Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi

-20%

Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, a także wybranych aspektów opodatkowania VAT takich czynności jak: sprzedaż, nieodpłatne wydanie czy nieodpłatne użytkowanie powyższych pojazdów (ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych dokonanych w tym zakresie w dniach 1 kwietnia 2014 r., 1 lipca 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.). Liczne przykłady, odwołania do interpretacji podatkowych oraz wyroków sądowych, jak również wyczerpujące omówienie spornych zagadnień pozwolą czytelnikowi lepiej zrozumieć prezentowaną problematykę.


W publikacji przedstawiono takie zagadnienia jak:


obowiązki formalne warunkujące pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z pojazdami
samochodowymi,
rodzaje wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,
zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
korekta VAT naliczonego,
opodatkowanie czynności nieodpłatnych dotyczących pojazdów.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, pracowników działów księgowych firm oraz pracowników biur rachunkowych. Zainteresuje również adwokatów i radców prawnych oraz przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej spotykają się z omawianymi kwestiami.


Inspiracją dla problemów omówionych w publikacji były pytania kierowane do autorów na infolinii podatkowej Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.


Centrum Pomocy Profesjonalisty to indywidualna usługa zapewniająca dostęp do konsultacji udzielanych przez doświadczonych specjalistów i praktyków zarówno drogą telefoniczną, jak i e-mailową, które gwarantują pomoc w rozwiązywaniu problemów.


Liczba stron344
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-112-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział    1
  Pojazdy samochodowe objęte ograniczeniami w odliczeniu VAT | str.    17
  1.1. Definicja pojazdu samochodowego na gruncie VAT | str.    17
  1.2. Niedopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego | str.    19
  
  Rozdział    2
  Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str.    23
  2.1. Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego | str.    23
  2.2. Zasady odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str.    24
  2.2.1. Geneza zasad odliczenia VAT od pojazdów samochodowych | str.    24
  2.2.2. Zasady odliczenia VAT od pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r. | str.    25
  2.2.3. Forma użytkowania | str.    28
  2.3. Odliczenie VAT według współczynnika | str.    29
  2.4. Odliczenie VAT według tzw. prewspółczynnika | str.    30
  2.4.1. Wstęp | str.    30
  2.4.2. Stan prawny do 31 grudnia 2015 r. | str.    30
  2.4.3. Stan prawny po grudnia 2015 r. | str.    31
  
  Rozdział    3
  Charakterystyka poszczególnych kategorii pojazdów samochodowych w kontekście odliczenia VAT | str.    35
  3.1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej | str.    35
  3.1.1. Wstęp | str.    35
  3.1.2. Działalność gospodarcza podlegająca VAT oraz działalność pozostała | str.    36
  3.1.3. Pojazdy samochodowe objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu | str.    41
  3.1.3.1. Zagadnienia wstępne | str.    41
  3.1.3.2. Parkowanie w miejscu zamieszkania pracownika/ przedsiębiorcy | str.    44
  3.1.3.3. Nadzór nad implementacją polityki użytkowania samochodów | str.    48
  3.1.3.4. Opłaty za korzystanie z pojazdów do celów prywatnych | str.    50
  3.1.3.5. Konsekwencje błędów w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu | str.    54
  3.1.3.6. Spełnienie warunków uznania pojazdów za wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej - ocena wykładni przepisów dokonywanej przez organy podatkowe | str.    55
  3.1.4. Pojazdy samochodowe niewymagające prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu | str.    57
  3.1.4.1. Wprowadzenie | str.    57
  3.1.4.2. Pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży albo najmu, dzierżawy lub leasingu | str.    58
  3.1.4.3. Kontrowersje dotyczące pojazdów demonstracyjnych i jazd testowych | str.    64
  3.1.4.4. Inne pojazdy samochodowe zwolnione od obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu - pojazdy specjalne | str.    72
  3.1.5. Pojazdy samochodowe spełniające wymogi konstrukcyjne | str.    87
  3.1.5.1. Zagadnienia ogólne | str.    87
  3.1.5.2. Pojazdy samochodowe spełniające wymogi konstrukcyjne inne niż specjalne | str.    87
  3.1.5.3. Zmiany konstrukcyjne w pojazdach samochodowych spełniających wymogi konstrukcyjne inne niż specjalne | str.    91
  3.1.5.4. Pojazdy samochodowe spełniające wymogi konstrukcyjne - pojazdy specjalne | str.    93
  3.2. Autobusy | str.    100
  3.3. Pojazdy wykorzystywane do celów "mieszanych" | str.    103
  
  Rozdział    4
  Rodzaje wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str.    107
  4.1. Definicja wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str.    107
  4.2. Wydatki na nabycie, import i wytworzenie pojazdów | str.    108
  4.3. Wydatki na najem, dzierżawę i leasing pojazdów | str.    109
  4.4. Wydatki na paliwa silnikowe, olej napędowy i gaz | str.    110
  4.4.1. Wstęp | str.    110
  4.4.2. Paliwa do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności | str.    111
  4.4.3. Paliwa do pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych | str.    111
  4.4.4. Niezgodność przepisów w zakresie odliczenia VAT od paliw z przepisami unijnymi | str.    115
  4.5. Wydatki na naprawę, konserwację oraz inne towary i usługi związane z eksploatacją pojazdów | str.    117
  4.6. Wydatki "samochodowe" związane wyłącznie z działalnością gospodarczą | str.    122
  4.6.1. Ogólna charakterystyka | str.    122
  4.6.2. Niezgodność przepisów w zakresie odliczenia VAT od wydatków związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą z przepisami unijnymi | str.    123
  
  Rozdział    5
  Obowiązki formalne warunkujące pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str.    126
  5.1. Obowiązki formalne w przypadku pojazdów samochodowych niespełniających warunków konstrukcyjnych | str.    126
  5.1.1. Ogólna charakterystyka obowiązków formalnych | str.    126
  5.1.2. Wątpliwości co do zgodności obowiązków formalnych z prawem unijnym | str.    129
  5.1.3. Wewnętrzne zasady wykluczające możliwość użycia pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą | str.    133
  5.1.3.1. Cel zasad używania pojazdów | str.    133
  5.1.3.2. Forma zasad używania pojazdów | str.    135
  5.1.3.3. Treść zasad używania pojazdów | str.    136
  5.1.3.4. Brak obowiązku zgłoszenia zasad używania pojazdów do urzędu skarbowego | str.    140
  5.1.4. Ewidencja przebiegu pojazdu | str.    142
  5.1.4.1. Cel i zakres stosowania ewidencji | str.    142
  5.1.4.2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji | str.    148
  5.1.4.3. Forma i treść ewidencji | str.    151
  5.1.4.4. Szczegółowość wpisów w ewidencji dotyczących każdego przypadku użycia pojazdu | str.    159
  5.1.4.5. Ewidencja dla potrzeb VAT a podatek dochodowy | str.    163
  5.1.4.6. Skutki błędów w ewidencji | str.    165
  5.1.5. Informacja o pojazdach samochodowych VAT-26 | str.    168
  5.1.5.1. Cel i zakres zastosowania informacji VAT-26 | str.    168
  5.1.5.2. Forma i treść informacji VAT-26 | str.    170
  5.1.5.3. Terminy składania informacji VAT-26 | str.    176
  5.1.5.4. Składanie informacji VAT-26 za pomocą środków komunikacji elektronicznej | str.    182
  5.1.5.5. Skutki niezłożenia w terminie informacji VAT-26 | str.    184
  5.1.5.6. Aktualizacja informacji VAT-26 | str.    187
  5.1.5.7. Skutki niezłożenia w terminie aktualizacji informacji VAT-26 | str.    194
  5.1.5.8. Poprawianie błędów w informacji VAT-26 | str.    197
  5.2. Obowiązki formalne w przypadku pojazdów samochodowych spełniających wymogi konstrukcyjne | str.    198
  5.2.1. Wstęp | str.    198
  5.2.2. Dodatkowe badanie techniczne i zaświadczenie | str.    200
  5.2.3. Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym | str.    204
  5.2.4. Dokumenty wymagane w przypadku pojazdów specjalnych | str.    210
  
  Rozdział    6
  Zagadnienia o charakterze przejściowym | str.    211
  6.1. Data poniesienia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str.    211
  6.1.1. Data poniesienia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi a zmiana przepisów | str.    211
  6.1.2. Data poniesienia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi a zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego | str.    219
  6.2. Wymóg zarejestrowania umów najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze w celu zachowania praw nabytych | str.    223
  6.3. Badanie techniczne i zaświadczenia dotyczące pojazdów spełniających wymogi konstrukcyjne w okresie przejściowym | str.    235
  6.4. Odliczanie VAT od wydatków na nabycie paliwa | str.    240
  
  Rozdział    7
  Wybrane zagadnienia dotyczące opodatkowania VAT czynności mających za przedmiot pojazdy samochodowe w związku ze zmianą przepisów w okresie 2014-2016 | str.    244
  7.1. Uwagi ogólne dotyczące sprzedaży oraz czynności nieodpłatnych mających za przedmiot pojazdy samochodowe | str.    244
  7.2. Dostawa pojazdów samochodowych niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego | str.    247
  7.2.1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych dostawy pojazdu samochodowego niedającego prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego ekonomiczne skutki | str.    247
  7.2.2. Zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy pojazdu samochodowego niedającego prawa do odliczenia podatku naliczonego | str.    249
  7.2.3. Objęcie dostawy pojazdu samochodowego niedającego prawa do odliczenia podatku naliczonego szczególną procedurą opodatkowania marży | str.    255
  7.2.3.1. Konstrukcja szczególnej procedury opodatkowania marży | str.    255
  7.2.3.2. Przesłanki zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży | str.    257
  7.2.3.3. Ustalanie podstawy opodatkowania oraz ewidencjonowanie dostawy towarów objętych szczególną procedurą opodatkowania marży | str.    265
  7.2.3.4. Dopuszczalność zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży w przypadku wystąpienia "marży ujemnej" | str.    269
  7.3. Dostawa pojazdów samochodowych dających częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego | str.    270
  7.4. Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego | str.    275
  7.4.1. Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego jako czynność podlegająca opodatkowaniu | str.    275
  7.4.2. Przesłanki opodatkowania nieodpłatnego przekazania pojazdu samochodowego | str.    276
  7.4.3. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu pojazdu samochodowego | str.    281
  7.4.4. Dokumentowanie nieodpłatnego przekazania pojazdu samochodowego | str.    282
  7.5. Nieodpłatne użytkowanie pojazdów samochodowych | str.    282
  7.5.1. Nieodpłatne świadczenie usług jako czynność podlegająca opodatkowaniu | str.    282
  7.5.2. Przesłanki opodatkowania nieodpłatnego użytkowania pojazdów samochodowych | str.    285
  7.5.3. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym użytkowaniu pojazdów samochodowych | str.    290
  7.5.4. Dokumentowanie nieodpłatnego użytkowania pojazdów samochodowych | str.    293
  7.5.5. Problem nieodpłatnego przekazania (zużycia) paliwa wraz z nieodpłatnym udostępnieniem pojazdu samochodowego | str.    294
  
  Rozdział    8
  Korekta VAT naliczonego | str.    298
  8.1. Korekta z tytułu zmiany przeznaczenia | str.    298
  8.2. Korekta z tytułu sprzedaży | str.    303
  8.3. Korekta w przypadku wykonywania czynności zwolnionych z VAT | str.    306
  8.4. Korekta VAT w odniesieniu do pojazdów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r. | str.    309
  8.5. Sytuacje, w których nie dokonuje się korekty | str.    312
  
  Rozdział    9
  Odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu czynów zabronionych związanych z odliczaniem podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str.    315
  9.1. Rodzaje czynów związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących składania informacji VAT-26 | str.    315
  9.2. Rozmiary zagrożenia karą grzywny w przypadku czynów zabronionych związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących składania informacji VAT-26 | str.    321
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    325
  
  Wykaz interpretacji podatkowych | str.    327
  
  Bibliografia | str.    333
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia