Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,75  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

66,7589,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka uziemień to jedna z najistotniejszych kwestii związanych z elektrotechniką, w szczególności jedną z jej specjalności - elektroenergetyką. To jedno z najstarszych i najbardziej podstawowych zagadnień urządzeń elektroenergetycznych.


Książka o uziemieniach to kolejna – po publikacji o sieciach średnich napięć - książka autorstwa uznanego specjalisty w tym zakresie – dra Witolda Hoppela. Drugim autorem jest praktyk, członek Komitetu Ochrony Odgromowej przy SEP – mgr inż. Robert Marciniak.


ZE WSTĘPU: Celem autorów było napisanie książki, która zapełni lukę od ostatniego wydania „świętej księgi” z dziedziny uziemień, czyli monografii prof. Konstantego Wołkowińskiego z Politechniki Wrocławskiej pod tytułem Uziemienia urządzeń elektrycznych.


Publikację tę kierujemy do praktyków – projektantów i wykonawców sieci elektroenergetycznych, operatorów sieci dystrybucyjnej wszystkich napięć w Polsce, inżynierów elektryków itp. Przyda się również ona studentom studiów technicznych do przedmiotów związanych z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi. a także wszelkich rodzajów kształcenia związanych z ochroną od porażeń w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV.


Liczba stron404
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21253-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń XI
  Wykaz tabel XV
  1. Wstęp     1
  2. Definicje     5
    2.1. Uwagi wstępne     5
    2.2. Definicje z zakresu urządzeń i sieci elektrycznych    6
    2.3. Definicje podstawowe z zakresu ochrony przed porażeniami     8
    2.4. Napięcia i natężenia prądu     9
    2.5. Definicje związane z uziemieniami     11
    2.6. Definicje z zakresu korozji i elektrochemii     15
  3. Oddziaływanie prądu na organizm człowieka     17
    3.1. Uwagi wstępne     17
    3.2. Definicje dotyczące oddziaływania prądu na organizm człowieka     18
    3.3. Impedancja ciała człowieka     19
    3.4. Oddziaływanie prądu na serce człowieka     28
    3.5. Powierzchnia dłoni człowieka     32
  4. Powstawanie zagrożenia porażeniowego, ogólne zasady uziemień i ich rola w sieciach, pierwotne wartości kryterialne     35
    4.1. Wstęp     35
    4.2. Mechanizmy powstawania zagrożenia porażeniowego przy dotyku pośrednim w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV    36
    4.3. Rola uziemień w zmniejszaniu napięć spodziewanych     39
    4.4. Napięcie dotykowe     41
    4.5. Napięcie krokowe     47
    4.6. Dopuszczalne wartości napięć dotykowych rażeniowych     50
    4.7. Dopuszczalne wartości napięć krokowych rażeniowych     57
  5. Rezystywność gruntu     59
    5.1. Wiadomości ogólne     59
    5.2. Definicja rezystywności gruntu     60
    5.3. Grunty i gleby     61
    5.4. Wpływ różnych czynników na rezystywność gruntu    66
    5.5. Zmienność rezystywności gruntów w warunkach naturalnych     76
      5.5.1. Uwagi ogólne     76
      5.5.2. Źródło danych     78
      5.5.3. Wyniki z poligonu     80
      5.5.3. Uogólnienie obserwacji     86
      5.5.4. Możliwe kierunki rozwiązania problemu    88
    5.6. Podsumowanie     91
  6. Beton i jego właściwości elektryczne     93
    6.1. Uwagi wstępne     93
    6.2. Własne kryterium oceny przewodności betonu    97
    6.3. Ocena przewodnictwa betonu     99
      6.3.1. Uwagi wstępne     99
      6.3.2. Opis próbek betonu     100
      6.3.3. Badanie zależności rezystywności próbki od przyłożonego napięcia     101
      6.3.4. Wpływ temperatury na rezystywność betonu     103
      6.3.5. Badanie wpływu wilgotności betonu na jego rezystywność     105
      6.3.6. Badania rezystywności próbek betonu narażonych na działanie roztworów glebowych     107
      6.3.7. Badania rezystywności zewnętrznej warstwy betonu gotowych żerdzi wirowanych     108
    6.4. Wnioski     109
  7. Parametry i rozpływ prądu ziemnozwarciowego     111
    7.1. Uwagi wstępne     111
    7.2. Czas trwania zakłócenia     112
      7.2.1. Podstawy     112
      7.2.2. Obliczanie dla potrzeb doboru elementów instalacji ze względu na zagrożenie porażeniem     112
      7.2.3. Obliczanie dla potrzeb doboru elementów instalacji ze względu na zjawiska cieplne     117
    7.3. Prądy uwzględniane przy doborze instalacji uziemiających     119
    7.4. Przykłady rozpływów prądów ziemnozwarciowych    128
      7.4.1. Przykład z normy PN-EN 50522 [N11]    128
      7.4.2. Typowa polska stacja 110 kV/SN     132
      7.4.3. Słup linii SN     134
      7.4.4. Słup linii WN     138
      7.4.5. Stacja SN/nn zasilana linią napowietrzną    141
      7.4.6. Stacja SN/nn zasilana linią kablową     144
      7.4.7. Stacja SN/nn z rozdzielonymi uziemieniami    146
  8. Teoria i obliczanie uziemień     147
    8.1. Funkcje uziemień     147
    8.2. Uziemienia ochronne     149
    8.3. Uziomy pojedyncze     150
      8.3.1. Uziom pionowy     150
      8.3.2. Uziom poziomy     159
      8.3.3. Uziom pierścieniowy     166
    8.4. Uziomy złożone     167
      8.4.1. Uwagi ogólne     167
      8.4.2. Symetryczny układ trzech uziomów pionowych     170
      8.4.3. Uziom otokowy     170
      8.4.4. Uziomy pionowe na obwodzie kwadratu wg normy BS 7430     171
      8.4.5. Uziom rzędowy     173
      8.4.6. Uziom kratowy     177
      8.4.7. Uziom kratowy rozbudowany o uziomy pionowe     180
    8.5. Dywagacje     181
  9. Wymagania cieplne i mechaniczne dla uziomów     183
    9.1. Nagrzewanie     183
      9.1.1. Nagrzewanie gruntu     183
      9.1.2. Nagrzewanie uziomów i przewodów uziemiających     187
    9.2. Minimalne wymiary uziomów ze względu na wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję     202
    9.3. Minimalne wymiary przewodów uziemiających ze względu na wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję     212
  10. Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w stacjach elektroenergetycznych     216
    10.1. Zakres     216
    10.2. Algorytm podstawowy     217
    10.3. Ogrodzenia zewnętrzne wokół stacji elektroenergetycznej     227
    10.4. Rurociągi     228
    10.5. Szyny kolejowe     228
    10.6. Kable telekomunikacyjne     229
    10.7. Obwody wtórne przekładników     229
    10.8. Studzienka kontrolna     230
    10.9. Uziom kratowy     231
    10.10. Słup nieprzewodzący z aparaturą łączeniową    232
    10.11. Stacje transformatorowe i/lub aparatura łączeniowa zamontowane na słupach – zasady ogólne     232
    10.12. Stacja SN/nn jako obiekt szczególny     233
      10.12.1. Uwagi wstępne     233
      10.12.2. Skutki zwarcia po stronie SN     235
      10.12.3. Warunki dla stacji SN/nn zasilającej sieć TN o wspólnym uziemieniu     239
      10.12.4. Stacja SN/nn z rozdzielonymi uziemieniami    248
  11. Uziemienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV     253
    11.1. Uwagi wstępne     253
    11.2. Dobór uziemień słupów z punktu widzenia ochrony odgromowej     255
    11.3. Algorytm projektowania instalacji uziemiającej słupa    260
    11.4. Wyjątki od algorytmu     270
    11.5. Zmodyfikowane algorytmy oceny układu uziomowego słupów     274
      11.5.1. Sieć o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio, przez rezystor lub za pomocą układu równoległego     274
      11.5.2. Sieć z izolowanym punktem neutralnym, skompensowana lub z dekompensacją     276
    11.6. Określenie rezystywności gruntu     280
    11.7. Słup z aparaturą łączeniową lub pomiarową     284
    11.8. Słup z głowicą kablową     285
    11.9. Wykonanie uziemień przy słupach betonowych linii SN     286
    11.10. Uwagi praktyczne     289
  12. Zagadnienia różne     293
    12.1. Uziomy naturalne     293
    12.2. Zespolona instalacja uziemiająca     294
    12.3. Unikanie zjawiska wynoszenia potencjału     300
    12.4. Uziemienia w liniach nn     300
  13. Zagrożenia korozyjne instalacji uziemiających     304
    13.1. Wprowadzenie     304
    13.2. Mechanizmy i typy korozji występujące w układach uziomowych     305
    13.3. Wnioski     318
  14. Konstrukcja uziomów     320
    14.1. Wprowadzenie     320
    14.2. Konstrukcje uziomów     320
      14.2.1. Uziomy fundamentowe     320
      14.2.2. Kratownice i uziomy płytowe     320
      14.2.3. Uziomy poziome     321
      14.2.4. Uziomy pionowe     322
    14.3. Sposoby pogrążania uziomów pionowych     325
    14.4. Sposoby łączenia uziomów poziomych i pionowych     326
  15. Badania związane z instalacjami uziemiającymi     329
    15.1. Wstęp     329
    15.2. Pomiar rezystywności gruntu     329
    15.3. Pomiar napięć dotykowych rażeniowych     331
    15.4. Sprawdzanie ciągłości instalacji uziemiającej     344
    15.5. Pomiary rezystancji uziemienia     346
  Literatura     356
  Artykuły, książki, źródła internetowe     356
  Normy     358
  Inne piśmiennictwo     359
  Załącznik nr 1. Niesamowite porażenie zwierząt     360
  Załącznik nr 2. Uwagi do normy dotyczącej uziemień stacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV     365
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia