Prawo finansów samorządowych

-20%

Prawo finansów samorządowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego.


Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić:


podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu,
pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
klasyfikację dochodów, wydatków i dotacji,
koncepcję długu publicznego i źródła finansowania deficytu budżetowego,
kwestie związane z kontrolą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.


Książka stanowi kompendium wiedzy o funkcjonowaniu tzw. podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych.


Przejrzysty układ oraz tabele, wykresy i wzory, a także aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do studentów kierunków administracyjnych i prawniczych oraz pracowników administracji samorządowej, a także polityków szczebli lokalnych i regionalnych.


Liczba stron240
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-993-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1 Spis treści
   Wykaz skrótów    1
   Wstęp    4
   2 Podstawy prawne i zasady systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego    5
   2.1 Pojęcie decentralizacji finansów publicznych oraz zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego    5
   2.2 Regulacje prawne dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego – ogólna charakterystyka    9
   2.3 Zasady ogólne finansów jednostek samorządu terytorialnego    13
   2.4 Struktura organizacyjna samorządowego podsektora finansów publicznych    24
   3 PRAWO BUDŻETOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    29
   3.1 Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego - wieloletnia prognoza finansowa (WPF).    29
   3.2 Pojęcie i struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako budżetu publicznego    31
   3.3 Budżet w ujęciu zadaniowym    41
   3.4 Funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego    43
   3.5 Zasady budżetowe    44
   3.6 Planowanie i uchwalanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego    48
   3.7 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego    50
   3.8 Klasyfikacja budżetowa    54
   4 PRAWO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    55
   4.1 Klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego    55
   4.2 Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego    56
   4.3 Udziały w podatkach państwowych    58
   4.4 Podatki gminne    61
   4.4.1 Uwagi ogólne    61
   4.4.2 Podatek od nieruchomości    62
   4.4.3 Podatek rolny i leśny    68
   4.4.4 Władztwo podatkowe gmin    69
   4.5 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego    71
   4.6 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego    79
   5 Wydatki budżetu j.s.t.    83
   5.1 Zagadnienia ogólne    83
   5.1.1 Prawna koncepcja wydatku budżetu (wydatku budżetowego)    83
   5.1.2 Wydatek a zobowiązanie; prawna koncepcja zobowiązania w prawie finansów publicznych    86
   5.1.3 Proces i ogólne zasady dokonywania wydatków z budżetu j.s.t.    87
   5.1.4 Proces i ogólne zasady zaciągania zobowiązań angażujących wydatki budżetu j.s.t.    91
   5.1.5 Prawnie znaczące klasyfikacje wydatków budżetu j.s.t.    95
   5.2 Charakterystyka poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych j.s.t.    99
   5.2.1 Wydatki majątkowe    99
   5.2.2 Wydatki bieżące    100
   5.3 Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego    107
   5.3.1 Pojęcie dotacji    107
   5.3.2 Ogólne normy prawa dotacyjnego jednostek samorządu terytorialnego    110
   5.3.3 Typy dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego    116
   6 Deficyt i dług jednostki samorządu terytorialnego    124
   6.1 Zagadnienia ogólne    124
   6.1.1 Koncepcja wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego    124
   6.1.2 Koncepcja długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego; wynik budżetu a dług    126
   6.1.3 Prawna definicja długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego    128
   6.1.4 Źródła finansowania deficytu budżetowego j.s.t. oraz budżetowe sposoby przeznaczenia środków pozyskanych w drodze zaciągania zobowiązań finansowych sensu stricto    131
   6.2 Tryb zaciągania zobowiązań finansowych sensu stricto    134
   6.3 Złota zasada finansów publicznych w prawie finansowym jednostek samorządu terytorialnego    136
   6.4 Ograniczenia swobody zaciągania i kształtowania treści zobowiązań finansowych sensu stricto    139
   6.5 Postępowanie naprawcze w j.s.t.    142
   7 AUDYT, KONTROLA I NADZÓR W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    143
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia