Geografia świata. Regiony

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest jedynym na rynku polskim opracowaniem z zakresu geografii regionalnej świata. Stanowi kompleksowy opis regionów geograficznych świata z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych i oryginalną ich interpretacją. Książka pozwala nie tylko zapoznać się z opisem zróżnicowania regionalnego świata, a pozwala zrozumieć złożoność zachodzących procesów i zależności.


Liczba stron472
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21461-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Jerzy Makowski, Tomasz Wites) XI
  1. Europa wobec współczesnych wyzwań     1
    1.1. Zasięg i ogólna charakterystyka (Barbara Jaczewska)     2
    1.2. Zmiany demograficzne w Europie (Barbara Jaczewska)     4
      Przemiany demograficzne w Europie Wschodniej     7
    1.3. Starzenie się ludności Europy jako zjawisko demograficzne i społeczne (Barbara Jaczewska)     9
    1.4. Zmieniające się uwarunkowania migracji w Europie: więcej mobilności, mniej imigrantów? (Barbara Jaczewska)     11
      Migracje pracowników w krajach Unii Europejskiej     15
      Pięć lat po kryzysie migracyjnym w Europie     17
    1.5. Separatyzmy w Europie na tle zróżnicowania etniczno -językowego (Maciej Kałaska)     18
    1.6. Miasta współczesnej Europy – obszary kurczenia się i dynamicznego wzrostu (Barbara Jaczewska)     24
      Metropolia Wielkiego Paryża (Anna Grzegorczyk)     26
      Zmiany obszarów miejskich w Europie. Kompaktowy czy rozproszony model rozwoju miast?     28
    1.7. Gospodarka po kryzysie zadłużenia – innowacyjność i sharing economy kluczem do sukcesu (Maciej Kałaska)    31
      Europa wobec overtourismu     38
    1.8. Polaryzacja społeczna Europy w ujęciu regionalnym (Anna Grzegorczyk)     42
      Jedność, spójność i współpraca u podstaw Unii Europejskiej (Barbara Jaczewska)     47
      Unijna polityka spójności – wymiar regionalny    47
    1.9. Soft power i pozycja krajów europejskich na świecie (Anna Grzegorczyk)     53
    1.10. W kierunku neutralności dla klimatu Europy (Barbara Jaczewska)     58
      Miasta europejskie a zmiany klimatu     60
  Literatura     61
  2. Państwa dawnego Związku Radzieckiego – region w skomplikowanej transformacji (Tomasz Wites)     65
    2.1. Zasięg terytorialny i ogólna charakterystyka     66
      Państwa o nieuregulowanym statusie politycznym na obszarze poradzieckim     68
    2.2. Inicjatywy współpracy regionalnej    69
    2.3. Wymiary transformacji regionu. Transformacja polityczna     72
    2.4. Transformacja gospodarcza    74
      Specjalne strefy ekonomiczne w Rosji    77
    2.5. Transformacja demograficzna     82
      Migracje między państwami poradzieckimi     88
    2.6. Transformacja społeczna     90
  Literatura     95
  3. Azja Południowa – ludność i gospodarka (Jadwiga Winidowa)     97
    3.1. Zasięg i ogólna charakterystyka     98
      Dynamika monsunu wilgotnego i jego konsekwencje    100
    3.2. Cechy ludności    102
    3.3. Rozwój demograficzny krajów Azji Południowej    105
      Problem Kaszmiru     106
    3.4. Wskaźniki demograficzne     110
    3.5. Średnia długość życia     112
    3.6. Rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia     114
    3.7. Urbanizacja w krajach Azji Południowej     117
    3.8. Wybrane wskaźniki struktury społeczno-ekonomicznej     124
  Literatura     130
  4. Azja Południowo -Wschodnia – wyścig do nowoczesności (Maciej JędrusiK, Paweł Cywiński)     133
    4.1. Zasięg i ogólna charakterystyka     134
      Obszary sporne na Morzu Południowochińskim     135
      Mentawai     136
      ASEAN     139
    4.2. Państwa zamożne     140
    4.3. Nowe „azjatyckie tygrysy”     141
    4.4. Jeszcze młodsze „tygrysy”    143
      Bali     144
    4.5. Państwa na rozdrożu    145
      Wojny w Wietnamie     145
      Czerwoni Khmerzy     146
      Literatura     149
  5. Azja Wschodnia – polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego (Andrzej Kowalczyk, Maciej Kałaska)     151
    5.1. Środowisko fizycznogeograficzne Azji Wschodniej – szansa i bariera     152
      Mongolia – cechy środowiska przyrodniczego i niskie zaludnienie jako szansa dla rozwoju turystyki zrównoważonej    154
      Japońskie miejscowości po przejściu fali tsunami z 2011 roku     155
    5.2. Zmiany ludnościowe w Azji Wschodniej – przejście od społeczeństwa wiejskiego do społeczeństwa miejskiego     157
      Sytuacja społeczno-demograficzna w Korei Północnej    159
      Migracje zagraniczne     161
      Wpływ różnic w poziomie życia na kierunki migracji wewnętrznych w Chińskiej Republice Ludowej     162
      Dwa oblicza miast chińskich     164
    5.3. Znaczenie i gwałtowny rozwój gospodarki Azji Wschodniej     165
      Początki specjalnej strefy ekonomicznej Shenzhen     168
      Wpływ czeboli na społeczeństwo Korei Południowej     174
      Rola czeboli w rozwoju miast Korei Południowej     175
      Toyota Motor Corporation     177
      Samsung Electronics     178
      Technopolie     179
      Historia Nippon Steel Corporation     180
      Zapora Trzech Przełomów (Sanxia Daba)     182
  Literatura     185
  6. Afryka Północna i Azja Południowo -Zachodnia – tradycja i nowoczesność w świecie islamu     189
    6.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu (Florian Plit)     190
    6.2. Środowisko przyrodnicze – ograniczenia i atuty (Florian Plit)     191
      Zagrożenia klęskami naturalnymi     193
    6.3. Tradycja (Florian Plit)     194
    6.3.1. Rola islamu w życiu społecznym i gospodarczym     194
      Pielgrzymki religijne     198
      6.3.2. Tradycyjne techniki pozyskiwania i gospodarowania wodą    199
      6.3.3. Tradycyjne techniki użytkowania ziemi – pasterstwo    202
      Mleczne farmy     204
    6.4. Niedostatek wody wyzwaniem współczesnej gospodarki (Izabella Łęcka)     204
      Zagospodarowanie wód podziemnych    206
      6.4.1. Nowoczesne techniki pozyskiwania i gospodarowania wodą     208
      Systemy polityczne     211
    6.5. Złotą wannę szejka, czyli bogactwo ropy naftowej i gazu ziemnego przejmuje kolejne pokolenie (izabella łęcKa)     213
      Baryłka ropy     216
    6.6. Niedostatki w sferze społecznej (izabella łęcKa)     219
      6.6.1. Zacofani czy nowocześni?    221
    6.7. Miasta w drodze do nowoczesności (Maciej KałasKa)     223
      6.7.1. Święte miasta islamu     223
      6.7.2. Nowe miasta    226
      6.7.3. Miasta oporu i walki     229
    6.8. Bliska egzotyka – rozwój turystyki (Izabella Łęcka)    232
  Literatura     236
  7. Afryka na południe od Sahary – nowe wyzwania i stare problemy (Anna Dudek)     239
    7.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu     240
    7.2. Nowa kolonizacja Afryki? – Chiny w Afryce Subsaharyjskiej     244
      Koreański model rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej     250
    7.3. Kapitał ludzki – zagadnienia demograficzne i poziom życia     252
    7.4. Rolnictwo afrykańskie w XXI wieku     256
      Zawłaszczanie ziemi w Afryce     258
    7.5. Surowce mineralne – przekleństwo Afryki?     259
    7.6. Obszary chronione a rozwój    263
      Park narodowy Serengeti i obszar chroniony Ngorongoro – przyroda i ludzie    266
    7.7. Zagrożenia środowiska przyrodniczego Afryki – ciemna strona globalizacji     267
      7.7.1. Przemyt rogu nosorożca i kości słoniowej – współczesny kryzys     267
      7.7.2. Afryka Zachodnia – elektroniczne śmietnisko rozwiniętego świata     270
  Literatura     271
  8. Ameryka Północna – nowe wyzwania Nowego Świata     275
    8.1. Stany Zjednoczone − wielokulturowe społeczności miejskie (Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowki)     277
      8.1.1. Obszar i ogólna charakterystyka regionu     277
      Dolina Krzemowa     280
      8.1.2. Zróżnicowania regionalne    281
      Detroit – upadek i odrodzenie miasta     286
      8.1.3. Tworzenie się społeczeństwa wielokulturowego     288
      Amisze w Stanach Zjednoczonych     292
      8.1.4. Kształtowanie się metropolii jako efekt procesu urbanizacji i postępu technologicznego     295
      Walkable city – miasto dla pieszych     298
      Sektor kreatywny     301
    8.2. Kanada – bogactwo w różnorodności (Anna Dudek, Tomasz Wites)     306
      8.2.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu     306
      8.2.2. Środowisko przyrodnicze     307
      Turystyka zrównoważona w Churchill – stolicy obserwacji niedźwiedzi polarnych     308
      8.2.3. Ludność i języki     310
      8.2.4. Wielokulturowość     317
      8.2.5. Model życia     318
    Vancouver – flagowy przykład realizacji koncepcji smart city     319
  Literatura     321
  9. Meksyk, Ameryka Centralna i Region Karaibski − iluzja Nowego Świata     325
    9.1. Wprowadzenie    326
      9.1.1. Zasięg i charakterystyka regionu Joaquín Gonzáles Martínez , (Bogumiła Lisocka-Jaegermann)    326
      9.1.2. Meksyk, Ameryka Centralna – historia a przestrzeń Joaquín Gonzáles Martínez     329
    9.2. Meksyk    332
      9.2.1. Historia, gospodarka i polityka Joaquín Gonzáles Martínez     332
      9.2.2. Meksyk w początkach XXI wieku (Maciej Kałaska)     336
    9.3. Ameryka Centralna     340
      9.3.1. Historia, gospodarka, polityka Joaquín Gonzáles Martínez     340
      9.3.2. Kraje Ameryki Centralnej w początkach XXI wieku (Maciej Kałaska)    342
    9.4. Karaiby – turystyczny raj, czy region określony przez migracje? (Bogumiła Lisocka-Jaegermann)     350
      9.4.1. Region Karaibski − definicje i zasięg     350
      9.4.2. Karaiby – mozaika polityczna     352
      9.4.3. Karaiby – wyzwania gospodarcze     353
      9.4.4. Współczesne migracje karaibskie     354
      9.4.5. Najważniejsze kraje karaibskie w początkach XXI wieku     356
  Literatura     364
  10. Ameryka Południowa. Ekspansja osadnictwa i gospodarki (Mirosława Czerny, Jerzy Makowski)     367
    10.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu     368
    10.2. Zasoby naturalne     371
      10.2.1. Surowce mineralne    371
      10.2.2. Drewno     375
      Zagłada wilgotnych lasów równikowych     376
      10.2.3. Ziemie uprawne i wody     380
      10.2.4. Zasoby wód przybrzeżnych     380
    10.3. Ludność    381
      Regiony transgraniczne (Joanna Miętkiewska-Brynda)     384
      Eksodus ludności z Wenezueli     386
      10.3.1. Miasta    390
    10.4. Kierunki rozwoju gospodarki w Ameryce Południowej    396
    10.5. XX wiek i początki XXI wieku w rozwoju Ameryki Południowej     399
  Literatura     408
  11. Australia i Nowa Zelandia – odrębna przyroda i różnorodne społeczeństwo     411
    11.1. Australia (Jerzy Bański)    413
      11.1.1. Zasięg i ogólna charakterystyka     413
      11.1.2. Środowisko przyrodnicze kontynentu     414
      Woda w Australii – niedobór i nadmiar (Grzegorz Borowski)     415
      11.1.3. Australijczycy     418
      11.1.4. Gospodarka Australii     419
    11.2. Nowa Zelandia – zachowane i utracone dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe (Tomasz Wites)     422
      11.2.1. Zasięg i ogólna charakterystyka     422
      11.2.2. Środowisko przyrodnicze     422
      Drogocenna manuka     425
      11.2.3. Nowozelandczycy     426
  Literatura     429
  12. Antarktyda – lodowy tort do podziału (Jerzy makowski)     431
    12.1. Zasięg i ogólna charakterystyka regionu     432
      Układ Antarktyczny     433
    12.2. Charakterystyka środowiska    434
    12.3. Mieszkańcy Antarktydy     436
    12.4. Gospodarka     437
    12.5. Sytuacja prawno-polityczna Antarktydy     438
    12.6. Lodowce Antarktydy topnieją     440
  Literatura     440
  13. Oceany – znikająca bariera (Maciej jędrusiK)     443
    13.1. Oceany i morza kuli ziemskiej     444
      Konwencja Praw Morza    444
      Bogactwa dna oceanów    445
      Endemizm jako jedna z cech wyspiarskości. Czy Madagaskar to wyspa?     446
    13.2. Oceany jako królestwo wysp     447
      Wyspy jako „laboratoria”     449
    13.3. Izolacja kształtująca wyspiarską gospodarkę     449
      Yaqona     450
      Bioróżnorodność    451
      Przezwyciężanie izolacji    451
    13.4. Globalizacja a wyspy    452
    13.5. Turystyka – potrzeba i zagłada izolacji     454
      Tsunami     455
      Malediwy – raj turystyczny     456
  Literatura     457
  Indeks nazw geograficznych (Tomasz Wites)     459
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia