Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938

Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,38

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Przygotowując poniższe dokumenty do druku, brano pod uwagę przede wszystkim ich wartość badawczą, choć nie bez znaczenia była nietypowość źródeł wywiadu gospodarczego i niedostateczna wiedza na ten temat historyków zajmujących się dziejami Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybrany zbiór stanowi cenny i ciekawy materiał, pogłębiający wiedzę o stosunkach gospodarczych w Wolnym Mieście Gdańsku, a przede wszystkim w Gdyni, o randze i znaczeniu której decydował nowo wybudowany port ze swą infrastrukturą handlowo-przemysłową i usługową oraz zapleczem miejskim. Dla historyka wartość prezentowanych przekazów polega nie tylko na możliwości uzyskania danych o kapitałach firm, ich koncesjach, zarządach, udziałowcach, bilansach czy zyskach i stratach, ale przede wszystkim na zobrazowaniu mechanizmów ich działania na kapitalistycznym rynku. Mamy tu głównie na myśli powiązania osobowe kierownictwa firm z decydentami politycznymi i gospodarczymi oraz ich wpływ na rentowność prowadzonych przedsiębiorstw. Siłę bodaj największą stanowiły nie tyle może kwalifikacje dyrektorów zarządów lub rad nadzorczych, ile ich tzw. układy, czyli znajomości towarzysko-zawodowe, które pozwalały im zdobyć lepsze lub gorsze kontrakty, zawrzeć korzystniejsze umowy, zdobyć nowe rynki usług, rozbudować dotychczasowe działy pracy. Rzecz warta zauważenia, iż konfidenci i informatorzy, którzy – kierując się nadrzędnym celem ochrony Skarbu Państwa – doszukiwali się nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm, nie czynili cnoty z faktu bogacenia się oraz walki konkurencyjnej o zarobek.


Liczba stron273
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-114-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    5
  Dokumenty:    23
   1. 1932 grudzień 20, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o pracownikach firmy „Morze Pół-nocne” Towarzystwo dla Połowu Śledzi w Gdyni    23
   2. 1933 styczeń 10, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe” w Gdyni    24
   3. 1933 marzec 10, Bydgoszcz – Informacje Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o pracownikach gdyńskich sfer handlowo-przemysłowych „Krupski i inni”    26
   4. 1933 kwiecień 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Straży Granicznej w Bydgoszczy o pracownikach gdyńskich sfer handlowo-przemysłowych „Smoleń i inni”    29
   5. 1933 kwiecień 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Henner B. i E. Hermann” w Gdyni    34
   6. 1933 maj 15, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy dotycząca wydania firmie „Atlantic” w Gdyni koncesji na załatwianie formalności celnych    35
   7. 1933 lipiec 8, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy dotycząca wydania firmie „Zalewski i S-ka” w Gdyni koncesji na załatwianie formalności celnych    36
   8. 1933 sierpień 19, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o współpracownikach firmy „Towarzystwo Ekspedycyjno-Kontrolne Bawełny” w Gdyni    37
   9. 1933 sierpień 24, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Eksport-Import” w Gdyni    38
   10. 1933 listopad 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Francesco Parisi”    39
   11. 1934 styczeń 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o przedsiębiorstwie armatorskim „Żegluga Polska” w Gdyni    41
   12. 1934 luty 14, Warszawa – Pismo Komendanta Straży Granicznej w Warszawie (w oryginale kierowane do ministerstw: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu), do wiadomości Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o wrogim stanowisku firmy „C.W. Be-stmann” wobec portu w Gdyni    45
   13. 1934 kwiecień 9, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Józefie Wisławskim, współwłaścicielu firmy „Czesko-Polskie Towarzystwo Transportowe” w Gdyni    46
   14. 1934 grudzień 22, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ferdynand Prowe” w Gdyni    46
   15. 1935 styczeń 10, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmach gdyńskich starających się o koncesję na załatwianie formalności celnych    47
   16. 1935 luty 14, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmach: Dom Handlowo-Ekspedycyjny Tadeusz Minkiewicz oraz Ludwik Modelski, starających się o koncesję na załatwianie formalności celnych    54
   17. 1935 luty, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Atlantic” w Gdyni    55
   18. 1935 marzec 20, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Franciszek Rytlewski” w Gdyni    57
   19. 1935 marzec 21, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku o firmie „C.W. Bestmann” w Gdyni    59
   20. 1935 maj 21, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny w Gdyni    60
   21. 1935 maj 25, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o ukrywaniu dochodów przez firmy gdańskie w Gdyni    61
   22. 1935 październik 16, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o szkodliwej działalności firmy Władysław Szymankiewicz    66
   23. 1935 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom Ekspedycyjno-Transportowy Lorber i Bieberstein” w Gdyni    67
   24. 1936 marzec 6, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Stanisławie Sułkowskim starającym się o koncesję na załatwianie formalności celnych    68
   25. 1936 marzec 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bracia Welz” Dom Spedycyjno-Transportowy w Gdyni    69
   26. 1936 czerwiec 13, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „August Wolf” w Gdyni    70
   27. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Elibor” w Gdyni    71
   28. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Johannes Ick” w Gdyni    71
   29. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie Polskie Towarzystwo Transportu Międzynarodowego „Schenker i S-ka” w Gdyni    73
   30. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Warta” Towarzystwo Eks-pedycyjne w Gdyni    75
   31. 1936 sierpień 20, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „August Wolf & Co” w Gdańsku    78
   32. 1936 sierpień 29, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pantarei” Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe w Gdyni    80
   33. 1936 październik 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni    84
   34. 1936 październik 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o usłudze rzeczoznawstwa w porcie gdyńskim    87
   35. 1936 październik 10, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Centroowoc” w Gdyni i Lwowie    90
   36. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bergenske” Baltic Transports w Gdyni    92
   37. 16 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Progress” Zjedno-czone Kopalnie Górnośląskie w Gdyni    93
   38. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Quick Dispatch” w Gdyni    94
   39. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Stevedoring” w Gdyni    95
   40. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Usco” United Stevedoring Company Ltd (Zjednoczone Towarzystwo Stewedorskie) w Gdyni    97
   41. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o członkach zarządu firmy „Warrant” w Gdyni    99
   42. 1936 listopad 13, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o firmie „Schenker & Co” w Gdańsku    100
   43. 1936 listopad 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Floty w Gdyni o firmie „Ludwik Modelski – Międzynarodowe Transporty” w Gdyni    102
   44. 1936 listopad 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdyńska Spółka Drzewna” w Gdyni    103
   45. 1936 grudzień 15, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Adamie Iseppi, prokurencie firm gdyńskich    104
   46. 1936 grudnia 16, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Floty w Gdyni o firmie „Międzynarodowe Transporty Morskie Internationals Transports K.R. Kowalski” w Gdyni    105
   47. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Eximport” w Gdyni    107
   48. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pionier” Towarzystwo Okrętowe w Gdyni    108
   49. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polbryt” Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe w Gdyni    110
   50. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Rothert i Kiłaczycki” w Gdyni    112
   51. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Związek Ekspedytorów Bawełny” w Gdyni    113
   52. 1937 styczeń 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o „Fischzentrale” w Gdańsku i Spółdzielni Rybackiej w Gdyni    115
   53. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bankier” Eksport i Import Śledzi w Gdyni    119
   54. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bon Marche” Polski Dom Towarowy w Gdyni    121
   55. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Mewa” Towarzystwo Okrętowe Połowów Dalekomorskich w Gdyni    123
   56. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Towarzystwo Turystyki Morskiej” w Gdyni    124
   57. 1937 luty 23, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla kierownika Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia o Wilhelmie v. Suckow, dyrektorze generalnym firmy „Industrie & Blechwarenwerke A. G.” w Gdańsku    127
   58. 1937 marzec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polmin” Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych w Gdyni    127
   59. 1937 marzec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „The Asiatic Trading Corporation”, Azjatyckie Towarzystwo Handlowe w Gdyni    130
   60. 1937 marzec 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Szczecinie o firmie „PIUP” Pierwsza Unia Przemysłowców w Gdyni    131
   61. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „American Scantic Line” w Gdyni    132
   62. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny w Gdyni    134
   63. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bik-Bikowski, Import i Sprzedaż Śledzi” w Gdyni    134
   64. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Paged” Polska Agencja Drzewna w Gdyni    135
   65. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polski Melas” Składy Portowe i Handel Melasem Zjednoczonych Polskich Cukrowni w Gdyni    138
   66. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Przewóz” Biuro Ekspedycyjne w Gdyni    140
   67. 1937 kwiecień 5, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Bloomfields” w Gdyni    141
   68. 1937 kwiecień 5, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Społem” Związek Spółdzielczy Spożywców RP w Gdyni    141
   69. 1937 kwiecień 12, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Delegatury Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku o firmie „Kreditverband Weichselgau Wirtschaftsberatungsstelle” w Gdańsku    142
   70. 1937 kwiecień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Metal” w Gdyni    142
   71. 1937 kwiecień 15, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni    144
   72. 1937 kwiecień 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „C. Hartwig” w Gdyni    145
   73. 1937 kwiecień 23, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Maria Kuźmowa” w Gdyni    145
   74. 1937 kwiecień 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Neiser Juliusz i S-ka” w Gdyni    146
   75. 1937 kwiecień 28, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Pomor-skiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Compagnie de Commerce de The Wassily Perloff & Fils” w Gdańsku    147
   76. 1937 kwiecień 29, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o przedsiębiorstwach cumowniczych w porcie gdyńskim    148
   77. 1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Juliusz Herman i Co.” Dom Handlowo-Ekspedycyjny w Gdyni    151
   78. 1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ocean” Przetwórnia Ryb i Handel Śledzi w Gdyni    152
   79. 1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polski Lloyd” w Gdyni    153
   80. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Avis” Dom Spedycyjny i Handlowy w Gdyni    155
   81. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Balticum” Wywiadownia Handlowo-Kredytowa w Gdyni    156
   82. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie Dom Ekspedycyjno-Transportowy „Expedblok” w Gdyni    157
   83. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Drogomost” Przedsię-biorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdyni    158
   84. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „F. G. Reinhold” w Gdy    160
   85. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „H. Lenczat i S-ka” w Gdyni    161
   86. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „PIUP” Pierwsza Unia Przemysłowców w Gdyni    162
   87. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polska Agencja Morska” w Gdyni    164
   88. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Związku Przedstawicieli Koncernów Węglowych w Gdyni    165
   89. 1937 czerwiec 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Dźwigar” w Gdyni    168
   90. 1937 czerwiec 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pomorze” Towarzystwo Połowów Dalekomorskich w Gdyni    168
   91. 1937 czerwiec 28, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o „Zrzeszeniu Importerów i Eksporterów” przy Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu w Gdyni    169
   92. 1937 lipiec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „A. Guzman” w Gdyni    171
   93. 1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Balto-Lewant” Towarzystwo Ekspedycyjno-Transportowe w Gdyni    171
   94. 1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bałtyckie Aukcje Owocowe” w Gdyni    172
   95. 1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Chłodnia i Składy Portowe” w Gdyni    174
   96. 1937 lipiec 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Instytucie Bałtyckim w Gdyni    175
   97. 1937 lipiec 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o „Związku Ekspedytorów” oraz „Zrzeszeniu Firm Ekspedycyjnych i Transportowych” w Gdyni    179
   98. 1937 [lipiec 6], Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Oceaniczna Agencja Okrętowa” w Gdyni    181
   99. 1937 lipiec 7, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce” w Gdyni    182
   100. 1937 lipiec 8, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „J. Tempski i Następcy, Towarzystwo Handlowe” w Gdyni    182
   101. 1937 lipiec [29], Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o imporcie złomu    183
   102. 1937 sierpień , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom Przemysłowo-Towarowy Józef Fetter” w Gdyni    186
   103. 1937 sierpień , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom Spedycyjny M. Galster” w Gdyni    187
   104. 1937 sierpień , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Lloyd Toruński” w Gdyni    188
   105. 1937 sierpień 9, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Johannes Ick” w Gdyni    189
   106. 1937 sierpień 9, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Vistula” Towarzystwo Żeglugi Rzecznej    189
   107. 1937 sierpień 13, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Oddziału Informacyjnego Komendy Straży Granicznej w Warszawie oraz Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o kierowniku firmy „Izaak Sztejn, Dom Handlowo-Ekspedycyjny” w Gdyni    190
   108. 1937 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Warta” Towarzystwo Ekspedycyjne w Gdyni    191
   109. 1937 sierpień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Gertruda Stiller” Hurtownia Kolonialna w Gdyni    191
   110. 1937 sierpień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Rawa” Dom Ekspedycyjny w Gdyni    191
   111. 1937 sierpień 23, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o polityce Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni wobec polskich placówek handlowych    192
   112. 7 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Hamoryb” w Gdyni    193
   113. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Karlsberg, Spiro & Co. Gdynia-Gdańsk”    195
   114. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie Nordische Transport & Speditionsgesellschaft (Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne) w Gdańsku    196
   115. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne” w Gdyni    197
   116. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Związku Armatorów Polskich w Gdyni    198
   117. 1937 wrzesień 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Kosmos” Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Transportowe S. Zang i S-ka w Gdyni    211
   118. 1937 październik 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Cukroport” Składy Portowe Zachodnio-Polskich Cukrowni w Gdyni    202
   119. 1937 październik 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Cuma” w Gdyni    203
   120. 1937 październik 7, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku o Wilhelmie-Christianie Hoogendyku, współwłaścicielu i członku Rady Nadzorczej firmy „Mewa” w Gdyni    204
   121. 1937 październik 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Gdyńska Spółka Drzewna” w Gdyni    204
   122. 1937 październik 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „TBO” Towarzystwo Budowli Osiedli w Gdyni    205
   123. 1937 październik 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Inż. Mazalon M.” w Gdyni    206
   124. 1937 październik 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Quick Dispatch” w Gdyni    207
   125. 1937 październik 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Inż. Krzyżanowski” w Gdyni    207
   126. 1937 listopad , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gazolina” w Gdyni    208
   127. 1937 listopad , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polskie Towarzystwo dla Handlu Bananami” w Gdyni    211
   128. 1937 grudzień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Hundsdorff Juliusz” w Gdyni    213
   129. 1938 kwiecień 28, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Komisariatu Straży Granicznej w Gdyni o firmie „Hamoryb” w Gdyni    213
   130. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia dla Komendanta Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdyńska Spółka Kontrolna” w Gdyni    214
   131. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia    215
   132. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia dla Komendanta Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polska Agencja Morska” w Gdyni    218
   133. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia    219
   134. 1938 wrzesień 16, Bydgoszcz – Informacje Komendy Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej w Bydgoszczy dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o firmie „Pomorze” Towarzystwo Połowów Dalekomorskich w Gdyni    220
   135. 1938 listopad 21, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o firmie „Danziger Heringsfischerei” w Gdańsku    224
  Wykaz skrótów    231
  Indeks firm i organizacji    235
  Indeks nazwisk    243
  Materiał ilustracyjny    253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia