Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.


Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu nowoczesnych technologii i procesy globalizacyjne spowodowały, że tradycyjne formy zatrudnienia pracowników, zapewniające im stabilizację, ochronę przed zwolnieniem, bezpieczeństwo socjalne, stały się trudne do utrzymania. W publikacji poruszono więc kwestię sposobu ukształtowania w sensie jurydycznym i instytucjonalnym zasady prawa do pracy, form prawnych i organizacyjnych jej świadczenia oraz zakresu ochrony socjalnej zatrudnionych osób.


Oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki umowy o pracę i umowy o zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawnej omówiono właśnie zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania instytucji ochronnych prawa pracy, takie jak:


regulacje w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich,
ochrona trwałości zatrudnienia,
stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę.


Ponadto w pracy poruszono również tematykę:


równego traktowania osób zatrudnionych, ich wolności związkowej i ochrony ubezpieczeniowej,
przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umów na czas określony,
umowy uaktywniającej,
zatrudniania dorywczego,
pojęcia pracownika w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP,
odrębności w zakresie podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.


Autorami publikacji są uznane autorytety i specjaliści z dziedziny prawa pracy. Książka zainteresuje zarówno teoretyków prawa pracy, jak i praktyków, w tym pracowników działów HR, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych i organizacji pracodawców.


Liczba stron340
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-613-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Grzegorz Goździewicz
  Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie (charakterystyka ogólna) | str.    17
  
  Ludwik Florek
  Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę | str.    35
  
  Małgorzata Gersdorf
  Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia czy prawo zatrudnienia | str.    49
  
  Gertruda Uścińska
  Ochrona ubezpieczeniowa osób zatrudnionych i osób prowadzących pozarolniczą działalność | str.    59
  
  Krzysztof W. Baran
  O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych - uwagi de lege ferenda | str.    71
  
  Marzena Szabłowska-Juckiewicz
  Tendencje rozwojowe w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu | str.    79
  
  Krzysztof Stefański
  Prawo do wypoczynku (nie)pracowników. Problem zasadności rozszerzenia przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych na osoby zatrudnione poza stosunkiem pracy | str.    99
  
  Renata Babińska-Górecka
  Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób wykonujących pracę zarobkową | str.    127
  
  Andrzej Marian Świątkowski
  Umowa o pracę a umowy o zatrudnienie (przyczynek do dyskusji o ograniczeniu konkurencyjności umów) | str.    153
  
  Beata Bury
  Kilka uwag na temat pojęcia "pracownik" w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP | str.    171
  
  Lena Krysińska-Wnuk
  Umowa o pracę na czas określony - wybrane aspekty przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umowy | str.    181
  
  Sebastian Koczur, Błażej Mądrzycki
  Jednolitość i dyferencjacja prawa pracy w modelu zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych | str.    199
  
  Krzysztof Walczak
  Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie w kontekście "nowej ustawy kominowej" | str.    229
  
  Mariusz Wieczorek
  Podstawy zatrudniania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str.    239
  
  Małgorzata Mędrala
  Zatrudnienie dorywcze a umowa o pracę i umowa o zatrudnienie | str.    257
  
  Justyna Czerniak-Swędzioł
  Umowa uaktywniająca - rozważania de lege lata i de lege ferenda | str.    273
  
  Kinga Piwowarska
  Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie na tle wolności związkowej | str.    289
  
  Joanna Unterschütz
  Nowe formy pracy w gospodarce cyfrowej - w poszukiwaniu pracownika | str.    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia