Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

-20%

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozwój tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą udział polskie organy.


W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i aplikantów prawniczych. Będzie też użyteczna dla prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa chcących pogłębić swoją wiedzę na temat omawianych zagadnień.


Liczba stron256
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-570-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Podstawowe pojęcia | str.    13
  
  Rozdział pierwszy
  Formy współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str.    15
  1.1. Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi UE | str.    17
  1.2. Klasyczna pomoc prawna | str.    22
  1.3. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    24
  
  Rozdział drugi
  Podstawowe zasady współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str.    28
  2.1. Zasada podwójnej przestępności | str.    29
  2.2. Zasada wzajemnego uznawania | str.    37
  2.3. Zasada ne bis in idem | str.    42
  2.4. Zasady locus regit actum i forum regit actum | str.    47
  2.5. Zasada ochrony porządku publicznego | str.    49
  2.6. Zasada specjalności | str.    50
  2.7. Zasada wzajemności | str.    51
  
  Rozdział trzeci
  Konflikty jurysdykcji i przekazywanie ścigania | str.    55
  3.1. Rozwiązywanie konfliktów jurysdykcji w trybie klasycznej pomocy prawnej | str.    56
  3.1.1. Przejęcie ścigania | str.    57
  3.1.2. Przekazanie ścigania | str.    59
  3.2. Rozwiązywanie konfliktów jurysdykcji w UE | str.    61
  
  Rozdział czwarty
  Zespoły śledcze | str.    68
  4.1. Powołanie polskiego zespołu | str.    69
  4.2. Zespół zagraniczny | str.    74
  
  Rozdział piąty
  Klasyczna pomoc prawna | str.    78
  5.1. Podstawowe instrumenty klasycznej pomocy prawnej | str.    80
  5.1.1. Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str.    82
  5.1.2. Pomoc prawna w Kodeksie postępowania karnego | str.    84
  5.1.2.1. Quasi-list żelazny | str.    85
  5.1.2.2. Immunitety | str.    86
  5.2. Ekstradycja | str.    89
  5.2.1. Ekstradycja czynna | str.    92
  5.2.2. Ekstradycja bierna | str.    95
  5.2.2.1. Areszt "ekstradycyjny" i "prowizoryczny" | str.    101
  5.2.2.2. Ekstradycja uproszczona | str.    105
  5.3. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str.    108
  5.4. Gromadzenie dowodów | str.    116
  5.4.1. Gromadzenie dowodów na podstawie Kodeksu postępowania karnego | str.    117
  5.4.2. Gromadzenie dowodów na podstawie Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str.    119
  5.4.3. Dopuszczalność dowodów zgromadzonych za granicą | str.    120
  
  Rozdział szósty
  Współpraca sądowa pomiędzy państwami Unii Europejskiej | str.    126
  6.1. Zasady współpracy | str.    126
  6.1.1. Wzajemne zaufanie, prawa procesowe oraz normy minimalne | str.    132
  6.1.2. Eurojust i Europejska Sieć Sądowa | str.    137
  6.1.3. Schemat postępowania krajowego w sprawach dotyczących współpracy z państwami członkowskimi | str.    140
  6.2. Europejski nakaz aresztowania | str.    144
  6.2.1. Wydanie ENA | str.    145
  6.2.2. Wykonanie ENA | str.    153
  6.3. Wzajemne uznawanie orzeczeń dotyczących kar | str.    166
  6.3.1. Wzajemne uznawanie kar pieniężnych | str.    169
  6.3.1.1. Wystąpienie o wykonanie kary pieniężnej | str.    169
  6.3.1.2. Wykonanie kary pieniężnej | str.    171
  6.3.2. Wzajemne uznawanie orzeczeń dotyczących przepadku | str.    175
  6.3.2.1. Wystąpienie o wykonanie przepadku | str.    176
  6.3.2.2. Wykonanie przepadku | str.    180
  6.3.3. Wzajemne uznawanie kar pozbawienia wolności | str.    184
  6.3.3.1. Wystąpienie o wykonanie kary pozbawienia wolności | str.    185
  6.3.3.2. Wykonanie kary pozbawienia wolności | str.    189
  6.3.4. Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych | str.    196
  6.3.4.1. Wystąpienie o wykonanie orzeczenia probacyjnego | str.    197
  6.3.4.2. Wykonanie orzeczenia probacyjnego | str.    201
  6.4. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze | str.    209
  6.4.1. Wystąpienie o wykonanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego | str.    210
  6.4.2. Wykonanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego | str.    213
  6.5. Gromadzenie dowodów | str.    217
  6.5.1. Wystąpienie o zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia | str.    219
  6.5.2. Wykonanie wniosku o zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia | str.    221
  6.6. Europejski nakaz ochrony | str.    228
  6.6.1. Wystąpienie o wydanie europejskiego nakazu ochrony | str.    229
  6.6.2. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    233
  
  Rozdział siódmy
  Kierunki rozwoju współpracy | str.    238
  
  Aneks. Wykaz instrumentów współpracy sądowej w UE oraz ich wdrożenie do prawa krajowego | str.    245
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia