Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

-20%

Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:


dostęp partycypujących do informacji publicznej,
prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej,
gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej.
Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów prawa, analizie orzecznictwa sądowego i administracyjnego, poglądów doktryny prawa oraz literatury przedmiotu.


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, zajmujących się omawianą tematyką. Będzie również przydatne dla prawników obsługujących powyższe podmioty. Dodatkowo może zainteresować socjologów, politologów, mieszkańców, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych.


Liczba stron248
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-201-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Od autora | str.    15
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział    1
  Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jako zadanie publiczne | str.    25
  1. Uwagi ogólne | str.    25
  2. Pojęcie polityki przestrzennej | str.    27
  3. Podmioty polityki przestrzennej | str.    30
  3.1. Podmioty polityki przestrzennej o kompetencji formalnej | str.    31
  3.2. Inne podmioty polityki przestrzennej | str.    33
  4. Wybrane instrumenty polityki przestrzennej | str.    35
  4.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju | str.    36
  4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa | str.    37
  4.3. Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego | str.    39
  4.4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str.    40
  4.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str.    41
  
  Rozdział    2
  Partycypacja społeczna w realizacji zadań publicznych | str.    44
  1. Uwagi ogólne | str.    44
  2. Pojęcie partycypacji społecznej | str.    46
  3. Formy partycypacji społecznej | str.    49
  3.1. Referendum | str.    51
  3.2. Niewiążące formy partycypacji społecznej | str.    52
  3.3. Organy doradcze o składzie społecznym | str.    54
  4. Przedmiot partycypacji społecznej | str.    54
  4.1. Partycypacja społeczna w planistyce | str.    55
  4.2. Partycypacja społeczna w legislacji | str.    56
  4.3. Partycypacja społeczna w postępowaniach dotyczących spraw indywidualnych | str.    59
  5. Uzasadnienie partycypacji społecznej w realizacji zadań publicznych | str.    61
  5.1. Uzasadnienie aksjologiczne | str.    61
  5.2. Uzasadnienie prakseologiczne | str.    66
  
  Rozdział    3
  Dostęp do informacji publicznej jako warunek partycypacji społecznej w polityce przestrzennej | str.    71
  1. Uwagi ogólne | str.    71
  2. Konstrukcja prawa dostępu do informacji publicznej | str.    72
  2.1. Podstawa prawna | str.    72
  2.2. Zakres podmiotowy | str.    73
  2.2.1. Podmioty uprawnione | str.    74
  2.2.2. Podmioty zobowiązane | str.    75
  2.3. Zakres przedmiotowy | str.    77
  2.4. Analiza wybranych przypadków | str.    78
  2.4.1. Akty planowania przestrzennego | str.    79
  2.4.2. Materiał planistyczny | str.    80
  2.4.3. Wykazy/ewidencje/rejestry | str.    82
  3. Ustawowe ograniczenia prawa do informacji publicznej | str.    85
  3.1. Ograniczenia wynikające z konstrukcji definicji legalnej pojęcia "informacja publiczna" | str.    86
  3.2. Ograniczenia wynikające z konstrukcji "dokumentu wewnętrznego" | str.    88
  3.3. Inne ograniczenia ustawowe | str.    92
  3.3.1. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony informacji niejawnych | str.    93
  3.3.2. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony tajemnicy przedsiębiorcy | str.    94
  3.3.3. Ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony prywatności osób fizycznych | str.    96
  4. Tryby udostępniania informacji publicznej przez organy administracyjne | str.    100
  4.1. Bezwnioskowe tryby udostępniania informacji publicznej | str.    101
  4.2. Wnioskowy tryb udostępniania informacji publicznej | str.    105
  4.3. Dobre praktyki | str.    108
  
  Rozdział    4
  Formy partycypacji społecznej w polityce przestrzennej | str.    111
  1. Uwagi ogólne | str.    111
  2. Obligatoryjne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str.    112
  2.1. Wnioski i uwagi | str.    114
  2.1.1. Wnioski | str.    117
  2.1.2. Uwagi | str.    120
  2.2. Dyskusja publiczna | str.    126
  2.3. Komisje urbanistyczno-architektoniczne | str.    132
  3. Fakultatywne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str.    137
  3.1. Konsultacje społeczne | str.    138
  3.1.1. Konstrukcja prawna konsultacji społecznych | str.    142
  3.1.1.1. Podstawa prawna | str.    142
  3.1.1.2. Zakres podmiotowy | str.    143
  3.1.1.2.1. Podmioty konsultowane | str.    144
  3.1.1.2.2. Podmioty konsultujące | str.    147
  3.1.1.3. Zakres przedmiotowy | str.    148
  3.1.2. Formy konsultacji społecznych | str.    150
  3.1.3. Dobre praktyki | str.    154
  3.1.3.1. Planowanie partycypacyjne | str.    155
  3.1.3.2. Otwarta przestrzeń | str.    156
  3.1.3.3. Twenty-first century town meeting | str.    157
  3.1.3.4. Komórki planujące | str.    158
  3.1.3.5. Sondaż deliberatywny | str.    159
  3.2. Uprawnienia opiniodawcze instytucji społecznych | str.    161
  3.2.1. Uprawnienia opiniodawcze jednostek pomocniczych gminy (dzielnicy, osiedla, sołectwa) | str.    163
  3.2.2. Uprawnienia opiniodawcze organizacji pozarządowych | str.    167
  3.3. Organy doradcze inne niż komisje urbanistyczno-architektoniczne | str.    169
  
  Rozdział    5
  Gwarancje prawne partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str.    173
  1. Uwagi ogólne | str.    173
  2. Środki prawne gwarantujące partycypację społeczną w lokalnej polityce przestrzennej | str.    175
  2.1. Kontrola społeczna | str.    175
  2.1.1. Petycja | str.    177
  2.1.2. Skarga | str.    181
  2.2. Nadzór administracyjny | str.    185
  2.2.1. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność aktu planowania przestrzennego | str.    187
  2.2.2. Orzeczenie wskazujące nieistotne naruszenie prawa | str.    191
  2.3. Kontrola sądowa | str.    193
  2.3.1. Skarga podmiotu spoza sektora publicznego na akty planowania przestrzennego | str.    195
  2.3.1.1. Podmioty uprawnione i konstrukcja legitymacji skargowej | str.    195
  2.3.1.2. Pojęcie interesu prawnego i uprawnienia | str.    198
  2.3.1.3. Zakres przedmiotowy skargi | str.    201
  2.3.2. Skarga wojewody na akty planowania przestrzennego | str.    202
  3. Rodzaje naruszeń prawa w zakresie partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej | str.    206
  
  Wnioski | str.    215
  
  Wykaz literatury | str.    231
  
  Wykaz stron internetowych | str.    235
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia