Turystyka na obszarach wyspiarskich wobec światowego kryzysu gospodarczego

-20%

Turystyka na obszarach wyspiarskich wobec światowego kryzysu gospodarczego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,60  27,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,6027,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozwój turystyki na małych obszarach wyspiarskich stał się motorem rozwoju gospodarczego. Sytuacja tych obszarów podczas światowego kryzysu gospodarczego była zróżnicowana. Niektóre z nich, mimo dekoniunktury na rynku turystycznym, odnotowały lepsze wyniki tego sektora niż pozostałe. W monografii wskazano uwarunkowania tego sukcesu, a także model reakcji destynacji turystycznej na kryzys ekonomiczny. Przedstawione wnioski mogą zostać wykorzystane w tworzeniu polityki turystycznej na obszarach zależnych gospodarczo od turystyki i w konsekwencji przyczynić się do zwiększania wpływów z tej dziedziny gospodarki. Monografia jest polecana przedstawicielom nauki, biznesu i administracji zajmującym się turystyką.


Wyjaśniając zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi determinującymi odporność na sytuacje kryzysowe w obszarze turystyki, Autorka wykorzystała wiele danych statystycznych dostępnych w międzynarodowych bazach, ukazujących nie tylko wielkość ruchu turystycznego, zatrudnienia w przemyśle turystycznym oraz wpływów z tytułu zagranicznej turystyki przyjazdowej, lecz także strukturę rynku turystycznego, stopień jego dywersyfikacji oraz uzależnienie od głównych rynków emisyjnych.
Z recenzji dr hab. Teresy Skalskiej


Praca ma logiczną strukturę, odpowiednio dobraną metodologię i prezentuje bardzo wysoki poziom naukowy.
Z recenzji prof. Tadeusza Siwka (Uniwersytet w Ostrawie)


Katarzyna Podhorodecka – adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę i doświadczenie zdobywała także, pracując w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zajmuje się badaniami turystyki, w tym sprawami zagospodarowania turystycznego kraju, innowacyjnością oraz klastrami. Prowadziła wykłady na zagranicznych uniwersytetach (m.in.: w Hiszpanii, w Czechach, na Słowacji), odbyła staż dydaktyczny w University of North Florida w Stanach Zjednoczonych. Ma w dorobku 38 publikacji, w tym 15 artykułów naukowych w języku angielskim. Jest redaktorem statystycznym czasopisma naukowego „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”.


Liczba stron276
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-65390-13-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Podziękowania     8
  Wykaz skrótów     9
  1. Wstęp     11
  1.1. Cele i hipotezy     15
  1.2. Kolejność postępowania badawczego oraz wykorzystane metody     17
  1.3. Wykorzystana literatura     18
  1.4. Wybór terytoriów wyspiarskich do analizy     19
  1.5. Wyspy jako kierunek wyjazdów turystycznych     21
  1.6. Podsumowanie     25
  2. Światowe kryzysy gospodarcze i ich wpływ na turystykę     27
  2.1. Pojęcie kryzysu     27
  2.2. Cykle koniunkturalne i kryzysy gospodarcze o zasięgu
  międzynarodowym     30
  2.3. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych     38
  2.4. Skutki sytuacji kryzysowych dla sektora turystycznego     41
  2.4.1. Przegląd sytuacji kryzysowych i ich wpływu na sektor turystyki     42
  2.4.2. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na turystykę
  na świecie     46
  2.4.3. Skutki światowego kryzysu gospodarczego dla turystyki     49
  2.5. Podsumowanie     50
  3. Gospodarka terytoriów wyspiarskich i znaczenie rozwoju turystyki     52
  3.1. Modele SITEs, PROFIT-SITE, MIRAB     54
  3.1.1. Modele SITEs, i model PROFIT-SITE     54
  3.1.2. Model MIRAB     55
  3.1.3. Znaczenie modelu MIRAB dla rozwoju sektora turystycznego     59
  3.2. Raje podatkowe na terytoriach wyspiarskich     60
  3.3. Pozostałe źródła dochodów na terytoriach wyspiarskich     63
  3.4. Dominujące znaczenie turystyki dla gospodarki wybranych terytoriów     65
  3.4.1. Wpływ turystyki na gospodarkę     66
  3.4.2. Badanie wielkości wydatków turystycznych     68
  3.4.3. Określanie ekonomicznych efektów turystyki     68
  3.4.4. Negatywne konsekwencje stosowania rożnych modeli
  do szacowania ekonomicznego znaczenia turystyki     70
  3.5. Podsumowanie     72
  4. Skutki kryzysu gospodarczego dla turystyki
  na wybranych obszarach wyspiarskich     74
  4.1. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej na wybranych obszarach
  wyspiarskich     74
  4.2. Zróżnicowanie skutków światowego kryzysu gospodarczego dla sektora
  turystycznego     79
  4.2.1. Uzasadnienie wyboru progów relacji wydatków turystycznych do
  produktu krajowego brutto     81
  4.2.2. Zmiany w liczbie turystów i odwiedzających jednodniowych
  w związku ze światowym kryzysem gospodarczym     81
  4.2.3. Wahania w turystyce przyjazdowej a cykl rozwoju miejscowości
  turystycznej Butlera     88
  4.2.4. Zmiany w zatrudnieniu w turystyce w związku ze światowym
  kryzysem gospodarczym     99
  4.2.5. Zmiany w wielkości wydatków turystycznych w związku ze
  światowym kryzysem gospodarczym na wybranych terytoriach
  wyspiarskich  107
  4.3. Podsumowanie     117
  5. Strategie terytoriów wyspiarskich wobec światowego kryzysu
  gospodarczego  118
  5.1. Pojęcie strategii oraz rodzaje dokumentów strategicznych  118
  5.2. Charakterystyka dokumentów strategicznych wybranych terytoriów
  wyspiarskich     125
  6. Uwarunkowania zróżnicowania skutków światowego kryzysu
  gospodarczego dla turystyki na wybranych terytoriach
  wyspiarskich  132
  6.1. Wybór uwarunkowań potencjalnie wpływających na reakcję wybranych
  obszarów wyspiarskich na światowy kryzys gospodarczy     133
  6.2. Analiza statystyczna uwarunkowań związanych z reakcją na światowy
  kryzys gospodarczy     135
  6.2.1. Analiza statystyczna uwarunkowań dotycząca wydatków
  turystycznych     135
  6.2.2. Analiza statystyczna uwarunkowań wpływających na zmiany
  wielkości zatrudnienia w przemyśle turystycznym     156
  6.2.3. Analiza statystyczna uwarunkowań wpływających na zmiany
  wielkości wydatków turystów zagranicznych     161
  6.2.4. Analiza regresji dla czynników warunkujących reakcję
  na światowy kryzys gospodarczy  166
  6.2.5. Wnioski z analizy statystycznej  173
  6.3. Podsumowanie  178
  7. Studia wybranych przypadków reakcji obszarów wyspiarskich na
  światowy kryzys gospodarczy  182
  7.1. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na gospodarkę turystyczną
  Seszeli  183
  7.1.1. Strategia rozwoju turystyki na Seszelach  187
  7.1.2. Wyniki badań eksperckich przeprowadzonych na Seszelach  189
  7.2. Znaczenie światowego kryzysu gospodarczego
  dla gospodarki turystycznej Malty 190
  7.2.1. Strategia rozwoju turystyki na Malcie 195
  7.2.2. Wyniki badań eksperckich przeprowadzonych w Narodowej
  Organizacji Turystycznej na Malcie 197
  7.3. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na gospodarkę turystyczną
  Cypru  199
  7.3.1. Turystyka na Cyprze 199
  7.3.2. Sezonowość ruchu turystycznego na Cyprze 203
  7.3.3. Rozwój turystyki na Cyprze 204
  7.3.4. Strategia rozwoju turystyki na Cyprze  205
  7.3.5. Wyniki badań eksperckich przeprowadzonych na Cyprze 208
  7.4. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na gospodarkę turystyczną
  Saint Vincent i Grenadynów  208
  7.4.1. Strategia rozwoju turystyki na Saint Vincent i Grenadynach  212
  7.5. Podsumowanie studiów przypadków  214
  8. Model reakcji sektora turystycznego obszarów wyspiarskich
  na kryzys ekonomiczny 217
  9. Podsumowanie i wnioski  222
  Objaśnienia wybranych pojęć  231
  Załączniki 234
  Spis literatury 248
  Spis tabel 262
  Spis rycin  266
  Indeks nazwisk  270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia