Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze

-20%

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,60  102,00

Format: pdf

81,60102,00

cena zawiera podatek VAT

Sądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego względu są objęte zakresem stosowania różnych aktów prawnych – zarówno unijnych, jak i prawa krajowego.


Akty te przewidują wiele wyłączeń i ograniczeń stosowania ich w odniesieniu do organów wymiaru sprawiedliwości, co zostało szczegółowo omówione w prezentowanej publikacji.


W książce przedstawiono m.in.:


w jaki sposób uchwalenie RODO i dyrektywy policyjnej, a także ustaw: o ochronie danych osobowych i o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wpływa na działalność sądów i prokuratury,
przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu cywilnym i karnym, z uwzględnieniem przepisów proceduralnych, a także w sądach administracyjnych,
tematykę przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych oraz monitoringu wizyjnego,
rolę sądów i prokuratury w toczących się postępowaniach dotyczących naruszenia zasad ochrony danych osobowych.


Liczba stron280
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-785-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  Wykaz skrótów     11
  
  Wprowadzenie     15
  
  Rozdział I
  
  Podstawy prawne systemu ochrony danych osobowych     19
  
   1. Konstytucja RP     22
  
   2. Standard konwencyjny Rady Europy     26
  
   3. Akty prawne Unii Europejskiej     31
  
   3.1. Prawo pierwotne UE     31
  
   3.2. Prawo pochodne UE     34
  
   3.2.1. Geneza reformy – dyrektywa 95/46/WE     34
  
   3.2.2. Rozporządzenie ogólne o ochronie
  
  danych osobowych     38
  
   3.2.3. Dyrektywa 2016/680     40
  
   4. Przepisy krajowe     43
  
   4.1. Ustawa o ochronie danych osobowych     43
  
   4.2. Ustawa wdrażająca RODO     45
  
   4.3. Ustawa o ochronie danych osobowych
  
  przetwarzanych w związku z zapobieganiem
  
  i zwalczaniem przestępczości     46
  
  Rozdział II
  
  Podstawowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych
  
  w RODO i dyrektywie 2016/680     50
  
   1. Zakres zastosowania RODO i dyrektywy 2016/680
  
  oraz przepisów wdrażających     50
  
   1.1. Relacja między RODO a dyrektywą 2016/680     506
  
   1.2. Zakres zastosowania RODO i dyrektywy 2016/680
  
  oraz przepisów wdrażających do sądów i prokuratury     55
  
   2. Kluczowe pojęcia w obszarze ochrony danych osobowych
  
  w sądach i prokuraturze     63
  
   2.1. Pojęcie danych osobowych     64
  
   2.2. Pojęcie przetwarzania danych osobowych     67
  
   2.3. Administrator i podmiot przetwarzający     68
  
   3. Zasady przetwarzania danych osobowych     74
  
   4. Prawa podmiotu danych     89
  
   5. Inspektor ochrony danych     97
  
   6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony
  
  danych osobowych przez sądy i prokuraturę     103
  
   7. Zagadnienia techniczne i dokumentacyjne
  
  związane z przetwarzaniem danych osobowych
  
  w sądach i prokuraturze     115
  
  Rozdział III
  
  Szczególne formy przetwarzania danych osobowych
  
  w procesie cywilnym i karnym     117
  
   1. Zakres zastosowania aktów w przedmiocie ochrony
  
  danych osobowych w procesie cywilnym i karnym     117
  
   2. Podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem
  
  danych w procesie cywilnym i karnym     122
  
   2.1. Przetwarzanie danych w procesie cywilnym i karnym     122
  
   2.2. Zbiór danych     125
  
   3. Proces przetwarzania danych w postępowaniu
  
  cywilnym i karnym – poszczególne etapy     129
  
   3.1. Zbieranie danych     129
  
   3.2. Podstawa prawna zbierania danych osobowych     130
  
   3.3. Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem
  
  danych osobowych     133
  
   3.3.1. Postępowanie cywilne     133
  
   3.3.2. Postępowanie karne     140
  
   4. Udostępnienie i ujawnienie danych     141
  
   4.1. Dostęp do danych osobowych     143
  
   4.2. Informacja publiczna     146
  
   4.3. Doręczanie pism procesowych i sądowych     150
  
   4.4. Doręczanie pism za pośrednictwem telefaksu,
  
  poczty elektronicznej i systemu teleinformatycznego     153
  
   4.5. Wokandy     155
  
   5. Usuwanie danych     158
  
   5.1. Zasady usuwania danych     159
  
   5.2. Przetwarzanie danych do celów archiwalnych     163
  
   5.3. Prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia
  
  przetwarzania danych     165
  
   5.4. Prawo do sprzeciwu i przenoszenia danych     169
  
  Rozdział IV
  
  Ochrona danych osobowych w sądach administracyjnych     170
  
   1. Sądownictwo administracyjne w Polsce     170
  
   2. Rodzaje spraw rozpatrywanych w sądach administracyjnych
  
  i charakter danych w nich przetwarzanych     172
  
   3. Jawność postępowań przed sądami administracyjnymi     174
  
   4. Regulacje przetwarzania danych w sądownictwie
  
  administracyjnym     177
  
   5. Kształt procesów przetwarzania danych związanych
  
  ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości
  
  w sądownictwie administracyjnym     180
  
   6. Prawa jednostki związane z przetwarzaniem danych
  
  w sądach administracyjnych     181
  
   6.1. Obowiązki informacyjne administratora danych     183
  
   6.2. Dostęp do akt sprawy w postępowaniach
  
  przed sądami administracyjnymi     185
  
   6.3. Doręczenia     187
  
   6.4. Usuwanie danych     188
  
  Rozdział V
  
  Sądy i prokuratura jako podmioty orzekające/prowadzące
  
  postępowania w sprawach dotyczących
  
  ochrony danych osobowych     190
  
   1. Wprowadzenie     190
  
   2. Rola prokuratury i sądu w postępowaniu w sprawie
  
  naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych     193
  
   2.1. RODO i ustawa o ochronie danych osobowych     193
  
   2.2. Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych
  
  w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości     194
  
   2.2.1. Skargi w sprawie przetwarzania danych przez
  
  podmioty podlegające zakresowi ustawy o ochronie
  
  danych osobowych przetwarzanych w związku
  
  z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości     194
  
   2.2.2. Skargi kierowane na przetwarzanie
  
  danych osobowych przez sądy i prokuraturę     196
  
   3. Postępowanie przed sądem w sprawie odpowiedzialności
  
  cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie
  
  danych osobowych     198
  
   3.1. RODO i ustawa o ochronie danych osobowych     198
  
   3.2. Ustawa o ochronie danych osobowych w związku
  
  z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości     203
  
   4. Odpowiedzialność karna – rola sądu i prokuratury     205
  
   5. Postępowanie sądu w sytuacji wątpliwości co do wykładni
  
  lub ważności prawa UE – pytanie prejudycjalne do Trybunału
  
  Sprawiedliwości UE     208
  
   5.1. Zasady ogólne związane z kierowaniem pytań
  
  prejudycjalnych przez sądy do Trybunału
  
  Sprawiedliwości UE     208
  
   5.2. Postępowanie w sprawie wniosku Prezesa UODO,
  
  o którym mowa w art. 71 u.o.d.o.     212
  
  Rozdział VI
  
  Dane osobowe w wybranych centralnych systemach
  
  teleinformatycznych sądów powszechnych     216
  
   1. Wprowadzenie     216
  
   2. Kluczowe dla obywatela systemy teleinformatyczne
  
  stosowane w sądach     219
  
   2.1. E-protokół     219
  
   2.1.1. ReCourt     221
  
   2.1.2. Centralny Portal Transkrypcyjny     222
  
   2.1.3. Archiwizacja protokołu elektronicznego
  
  w Centralnym Archiwum Protokołów
  
  Elektronicznych     225
  
   2.1.4. Dane osobowe 226Spis treści     9
  
   2.2. RPA – system wymiany danych między sądami
  
  powszechnymi a samorządami zawodowymi     229
  
   2.3. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych     230
  
   2.3.1. Zasady korzystania z Portalu Informacyjnego     232
  
   2.3.2. Dane osobowe w Portalu Informacyjnym     234
  
   2.3.3. Bezpieczeństwo danych w Portalu Informacyjnym     234
  
   2.3.4. Przyszłość Portalu Informacyjnego     236
  
   2.4. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych     237
  
   2.4.1. Dane osobowe w Portalu Orzeczeń     238
  
   3. Przetwarzanie danych osobowych w centralnych systemach
  
  teleinformatycznych sądów de lege lata i de lege ferenda     241
  
   3.1. Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości względem
  
  centralnych sądowych systemów teleinformatycznych     242
  
   3.2. Rola sądów apelacyjnych w obszarze przetwarzania
  
  danych sądowych     248
  
   3.3. Uprawnienia de lege lata Ministra Sprawiedliwości
  
  względem danych przetwarzanych w centralnych
  
  systemach teleinformatycznych na przykładzie
  
  systemu obsługującego postępowanie egzekucyjne     250
  
   3.4. Minister Sprawiedliwości jako administrator
  
  danych osobowych użytkowników centralnych
  
  systemów teleinformatycznych     251
  
  Rozdział VII
  
  Monitoring wizyjny w budynkach sądów i prokuratury     252
  
   1. Istota monitoringu wizyjnego     252
  
   2. Podstawa prawna stosowania monitoringu wizyjnego
  
  w sądach i prokuraturach     253
  
   3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa
  
  osoby obserwowanej     261
  
   4. Administrator danych     265
  
   5. Obszar stosowania monitoringu wizyjnego     267
  
  Polecana literatura – bibliografia     271
  
  O autorach     279
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia