Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Autorzy analizują najważniejsze instytucje regulaminu na tle rozwiązań przyjętych w innych porządkach prawnych oraz zagranicznych sądach arbitrażowych, dzięki czemu czytelnik będzie mógł poznać genezę niektórych instytucji oraz sposób ich funkcjonowania.


Zagadnienia przedstawione w publikacji zilustrowane są bogatym orzecznictwem arbitrażowym, wzorami wyroków i postanowień oraz literaturą przedmiotu.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla pełnomocników jako wsparcie w wystąpieniach przed sądami arbitrażowymi, a także dla arbitrów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych omawianą problematyką.


"Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan stanowi jeden z najnowszych regulaminów arbitrażowych odpowiadających potrzebom praktyki. Wiele postanowień zostało bardziej precyzyjnie wyrażonych. Niektóre uzupełniono w niezbędnym zakresie. Wprowadzono także szereg nowych rozwiązań inspirowanych potrzebami praktyki oraz dorobkiem wielu instytucji arbitrażowych. (...) Wyrażam przekonanie, że niniejszy komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan będzie stanowił cenną pomoc nie tylko dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią postanowień postępowania arbitrażowego, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych tym działem prawa".


Ze wstępu prof. dr. hab. Jerzego Rajskiego


Liczba stron792
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczeniePaweł Kwiatkowski
ISBN-13978-83-8092-068-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    15
  
  Wprowadzenie | str.    17
  
  Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
  
  Postanowienia ogólne | str.    23
  § 1 Sąd Arbitrażowy Lewiatan | str.    23
  § 2 Właściwość i Regulamin Sądu Arbitrażowego | str.    41
  § 3 Doręczenia pism oraz bieg terminów | str.    68
  § 4 Poufność | str.    79
  § 5 Tryb przyspieszony | str.    96
  
  Zespół Orzekający | str.    107
  § 6 Liczba arbitrów i sposób ich powoływania | str.    107
  § 7 Wielopodmiotowość stron | str.    121
  § 8 Kwalifikacje arbitrów | str.    129
  § 9 Lista rekomendowanych arbitrów | str.    143
  § 10 Wyłączenie arbitra | str.    147
  § 11 Odwołanie arbitra | str.    158
  § 12 Ustąpienie arbitra | str.    166
  § 13 Skutki przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra | str.    182
  § 14 Dalsze procedowanie przez większość zespołu orzekającego | str.    199
  § 15 Wyłączenie odpowiedzialności | str.    208
  
  Wszczęcie postępowania arbitrażowego | str.    233
  § 16 Pozew | str.    233
  § 17 Braki formalne pozwu | str.    257
  § 18 Odpowiedź na pozew | str.    267
  § 19 Pozew wzajemny | str.    281
  § 20 Przyłączenie dodatkowej osoby do postępowania | str.    300
  § 21 Interwencja uboczna | str.    315
  
  Postępowanie przed Zespołem Orzekającym | str.    329
  § 22 Zasady ogólne | str.    329
  § 23 Miejsce postępowania | str.    347
  § 24 Język postępowania | str.    366
  § 25 Reprezentacja strony | str.    378
  § 26 Posiedzenie wstępne. Postanowienie Proceduralne | str.    386
  § 27 Orzekanie o właściwości Sądu Arbitrażowego Lewiatan | str.    398
  § 28 Połączenie postępowań | str.    414
  § 29 Zmiana powództwa i cofnięcie pozwu | str.    424
  § 30 Inne pisma w toku postępowania | str.    431
  § 31 Środki dowodowe | str.    437
  § 32 Biegły powołany przez Zespół Orzekający | str.    452
  § 33 Rozprawa | str.    463
  § 34 Zakończenie postępowania dowodowego | str.    469
  § 35 Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu uchybienia postanowieniom Regulaminu lub uzgodnionym zasadom postępowania | str.    474
  § 36 Środki zabezpieczające | str.    482
  § 37 Zawieszenie i umorzenie postępowania | str.    498
  
  Wyrok | str.    509
  § 38 Podstawy rozstrzygania sporu przez Zespół Orzekający | str.    509
  § 39 Termin wydania wyroku | str.    518
  § 40 Wydanie wyroku | str.    522
  § 41 Skutki wyroku | str.    529
  § 42 Wyroki częściowe i wstępne | str.    531
  § 43 Ugoda | str.    544
  § 44 Inne orzeczenia | str.    556
  § 45 Uzupełnienie, wykładnia i sprostowanie wyroku | str.    565
  § 46 Akta postępowania arbitrażowego | str.    577
  
  Koszty postępowania arbitrażowego | str.    587
  § 47 Koszty postępowania arbitrażowego | str.    587
  § 48 Koszty poniesione przez strony | str.    601
  § 49 Zaliczka | str.    607
  
  Załączniki | str.    613
  Załącznik I. Struktura organizacyjna Sądu Arbitrażowego | str.    615
  Załącznik II. Arbiter Doraźny | str.    623
  Załącznik III. Tryb przyspieszony | str.    644
  Załącznik IV. Wzór deklaracji arbitra | str.    683
  Załącznik V. Regulamin Postępowania Apelacyjnego | str.    686
  
  Aneks - Wzory pism | str.    735
  
  Wykaz literatury | str.    755
  
  Autorzy | str.    785
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia