Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne

-20%

Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompleksowe omówienie całości problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców. Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoją pracodawcy zatrudniający kierowców. Autorka omawia tę kwestię ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak:


podróże służbowe kierowców,
planowanie przerw w czasie pracy i w czasie prowadzenia pojazdu,
planowanie okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz
planowanie okresów dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców z branży transportowej, prawników zajmujących się czasem pracy kierowców, a także pracowników działów kadr rozliczających czas pracy kierowców.


"Problematyka czasu pracy kierowców jest bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia, a do tej pory nie została w doktrynie opracowana. Kompleksowe, kompetentne i jednocześnie komunikatywne przedstawienie tej problematyki powinno być przydatne dla wielu przedsiębiorstw, które - w charakterze działalności głównej lub ubocznej - zatrudniają kierowców, do których przepisy te mają zastosowanie".


Dr hab. Monika Latos-Miłkowska


Liczba stron436
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-199-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Rozdział 1. Źródła i zakres regulacji czasu pracy kierowców | str.    13
  1.1. Źródła regulacji czasu pracy kierowców | str.    13
  1.2. Zakres regulacji ustawy o czasie pracy kierowców | str.    15
  1.3. Zakres regulacji rozporządzenia nr 561/2006 | str.    18
  1.4. Zakres regulacji Umowy AETR | str.    26
  
  Rozdział 2. Najważniejsze pojęcia i instytucje dotyczące pracy kierowców | str.    33
  2.1. Pojęcie transportu drogowego | str.    33
  2.2. Pojęcie niezarobkowego przewozu drogowego | str.    34
  2.3. Pojęcie przewozu drogowego i przewozu regularnego | str.    34
  2.4. Pojęcie stanowiska pracy kierowcy oraz tygodnia | str.    35
  2.5. Podróż służbowa kierowcy | str.    36
  2.6. Przestój | str.    48
  
  Rozdział 3. Najważniejsze pojęcia i instytucje dotyczące czasu pracy kierowców | str.    53
  3.1. Pojęcie czasu pracy kierowcy | str.    53
  3.2. Pojęcie dyżuru kierowcy | str.    56
  3.3. Okresy pozostawania do dyspozycji | str.    58
  3.4. Pięciodniowy tydzień pracy | str.    59
  3.5. Doba pracownicza | str.    60
  3.6. Norma czasu pracy | str.    63
  3.7. Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy | str.    63
  3.8. Okres rozliczeniowy | str.    64
  3.9. System czasu pracy | str.    65
  3.10. Przerywany czas pracy | str.    65
  
  Rozdział 4. Okresy odpoczynku od pracy i przerwy w pracy | str.    69
  4.1. Odpoczynek dobowy | str.    69
  4.1.1. Pojęcie dziennego okresu odpoczynku | str.    69
  4.1.2. Odpoczynek dobowy kierowców podlegających wyłącznie przepisom ustawy o czasie pracy kierowców | str.    69
  4.1.3. Odpoczynek dzienny kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str.    70
  4.1.4. Odpoczynek dzienny kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające Umowie AETR | str.    73
  4.2. Odpoczynek tygodniowy | str.    74
  4.2.1. Odpoczynek tygodniowy kierowców podlegających wyłącznie przepisom ustawy o czasie pracy kierowców | str.    74
  4.2.2. Odpoczynek tygodniowy kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str.    75
  4.2.3. Odpoczynek tygodniowy kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające Umowie AETR | str.    79
  4.3. Przerwy w pracy i w prowadzeniu pojazdu | str.    80
  4.3.1. Przerwy w pracy kierowców podlegających wyłącznie przepisom ustawy o czasie pracy kierowców | str.    80
  4.3.2. Przerwy w prowadzeniu pojazdu kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str.    82
  4.3.3. Przerwy w prowadzeniu pojazdu kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające Umowie AETR | str.    84
  
  Rozdział 5. Normy i systemy czasu pracy kierowców | str.    86
  5.1. Normy czasu pracy obowiązujące kierowców pozostających w stosunku pracy | str.    86
  5.2. Systemy czasu pracy kierowców | str.    90
  5.2.1. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy kierowców | str.    90
  5.2.2. Podstawowy czas pracy | str.    95
  5.2.3. Równoważny czas pracy | str.    97
  5.2.4. Zadaniowy czas pracy | str.    99
  
  Rozdział 6. Praca w godzinach nadliczbowych | str.    103
  6.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych | str.    103
  6.2. Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy | str.    108
  6.3. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych | str.    110
  6.4. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych | str.    112
  6.5. Limity godzin nadliczbowych | str.    114
  6.6. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych | str.    115
  6.6.1. Uwagi ogólne | str.    115
  6.6.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych | str.    116
  6.6.3. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych | str.    120
  
  Rozdział 7. Praca w nocy | str.    123
  7.1. Przyczyny odrębnej regulacji pracy w nocy | str.    123
  7.2. Pora nocna i ograniczenia pracy kierowców w porze nocnej | str.    124
  7.3. Rekompensowanie pracy w nocy | str.    129
  
  Rozdział 8. Praca w dni wolne od pracy | str.    132
  8.1. Przypadki dopuszczalności pracy w niedziele i święta | str.    132
  8.2. Uprawnienia pracownika zatrudnionego w niedzielę | str.    134
  8.3. Uprawnienia pracownika zatrudnionego w święto | str.    136
  8.4. Praca w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy | str.    137
  
  Rozdział 9. Planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców | str.    141
  9.1. Planowanie czasu pracy kierowców | str.    141
  9.2. Rozliczanie czasu pracy kierowców | str.    144
  
  Rozdział 10. Ewidencja czasu pracy i innych okresów występujących w pracy kierowców | str.    147
  10.1. Ewidencja czasu pracy kierowców | str.    147
  10.2. Zaświadczenie o działalności kierowcy | str.    154
  
  Rozdział 11. Czas prowadzenia pojazdu podlegającego przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str.    159
  11.1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu | str.    159
  11.2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu | str.    162
  11.3. Dopuszczalne wyjątki dotyczące czasu prowadzenia pojazdu | str.    162
  
  Rozdział 12. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy | str.    165
  
  Bibliografia | str.    169
  
  Akty prawne | str.    171
  
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców | str.    173
  
  Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 | str.    188
  
  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym | str.    218
  
  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy | str.    241
  
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym | str.    264
  
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej | str.    402
  
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wyciąg) | str.    415
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia