Astronomia ogólna

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

96,75  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

96,75129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym powodem, dla którego ludzie zajęli się badaniem Wszechświata jest ich wrodzona ciekawość. Kluczową rolę w jego poznaniu odgrywają obserwacje i umiejętność wyciągania logicznych wniosków. Proces ten nie może być ograniczony żadnymi koncepcjami filozoficznymi, politycznymi, ani też religijnymi wierzeniami.


Niniejsza publikacja to kompleksowe wprowadzenie do astronomii klasycznej, jak i współczesnej astrofizyki i kosmologii. Książka prezentuje najważniejsze koncepcje astronomiczne, jak i leżące u ich podstaw zasady fizyczne. Oprócz rozważań teoretycznych, Czytelnik znajdzie w niej zadania wraz z rozwiązaniami oraz tabele zawierające najważniejsze, zbiorcze dane z zakresu astronomii i fizyki.


Książka z założenia ma służyć jako podręcznik akademicki dla studentów pierwszych lat kierunków astronomia i fizyka. Wierzymy jednak, że w gronie Czytelników znajdą się także pasjonaci wiedzy astronomicznej, którzy nie wiążą swojego wykształcenia z tym kierunkiem, ale dla których zgłębianie wiedzy o kosmosie jest po prostu ciekawe.


Autorami książki są znani fińscy astronomowie, profesorowie uniwersyteccy, wielokrotnie nagradzani przez środowisko astronomiczne.


Liczba stron488
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieMarek Muciek, Rafał Iwański
ISBN-13978-83-01-20813-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp    9
    1.1. Ciała niebieskie    9
    1.2. Rola astronomii    12
    1.3. Dziedziny badań astronomicznych    14
    1.4. Skala Wszechświata    16
  2. Astronomia sferyczna    19
    2.1. Trygonometria sferyczna     19
    2.2. Ziemia     22
    2.3. Sfera niebieska     23
    2.4. Układ horyzontalny    24
    2.5. Układ równikowy     25
    2.6. Momenty wschodów i zachodów    27
    2.7. Układ ekliptyczny     28
    2.8. Układ galaktyczny     29
    2.9. Perturbacje współrzędnych     29
    2.10. Astronomia pozycyjna    33
    2.11. Gwiazdozbiory    37
    2.12. Katalogi i mapy gwiazd     37
    2.13. Czas słoneczny i gwiazdowy    40
    2.14. Astronomiczne systemy czasu    43
    2.15. Kalendarze     46
    2.16. Przykłady     46
    2.17. Zadania     50
    Ramka 2.1. Redukcja współrzędnych     51
    Ramka 2.2. Data juliańska     53
  3. Obserwacje i instrumenty     55
    3.1. Obserwacje przez atmosferę    55
    3.2. Teleskopy optyczne     57
    3.3. Detektory i instrumenty badawcze    68
    3.4. Radioteleskopy     75
    3.5. Inne zakresy widma elektromagnetycznego     81
    3.6. Inne postaci energii     86
    3.7. Przykłady     88
    3.8. Zadania     89
    Ramka 3.1. Dyfrakcja na okrągłej aperturze     89
  4. Podstawowe pojęcia fotometrii     91
    4.1. Natężenie, gęstość strumienia, dzielność promieniowania     91
    4.2. Jasności widome    93
    4.2. Systemy fotometryczne     94
    4.4. Jasności absolutne     96
    4.5. Ekstynkcja i grubość optyczna    96
    4.6. Przykłady    98
    4.7. Zadania     101
  5. Mechanizmy promieniowania    102
    5.1. Promieniowanie atomów i molekuł102
    5.2. Atom wodoru     104
    5.3. Profile linii widmowych     105
    5.4. Liczby kwantowe, reguły wyboru, obsadzenie poziomów    107
    5.5. Widma molekuł     109
    5.6. Widmo ciągłe     109
    5.7. Promieniowanie ciała doskonale czarnego    109
    5.8. Temperatury    111
    5.9. Inne mechanizmy promieniowania    113
    5.10. Przepływ promieniowania    114
    5.11. Przykłady    115
    5.12. Zadania     117
  6. Mechanika nieba    119
    6.1. Równania ruchu    119
    6.2. Rozwiązanie równania ruchu    120
    6.3. Równanie orbity i I prawo Keplera    122
    6.4. Elementy orbity     122
    6.5. II i III prawo Keplera    124
    6.6. Układy wielu ciał     126
    6.7. Wyznaczanie orbit     127
    6.8. Położenie ciała na orbicie    127
    6.9. Prędkość ucieczki     129
    6.10. Twierdzenie o wiriale    129
    6.11. Kryterium Jeansa     130
    6.12. Przykłady    131
    6.13. Zadania    134
    Ramka 6.1. Prawa Newtona    134
  7. Układ Słoneczny     135
    7.1. Klasyfikacja obiektów    135
    7.2. Konfiguracje planet     137
    7.3. Orbita Ziemi i pozycje Słońca na niebie     139
    7.4. Orbita Księżyca    140
    7.5. Zaćmienia i zakrycia142
    7.6. Struktura i powierzchnie planet     144
    7.7. Atmosfery i magnetosfery     147
    7.8. Albedo    152
    7.9. Fotometria, polarymetria i spektroskopia ciał Układu Słonecznego    154
    7.10. Termiczne promieniowanie planet    157
    7.11. Pochodzenie Układu Słonecznego159
    7.12. Model nicejski    165
    7.13. Przykłady    165
    7.14. Zadania    167
    Ramka 7.1. Pływy     168
  8. Ciała Układu Słonecznego    170
    8.1. Merkury    170
    8.2. Wenus    173
    8.3. Ziemia i Księżyc    176
    8.4. Mars    181
    8.5. Jowisz    185
    8.6. Saturn    190
    8.7. Uran     193
    8.8. Neptun    195
    8.9. Planety karłowate    197
    8.10. Małe ciała    199
    8.11. Planetoidy    199
    8.12. Komety     203
    8.13. Meteoroidy     206
    8.14. Pył międzyplanetarny i inne cząstki    207
    8.15. Przykłady    208
    8.16. Zadania    209
    Ramka 8.1. Zjawiska atmosferyczne    209
  9. Widma gwiazd    211
    9.1. Pomiar widm     211
    9.2. Harwardzka klasyfikacja widm    213
    9.3. Klasyfikacja MK    215
    9.4. Widma osobliwe    217
    9.5. Diagram Hertzsprunga-Russella    218
    9.6. Modele atmosfer gwiazdowych     219
    9.7. Co o gwiazdach mówią obserwacj    220
    9.8. Zadanie    221
    Ramka 9.1. Natężenie promieniowania opuszczającego atmosferę gwiazdową    221
  10. Gwiazdy podwójne i masy gwiazd     222
    10.1. Układy wizualnie podwójne     222
    10.2. Astrometryczne układy podwójne    223
    10.3. Układy spektroskopowo podwójne    224
    10.4. Fotometryczne układy podwójne    225
    10.5. Przykłady    227
    10.6. Zadania    227
  11. Wewnętrzna budowa gwiazd     229
    11.1. Warunki równowagi wewnętrznej229
    11.2. Stan fizyczny gazu     232
    11.3. Źródła energii w gwiazdach     233
    11.4. Modele gwiazd    237
    11.5. Przykłady    238
    11.6. Zadania    239
    Ramka 11.1. Ciśnienie gazu i promieniowania    240
    Ramka 11.2. Ciśnienie gazu zdegenerowanego    240
  12. Ewolucja gwiazd     242
    12.1. Ewolucyjne skale czasowe    242
    12.2. Ewolucja przed ciągiem głównym243
    12.3. Faza ciągu głównego    245
    12.4. Faza olbrzyma    247
    12.5. Końcowe etapy ewolucji    250
    12.6. Ewolucja ciasnych układów podwójnych    251
    12.7. Porównanie z obserwacjami    254
    12.8. Pochodzenie pierwiastków     256
    12.9. Przykład    258
    12.10. Zadania    259
  13. Słońce    260
    13.1. Struktura wewnętrzna260
    13.2. Atmosfera    263
    13.3. Aktywność słoneczna266
    13.4. Wiatr słoneczny i pogoda kosmiczna    272
    13.5. Przykład    273
    13.6. Zadania    273
  14. Gwiazdy zmienne    274
    14.1. Klasyfikacja     275
    14.2. Zmienne pulsujące    276
    14.3. Zmienne wybuchowe    278
    14.4. Supernowe    283
    14.5. Przykłady    286
    14.6. Zadania    286
  15. Obiekty zwarte    287
    15.1. Białe karły    287
    15.2. Gwiazdy neutronowe    288
    15.3. Czarne dziury    293
    15.4. Rentgenowskie układy podwójne     295
    15.5. Przykłady    298
    15.6. Zadania     299
    Ramka 15.1. Promień Białych Karłów i Gwiazd Neutronowych    299
  16. Ośrodek międzygwiazdowy    301
    16.1. Pył międzygwiazdowy    301
    16.2. Gaz międzygwiazdowy    310
    16.3. Molekuły międzygwiazdowe    318
    16.4. Tworzenie się protogwiazd     321
    16.5. Mgławice planetarne    322
    16.6. Pozostałości supernowych    323
    16.7. Gorąca korona Drogi Mlecznej    324
    16.8. Promienie kosmiczne i międzygwiazdowe pole magnetyczne    326
    16.9. Przykłady    327
    16.10. Zadania     328
    Ramka 16.1. Promieniowanie synchrotronowe    329
  17. Gromady i asocjacje gwiazd     330
    17.1. Asocjacje    330
    17.2. Gromady otwarte gwiazd    332
    17.3. Gromady kuliste    334
    17.4. Przykłady    335
    17.5. Zadania     336
  18. Droga Mleczna    337
    18.1. Metody pomiaru odległości    337
    18.2. Statystyki gwiazdowe     340
    18.3. Ruch obrotowy Drogi Mlecznej    344
    18.4. Składowe strukturalne Drogi Mlecznej    349
    18.5. Formowanie się i ewolucja Drogi Mlecznej    352
    18.6. Przykłady    354
    18.7. Zadania    354
  19. Galaktyki    356
    19.1. Klasyfikacja galaktyk    356
    19.2. Jasności i masy    361
    19.3. Struktury galaktyczne    365
    19.4. Dynamika galaktyk    368
    19.5. Wiek gwiazd i ilości pierwiastków w galaktykach    370
    19.6. Grupowanie się galaktyk    372
    19.7. Galaktyki aktywne i kwazary    376
    19.8. Pochodzenie i ewolucja galaktyk    382
    19.9. Zadania     385
    Ramka 19.1. Trójwymiarowy kształt galaktyk    385
  20. Kosmologia     387
    20.1. Obserwacje kosmologiczne    387
    20.2. Zasada kosmologiczna    392
    20.3. Wszechświaty jednorodny i izotropowy     393
    20.4. Modele Friedmanna    394
    20.5. Testy kosmologiczne    396
    20.6. Historia Wszechświata    398
    20.7. Tworzenie się struktur    399
    20.8. Przyszłość Wszechświata    404
    20.9. Przykłady    405
    20.10. Zadania     406
    Ramka 20.1. Newtonowskie wyprowadzenie równania różniczkowego dla współczynnika skali R(t)    406
    Ramka 20.2. Trzy przesunięcia ku czerwieni    407
  21. Astrobiologia     408
    21.1. Czym jest życie?    408
    21.2. Chemia życia     409
    21.3. Warunki wstępne dla życia    411
    21.4. Zagrożenia     411
    21.5. Pochodzenie życia     412
    21.6. Czy jesteśmy Marsjanami?    415
    21.7. Życie w Układzie Słonecznym    416
    21.8. Wykrywanie życia    417
    21.9. SETI – wykrywanie inteligentnego życia    417
    21.10. Liczba cywilizacji    419
    21.11. Zadania    420
  22. Egzoplanety    421
    22.1. Inne systemy planetarne    421
    22.2. Metody obserwacyjne    421
    22.3. Właściwości egzoplanet     423
    22.4. Zadania    424
  A Matematyka    425
    A.1. Geometria    425
    A.2. Przekrój stożka    425
    A.3. Szeregi Taylora    426
    A.4. Rachunek wektorowy    427
    A.5. Macierze    429
    A.6. Całki wielokrotne    430
    A.7. Rozwiązanie numeryczne równania    432
  B Teoria względności    433
    B.1. Podstawowe pojęcia    433
    B.2. Transformacja Lorentza. Czasoprzestrzeń Minkowskiego    434
    B.3. Ogólna teoria względności    435
    B.4. Testy ogólnej teorii względności436
  C Tabele    437
  Odpowiedzi do zadań    464
  Literatura dodatkowa    468
  Przypisy do fotografii    471
  Suplement kolorowy    472
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia