Dochody nieujawnione

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych. W pracy znajdują się odpowiedzi na takie pytania jak m.in.:


Na czym polega i jak przebiega kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe związane z dochodami nieujawnionymi?
Jak udowodnić, że wydatki zostały pokryte przychodami opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi?
W jaki sposób dokumentować czynności oraz jakich błędów dokumentacyjnych nie popełniać, aby nie narażać się na kontrolę w zakresie dochodów nieujawnionych?
Jak skutecznie prowadzić postępowania przed organami, a także jakie wnioski dowodowe należy zgłaszać oraz jakie przysługują środki zaskarżenia?


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w zakresie dochodów nieujawnionych, oraz dla osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontroli, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników organów podatkowych i księgowych.


Liczba stron212
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8661-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział    1
  Dochody nieujawnione - rys historyczny | str.    13
  1.1. Geneza obecnej instytucji dochodów nieujawnionych | str.    13
  1.2. Ewolucja instytucji dochodów nieujawnionych | str.    20
  1.2.1. Kierunki zmian | str.    21
  1.2.2. Przepisy przejściowe | str.    26
  1.2.3. Ocena zgodności ustawy z Konstytucją | str.    27
  
  Rozdział    2
  Charakterystyka dochodów nieujawnionych | str.    30
  2.1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania | str.    30
  2.1.1. Pojęcie dochodów nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach | str.    30
  2.1.2. Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy | str.    34
  2.2. Wydatek - definicja wydatku, na podstawie którego jest prowadzone postępowanie | str.    35
  2.3. Powstawanie dochodów nieujawnionych - obowiązek podatkowy | str.    38
  2.4. Strata ze źródła przychodów i źródła jej pokrywania | str.    38
  2.5. Moment powstania dochodu nieujawnionego | str.    40
  2.6. Szczególny tryb w przypadku małżonków | str.    43
  2.7. Podstawa opodatkowania | str.    47
  2.8. Stawka 75-procentowa i przypadki stosowania innych stawek | str.    49
  2.9. Opodatkowanie w przypadku ryczałtu | str.    51
  2.10. Płatność podatku | str.    56
  
  Rozdział    3
  Przedawnienie a dochody nieujawnione | str.    59
  3.1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej | str.    59
  3.2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego | str.    62
  
  Rozdział    4
  Źródła informacji o nieujawnionych źródłach przychodów | str.    68
  4.1. Informacje znane organom podatkowym z urzędu | str.    68
  4.2. Informacje uzyskane od innych organów administracji | str.    70
  4.3. Informacje podatkowe przekazywane przez sądy, komorników i notariuszy | str.    72
  4.4. Informacje bankowe | str.    72
  4.5. Inne źródła informacji | str.    75
  
  Rozdział    5
  Część proceduralna | str.    77
  5.1. Rodzaje postępowań | str.    77
  5.1.1. Postępowania przed organami podatkowymi | str.    77
  5.1.1.1. Czynności sprawdzające | str.    78
  5.1.1.2. Kontrola podatkowa | str.    80
  5.1.1.3. Postępowanie podatkowe | str.    87
  5.1.2. Postępowania przed organami kontroli skarbowej | str.    91
  5.1.3. Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne | str.    97
  5.1.3.1. Postępowanie zabezpieczające | str.    97
  5.1.3.2. Postępowanie egzekucyjne | str.    103
  5.1.4. Postępowanie sądowoadministracyjne | str.    112
  5.1.5. Ulgi w spłacie zobowiązań | str.    125
  5.2. Zasady rządzące postępowaniami | str.    127
  5.2.1. Zasady ogólne postępowania | str.    128
  5.2.1.1. Zasada praworządności | str.    130
  5.2.1.2. Zasada budzenia zaufania | str.    130
  5.2.1.3. Zasada informowania strony | str.    132
  5.2.1.4. Zasada prawdy obiektywnej | str.    132
  5.2.1.5. Zasada zapewnienia czynnego udziału stronom | str.    134
  5.2.1.6. Zasada przekonywania | str.    135
  5.2.1.7. Zasada wnikliwości i szybkości postępowania | str.    135
  5.2.1.8. Pozostałe zasady | str.    135
  5.2.2. Podstawowe prawa i obowiązki organów i podatników w przepisach szczególnych ordynacji podatkowej | str.    136
  5.3. Postępowanie dowodowe | str.    140
  5.3.1. Problem ciężaru dowodu, udowodnienie a uprawdopodobnienie | str.    140
  5.3.2. Ocena dowodów | str.    144
  5.3.3. Oświadczenie o stanie majątkowym i jego wpływ na postępowanie | str.    147
  5.3.4. Kontrola w miejscu zamieszkania | str.    152
  5.3.5. Metody ustalania dochodów na podstawie zgromadzonego mienia i poniesionych wydatków | str.    154
  5.3.5.1. Zeznania świadków | str.    156
  5.3.5.2. Opinie biegłych | str.    157
  5.3.5.3. Dane statystyczne | str.    159
  5.4. Rozstrzygnięcia i środki zaskarżenia w postępowaniach dotyczących źródeł nieujawnionych | str.    160
  5.5. Rola pełnomocnika w postępowaniach dotyczących źródeł nieujawnionych | str.    173
  5.5.1. Pełnomocnik jako strażnik prawa i praw podatnika | str.    176
  5.5.2. Pełnomocnik jako wyraziciel woli podatnika | str.    178
  5.5.3. Pełnomocnik jako pośrednik między organem a podatnikiem | str.    179
  
  Rozdział    6
  Źródła pochodzenia majątku podatnika i konsekwencje powołania się na nieopodatkowane źródła przychodów | str.    183
  6.1. Uwagi ogólne | str.    183
  6.2. Pożyczki a stawka sankcyjna 20% | str.    184
  6.3. Darowizny a stawka sankcyjna 20% | str.    188
  6.4. Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str.    190
  6.5. Dochody z pracy uzyskane za granicą | str.    193
  
  Rozdział    7
  Konsekwencje karne dotyczące przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych | str.    195
  7.1. Dochody nieujawnione w świetle przepisów karnych | str.    195
  7.2. Stawka sankcyjna a konsekwencje karne w świetle zasady ne bis in idem | str.    198
  
  Podsumowanie | str.    203
  
  Bibliografia | str.    205
  
  Autorzy | str.    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia