Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

-20%

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych stanowi jedno z podstawowych praw człowieka o charakterze wolnościowym.


Książka zawiera szczegółowe omówienie problematyki wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, począwszy od określenia jej charakteru prawnego, poprzez wyczerpującą analizę funkcjonowania tejże wolności w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach krajowego porządku prawnego. Rzeczywisty zakres tej wolności wyznaczony jest postanowieniami statutów związków zawodowych, stąd istotnym elementem opracowania jest wnikliwa interpretacja ich zapisów w kontekście podstaw funkcjonowania wolności w praktyce. Autorka przedstawia zagadnienie wolności zrzeszania się w związkach zawodowych na tle sytuacji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego. Stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, zagwarantowana na gruncie prawa krajowego, nie realizuje zobowiązań podjętych na arenie prawa międzynarodowego.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i dla praktyków, w szczególności członków i działaczy związkowych, pracodawców oraz specjalistów HR.


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9051-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Aspekt terminologiczny | str.    15
  
  1. Wolność zrzeszania się a wolność związkowa | str.    15
  
  2. Prawa koalicji | str.    23
  
  3. Zasada legalizmu | str.    25
  
   Rozdział II
  Charakter prawny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    32
  
  Rozdział III
  Wolność zrzeszania się w aktach prawa międzynarodowego | str.    39
  
  1. Uwagi ogólne | str.    39
  
  2. Traktat wersalski | str.    40
  
  3. Akty prawne ONZ | str.    42
  
  3.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka | str.    42
  
  3.2. Traktaty ONZ | str.    44
  
  4. Międzynarodowa Organizacja Pracy | str.    62
  
  4.1. Uwagi ogólne | str.    62
  
  4.2. Pozytywny wymiar wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    66
  
  4.3. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    77
  
  5. Akty prawne Rady Europy | str.    79
  
  5.1 Pozytywny aspekt wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    83
  
  5.2. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    90
  
  6. Akty prawne UE | str.    94
  
   Rozdział IV
  Wolność zrzeszania się w Konstytucji RP | str.    102
  
  1. Zasada pluralizmu związkowego w kontekście swobody tworzenia związków zawodowych | str.    109
  
  2. Ograniczenia sfery wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    114
  
  2.1. Sędziowie | str.    115
  
  2.2. Najwyższa Izba Kontroli | str.    121
  
  2.3. Rzecznik Praw Obywatelskich | str.    125
  
  2.4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str.    126
  
  2.5. Prezes Narodowego Banku Polskiego | str.    127
  
  2.6. Stany nadzwyczajne | str.    129
  
   Rozdział V
  Ustawowy wymiar wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    131
  
  1. Pełny i ograniczony zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    141
  
  2. Pracownicze stosunki zatrudnienia | str.    150
  
  2.1. Uwagi ogólne | str.    150
  
  2.2. Nietypowe stosunki zatrudnienia | str.    150
  
  2.3. Pozaumowne stosunki pracy | str.    154
  
  2.4. Służba zastępcza | str.    165
  
  3. Administracyjnoprawne stosunki zatrudnienia | str.    167
  
  3.1. Żołnierze zawodowi | str.    170
  
  3.2. Straż Graniczna | str.    172
  
  3.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu | str.    173
  
  3.4. Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego | str.    174
  
  3.5. Biuro Ochrony Rządu | str.    174
  
  3.6. Funkcjonariusze policji | str.    175
  
  3.7. Funkcjonariusze służby celnej | str.    177
  
  3.8. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej | str.    179
  
  3.9. Centralne Biuro Antykorupcyjne | str.    181
  
  3.10.Służba Więzienna | str.    182
  
  4. Cywilnoprawne stosunki zatrudnienia | str.    182
  
  4.1. Uwagi ogólne | str.    182
  
  4.2. Umowa zlecenie | str.    184
  
  4.3. Inne umowy o świadczenie usług | str.    185
  
  4.4. Umowa o dzieło | str.    187
  
  4.5. Umowa agencyjna | str.    188
  
  4.6. Umowa o pracę nakładczą | str.    189
  
  5. Stosunki zatrudnienia sui generis | str.    190
  
  5.1. Sportowoprawne stosunki zatrudnienia | str.    190
  
  5.2. Naukowoprawne stosunki zatrudnienia | str.    193
  
  5.3. Ustrojowoprawne stosunki zatrudnienia | str.    194
  
  5.4. Społecznoprawne stosunki zatrudnienia | str.    196
  
  5.5. Samozatrudnienie | str.    198
  
  5.6. Penalnoprawne stosunki zatrudnienia | str.    200
  
  6. Pozostałe podstawy korzystania ze sfery wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    202
  
  6.1. Emerytura i renta | str.    202
  
  6.2. Status bezrobotnego | str.    203
  
  7. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w ujęciu indywidualnym | str.    204
  
  8. Negatywny aspekt wolności zrzeszania się w ujęciu zbiorowym | str.    209
  
   Rozdział VI
  Charakter prawny statutu związku zawodowego | str.    217
  
  1. Zdolność prawna do wstępowania do związków zawodowych i występowania z tych organizacji | str.    228
  
  2. Wady oświadczenia woli | str.    234
  
   Rozdział VII
  Obligacyjny wymiar wolności zrzeszania się w związkach zawodowych | str.    237
  
  1. Uwagi ogólne | str.    237
  
  2. Aspekt pozytywny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych w sferze podmiotowej - ujęcie indywidualne | str.    237
  
  3. Aspekt negatywny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych - ujęcie indywidualne | str.    260
  
  4. Aspekt negatywny wolności zrzeszania się w związkach zawodowych - ujęcie zbiorowe | str.    266
  
  Rozdział VIII
  Rejestracja związków zawodowych | str.    269
  
  1. Modele rejestracji | str.    269
  
  2. Funkcje rejestracji | str.    276
  
  3. Charakter prawny rejestracji związku zawodowego | str.    278
  
  Podsumowanie | str.    287
  
  Bibliografia | str.    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia