Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części

-20%

Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

Jest to kolejna publikacja z Serii ABC Praktyki prawa oświatowego. Książka składa się z dwóch części:


Część 1 - Komentarz praktyczny i procedura
Część 2 - Wzory dokumentów
Dodatkowo publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony. Dokumenty można edytować zgodnie z potrzebami.


PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE


Publikacja


Kontrola zarządcza w oświacie


zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej.


Opracowanie pozwoli dyrektorom szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych na praktyczne przeanalizowanie i dostosowanie opracowanych rozwiązań w taki sposób, aby - zgodnie z przeznaczeniem kontroli – jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Dyrektorze, dowiesz się m.in.:


w jaki sposób dyrektor szkoły powinien dokumentować realizację kontroli zarządczej,
czy nadzór pedagogiczny podlega kontroli zarządczej,
jakie zmiany należy wprowadzić w szkole w związku z wymogiem stosowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placówce,
czy w regulaminie kontroli zarządczej przygotowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać przygotowana karta samooceny dla pracowników jednostki.


Publikacja zawiera kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do materiałów dodatkowych w wersji on-line do pobrania ze strony: www.PraktykaPrawa.oswiata.ABC.com.pl/kontrola-zarzadcza/2015


W materiałach znajdą Państwo:


wzory dokumentów omawiane w publikacji (w edytowalnych plikach wordowych). Szczegółowa lista wzorów dostepna jest na stronie: www.oswiata-kontrola-zarzadcza-2015.abc.com.pl/pliki-do-pobrania
procedury i dokumentację funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole lub w placówce oświatowej - zawierającą opis poszczególnych kroków, termin ich wykonania, podstawę prawną oraz ew. krótki komentarz
akty prawne istotne z punktu widzenia kontroli zarządczej


O serii ABC Praktyki prawa oświatowego


ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.


Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędny w danym temacie zakres wiedzy:


podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
wzory pism i dokumentów,
wzory regulaminów i procedur postępowania,
praktyczne odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz praw i obowiązków nauczycieli.
W 2015 roku w serii


ABC Praktyki Prawa Oświatowego
ukażą się, zgodnie z kalendarzem Oświatowym:


Kontrola zarządcza w oświacie,
Rekrutacja do przedszkoli,
Rekrutacja do szkół,
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych,
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.


Oferta specjalna dla dyrektorów przedszkoli


Dyrektorom przedszkoli w 2015 r. dedykujemy rozszerzoną wersję kwartalnika


"Przed Szkołą PLUS. Poradnik Dyrektora Przedszkola"


wzbogacony o trzy publikacje z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego:


Rekrutacja do przedszkoli,
Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach,
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli.


Połączenie nowatorskiej wiedzy z zakresu organizacji edukacji elementarnej dostępnej w kwartalniku z praktyczną informacją dotyczącą konkretnych problemów prawnych w serii zeszytów stanowi istotne wsparcie dla dyrektorów przedszkoli.


Liczba stron6896
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8300-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I
  
   Akty prawne | str.    9
  
  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Słowo wstępne | str.    13
  
  KOMENTARZ
  
  1. Wprowadzenie | str.    17
  
  2. Zakres kontroli zarządczej | str.    18
  
  3. Odpowiedzialność za wprowadzenie i realizację mechanizmów kontroli zarządczej | str.    22
  
  4. Standardy kontroli zarządczej | str.    25
  
  5. Kontrola zarządcza a audyt | str.    31
  
   PROCEDURA
  
   Procedura i dokumentacja funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole lub placówce oświatowej
  
  1. Środowisko wewnętrzne | str.    39
  
  1.1. Uwagi ogólne | str.    39
  
  1.2. Przestrzeganie wartości etycznych | str.    39
  
  1.3. Kompetencje zawodowe | str.    40
  
  1.4. Struktura organizacyjna | str.    42
  
  1.5. Delegowanie uprawnień | str.    43
  
  2. Cele i zarządzanie ryzykiem | str.    45
  
  2.1. Uwagi ogólne | str.    45
  
  2.2. Misja | str.    45
  
  2.3. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | str.    46
  
  2.4. Identyfikacja ryzyka | str.    49
  
  2.5. Analiza ryzyka | str.    49
  
  2.6. Reakcja na ryzyko | str.    50
  
  3. Mechanizmy kontroli | str.    51
  
  3.1. Uwagi ogólne | str.    51
  
  3.2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej | str.    51
  
  3.3. Nadzór | str.    52
  
  3.4. Ciągłość działalności | str.    53
  
  3.5. Ochrona zasobów | str.    54
  
  3.6. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych | str.    55
  
  3.7. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych | str.    58
  
  4. Informacja i komunikacja | str.    59
  
  4.1. Uwagi ogólne | str.    59
  
  4.2. Bieżąca informacja | str.    59
  
  4.3. Komunikacja wewnętrzna | str.    59
  
  4.4. Komunikacja zewnętrzna | str.    60
  
  5. Monitorowanie i ocena | str.    61
  
  5.1. Uwagi ogólne | str.    61
  
  5.2. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | str.    61
  
  5.3. Samoocena | str.    62
  
  5.4. Audyt wewnętrzny | str.    62
  
  5.5. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | str.    62
  
  Autorzy | str.    65
  
   Część II
  
   DOSTĘP ON-LINE
  
   WZORY DOKUMENTÓW
  
  1. Kodeks etyki pracowników | str.    69
  
  2. Ocena pracy pracowników | str.    71
  
  3. Plan szkoleń pracowników niepedagogicznych | str.    77
  
  4. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze | str.    78
  
  5. Regulamin służby przygotowawczej | str.    81
  
  6. Opinia o osobie odbywającej służbę przygotowawczą.
  
  Załącznik nr 1 do regulaminu służby przygotowawczej | str.    84
  
  7. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.
  
  Załącznik nr 2 do regulaminu służby przygotowawczej | str.    86
  
  8. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień | str.    87
  
  9. Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości głównemu księgowemu publicznej szkoły podstawowej | str. @
  
  10. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych | str. @
  
  11. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia | str.    89
  
  12. Plan realizacji celów szkoły | str.    90
  
  13. Arkusz identyfikacji ryzyka, prawdopodobieństwa jego wystąpienia, skutków oraz reakcji na ryzyko | str.    92
  
  14. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej | str.    94
  
  15. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji kontroli zarządczej w szkole podstawowej | str.    95
  
  16. Organizacja kontroli zarządczej w szkole podstawowej.
  
  Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły podstawowej | str.    96
  
  17. Instrukcja inwentaryzacyjna | str. @
  
  18. Harmonogram inwentaryzacji | str. @
  
  19. Plan inwentaryzacji | str. @
  
  20. Zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w urzędzie | str. @
  
  21. Zarządzenie burmistrza miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji | str. @
  
  22. Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych o zachowaniu tajemnicy | str. 99
  
  23. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych | str. 100
  
  24. Procedura przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych | str. 101
  
  25. Polityka rachunkowości | str. 110
  
  26. Instrukcja kancelaryjna | str. 118
  
  27. Jednolity rzeczowy wykaz akt | str. 130
  
  28. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego | str. 154
  
  29. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej | str. 160
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia