Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań

-20%

Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów - począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju. Omawia ona aspekty prawnofinansowe oraz funkcjonalne ich działania i odpowiada na pytania:


w jaki sposób utworzyć gminną radę seniorów,
jakie dokumenty są do tego niezbędne,
w jaki sposób taka rada funkcjonuje i kto może wchodzić w jej skład.
Publikacja wzbogacona jest o przykładowe schematy działań wskazujące ścieżkę tworzenia, finansowania i rozwiązywania rad seniorów oraz niezbędnych do tego dokumentów - statutów, zarządzeń i uchwał.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone nie tylko dla seniorów - beneficjentów analizowanej regulacji prawnej, lecz także dla podmiotów włączonych w proces powoływania rad: przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji działających na rzecz osób starszych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.


Liczba stron268
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-307-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    11
  
  I. Determinanty wprowadzenia regulacji dotyczącej powoływania gminnych rad seniorów | str.    15
  1. Źródła i cele | str.    17
  2. Uczestnicy procesu ustawodawczego i jego przebieg | str.    24
  3. Beneficjenci regulacji | str.    54
  
  II. Zakres stosowania norm o powoływaniu gminnych rad seniorów | str.    57
  1. Zakres podmiotowy regulacji | str.    59
  1.1. Pojęcie seniora | str.    59
  1.2. Inne uprawnione podmioty | str.    64
  2. Zakres przedmiotowy regulacji | str.    68
  2.1. Status prawny rady seniorów | str.    68
  2.2. Rada seniorów jako ciało konsultacyjne, doradcze i inicjatywne | str.    71
  2.3. Rada seniorów jako jednostka organizacyjna | str.    85
  2.4. Rada seniorów jako podmiot trzeci | str.    88
  
  III. Schemat działania mającego na celu powołanie gminnej rady seniorów w okresie poprzedzającym wprowadzenie przepisu | str.    91
  1. Podstawy prawne powoływania gminnych rad seniorów | str.    93
  2. Skład osobowy i kadencja gminnych rad seniorów przed dniem 30 listopada 2013 roku | str.    99
  3. Kompetencje rady seniorów | str.    103
  
  IV. Schemat działania mającego na celu powołanie gminnej rady seniorów po wejściu w życie ustawy wprowadzającej gminne rady seniorów | str.    107
  1. Uchwała powołująca gminną radę seniorów | str.    110
  1.1. Uchwała powołująca gminną radę seniorów jako akt prawa miejscowego | str.    110
  1.2. Podstawa prawna uchwały powołującej gminną radę seniorów | str.    116
  1.3. Statut gminnej rady seniorów | str.    117
  1.4. Nowelizacja statutu gminnej rady seniorów | str.    120
  2. Liczba członków rady seniorów | str.    122
  3. Kadencja rady seniorów | str.    125
  4. Kryteria członkostwa w gminnej radzie seniorów | str.    128
  5. Skład gminnej rady seniorów | str.    135
  6. Tryb wyboru członków gminnej rady seniorów | str.    143
  7. Powołanie składu osobowego gminnej rady seniorów | str.    150
  8. Ukonstytuowanie się gminnej rady seniorów | str.    152
  9. Przyczyny ustania członkostwa w gminnej radzie seniorów (wygaśnięcia członkostwa) | str.    154
  10. Zadania, organizacja i funkcjonowanie gminnej rady seniorów | str.    160
  11. Kwestie intertemporalne | str.    163
  12. Likwidacja gminnej rady seniorów | str.    167
  13. Schematy działań | str.    168
  13.1. Utworzenie gminnej rady seniorów i nadanie jej statutu | str.    168
  13.2. Rozwiązanie gminnej rady seniorów | str.    172
  13.3. Utworzenie rady seniorów jednostki pomocniczej gminy (nazwanej i nienazwanej) i nadanie jej statutu | str.    173
  
  V. Finansowanie działalności gminnych rad seniorów | str.    177
  1. Zasady finansowania funkcjonowania rad seniorów | str.    179
  2. Przekazywanie środków na realizację zadań rad seniorów | str.    187
  3. Wydatkowanie środków związanych z funkcjonowaniem rad seniorów | str.    193
  
  VI. Ocena skutków regulacji - funkcjonowanie rad seniorów w praktyce | str.    197
  
  Podsumowanie | str.    207
  
  Wzory pism z wyjaśnieniami | str.    213
  1. Wzory statutów gminnej rady seniorów | str.    215
  Wzór 1 | str.    215
  Wzór 2 | str.    217
  2. Wzory statutów rady seniorów jednostki pomocniczej (np. nazwanej - dzielnicy) | str.    230
  Wzór 1 | str.    230
  Wzór 2 | str.    232
  3. Wzory zarządzeń organu wykonawczego gminy w sprawie określania składu osobowego gminnej rady seniorów | str.    238
  Wzór 1 | str.    238
  4. Wzory dokumentów dotyczących posiedzeń gminnej rady seniorów | str.    240
  Wzór porządku obrad | str.    240
  Wzór uchwały gminnej rady seniorów | str.    241
  Wzór wniosku gminnej rady seniorów | str.    242
  Wzór uchwały w sprawie powołania zespołu problemowego gminnej rady seniorów | str.    243
  
  Bibliografia | str.    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia