Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia

-20%

Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest doskonałym przykładem multidyscyplinarnego podejścia do problemu zakażeń szpitalnych, który jest jednym z najważniejszych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i Europie. Autorzy - specjaliści w różnych dziedzinach - przedstawili problem zakażeń szpitalnych w całej jego złożoności.


W publikacji czytelnik znajdzie m.in.:


aktualną i sprawdzoną wiedzę na temat przyczyn występowania zakażeń szpitalnych;
nowe dane na temat leczenia i pielęgnacji chorych, w tym podstawy racjonalnej antybiotykoterapii;
najnowsze informacje na temat osiągnięć oraz ograniczeń nauk mikrobiologicznych i klinicznych w zwalczaniu zakażeń szpitalnych;
przegląd istotnych problemów klinicznych oraz informacje o uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych, tj. o ochronie personelu medycznego przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi pacjentów.


Autorzy jako pierwsi w polskiej literaturze omawiają problem zapobiegania zakażeniom w przypadku zdarzeń masowych. Szczególną uwagę zwracają również na konieczność przestrzegania higieny przez personel szpitalny oraz wdrożenie odpowiednich procedur postępowania w trakcie zabiegów.


"Książka stanowi wieloaspektowe opracowanie zagadnień związanych z zakażeniami szpitalnymi. Prezentowane rozdziały autorstwa profesorów i doktorów medycyny będą przydatne nie tylko studentom medycyny i lekarzom, ale także służbie medycznej".


prof. dr hab. n. med. Andrzej Szkaradkiewicz


kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej


na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu


Liczba stron348
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5051-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów str.    11
  
  Przedmowa str.    17
  
  Rozdział I. Kryteria rozpoznania zakażenia nabytego w szpitalu. Definicje. Kontrowersje (Andrzej Denys) str.    19
  
  1. Objawy zakażeń szpitalnych decydujące o rozpoznaniu str.    21
  
  1.1. Zakażenia w drogach moczowych str.    21
  
  1.2. Zakażenie miejsca operowanego str.    22
  
  1.3. Zakażenia krwi str.    23
  
  1.4. Zakażenia kości i szpiku str.    24
  
  1.5. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego str.    24
  
  1.6. Zakażenia układu krążenia str.    26
  
  1.7. Zakażenia narządu wzroku, ucha, nosa, gardła i jamy ustnej str.    28
  
  1.8. Zakażenia górnego odcinka układu oddechowego str.    30
  
  1.9. Zakażenia w układzie pokarmowym str.    30
  
  1.10. Zakażenia dolnych dróg oddechowych inne niż zapalenie płuc str.    32
  
  1.11. Zakażenia w układzie płciowym str.    33
  
  1.12. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej str.    33
  
  1.13. Martwica powięzi, zgorzel, zapalenie mięśni, zapalenie węzłów chłonnych i naczyń limfatycznych str.    33
  
  1.14. Zakażenia w przebiegu oparzeń str.    34
  
  1.15. r opień sutka, zapalenie gruczołu piersiowego str.    34
  
  1.16. i nfekcja okolic pępka u noworodków str.    34
  
  1.17. Zakażenie miejsca po obrzezaniu str.    35
  
  1.18. i nfekcje wielonarządowe str.    35
  
  1.19. Zapalenie płuc str.    35
  
  piśmiennictwo str.    36
  
  Rozdział II. Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych
  (Monika Bigos, Monika Łysakowska) str.    39
  
  1. Zakażenia bakteryjne str.    39
  
  1.1. Zakażenia o etiologii Staphylococcus spp. str.    39
  
  1.2. Zakażenia wywoływane przez Streptococcus spp. str.    43
  
  1.3. Zakażenia powodowane przez bakterie enterococcus spp. str.    46
  
  1.4. Zakażenia powodowane przez clostridium difficile str.    48
  
  1.5. Zakażenia wywoływane przez pałeczki jelitowe z rodziny enterobacteriaceae str.    49
  
  1.6. Zakażenia Gram-ujemnymi pałeczkami niefermentującymi str.    53
  
  1.7. i nne bakterie wywołujące zakażenia szpitalne str.    57
  
  2. Zakażenia wirusowe str.    57
  
  2.1. Zakażenia szpitalne wywoływane przez wirusy hepatotropowe
   str.    57
  
  2.2. Zakażenia szpitalne wywoływane przez HiV str.    64
  
  2.3. Szpitalne zakażenia układu pokarmowego powodowane przez wirusy str.    65
  
  2.4. Wirusowe zakażenia szpitalne układu oddechowego str.    66
  
  2.5. i nne wirusowe czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych str.    70
  
  3. Grzybicze czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych str.    70
  
  4. Zakażenia szpitalne powodowane przez priony str.    71
  
  piśmiennictwo str.    73
  
  Rozdział III. Układ odpornościowy i wpływ zaburzeń w jego funkcjonowaniu na rozwój zakażeń
  (Monika Bigos, Monika Łysakowska) str.    82
  
  1. r ola flory fizjologicznej str.    82
  
  1.1. Bariery fizyczne str.    82
  
  1.2. Flora naturalna str.    82
  
  1.3. Flora fizjologiczna skóry str.    83
  
  1.4. Flora fizjologiczna nosa, jamy ustnej i górnego odcinka układu oddechowego str.    84
  
  1.5. Flora układu pokarmowego str.    85
  
  1.6. Naturalna flora cewki moczowej str.    88
  
  1.7. Naturalna flora pochwy str.    88
  
  1.8. Naturalna flora spojówki str.    90
  
  2. Główne komponenty układu odpornościowego str.    90
  
  2.1. Odporność nieswoista str.    90
  
  2.2. Odporność swoista str.    94
  
  3. Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności str.    98
  
  3.1. Zakażenia w przebiegu pierwotnych niedoborów immunologicznych str.    98
  
  3.2. Zakażenia w przebiegu wtórnych niedoborów immunologicznych str.    106
  
  piśmiennictwo str.    114
  
  Rozdział IV. Racjonalna terapia antybiotykowa i chemioterapia jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym
   (Andrzej Denys) str.    125
  
  1. Zasady ogólne str.    125
  
  1.1. Różnice we florze bakteryjnej wywołującej zakażenia pozaszpitalne i szpitalne str.    127
  
  1.2. Drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia wśród pacjentów z neutropenią str.    128
  
  2. Skuteczność terapii antybiotykowej str.    128
  
  2.1. Skuteczność kliniczna str.    130
  
  2.2. Optymalizacja terapii poprawiająca skuteczność leczenia str.    131
  
  2.3. Zasady stosowania antybiotyku str.    132
  
  2.4. Czas trwania leczenia str.    133
  
  3. Charakterystyka poszczególnych grup antybiotyków str.    134
  
  4. Terapia antybiotykowa miejscowa i ogólna str.    138
  
  5. Zakażenia dróg moczowych i układu oddechowego str.    139
  
  5.1. Zakażenia dróg moczowych str.    139
  
  5.2. Zakażenia dolnego odcinka układu oddechowego str.    141
  
  6. Znaczenie zakażeń wirusowych str.    144
  
  7. Zasady kontroli terapii antybiotykowej na podstawie tzw. kategorii dostępu str.    146
  
  8. Nowe sposoby leczenia str.    149
  
  piśmiennictwo str.    153
  
  Rozdział V. Profilaktyczne stosowanie antybiotyków
   (Andrzej Denys) str.    156
  
  1. Ogólne zasady str.    156
  
  2. Wskazówki dotyczące okołooperacyjnego stosowania antybiotyków str.    159
  
  3. p odstawy terapii empirycznej str.    163
  
  piśmiennictwo str.    165
  
  Rozdział VI. Zakażenie miejsca operowanego
   (Ryszard Marciniak) str.    167
  
  1. Definicje zakażeń miejsca operowanego str.    168
  
  1.1. Powierzchowne zakażenie miejsca operowanego str.    168
  
  1.2. Głębokie zakażenie miejsca operowanego str.    169
  
  1.3. Zakażenie narządów lub jam ciała str.    170
  
  2. Klasyfikacja zakażenia miejsca operowanego zależnie od lokalizacji str.    171
  
  2.1. Mikrobiologia zakażeń miejsca operowanego str.    173
  
  3. Klasyfikacja ran zależnie od stopnia czystości str.    174
  
  4. c zynniki zwiększające ryzyko zakażenia str.    176
  
  4.1. Ocena ryzyka zakażenia miejsca operowanego str.    176
  
  4.2. Wybrane czynniki ryzyka str.    180
  
  5. Profilaktyka antybiotykowa str.    182
  
  6. Podsumowanie str.    185
  
  piśmiennictwo str.    186
  
  Rozdział VII. Zakażenia szpitalne u chorych na przewlekłą chorobę nerek i u chorych na cukrzycę (Dariusz Moczulski) str.    190
  
  1. Zakażenia szpitalne związane z przewlekłą chorobą nerek str.    191
  
  1.1. Zakażenia szpitalne u chorych z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym str.    192
  
  1.2. Zakażenia szpitalne u chorych leczonych zabiegami hemodializ str.    192
  
  1.3. Zakażenia szpitalne u chorych leczonych dializą otrzewnową str.    194
  
  1.4. Zakażenia szpitalne u chorych po transplantacji nerki str.    195
  
  1.5. Zakażenia szpitalne u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek
   str.    195
  
  2. Zakażenia szpitalne u chorych na cukrzycę str.    196
  
  2.1. Upośledzony układ obronny str.    196
  
  2.2. Zakażenia ran operacyjnych str.    196
  
  2.3. Szpitalne zapalenia płuc u chorych na cukrzycę str.    197
  
  2.4. Zakażenia szpitalne u chorych na cukrzycę z oparzeniami str.    197
  
  2.5. Zakażenia szpitalne u chorych na cukrzycę wymagających cewnikowania pęcherza moczowego str.    197
  
  2.6. Zespół stopy cukrzycowej str.    198
  
  piśmiennictwo str.    198
  
  Rozdział VIII. Zakażenia szpitalne w ortopedii (Zbigniew Dudkiewicz) str.    201
  
  1. Bakteriologia rany urazowej i stan układu odpornościowego a rozwój powikłań infekcyjnych u chorych o profilu chirurgicznym str.    204
  
  2. Potencjalne źródła zakażeń szpitalnych u pacjentów oddziałów urazowo-ortopedycznych str.    210
  
  3. Skutki ekonomiczne zakażeń szpitalnych w ortopedii str.    217
  
  4. Możliwości zapobiegania zakażeniom na oddziałach ortopedycznych str.    223
  
  piśmiennictwo str.    228
  
  Rozdział IX. Zapobieganie zakażeniom w sytuacjach zdarzeń masowych (Andrzej Polański) str.    233
  
  1. Definicja zdarzeń str.    234
  
  2. Ratownictwo medyczne str.    235
  
  3. Zapobieganie zakażeniom w czasie wypadków masowych str.    236
  
  3.1. Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych str.    238
  
  3.2. Segregacja medyczna str.    239
  
  3.3. Szpital polowy str.    241
  
  3.4. Ocena sytuacji epidemiologicznej str.    243
  
  4. p rzykłady zdarzeń masowych str.    244
  
  5. euro 2012 str.    254
  
  piśmiennictwo str.    256
  
  Rozdział X. Zakażenia szpitalne jako przedmiot działań organizacji międzynarodowych
  (Jacek Michalak) str.    259
  
  1. Zakażenia szpitalne w ujęciu międzynarodowym str.    259
  
  2. Struktura Unii europejskiej, jej instytucje i działania na rzecz zdrowia str.    262
  
  3. Zalecenia rady Unii europejskiej str.    267
  
  4. Wdrażanie działań przez radę Unii str.    277
  
  5. Zalecenia światowej Organizacji Zdrowia str.    280
  
  polityka zdrowotna str.    282
  
  Higiena rąk str.    282
  
  środki ochrony osobistej str.    282
  
  Higiena oddychania i etykieta przy kaszlu str.    283
  
  piśmiennictwo str.    287
  
  Rozdział XI. Zakażenia szpitalne jako problem zarządczy i miernik jakości opieki w szpitalu
  (Jacek Michalak) str.    290
  
  piśmiennictwo str.    317
  
  Rozdział XII. Farmakoekonomiczne aspekty postępowania w zakażeniach szpitalnych
  (Jacek Michalak, Daria Orszulak-Michalak) str.    320
  
  1. Wykorzystanie farmakoekonomiki w zwalczaniu zakażeń szpitalnych str.    320
  
  2. rola serwisu farmaceutycznego w zwalczaniu zakażeń szpitalnych str.    333
  
  piśmiennictwo str.    343
  
  Streszczenie str.    347
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia