Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe

-12%

Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,80  85,00

Format: pdf

74,8085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka nominowana do Nagrody Beta 2016 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami


Książka zawiera kompleksową prezentację zagadnień dotyczących zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska w ujęciu materialnoprawnym i finansowo-prawnym. Kwestie te stanowią istotny aspekt funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego, budząc niejednokrotnie kontrowersje w praktyce.


W poszczególnych rozdziałach opracowania omówione zostały m.in. zagadnienia, takie jak: pojęcie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, ich klasyfikacja i przyporządkowanie właściwym stopniom samorządu terytorialnego, źródła finansowania tych zadań. Całość uzupełnia ujęcie tabelaryczne zawierające wykaz zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Każdy rozdział książki opracowany został w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo z zakresu tytułowej problematyki.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej oraz praktyków prowadzących działalność, której przedmiotem jest ochrona środowiska. Będzie także stanowić użyteczne kompendium wiedzy dla studentów prawa, administracji, ekonomii i finansów, a także uczestników studiów podyplomowych.


Rok wydania2015
Liczba stron512
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9653-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  Zagadnienia kompetencyjne samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska | str.    17
  
  Rozdział    1
  Określanie zadań z zakresu ochrony środowiska administracji samorządowej w normach prawnych | str.    19
  1. Uwagi wstępne | str.    19
  2. Zadania i kompetencje - ustalenia terminologiczne | str.    19
  3. System zadań samorządu terytorialnego | str.    25
  4. Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska | str.    36
  5. Typologia zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska | str.    45
  6. Konkluzje | str.    48
  
  Rozdział    2
  Zadania o charakterze organizatorskim | str.    50
  1. Uwagi wstępne | str.    50
  2. Zadania środowiskowe w zakresie programowania | str.    60
  3. Zadania środowiskowe w zakresie planowania | str.    71
  4. Zadania w zakresie pozostałych instrumentów o charakterze organizatorskim | str.    84
  5. Konkluzje | str.    87
  
  Rozdział    3
  Zadania o charakterze bezpośrednio wykonawczym | str.    90
  1. Uwagi wstępne | str.    90
  2. Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | str.    93
  3. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami komunalnymi | str.    97
  4. Zadania w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień | str.    110
  5. Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi | str.    112
  6. Konkluzje | str.    114
  
  Rozdział    4
  Zadania o charakterze zobowiazująco-reglamentacyjnym | str.    116
  1. Uwagi wstępne | str.    116
  2. Reglamentacja korzystania z zasobów środowiska | str.    131
  2.1. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania z wód | str.    131
  2.2. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania z powierzchni ziemi | str.    140
  2.3. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania ze złoża kopaliny | str.    144
  2.4. Zadania reglamentacyjne w zakresie korzystania z przyrody | str.    147
  3. Reglamentacja emisji | str.    159
  4. Konkluzje | str.    171
  
  Rozdział    5
  Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym | str.    174
  1. Uwagi wstępne | str.    174
  2. Kontrola jakości środowiska | str.    178
  3. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków środowiskowych | str.    182
  3.1. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków nakładanych bezpośrednio przez organy samorządowe | str.    183
  3.1.1. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków o charakterze ogólnym | str.    184
  3.1.2. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie gospodarowania i ochrony wód | str.    186
  3.1.3. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie ochrony przyrody | str.    189
  3.1.4. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie ochrony powierzchni ziemi i jej wnętrza | str.    191
  3.1.5. Zadania nadzorcze nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie ochrony przed odpadami | str.    194
  3.2. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z innych źródeł | str.    198
  4. Konkluzje | str.    204
  
  Rozdział    6
  Finansowanie samorządowych zadań z zakresu ochrony środowiska | str.    206
  1. Uwagi wstępne | str.    206
  2. Środki budżetowe | str.    208
  2.1. Subwencje i dotacje | str.    208
  2.2. Podatki | str.    212
  2.3. Opłaty | str.    218
  2.4. Administracyjne kary pieniężne | str.    236
  3. Środki prywatne | str.    238
  4. Środki zagraniczne | str.    247
  5. Partnerstwo publiczno-prywatne | str.    252
  6. Konkluzje | str.    253
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  Wykaz zadań jednostek samorządu terytorialnego w ogólnych, materialnych, uzupełniających przepisach prawa ochrony środowiska (zestawienie tabelaryczne) | str.    257
  
  Wykaz skrótów stosowanych w tabelach | str.    259
  
  I. Akty prawne ogólne | str.    261
  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska | str.    261
  2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko | str.    298
  
  II. Materialne prawo ochrony środowiska | str.    309
  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym | str.    309
  2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach | str.    314
  3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych | str.    319
  4. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie | str.    324
  5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | str.    328
  6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt | str.    355
  7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej | str.    359
  8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | str.    360
  9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne | str.    367
  10. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin | str.    384
  11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody | str.    385
  12. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | str.    397
  13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | str.    401
  14. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych | str.    402
  15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach | str.    410
  16. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych | str.    413
  17. Ustawa dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze | str.    415
  18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | str.    429
  19. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | str.    442
  
  III. Akty uzupełniające | str.    447
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska | str.    447
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str.    449
  
  Zakończenie | str.    471
  
  Bibliografia | str.    475
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    499
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    506
  
  Wykaz stron internetowych | str.    512
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia