Zasady inwentaryzacji. Teoria i dobre praktyki

-20%

Zasady inwentaryzacji. Teoria i dobre praktyki

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.


W opracowaniu przedstawiono m.in.:


charakterystykę inwentaryzacji, w tym jej rodzajów, metod, terminów, trybu przeprowadzania w tradycyjny sposób oraz z zastosowaniem techniki komputerowej;
zasady organizacji sprzyjające prawidłowej i sprawnej realizacji inwentaryzacji przez jednostkę we własnym zakresie, a także z uwzględnieniem możliwości skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych (outsourcing);
metody inwentaryzacji: w drodze spisu z natury, uzyskania potwierdzeń oraz przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją;
problemy inwentaryzacji przeprowadzanej doraźnie, w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za określone składniki majątku;
problemy inwentaryzacji związane z postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i pozostawaniem jednostek w stanie likwidacji;
zasady spisu z natury i wykorzystania jego wyników przez podmioty prowadzące ewidencje podatkowe (ryczałt ewidencjonowany i podatkową księgę przychodów i rozchodów).


W publikacji znajdują się odniesienia do ustawy o rachunkowości, a także aktualnych przepisów prawa podatkowego, Kodeksu spółek handlowych, prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Autorzy wzięli pod uwagę również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla ekonomistów i księgowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także menedżerów oraz mikro- i małych przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów ekonomii i finansów.


Liczba stron192
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-358-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział    1
  Inwentaryzacja jako instrument kontroli wewnętrznej | str.    15
  1.1. Istota, odmiany (rodzaje) i zadania inwentaryzacji | str.    16
  1.2. Przedmiot i metody inwentaryzacji | str.    19
  1.3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji | str.    25
  1.4. Etapy inwentaryzacji | str.    29
  
  Rozdział    2
  Podstawowe zasady organizacji inwentaryzacji | str.    37
  2.1. Dokumentacja inwentaryzacyjna | str.    37
  2.2. Obowiązki osób przeprowadzających inwentaryzację | str.    41
  2.3. Outsourcing inwentaryzacji | str.    47
  2.4. Spis z natury wspomagany informatycznie | str.    51
  
  Rozdział    3
  Przygotowanie i przeprowadzenie spisu z natury | str.    61
  3.1. Czynności poprzedzające spis z natury | str.    62
  3.2. Zasady postępowania z dokumentacją spisową | str.    65
  3.3. Pomiar spisywanych zapasów | str.    70
  3.4. Szczególne sytuacje w czasie spisu z natury zapasów | str.    75
  3.5. Kontrola przebiegu spisu z natury zapasów | str.    79
  3.6. Zakończenie spisu z natury zapasów | str.    81
  3.7. Spis z natury środków trwałych | str.    82
  3.8. Spis z natury gotówki | str.    85
  
  Rozdział    4
  Rozliczenie spisu z natury | str.    89
  4.1. Wycena spisu z natury | str.    89
  4.2. Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury | str.    92
  4.3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wynikających ze spisu z natury | str.    96
  
  Rozdział    5
  Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzeń | str.    107
  5.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez uzyskanie potwierdzeń | str.    108
  5.2. Procedury inwentaryzacji drogą potwierdzeń | str.    110
  5.3. Wyjaśnienie i rozliczenie różnic wynikających z inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald | str.    117
  
  Rozdział    6
  Inwentaryzacja przez porównanie stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z dokumentacją | str.    121
  6.1. Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez porównanie z dokumentacją | str.    122
  6.2. Procedura inwentaryzacji drogą porównań | str.    123
  6.3. Ustalanie i weryfikacja wartości składników w drodze porównań z dokumentacją źródłową | str.    128
  
  Rozdział    7
  Inwentaryzacja w szczególnych sytuacjach | str.    137
  7.1. Inwentaryzacja doraźna | str.    137
  7.2. Inwentaryzacja w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego | str.    147
  7.3. Przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostkach w stanie likwidacji | str.    157
  
  Rozdział    8
  Inwentaryzacja w jednostkach prowadzących ewidencje podatkowe | str.    163
  8.1. Zakres i zasady inwentaryzacji przeprowadzanej przez ryczałtowców | str.    164
  8.2. Obowiązki inwentaryzacyjne w wypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów | str.    170
  8.3. Wykorzystanie wyników spisu z natury w rocznym rozliczeniu podatkowym prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów | str.    178
  
  Spis literatury i aktów prawnych | str.    185
  
  Spis tabel i schematów | str.    187
  
  Autorzy | str.    189
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia