Budowanie marki miasta - koncepcje, warunki, modele

-15%

Budowanie marki miasta - koncepcje, warunki, modele

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,25  85,00

Format: pdf

72,2585,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja jest próbą opracowania teoretycznych podstaw budowania marki miasta ze szczególnym uwzględnieniem elementów formułowania jej tożsamości. Autorka wyjaśnia w niej prawidłowości dotyczące wyboru wyróżników tożsamości miejskiej wykorzystywanych przez samorządy w procesie zarządzania marką terytorialną, a także wskazuje sposoby usprawnienia i wprowadzania innowacji w tym zakresie funkcjonowania samorządów miast.


Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się teorią i praktyką budowania marek miast, gdyż pozwoli im:


lepiej zrozumieć obecny etap rozwoju idei marki, umożliwiający jej adaptację do zarządzania jednostkami terytorialnymi, w tym w szczególności gminami miejskimi,
zapoznać się z teoretycznymi źródłami i inspiracjami brandingu miejsca,
znaleźć cechy wyróżniające koncepcję marki terytorialnej (w tym takie jej aspekty jak: tożsamość, wizerunek, pozycjonowanie),
pozyskać wiedzę na temat modeli brandingu miasta opracowanych przez światowe autorytety z tej dziedziny.
Część empiryczna monografii skupia się na diagnozie poziomu wykorzystania elementów brandingu w zarządzaniu małymi i średnimi miastami w Polsce. Obejmuje ona również identyfikację składowych tożsamości miejskich (ich aspektów funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych) wykorzystywanych w procesie budowania pożądanego wizerunku miast.


Adresaci:


Opracowanie jest przeznaczone dla gospodarzy miast, pracowników samorządowych, radnych miejskich i działaczy lokalnych. Publikacja powinna także zainteresować osoby prowadzące badania naukowe w zakresie marketingu i brandingu terytorialnego, jak również studentów kierunków związanych z zarządzaniem publicznym.


"Książka jest rzetelną pracą naukową, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. (...) Nawiązuje ona do problematyki szeroko rozumianego "marketingu terytorialnego". Problematyka ta uznana od wielu lat w wielu krajach jest ważnym oraz mocno eksploatowanym obszarem badań i dociekań naukowych. Także w Polsce coraz bardziej przykuwa uwagę. Jest przedmiotem badań w różnych obszarach, w tym m.in. zarządzania i marketingu".


prof. zw. dr hab. Lechosław Garbarski
Akademia Leona Koźmińskiego


"Książka, oprócz unikatowej i niezmiernie ważnej oraz aktualnej treści, wyróżnia się swym szczególnym charakterem. Jest ona bowiem gruntownym studium wiedzy oraz międzynarodowego dorobku piśmienniczego dotyczących koncepcji brandingu terytorialnego (place branding). To wręcz encyklopedyczny przegląd głównych problemów teoretycznych, metodycznych i wdrożeniowych związanych z kreowaniem "marek miejsc", zawierający omówienie specyficznych kwestii terminologicznych, propozycji strukturalnych i modelowych dotyczących marek miast, a zaprezentowanych przez światowe autorytety w tej dziedzinie na łamach czołowych czasopism angielskojęzycznych".


prof. zw. dr hab. Andrzej Szromnik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Liczba stron352
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-330-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp | str.    7
  
  Rozdział 1. Ewolucja koncepcji marki w głównym nurcie brandingu | str.    21
  1.1. Teoretyczne ujęcia marki | str.    21
  1.2. Tożsamość a wizerunek marki | str.    39
  1.3. Rozwój idei brandingu | str.    68
  
  Rozdział 2. Branding w ujęciu terytorialnym | str.    79
  2.1. Geneza i specyfika brandingu miejsca | str.    79
  2.2. Od tożsamości miejsca do wizerunku jego marki | str.    98
  2.3. Pozycjonowanie marki terytorialnej | str.    106
  2.4. Marka i branding miasta | str.    114
  
  Rozdział 3. Komponenty strategicznego zarządzania marką miasta | str.    132
  3.1. Strategiczne modele brandingu miejsca | str.    132
  3.1.1. Modele brandingu destynacji turystycznych | str.    134
  3.1.2. Modele brandingu miast v156
  3.1.3. Holistyczny model zarządzania marką miejsca według S. Hanny i J. Rowley | str.    175
  3.2. Rola interesariuszy w brandingu miasta | str.    184
  3.3. Funkcjonalny versus reprezentacyjny wymiar marki miasta | str.    202
  
  Rozdział 4. Elementy brandingu miast wykorzystywane w procesie budowania ich pożądanego wizerunku | str.    218
  4.1. Koncepcja badań własnych | str.    218
  4.2. Klasyfikacja samorządów miejskich ze względu na poziom wdrożenia elementów strategicznego brandingu miasta | str.    228
  4.3. Atrybuty miast wykorzystywane w procesie kreowania ich pożądanego wizerunku/budowania marki | str.    254
  4.4. Pożądane cechy osobowości marki miasta w opinii menedżerów do spraw promocji w urzędach miejskich | str.    285
  
  Zakończenie | str.    303
  
  Bibliografia | str.    313
  
  Bibliografia uzupełniająca do tabel i rysunków | str.    335
  
  Spis rysunków | str.    343
  
  Spis tabel | str.    345
  
  Załącznik nr 1. Lista samorządów miejskich zakwalifi kowanych do poszczególnych klastrów wyodrębnionych ze względu na stopień wdrożenia orientacji brandingowej | str.    349
  
  Załącznik nr 2. Zależności pomiędzy zmiennymi: "stopień akceptacji przez respondentów twierdzeń dotyczących postrzegania miasta" i "przynależność miasta do klastra" | str.    351
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia