Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

-20%

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera rzetelną analizę dotychczasowych osiągnięć instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej i istniejących wciąż wyzwań związanych z jej funkcjonowaniem od ponad 20 lat. Poszczególne rozdziały napisali eksperci z różnych dziedzin i specjalizacji: przedstawiciele środowiska naukowego, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu powstało opracowanie obejmujące wiele aspektów obywatelstwa Unii Europejskiej, m.in.: demokratyczną legitymizację UE, prawa obywateli Unii, deficyt regulacji polskich i europejskich, czy związki między obywatelstwem krajowym i obywatelstwem europejskim. Autorzy przedstawili również postulaty zmian prawnych, które pozwoliłyby w większym stopniu urzeczywistnić ideę obywatelstwa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym.


Adresaci:


Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do prawników, politologów, działaczy organizacji pozarządowych i pracowników instytucji państwowych oraz studentów prawa i stosunków międzynarodowych. Może być także wartościowym narzędziem dydaktycznym w edukacji w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka i wiedzy o Unii Europejskiej.


"Co jest przyczyną dość wolnego i z pewnością niezadowalającego postępu w zakresie umacniania wolności i praw jednostek w ramach Unii Europejskiej? Zawarte w pracy teksty oprócz krytycznej analizy rzeczywistości zawierają też ważne postulaty normatywne oraz funkcjonalne. Mamy nadzieję, że książka będzie ważnym głosem w dyskusji nad sposobami wzmacniania procedur demokratycznych w Unii, metodami zwiększenia partycypacji obywatelek i obywateli w decydowaniu o sposobie integracji europejskiej oraz niezbędnymi działaniami, które sprawią, że zostanie osiągnięty cel, jakim jest zapewnienie wszystkim pełnej ochrony ich wolności i praw".


prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Roman Wieruszewski


Liczba stron268
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8545-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Od Redaktorów | str.    15
  
  Wstęp | str.    17
  
  CZĘŚĆ I
  Obywatele Unii Europejskiej jako demos | str.    21
  
  Wojciech Sadurski
  Obywatelstwo europejskie a legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej | str.    23
  
  1. Wprowadzenie | str.    23
  
  2. Dwa wymiary obywatelstwa | str.    25
  
  3. Legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej | str.    31
  
  4. Podwójna legitymacja Unii | str.    34
  
  5. Konkluzje | str.    37
  
  Anna Śledzińska-Simon
  Europejska inicjatywa obywatelska, czyli fiasko demokratycznego telos? | str.    39
  
  1. Demokracja jako podstawa konstytucyjnego porządku Unii Europejskiej | str.    39
  
  2. Prawo obywateli Unii Europejskiej do przedstawienia inicjatywy legislacyjnej | str.    47
  
  3. Procedura i warunki przedstawienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej | str.    51
  
  4. Europejska inicjatywa obywatelska - próba oceny | str.    60
  
   Bartosz Makowicz
  Petycja do Parlamentu Europejskiego, czyli obywatel w akcji | str.    67
  
  1. Wstęp | str.    67
  
  2. Ewolucja i miejsce petycji w unijnej koncepcji demokracji | str.    68
  
  2.1. Geneza historyczna i obecne źródła prawa | str.    68
  
  2.2. Miejsce petycji w unijnej koncepcji demokracji | str.    69
  
  2.3. Petycja a inne formy partycypacji demokratycznej | str.    70
  
  3. Znaczenie i funkcje petycji w demokracji unijnej | str.    71
  
  4. Przesłanki dopuszczalności | str.    72
  
  4.1. Uprawnienie do wnoszenia petycji | str.    72
  
  4.2. Przedmiot petycji | str.    73
  
  4.3. Bezpośredni interes | str.    74
  
  5. Skutki | str.    75
  
  6. Podsumowanie | str.    77
  
   Olga Hołub-Śniadach
  Obywatel Unii Europejskiej w europejskiej przestrzeni publicznej | str.    78
  
  1. Wprowadzenie | str.    78
  
  2. Przestrzeń publiczna | str.    79
  
  3. Legitymizacja demokratyczna | str.    82
  
  4. Demokracja pośrednia | str.    84
  
  5. Demokracja bezpośrednia | str.    88
  
   Tomasz T. Koncewicz, Krystyna Warylewska
  Przemyśleć Europę i jej prawo dzisiaj to zadać właściwe pytania | str.    93
  
  1. Na czym polega problem Europy dzisiaj? | str.    93
  
  2. Jaki obywatel i living on the frontier | str.    100
  
  3. Kryzys wyobraźni i wizji | str.    104
  
  4. Prawo z czyjej perspektywy? Teksty i działania aktorów | str.    106
  
  5. Jaka suwerenność? | str.    114
  
  6. Dobre pytania i co dalej. Po co nam Europa? | str.    117
  
  7. Europa, która pamięta i my, którzy zapominamy | str.    120
  
   CZĘŚĆ II
  Prawa obywateli Unii Europejskiej | str.    125
  
  Adam Bodnar
  Rzeczywisty wymiar praw i wolności politycznych obywateli Unii Europejskiej | str.    127
  
  1. Wprowadzenie | str.    127
  
  2. Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej | str.    127
  
  3. Korzystanie z praw wyborczych przez obywateli Unii Europejskiej w Polsce | str.    129
  
  4. Postulaty rozszerzenia zakresu podmiotowego i materialnego w zakresie praw wyborczych obywateli Unii Europejskiej | str.    131
  
  4.1. Przyznanie praw wyborczych stałym rezydentom (long-term residents) | str.    131
  
  4.2. Rozszerzenie zakresu praw wyborczych obywateli Unii Europejskiej na inne szczeble samorządu terytorialnego | str.    132
  
  4.3. Rozszerzenie praw wyborczych na wybory narodowe | str.    133
  
  5. Członkostwo w partiach politycznych obywateli Unii Europejskiej | str.    134
  
  6. Problem pozbawiania praw wyborczych do wyborów narodowych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania | str.    136
  
  7. Podsumowanie | str.    139
  
  Dorota Pudzianowska
   Warunki nabycia i utraty obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy dochodzi do autonomizacji pojęcia obywatelstwa Unii? | str.    141
  
  Filip Jasiński
  Prawo dostępu obywateli Unii Europejskiej do pomocy konsularnej | str.    155
  
  1. Wstęp | str.    155
  
  2. Ewolucja podstaw prawnych | str.    157
  
  3. Najnowsze zmiany traktatowe | str.    162
  
  4. Ewolucja koordynacji kryzysowej | str.    163
  
  5. Strona praktyczna | str.    166
  
  6. Konkluzje | str.    168
  
   Marcin Dąbrowski
  Realizacja praw politycznych przez cudzoziemców - obywateli Unii Europejskiej za pośrednictwem komitetów wyborczych w świetle zasady równości szans wyborczych | str.    170
  
  1. Wprowadzenie | str.    170
  
  2. Komitety wyborcze partii politycznych i komitety wyborcze koalicji partii politycznych | str.    177
  
  3. Komitety wyborcze wyborców | str.    182
  
  4. Komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych | str.    184
  
  5. Podsumowanie | str.    186
  
   CZĘŚĆ III
  Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową obywateli Unii Europejskiej | str.    191
  
  Anna Czaplińska
  Znaczenie zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową dla kształtowania koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej w zakresie praw i wolności osobistych | str.    193
  
  1. Wprowadzenie | str.    193
  
  2. Wpływ zasady niedyskryminacji na zakres prawa przemieszczania się i pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium państw członkowskich | str.    197
  
  3. Zasada niedyskryminacji a inne prawa i wolności osobiste obywateli Unii Europejskiej | str.    211
  
  4. Konkluzje | str.    219
  
   Krzysztof Śmiszek
  Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową a dyrektywy antydyskryminacyjne | str.    221
  
  1. Wstęp | str.    221
  
  2. Zakaz dyskryminacji na gruncie przynależności państwowej w systemach prawnych Unii Europejskiej i Rady Europy | str.    222
  
  3. Zakaz dyskryminacji z powodu przynależności państwowej w świetle prawa polskiego | str.    239
  
  4. Podsumowanie | str.    243
  
   Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
  Zasada równości i niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej a aktorzy krajowi | str.    245
  
  1. Wprowadzenie | str.    245
  
  2. Zasada równości i niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej | str.    246
  
  3. Realizacja zasad równości i niedyskryminacji na poziomie krajowym | str.    249
  
  4. Krajowe organy równościowe | str.    256
  
  4.1. Rzecznik Praw Obywatelskich | str.    257
  
  4.2. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania | str.    260
  
  5. Podsumowanie | str.    262
  
  O autorach | str.    265
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia