomatyczne w formie półoficjalnej i prywatnej | str.    480
  12.15. Non-paper, Position paper, Explanatory note, Concept paper, Speaking note itp. | str.    486
  12.16. Telegramy (depesze) dyplomatyczne | str.    486
  12.17. Korespondencja dyplomatyczna organizacji międzynarodowych | str.    488
  12.17.1. Korespondencja dyplomatyczna Unii Europejskiej | str.    489
  12.18. Netykieta dyplomatyczna, czyli etykieta stosowana w korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną | str.    489
  
  Wybrana literatura | str.    491
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia