Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

-20%

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in.


poprawnej konstrukcji umowy sprzedaży ciepła oraz postanowień, których należy unikać,
trybu zmiany i rozwiązania umowy oraz zagadnień karnych z tym związanych,
procedury i formy zawarcia umowy kompleksowej,
obligatoryjnych i fakultatywnych elementów umowy wynikających z prawa energetycznego,
zagadnień dostaw ciepła do budynku wielolokalowego.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla prawników obsługujących przedsiębiorstwa ciepłownicze, gmin prowadzących dostawę ciepła poprzez sieć oraz odbiorców ciepła, spośród których najważniejsi to zarządcy budynków wielolokalowych, a także dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i innych przedsiębiorców.


Liczba stron236
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-257-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Od autora | str.    15
  
  Rozdział I
  Umowa kompleksowa - podmioty, definicje | str.    17
  1. Pojęcie umowy kompleksowej | str.    17
  2. Obowiązek zawarcia umowy | str.    20
  2.1. Obowiązek zawarcia umowy po zmianie odbiorcy w obiekcie | str.    21
  2.2. Obowiązek zawarcia umowy a posiadanie koncesji | str.    22
  3. Strona umowy - przedsiębiorstwo energetyczne | str.    24
  4. Odbiorca ciepła | str.    28
  
  Rozdział II
  Procedura i forma zawarcia umowy kompleksowej | str.    30
  1. Sposób zawarcia umowy | str.    30
  1.1. Oferta i jej przyjęcie | str.    30
  1.2. Negocjacje | str.    32
  1.3. Przetarg | str.    34
  2. Wymogi prawa energetycznego przy zawieraniu umowy | str.    35
  3. Forma | str.    37
  4. Umowa zawarta per facta concludentia | str.    39
  5. Umowa kompleksowa jako wzorzec umowny | str.    41
  6. Ogólne warunki umów (OWU) | str.    42
  7. Charakter prawny umowy | str.    44
  8. Termin zawarcia umowy | str.    45
  
  Rozdział III
  Orzeczenie zawarcia umowy przez Prezesa URE | str.    48
  1. Kształtowanie się praktyki orzeczniczej | str.    48
  2. Postępowanie administracyjne | str.    50
  3. Postanowienie z art. 8 ust. 2 pr. energ. | str.    54
  4. Decyzja administracyjna | str.    57
  5. Postępowanie odwoławcze | str.    60
  6. Granice rozpoznania spraw | str.    63
  
  Rozdział IV
  Prawo konsumenckie i antymonopolowe a umowy kompleksowe | str.    66
  1. Prawo konsumenckie | str.    66
  2. Ustawa o prawach konsumenta | str.    67
  3. Kodeks cywilny: niedozwolone postanowienia umowne w art. 385 3 | str.    71
  4. Kontrola postanowień umownych nieuzgodnionych indywidualnie z konsumentem | str.    77
  5. Postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa UOKiK | str.    80
  
  Rozdział V
  Obligatoryjne elementy umowy wynikające z prawa energetycznego | str.    85
  1. Miejsce dostarczenia ciepła do odbiorcy (miejsce dostarczania ciepła do sieci i jego odbioru z sieci) | str.    87
  1.1. Miejsce dostarczenia ciepła a granica eksploatacji bądź własności | str.    88
  1.2. Zmiana miejsca dostawy ciepła | str.    90
  1.3. Decyzja Prezesa URE z art. 8 pr. energ. a zmiana miejsca dostawy ciepła | str.    92
  1.4. Zmiana miejsca dostawy ciepła w trybie zawarcia nowej umowy o przyłączenie | str.    94
  1.5. Brak miejsca dostarczania ciepła | str.    95
  2. Ilość ciepła (przesyłanego ciepła) w podziale na okresy umowne | str.    96
  3. Moc umowna oraz warunki wprowadzania jej zmian | str.    98
  3.1. Uzależnianie zmiany mocy od spełnienia warunków | str.    100
  3.2. Kontrola i spory co do poprawności wielkości mocy zamówionej | str.    103
  4. Cena, stawki opłat lub grupa taryfowa stosowane w rozliczeniach | str.    106
  5. Warunki wprowadzania zmian ceny, stawek opłat i grupy taryfowej | str.    109
  5.1. Przedsiębiorstwa posiadające koncesję | str.    109
  5.2. Zmiana grupy taryfowej | str.    112
  5.3. Przedsiębiorstwa niekoncesjonowane | str.    114
  6. Sposób prowadzenia rozliczeń | str.    115
  6.1. Wyznaczanie terminu płatności cen i stawek opłat | str.    116
  6.2. Przedpłaty | str.    118
  6.3. Termin płatności za zamówioną moc cieplną | str.    120
  6.4. Opłaty stałe a rozwiązanie umowy | str.    121
  6.5. Rozliczenia przy wadliwym działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego | str.    123
  6.6. Upusty handlowe | str.    124
  6.7. Odsetki i przedawnienie roszczeń | str.    126
  7. Standardy jakościowe obsługi odbiorców | str.    128
  8. Parametry techniczne ciepła | str.    130
  9. Wysokość bonifikaty za niedotrzymanie parametrów technicznych ciepła oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców | str.    130
  9.1. Bonifikaty związane z niedostarczaniem ciepła | str.    132
  9.2. Bonifikaty związane z ograniczeniem mocy cieplnej | str.    134
  9.3. Bonifikata za niedotrzymanie innych standardów jakościowych obsługi odbiorców | str.    135
  9.4. Dochodzenie bonifikat | str.    136
  9.5. Orzecznictwo Prezesa UOKiK dotyczące bonifikat | str.    139
  10. Warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła | str.    140
  11. Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy | str.    142
  11.1. Odpowiedzialność odbiorcy | str.    143
  11.2. Odpowiedzialność za nielegalny pobór ciepła (przy zawartej umowie) | str.    146
  12. Okres obowiązywania umowy | str.    150
  13. Warunki rozwiązania umowy | str.    151
  14. Postanowienia z art. 5 ust. 7 pr. energ. | str.    154
  14.1. Nieaktualna linia interpretacyjna | str.    154
  14.2. Aktualna linia interpretacyjna | str.    157
  14.3. Zasady wstrzymywania dostaw kształtowane przez orzecznictwo | str.    158
  14.4. Domniemanie doręczenia powiadomienia | str.    161
  
  Rozdział VI
  Obligatoryjne elementy umowy wynikające z aktów wykonawczych | str.    163
  1. Rodzaje cen i stawek opłat | str.    164
  2. Termin i miejsce przekazywania odbiorcy informacji o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do dostarczania ciepła | str.    166
  3. Graniczne wartości temperatury powodującej samoczynne włączenie się urządzenia automatyki pogodowej | str.    167
  4. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła | str.    168
  
  Rozdział VII
  Fakultatywne elementy umowy i inne zagadnienia | str.    171
  1. Korzystanie z pomieszczeń odbiorcy | str.    171
  2. Służebność przesyłu | str.    173
  3. Kontrola odbiorcy ciepła | str.    174
  3. Niedopuszczenie do kontroli | str.    176
  4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy | str.    180
  5. Postanowienia, które przestały być obligatoryjne | str.    181
  6. Umowne skutki usuwania przepisów | str.    182
  
  Rozdział VIII
  Zmiana oraz rozwiązanie umów | str.    185
  1. Bezwzględne i względne przyczyny zmiany umów | str.    185
  2. Tryb zmiany umów | str.    188
  2.1. Obowiązki z prawa energetycznego | str.    188
  2.2. Mechanizm z kodeksu cywilnego | str.    190
  3. Wypowiedzenie umowy przez odbiorcę | str.    192
  4. Wypowiedzenie przez dostawcę | str.    195
  5. Wypowiedzenie umowy a obowiązek z § 27 rozp. syst. | str.    197
  6. Ocena dopuszczalności wypowiadania umów w orzecznictwie | str.    200
  7. Pozostałe sposoby rozwiązania umowy | str.    204
  7.1. Upływ czasu (umowa terminowa) | str.    204
  7.2. Wygaśnięcie | str.    205
  7.3. Odstąpienie od umowy | str.    207
  7.4. Natychmiastowe rozwiązanie umowy | str.    208
  
  Rozdział IX
  Dostawa ciepła do budynku wielolokalowego | str.    209
  1. Zasady wyliczania opłat za ciepło | str.    209
  2. Przyczyny niemożności zawarcia umów kompleksowych z osobami w lokalach | str.    212
  3. Wypowiedzenie zawartych już umów | str.    216
  
  Rozdział X
  Zagadnienia karne | str.    218
  1. Przepisy karne dotyczące przedsiębiorstw energetycznych | str.    218
  2. Nielegalny (bezumowny) pobór ciepła | str.    227
  2.1. Aspekt karny | str.    227
  2.2. Aspekt odpowiedzialności cywilnej | str.    228
  
  Bibliografia | str.    233
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia