Prawo finansowe samorządu terytorialnego

-11%

Prawo finansowe samorządu terytorialnego

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,97  73,00

Format: pdf

64,9773,00

cena zawiera podatek VAT

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości finansów publicznych.


Czwarty już tom z serii będącej owocem projektów badawczych ?Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku?, stanowi kontynuację i zarazem roz­szerzenie Projektu polegające na wskazaniu tematu wiodącego - finansów samorządu terytorialnego i NGO's.


Ideą Projektu jest powiązanie sfery nauki i praktyki. Odbywa się to poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi jednostki samo­rządu terytorialnego. Postanowiliśmy od nich, jako praktycznie stosujących prawo finansowe w przestrzeni finansów publicznych, uzyskać zestaw pro­blematyki prawnofinansowej, która jest istotna w bieżącym działaniu JST w dziedzinie finansów publicznych. Uczestnicy Projektu dokonali wyboru intere­sujących ich problemów i analizy prawnofinansowej zgłoszonych przez JST oraz NGO'sy zagadnień, a efekty ich pracy zawarte w niniejszym tomie, zo­stały omówione na II Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego, która stanowiła przestrzeń do wymiany poglądów świata nauki i praktyki oraz dyskusji, a także weryfikacji zasadności efektów pracy naukowej zespołów badawczych i uczestników Projektu.


Połączenie nauki z praktyką jest dodatkową korzyścią płynącą z badań naukowych dla sfery praktycznego działania i potrzeb związanych z prawem fi­nansowym. Stanowi to szczególną troskę Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, będącego inicjatorem i głównym wykonawcą Projektu oraz wydania dwóch kolejnych tomów serii „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". Liczymy na pozytywny odzew i stałe kierowanie do Centrum, bieżącej problematyki stanowiącej szczególną troskę JST i NGO-sów, co jest przedmiotem jego nieustannego zainteresowania badawczego w przestrzeni prawa finansów publicznych.


Liczba stron327
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-467-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

  

  

Wstęp 7

  

Introduction 7

  

?????????? 7

  

  

  

Część I
Zagadnienia ogólne i teoria prawa finansowego samorządu terytorialnego
General problems and theory of local finance law
????? ??????? ? ?????? ??????????? ????? ????????????? ???????????

  

  

1. Wysokość opłaty publicznej jako desygnat jej funkcji – Jolanta Gliniecka 11

  

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji sektora publicznego w UE – dylematy – Jerzy Gwizdała 19

  

3. ??????????????? ???????: ??????????? ?????????? ? ???????? ?.?. ??????? 29

  

4. Zasada proporcjonalności a ochrona samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego – Elżbieta Kornberger-Sokołowska 35

  

5. Legal Regulation of Public Expenditures in the Russian Federation – Alexey G. Paul 41

  

6. Ewolucja pojęcia zrównoważonego rozwoju a finansowanie tego rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego – Aneta Tylman 47

  

7. ????????????? ? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ? ?????????? ????? ? ?????? Katarzyna Wójtowicz 57

  

  

  

Część II
Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa finansowego samorządu terytorialnego
Specific problems in the context of local finance law
??????????? ??????? ? ????????? ??????????? ????? ????????????? ???????????

  

  

8. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument planowania budżetowego w samorządzie terytorialnym – Jan Adamiak, Bożena Kołosowska 69

  

9. Elastyczność a kompetencje rady gminy w podatku od nieruchomości – Paweł Borszowski 79

  

10. Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych na przykładzie gminy – miasta metropolitalnego – Irena Czaja-Hliniak 89

  

11. „Względy techniczne” czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu gruntów, budynków i budowli jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – Anna Drywa 99

  

12. Samorządowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych – próba definicji – Elżbieta Feret 109

  

13. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako element polityki podatkowej organów gmin w warunkach kryzysu – Jadwiga Glumińska-Pawlic 123

  

14. Apetyt na ryzyko jednostki samorządu terytorialnego – Maria Jastrzębska 133

  

15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle wymogów demokratycznego państwa prawa – Łukasz Karczyński 143

  

16. Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami niepublicznymi w realizacji zadań publicznych na przykładzie gminy – małego miasta (Kalety) – Paweł Klimek 165

  

17. Kontrowersje dotyczące terminu ustalenia opłaty adiacenckiej – Katarzyna Kopyściańska 175

  

18. Interpelacje, zapytania i pytania poselskie do ministra finansów jako instrument parlamentarnej kontroli publicznej gospodarki finansowej – Grzegorz Kryszeń, Janusz Stankiewicz 185

  

19. Fundusz Płynności Regionalnej – koło ratunkowe dla wspólnot autonomicznych? – Jarosław Marczak 195

  

20. Nowe instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii w warunkach kryzysu – Jarosław Marczak 205

  

21. Efektywność oraz skuteczność postępowań upadłościowych w Polsce dla wierzycieli publicznoprawnych – Sylwia Morawska 215

  

22. Pomoc dla repatriantów jako przedmiot porozumień zawieranych przez wojewodów z gminami – Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska 225

  

23. Praktyki przekazywania i określania zasad wykonywania zadań oraz środków finansowych na ich wykonanie jednostkom samorządu terytorialnego na wybranych przykładach – Tomasz Sowiński 235

  

24. ?????????? ?????????????? ?? ????????????? ??????? ??????? ? ????????? ?????????? ?????? ????????? 247

  

25. Znaczenie dochodów uzyskiwanych z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach transferowych gmin województwa łódzkiego w latach 2004-2011 – Magdalena Ślebocka 257

  

26. Priorytety wydatkowe jednostek samorządowych na przykładzie Trójmiasta – Marek Tyrakowski 269

  

27. Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej a wydatki inwestycyjne gmin w Polsce – Tomasz Uryszek 279

  

28. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie pomocy publicznej w zakresie udzielania pomocy de minimis Aleksander Werner 289

  

29. Banki samorządów lokalnych w Niemczech (Sparkassen) jako podmioty publiczne – uwarunkowania prawne działalności wobec wyzwań rynku finansowego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego w XXI w. – Anna Zalcewicz 297

  

30. Leasing zwrotny nieruchomości jako źródło finansowania inwestycji samorządowych – Patrycja Zawadzka 307

  

  

Bibliografia 319

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia