Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne. Wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?

-20%

Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne. Wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, w tym stosunku łączącego sądy konstytucyjne państw członkowskich z Trybunałem Sprawiedliwości UE. Temat ten jest szeroko dyskutowany zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej z uwagi na ich stosunkowo niedługie członkostwo w Unii Europejskiej i pojawiające się w związku z tym problemy dotyczące granic stawianych prawu unijnemu, przenikającemu krajowe porządki prawne.


Autorka stawia tezę, że Trybunał Sprawiedliwości UE - nie będąc de iure sądem konstytucyjnym - de facto pełni funkcje typowe dla sądownictwa konstytucyjnego, strzegąc porządku konstytucyjnego Unii, traktaty zaś, będące umowami prawa międzynarodowego, z uwagi na ich materialną treść można uważać za akty o randze konstytucyjnej.


Adresaci:


Publikacja jest skierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ich asystentów oraz prawników zajmujących się zawodowo problemami sądownictwa konstytucyjnego, a także do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów wydziałów prawa, stosunków międzynarodowych i europeistyki.


"Praca jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem zagadnienia wskazanego w jej tytule, nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku wydawniczym. Z uwagi na jej tematykę oraz sposób przedstawienia będzie ona atrakcyjną pozycją wydawniczą dla osób zainteresowanych prawem konstytucyjnym i prawem unijnym".


z recenzji dr hab. Moniki Florczak-Wątor


Liczba stron340
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-090-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Uwagi wprowadzające | str.    13
  
  Rozdział    1
  Proces integracji europejskiej i jego prawne implikacje | str.    29
  1.1. Od traktatów rzymskich do traktatu ustanawiającego Unię Europejską | str.    29
  1.2. Traktat konstytucyjny i traktat lizboński | str.    32
  1.3. Tożsamość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej | str.    37
  1.4. Upodmiotowienie jednostki w prawie Unii Europejskiej | str.    43
  
  Rozdział    2
  Trybunał Sprawiedliwości w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej | str.    55
  2.1. System instytucjonalny Unii Europejskiej | str.    55
  2.2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    60
  2.3. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu podstaw prawnych Unii Europejskiej | str.    66
  2.3.1. Materialny konstytucjonalizm | str.    67
  2.3.2. Strukturalny konstytucjonalizm | str.    71
  
  Rozdział    3
  Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej | str.    85
  3.1. Konstytucja jako najwyższy akt ustawodawczy | str.    89
  3.2. Prawo międzynarodowe, prawo integracji, prawo konstytucyjne | str.    95
  3.3. Traktat jako akt konstytucyjny | str.    98
  3.3.1. Ujęcie formalne | str.    98
  3.3.2. Ujęcie materialne | str.    103
  3.4. Konstytucja europejska na tle porównawczym | str.    107
  
  Rozdział    4
  Sądownictwo konstytucyjne | str.    114
  4.1. Doktryna sądownictwa konstytucyjnego | str.    114
  4.2. Modele sądownictwa konstytucyjnego | str.    122
  4.2.1. Kontrola scentralizowana | str.    131
  4.2.2. Kontrola zdecentralizowana | str.    141
  4.3. Tradycja prawa kodeksowego i prawa precedensowego | str.    154
  4.4. Trybunał Sprawiedliwości jako sąd konstytucyjny | str.    158
  4.5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle porównawczym | str.    170
  
  Rozdział    5
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  a sądy konstytucyjne państw członkowskich | str.    179
  5.1. Monizm i dualizm w prawie międzynarodowym | str.    185
  5.2. Sądy konstytucyjne wobec postępującego procesu integracji | str.    189
  5.3. Sądy konstytucyjne wobec kryzysu finansowego | str.    263
  5.4. Pozostałe gwarancje procesu integracji | str.    268
  5.5. Trybunał Sprawiedliwości a sądy konstytucyjne - współpraca czy rywalizacja? | str.    278
  
  Uwagi końcowe | str.    287
  
  Bibliografia | str.    299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia