Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938

Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,38

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Przygotowując poniższe dokumenty do druku, brano pod uwagę przede wszystkim ich wartość badawczą, choć nie bez znaczenia była nietypowość źródeł wywiadu gospodarczego i niedostateczna wiedza na ten temat historyków zajmujących się dziejami Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybrany zbiór stanowi cenny i ciekawy materiał, pogłębiający wiedzę o stosunkach gospodarczych w Wolnym Mieście Gdańsku, a przede wszystkim w Gdyni, o randze i znaczeniu której decydował nowo wybudowany port ze swą infrastrukturą handlowo-przemysłową i usługową oraz zapleczem miejskim. Dla historyka wartość prezentowanych przekazów polega nie tylko na możliwości uzyskania danych o kapitałach firm, ich koncesjach, zarządach, udziałowcach, bilansach czy zyskach i stratach, ale przede wszystkim na zobrazowaniu mechanizmów ich działania na kapitalistycznym rynku. Mamy tu głównie na myśli powiązania osobowe kierownictwa firm z decydentami politycznymi i gospodarczymi oraz ich wpływ na rentowność prowadzonych przedsiębiorstw. Siłę bodaj największą stanowiły nie tyle może kwalifikacje dyrektorów zarządów lub rad nadzorczych, ile ich tzw. układy, czyli znajomości towarzysko-zawodowe, które pozwalały im zdobyć lepsze lub gorsze kontrakty, zawrzeć korzystniejsze umowy, zdobyć nowe rynki usług, rozbudować dotychczasowe działy pracy. Rzecz warta zauważenia, iż konfidenci i informatorzy, którzy – kierując się nadrzędnym celem ochrony Skarbu Państwa – doszukiwali się nieprawidłowości w funkcjonowaniu firm, nie czynili cnoty z faktu bogacenia się oraz walki konkurencyjnej o zarobek.


Liczba stron273
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-114-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     5
  Dokumenty:     23
   1. 1932 grudzień 20, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o pracownikach firmy „Morze Pół-nocne” Towarzystwo dla Połowu Śledzi w Gdyni     23
   2. 1933 styczeń 10, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Międzynarodowe Towarzystwo Handlowe” w Gdyni     24
   3. 1933 marzec 10, Bydgoszcz – Informacje Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o pracownikach gdyńskich sfer handlowo-przemysłowych „Krupski i inni”     26
   4. 1933 kwiecień 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Straży Granicznej w Bydgoszczy o pracownikach gdyńskich sfer handlowo-przemysłowych „Smoleń i inni”     29
   5. 1933 kwiecień 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Henner B. i E. Hermann” w Gdyni     34
   6. 1933 maj 15, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy dotycząca wydania firmie „Atlantic” w Gdyni koncesji na załatwianie formalności celnych     35
   7. 1933 lipiec 8, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy dotycząca wydania firmie „Zalewski i S-ka” w Gdyni koncesji na załatwianie formalności celnych     36
   8. 1933 sierpień 19, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o współpracownikach firmy „Towarzystwo Ekspedycyjno-Kontrolne Bawełny” w Gdyni     37
   9. 1933 sierpień 24, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Eksport-Import” w Gdyni     38
   10. 1933 listopad 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Francesco Parisi”     39
   11. 1934 styczeń 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o przedsiębiorstwie armatorskim „Żegluga Polska” w Gdyni     41
   12. 1934 luty 14, Warszawa – Pismo Komendanta Straży Granicznej w Warszawie (w oryginale kierowane do ministerstw: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu), do wiadomości Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o wrogim stanowisku firmy „C.W. Be-stmann” wobec portu w Gdyni     45
   13. 1934 kwiecień 9, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Józefie Wisławskim, współwłaścicielu firmy „Czesko-Polskie Towarzystwo Transportowe” w Gdyni     46
   14. 1934 grudzień 22, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ferdynand Prowe” w Gdyni     46
   15. 1935 styczeń 10, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmach gdyńskich starających się o koncesję na załatwianie formalności celnych     47
   16. 1935 luty 14, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmach: Dom Handlowo-Ekspedycyjny Tadeusz Minkiewicz oraz Ludwik Modelski, starających się o koncesję na załatwianie formalności celnych     54
   17. 1935 luty, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Atlantic” w Gdyni     55
   18. 1935 marzec 20, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Franciszek Rytlewski” w Gdyni     57
   19. 1935 marzec 21, Gdynia – Opinia Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku o firmie „C.W. Bestmann” w Gdyni     59
   20. 1935 maj 21, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny w Gdyni     60
   21. 1935 maj 25, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o ukrywaniu dochodów przez firmy gdańskie w Gdyni     61
   22. 1935 październik 16, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o szkodliwej działalności firmy Władysław Szymankiewicz     66
   23. 1935 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom Ekspedycyjno-Transportowy Lorber i Bieberstein” w Gdyni     67
   24. 1936 marzec 6, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Stanisławie Sułkowskim starającym się o koncesję na załatwianie formalności celnych     68
   25. 1936 marzec 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bracia Welz” Dom Spedycyjno-Transportowy w Gdyni     69
   26. 1936 czerwiec 13, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „August Wolf” w Gdyni     70
   27. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Elibor” w Gdyni     71
   28. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Johannes Ick” w Gdyni     71
   29. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie Polskie Towarzystwo Transportu Międzynarodowego „Schenker i S-ka” w Gdyni     73
   30. 1936 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Warta” Towarzystwo Eks-pedycyjne w Gdyni     75
   31. 1936 sierpień 20, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „August Wolf & Co” w Gdańsku     78
   32. 1936 sierpień 29, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pantarei” Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe w Gdyni     80
   33. 1936 październik 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni     84
   34. 1936 październik 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o usłudze rzeczoznawstwa w porcie gdyńskim     87
   35. 1936 październik 10, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Centroowoc” w Gdyni i Lwowie     90
   36. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bergenske” Baltic Transports w Gdyni     92
   37. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Progress” Zjedno-czone Kopalnie Górnośląskie w Gdyni     93
   38. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Quick Dispatch” w Gdyni     94
   39. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Stevedoring” w Gdyni     95
   40. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Usco” United Stevedoring Company Ltd (Zjednoczone Towarzystwo Stewedorskie) w Gdyni     97
   41. 1936 październik 31, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o członkach zarządu firmy „Warrant” w Gdyni     99
   42. 1936 listopad 13, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o firmie „Schenker & Co” w Gdańsku     100
   43. 1936 listopad 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Floty w Gdyni o firmie „Ludwik Modelski – Międzynarodowe Transporty” w Gdyni     102
   44. 1936 listopad 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdyńska Spółka Drzewna” w Gdyni     103
   45. 1936 grudzień 15, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Adamie Iseppi, prokurencie firm gdyńskich     104
   46. 1936 grudnia 16, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Samodzielnego Referatu Informacyjnego przy Dowództwie Floty w Gdyni o firmie „Międzynarodowe Transporty Morskie Internationals Transports K.R. Kowalski” w Gdyni     105
   47. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Eximport” w Gdyni     107
   48. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pionier” Towarzystwo Okrętowe w Gdyni     108
   49. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polbryt” Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe w Gdyni     110
   50. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Rothert i Kiłaczycki” w Gdyni     112
   51. 1937 styczeń 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Związek Ekspedytorów Bawełny” w Gdyni     113
   52. 1937 styczeń 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o „Fischzentrale” w Gdańsku i Spółdzielni Rybackiej w Gdyni     115
   53. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bankier” Eksport i Import Śledzi w Gdyni     119
   54. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bon Marche” Polski Dom Towarowy w Gdyni     121
   55. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Mewa” Towarzystwo Okrętowe Połowów Dalekomorskich w Gdyni     123
   56. 1937 luty 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Towarzystwo Turystyki Morskiej” w Gdyni     124
   57. 1937 luty 23, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla kierownika Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia o Wilhelmie v. Suckow, dyrektorze generalnym firmy „Industrie & Blechwarenwerke A. G.” w Gdańsku     127
   58. 1937 marzec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polmin” Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych w Gdyni     127
   59. 1937 marzec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „The Asiatic Trading Corporation”, Azjatyckie Towarzystwo Handlowe w Gdyni     130
   60. 1937 marzec 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Szczecinie o firmie „PIUP” Pierwsza Unia Przemysłowców w Gdyni     131
   61. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „American Scantic Line” w Gdyni     132
   62. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ankerlager” Dom Transportowo-Ekspedycyjny w Gdyni     134
   63. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bik-Bikowski, Import i Sprzedaż Śledzi” w Gdyni     134
   64. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Paged” Polska Agencja Drzewna w Gdyni     135
   65. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polski Melas” Składy Portowe i Handel Melasem Zjednoczonych Polskich Cukrowni w Gdyni     138
   66. 1937 kwiecień 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Przewóz” Biuro Ekspedycyjne w Gdyni     140
   67. 1937 kwiecień 5, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Bloomfields” w Gdyni     141
   68. 1937 kwiecień 5, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Społem” Związek Spółdzielczy Spożywców RP w Gdyni     141
   69. 1937 kwiecień 12, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Delegatury Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy Komisariacie Generalnym RP w Gdańsku o firmie „Kreditverband Weichselgau Wirtschaftsberatungsstelle” w Gdańsku     142
   70. 1937 kwiecień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Metal” w Gdyni     142
   71. 1937 kwiecień 15, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Gdynika” Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni     144
   72. 1937 kwiecień 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „C. Hartwig” w Gdyni     145
   73. 1937 kwiecień 23, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Maria Kuźmowa” w Gdyni     145
   74. 1937 kwiecień 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Neiser Juliusz i S-ka” w Gdyni     146
   75. 1937 kwiecień 28, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Pomor-skiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Compagnie de Commerce de The Wassily Perloff & Fils” w Gdańsku     147
   76. 1937 kwiecień 29, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o przedsiębiorstwach cumowniczych w porcie gdyńskim     148
   77. 1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Juliusz Herman i Co.” Dom Handlowo-Ekspedycyjny w Gdyni     151
   78. 1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Ocean” Przetwórnia Ryb i Handel Śledzi w Gdyni     152
   79. 1937 maj 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polski Lloyd” w Gdyni     153
   80. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Avis” Dom Spedycyjny i Handlowy w Gdyni     155
   81. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Balticum” Wywiadownia Handlowo-Kredytowa w Gdyni     156
   82. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie Dom Ekspedycyjno-Transportowy „Expedblok” w Gdyni     157
   83. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Drogomost” Przedsię-biorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdyni     158
   84. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „F. G. Reinhold” w Gdy     160
   85. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „H. Lenczat i S-ka” w Gdyni     161
   86. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „PIUP” Pierwsza Unia Przemysłowców w Gdyni     162
   87. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polska Agencja Morska” w Gdyni     164
   88. 1937 czerwiec , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Związku Przedstawicieli Koncernów Węglowych w Gdyni     165
   89. 1937 czerwiec 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Dźwigar” w Gdyni     168
   90. 1937 czerwiec 26, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Pomorze” Towarzystwo Połowów Dalekomorskich w Gdyni     168
   91. 1937 czerwiec 28, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o „Zrzeszeniu Importerów i Eksporterów” przy Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu w Gdyni     169
   92. 1937 lipiec 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „A. Guzman” w Gdyni     171
   93. 1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Balto-Lewant” Towarzystwo Ekspedycyjno-Transportowe w Gdyni     171
   94. 1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Bałtyckie Aukcje Owocowe” w Gdyni     172
   95. 1937 lipiec 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Chłodnia i Składy Portowe” w Gdyni     174
   96. 1937 lipiec 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Instytucie Bałtyckim w Gdyni     175
   97. 1937 lipiec 3, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o „Związku Ekspedytorów” oraz „Zrzeszeniu Firm Ekspedycyjnych i Transportowych” w Gdyni     179
   98. 1937 [lipiec 6], Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Oceaniczna Agencja Okrętowa” w Gdyni     181
   99. 1937 lipiec 7, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce” w Gdyni     182
   100. 1937 lipiec 8, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „J. Tempski i Następcy, Towarzystwo Handlowe” w Gdyni     182
   101. 1937 lipiec [29], Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o imporcie złomu     183
   102. 1937 sierpień , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom Przemysłowo-Towarowy Józef Fetter” w Gdyni     186
   103. 1937 sierpień , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Dom Spedycyjny M. Galster” w Gdyni     187
   104. 1937 sierpień , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Lloyd Toruński” w Gdyni     188
   105. 1937 sierpień 9, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Johannes Ick” w Gdyni     189
   106. 1937 sierpień 9, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Vistula” Towarzystwo Żeglugi Rzecznej     189
   107. 1937 sierpień 13, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Oddziału Informacyjnego Komendy Straży Granicznej w Warszawie oraz Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o kierowniku firmy „Izaak Sztejn, Dom Handlowo-Ekspedycyjny” w Gdyni     190
   108. 1937 sierpień 14, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Warta” Towarzystwo Ekspedycyjne w Gdyni     191
   109. 1937 sierpień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Gertruda Stiller” Hurtownia Kolonialna w Gdyni     191
   110. 1937 sierpień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Rawa” Dom Ekspedycyjny w Gdyni     191
   111. 1937 sierpień 23, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o polityce Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni wobec polskich placówek handlowych     192
   112.7 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Hamoryb” w Gdyni     193
   113. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Karlsberg, Spiro & Co. Gdynia-Gdańsk”     195
   114. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie Nordische Transport & Speditionsgesellschaft (Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne) w Gdańsku     196
   115. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Północne Towarzystwo Transportowe i Ekspedycyjne” w Gdyni     197
   116. 1937 wrzesień 1, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o Związku Armatorów Polskich w Gdyni     198
   117. 1937 wrzesień 30, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Kosmos” Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Transportowe S. Zang i S-ka w Gdyni     211
   118. 1937 październik 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Cukroport” Składy Portowe Zachodnio-Polskich Cukrowni w Gdyni     202
   119. 1937 październik 2, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Cuma” w Gdyni     203
   120. 1937 październik 7, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku o Wilhelmie-Christianie Hoogendyku, współwłaścicielu i członku Rady Nadzorczej firmy „Mewa” w Gdyni     204
   121. 1937 październik 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Gdyńska Spółka Drzewna” w Gdyni     204
   122. 1937 październik 19, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „TBO” Towarzystwo Budowli Osiedli w Gdyni     205
   123. 1937 październik 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Inż. Mazalon M.” w Gdyni     206
   124. 1937 październik 20, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Quick Dispatch” w Gdyni     207
   125. 1937 październik 22, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Inż. Krzyżanowski” w Gdyni     207
   126. 1937 listopad , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gazolina” w Gdyni     208
   127. 1937 listopad , Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polskie Towarzystwo dla Handlu Bananami” w Gdyni     211
   128. 1937 grudzień 17, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla Pomorskiego Inspektora Okręgowego Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Urzędu Skarbowego w Gdyni o firmie „Hundsdorff Juliusz” w Gdyni     213
   129. 1938 kwiecień 28, Gdynia – Informacje Inspektoratu Straży Granicznej Gdynia dla kierownika Komisariatu Straży Granicznej w Gdyni o firmie „Hamoryb” w Gdyni     213
   130. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia dla Komendanta Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Gdyńska Spółka Kontrolna” w Gdyni     214
   131. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia     215
   132. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia dla Komendanta Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej w Bydgoszczy o firmie „Polska Agencja Morska” w Gdyni     218
   133. 1938 czerwiec 21, Gdynia – Informacje Komendy Obwodu Straży Granicznej Gdynia     219
   134. 1938 wrzesień 16, Bydgoszcz – Informacje Komendy Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej w Bydgoszczy dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o firmie „Pomorze” Towarzystwo Połowów Dalekomorskich w Gdyni     220
   135. 1938 listopad 21, Gdańsk – Informacje Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku dla Komendanta Straży Granicznej w Warszawie o firmie „Danziger Heringsfischerei” w Gdańsku     224
  Wykaz skrótów     231
  Indeks firm i organizacji     235
  Indeks nazwisk     243
  Materiał ilustracyjny     253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia