Planowanie procesów rewitalizacji miast

Teoria a praktyka

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji zaprezentowano wyniki badań autorskich, mających na celu weryfikację zgodności procesów planowania rewitalizacji podjętych w miastach polskich z modelem teoretycznym ukazywanym w literaturze przedmiotu. Jako materiał porównawczy posłużyły doświadczenia takich państw, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Stany Zjednoczone.
Przedstawione rozważania mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny. Sposób realizacji tematu przyjęty przez Autorkę umożliwił kompleksowe ujęcie problematyki rewitalizacji w kontekście przemian współczesnych miast i stojących przed nimi wyzwań.
Walory aplikacyjne książki wynikają przede wszystkim z opracowanego na potrzeby realizacji celu badawczego uniwersalnego zestawu wskaźników, który umożliwia przeprowadzenie analiz zgodności z modelem procesu planowania rewitalizacji dla każdego miasta w Polsce. Narzędzie to może okazać się przydatne między innymi na etapie weryfikacji i oceny programów rewitalizacji przez urzędy marszałkowskie jako instytucje zarządzające alokacją funduszy unijnych.
*
Publikacja jest potrzebna zarówno teoretykom, jak i praktykom rewitalizacji miast. Do jej podstawowych zalet należy zaliczyć wybór ważnego, teoretycznie i praktycznie, zagadnienia badawczego, będącego de facto luką badawczą, oraz kompleksowość opracowania tematu.
Książka kierowana jest do teoretyków, którzy będą manipulować przy istniejącym modelu rewitalizacji, a chcąc uczynić go lepszym, najpierw powinni przeczytać monografię Katarzyny Olbińskiej; praktyków stosujących ten model; studentów uczących się o problemach rewitalizacji miast oraz wszystkich, którzy planują procesy rewitalizacyjne w miastach - decydentów i członków zespołów ich wspomagających.
Prof. zw. dr hab. Marek Bryx


Liczba stron278
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-011-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  1. Aktualność problematyki i motywacja podjęcia badań    7
  2. Stan wiedzy    9
  3. Cel pracy i hipotezy badawcze    13
  4. Zastosowane metody badawcze    15
  
  Rozdział 1. Potrzeba odnowy miast     17
  1.1. Procesy rozwoju i transformacji miast    17
  1.2. Kryzys miast i jego przejawy    31
  1.3. Przyczyny degradacji obszarów miejskich    40
  
  Rozdział 2. Rewitalizacja jako odpowiedź na kryzys miast     57
  2.1. Wyzwania współczesnych miast    57
  2.2. Idea zrównoważonego rozwoju miast    61
  2.3. Konceptualizacja rewitalizacji jako nieodłącznego elementu zrównoważonego rozwoju miast    64
  
  Rozdział 3. Kształtowanie się koncepcji rewitalizacji na przykładzie wybranych państw     81
  3.1. Ewolucja koncepcji rewitalizacji w Stanach Zjednoczonych    81
  3.2. Przemiany podejścia do rewitalizacji w Wielkiej Brytanii    96
  3.3. Politique de la ville a koncepcja rewitalizacji we Francji    108
  3.4. Rozwiązywanie problemów miejskich w obliczu transformacji ustrojowej na przykładzie Niemiec    120
  
  Rozdział 4. Wpływ doświadczeń państw rozwiniętych na kształtowanie się zintegrowanego podejścia do rewitalizacji     135
  4.1. Zbieżność ewolucji koncepcji rewitalizacji w skali międzynarodowej     135
  4.2. Transfer doświadczeń w podejściu do rozwiązywania problemów miejskich    143
  4.3. Uwarunkowania wewnętrzne a przemiany polityki rewitalizacji    146
  4.4. Rola instytucji międzynarodowych w kształtowaniu zintegrowanego podejścia do rewitalizacji    150
  
  Rozdział 5. Modelowe ujęcie procesu rewitalizacji na etapie planowania w Polsce     159
  5.1. Zintegrowane podejście a model planowania procesu rewitalizacji    159
  5.2. Algorytm planowania w procesie rewitalizacji    168
  5.3. Partycypacja społeczna jako podstawa planowania procesu rewitalizacji    183
  
  Rozdział 6. Model a praktyka planowania procesu rewitalizacji w Polsce     191
  6.1. Metodologia badań    191
  6.2. Praktyka wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, formułowanie wizji i celów    199
  6.3. Spójność wizji, celów i działań jako odpowiedź na problemy obszarów rewitalizacji     210
  6.4. Uspołecznienie i zaangażowanie interesariuszy na etapie planowania    225
  6.5. Planowanie operacyjne i monitoring efektów procesu    231
  
  Podsumowanie     251
  
  Bibliografia     257
  
  Załączniki     267
  Załącznik 1. Wykaz dokumentów objętych analizą z wykorzystaniem metody desk research i wykorzystanych na potrzeby analizy wskaźnikowej (w kolejności alfabetycznej wg miast)    268
  Załącznik 2. Podsumowanie wyników analizy wskaźnikowej    271
  Załącznik 3. Scenariusz wywiadu swobodnego    273
  
  Spis tabel     277
  Spis rysunków     278
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia