Opieka profilaktyczna nad pracownikiem

Standardy w medycynie pracy

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,30  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,30149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Opieka profilaktyczna nad pracownikiem. Standardy w medycynie pracy została przygotowana pod redakcją dra Marcina Rybackiego, dr hab. Marty Wiszniewskiej oraz prof. dr hab. Jolanty Walusiak-Skorupy. Książka w sposób szczegółowy wyczerpuje poruszany w niej temat. Autorzy kompleksowo ujęli tematykę orzecznictwa o zdolności do pracy (przedstawiając zagadnienie nie tylko od strony prawnej, ale także etycznej oraz wskazując na dobre praktyki w ochronie zdrowia pracujących)
i w wybranych narażeniach zawodowych, opieki nad pracownikiem z chorobami przewlekłymi oraz w wybranych czynnikach ryzyka. Ponadto omówili badania specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne i psychologiczne) wykorzystywane w trakcie procesu orzekania o zdolności do pracy pracownika, co daje lekarzowi swobodę w ustaleniu postępowania w przypadkach indywidualnych.


Liczba stron350
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6195-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WPROWADZENIE Jolanta Walusiak-Skorupa, Marta Wiszniewska, Marcin Rybacki    13
  2. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NAD PRACOWNIKIEM Marcin Rybacki    15
  Piśmiennictwo    32
  3. ZASADY DOBREJ PRAKTYKI W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ – UWAGI OGÓLNE Jolanta Walusiak-Skorupa, Marcin Rybacki, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Andrzej Marcinkiewicz, Marta Wiszniewska    33
    3.1. Etyka w kontekście dobrych praktyk    37
    3.2. Dobre praktyki dotyczące badania profilaktycznego (dobre praktyki orzecznicze)    38
      3.2.1. Ocena zagrożeń dla zdrowia na stanowisku pracy    38
      3.2.2. Badanie lekarskie    39
      3.2.3. Technika przeprowadzania wywiadu    40
      3.2.4. Pacjent/pracownik korzystający z pomocy innych osób – opiekunów, członków rodziny    41
      3.2.5. Obecność tłumacza    42
      3.2.6. Badanie przedmiotowe    42
      3.2.7. Ustalenie braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku pracy    43
      3.2.8. Częstotliwość badań profilaktycznych    44
      3.2.9. Zalecenia dla pracodawcy, pracownika i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej    45
    3.3. Informowanie otoczenia o chorobie pracownika    46
    3.4. Prowadzenie dokumentacji – karta badania profilaktycznego    46
    3.5. Realizacja innych zadań związanych z opieką profilaktyczną nad pracownikami    50
    Piśmiennictwo    52
  4. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ NAD PRACOWNIKIEM Dorota Merecz-Kot, Małgorzata Waszkowska, Adrianna Potocka    53
    4.1. Wprowadzenie    53
    4.2. Zagrożenia psychospołeczne i rola stresu w rozwoju dolegliwości i chorób    54
    4.3. Psychospołeczne czynniki występujące w środowisku pracy oddziałujące na zdrowie    55
    4.4. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jako cel działań profilaktycznych służby medycyny pracy – przegląd wybranych nurtów    57
      4.4.1. Programy Wsparcia Pracowników    58
      4.4.2. Holistyczne Podejście do Zdrowia Pracownika    59
      4.4.3. Model Zarządzania Ryzykiem Psychospołecznym – PRIMA-EF    62
    4.5. Rola lekarza medycyny pracy w ocenie ryzyka zawodowego wynikającego z obecności psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy    67
    Piśmiennictwo    70
  5. OPIEKA PROFILAKTYCZNA W KONTEKŚCIE PROFILAKTYKI I WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH    73
    5.1. Choroby układu krążenia Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Ojrzanowski, Jolanta Walusiak-Skorupa    73
      5.1.1. Wprowadzenie    73
      5.1.2. Wybrane czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego    74
      5.1.3. Najczęstsze schorzenia układu krążenia    78
      5.1.4. Ekspozycja zawodowa a zwiększone ryzyko rozwoju i/lub zaostrzeń chorób układu krążenia    83
      5.1.5. Badanie profilaktyczne i dobre praktyki    86
      5.1.6. Ocena zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku    94
      5.1.7. Podsumowanie    101
    Piśmiennictwo    103
    5.2. Cukrzyca Andrzej Marcinkiewicz    109
      5.2.1. Wprowadzenie    109
      5.2.2. Cukrzyca w kontekście postępowania orzeczniczego    110
      5.2.3. Wskazówki do badań profilaktycznych    111
      5.2.4. Zalecenia orzecznicze    116
      5.2.5. Zalecenia profilaktyczne    118
    Piśmiennictwo    120
    5.3. Choroby układu oddechowego Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marta Wiszniewska, Jolanta Walusiak-Skorupa    121
      5.3.1. Wprowadzenie    121
      5.3.2. Choroby układu oddechowego będące częstymi przyczynami wątpliwości orzeczniczych podczas badań profilaktycznych    123
      5.3.3. Badanie lekarskie    138
      5.3.4. Wpływ przyjmowania leków na sprawność organizmu    141
      5.3.5. Wytyczne do działań profilaktycznych    144
      5.3.6. Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikami z chorobami układu oddechowego    144
    Piśmiennictwo    145
    5.4. Choroby układu ruchu Patrycja Krawczyk-Szulc    150
      5.4.1. Wprowadzenie    150
      5.4.2. Wybrane choroby układu ruchu mogące być przyczyną ograniczenia zdolności do pracy    150
      5.4.3. Badania profilaktyczne    154
    Piśmiennictwo    161
    5.5. Choroby układu nerwowego Maria Fortak-Michalska    162
      5.5.1. Wprowadzenie    162
      5.5.2. Choroby układu nerwowego będące przyczynami wątpliwości orzeczniczych    162
      5.5.3. Badania profilaktyczne    172
      5.5.4. Kluczowe informacje    176
    Piśmiennictwo    176
    5.6. Zaburzenia psychiczne Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Anna Cybula-Fujiwara    178
      5.6.1. Wprowadzenie    178
      5.6.2. Omówienie wybranych zaburzeń psychicznych w aspekcie badań profilaktycznych    179
      5.6.3. Narażenie zawodowe na czynniki wywierające niekorzystny wpływ na psychikę    185
      5.6.4. Badania profilaktyczne    187
      5.6.5. Ocena zdolności do pracy    191
      5.6.6. Dobre praktyki    195
    Piśmiennictwo    195
    5.7. Choroby nowotworowe Jolanta Walusiak-Skorupa, Marta Wiszniewska    197
      5.7.1. Wprowadzenie    197
      5.7.2. Badania profilaktyczne    199
      5.7.3. Dobre praktyki    202
    Piśmiennictwo    205
  6. ORZECZNICTWO W WYBRANYCH NARAŻENIACH ZAWODOWYCH    207
    6.1. Praca w narażeniu na hałas Mariola Śliwińska-Kowalska    207
      6.1.1. Badania lekarskie    207
      6.1.2. Ocena zdolności do pracy    211
      6.1.3. Uwagi dodatkowe    213
    Piśmiennictwo    214
    6.2. Prace wymagające określonej sprawności organizmu Marcin Rybacki, Andrzej Marcinkiewicz, Alicja Pas-Wyroślak, Mariola Śliwińska-Kowalska    215
      6.2.1. Badania lekarskie    216
      6.2.2. Ocena zdolności do pracy    221
      6.2.3. Uwagi dodatkowe    230
    Piśmiennictwo    231
    6.3. Praca personelu medycznego narażonego na materiał biologiczny Marcin Rybacki    232
      6.3.1. Badania lekarskie    236
      6.3.2. Ocena zdolności do pracy    239
      6.3.3. Uwagi dodatkowe    240
    Piśmiennictwo    244
    6.4. Badania profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na cytostatyki Jolanta Walusiak-Skorupa    246
      6.4.1. Badania lekarskie    247
      6.4.2. Ocena zdolności do pracy    249
      6.4.3. Uwagi dodatkowe    251
    Piśmiennictwo    253
    6.5. Badania profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące Marta Wiszniewska    254
      6.5.1. Badania lekarskie    256
      6.5.2. Ocena zdolności do pracy    259
      6.5.3. Uwagi dodatkowe    259
    Piśmiennictwo    260
    6.6. Badania profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na drgania mechaniczne Jadwiga Magnuska, Ewa Nowakowska-Świrta    261
      6.6.1. Badania lekarskie    267
      6.6.2. Ocena zdolności do pracy    271
      6.6.3. Uwagi dodatkowe    272
    Piśmiennictwo    277
    6.7. Badania profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na pyły i gazy drażniące i alergizujące drogi oddechowe Jolanta Walusiak-Skorupa, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marta Wiszniewska    278
      6.7.1. Badania lekarskie    278
      6.7.2. Ocena zdolności do pracy    284
      6.7.3. Uwagi dodatkowe    291
    Piśmiennictwo    291
    6.8. Badania profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na czynniki drażniące i alergizujące skórę Marta Kieć-Świerczyńska    293
      6.8.1. Badania lekarskie    294
      6.8.2. Ocena zdolności do pracy    295
      6.8.3. Uwagi dodatkowe    297
    Piśmiennictwo    301
  7. BADANIA W MEDYCYNIE PRACY    303
    7.1. Badanie laryngologiczne – metody badań słuchu Mariola Śliwińska-Kowalska    303
      7.1.1. Wprowadzenie    303
      7.1.2. Badanie szeptem    304
      7.1.3. Próby stroikowe    304
      7.1.4. Audiometria tonalna    305
      7.1.5. Audiometria mowy (słowna)    307
      7.1.6. Audiometria mowy w szumie    308
      7.1.7. Otoemisje akustyczne    309
      7.1.8. Audiometria impedancyjna    309
    Piśmiennictwo    309
    7.2. Badanie okulistyczne Alicja Pas-Wyroślak, Diana Wyroślak-Bednarek    310
      7.2.1. Badanie ostrości wzroku    311
      7.2.2. Badanie widzenia stereoskopowego    313
      7.2.3. Badanie pola widzenia    314
      7.2.4. Badanie widzenia barwnego    316
      7.2.5. Badanie kontrastu    317
    Piśmiennictwo    319
    7.3. Badanie neurologiczne Maria Fortak-Michalska    320
      7.3.1. Badanie podmiotowe    320
      7.3.2. Badanie przedmiotowe    321
    Piśmiennictwo    322
    7.4. Badanie psychologiczne Małgorzata Waszkowska, Adrianna Potocka, Dorota Merecz-Kot    323
      7.4.1. Testy psychologiczne jako źródło informacji w procesie diagnostycznym    326
      7.4.2. Rodzaje testów psychologicznych    328
      7.4.3. Badanie neuropsychologiczne    340
      7.4.4. Komputeryzacja w badaniach psychologicznych    343
  Piśmiennictwo    344
  SKOROWIDZ    347
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia