Pielęgniarstwo chirurgiczne

1 ocena

Redakcja:

Lucyna Ścisło

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

107,80  154,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

107,80154,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesna publikacja poświęcona problemom związanym z opieką nad pacjentami leczonymi chirurgicznie.
W sześciu częściach publikacji autorzy przedstawili:
• nowoczesne założenia teoretyczne opieki pielęgniarskiej oraz aktualne możliwości ich wykorzystania w procesie pielęgnowania pacjenta,
• podstawy opieki chirurgicznej uwzględniające zagadnienia kliniczne niezbędne w procesie opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie,
• schorzenia z zakresu chirurgii podstawowej, z uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do leczenia chirurgicznego (protokół ERAS),
• zagadnienia chirurgii specjalistycznej, m.in. podstawy transplantologii, schorzenia układu moczowo-płciowego, zabiegi bariatryczne oraz odrębności leczenia chirurgicznego osób w wieku podeszłym,
• sytuacje zdrowotne pacjentów w danych jednostkach chorobowych, diagnozy pielęgniarskie i interwencje oraz oczekiwane wyniki opieki,
• edukację terapeutyczną pacjentów w środowisku domowym w zakresie przygotowania do samoopieki.
Publikacja adresowana jest do studentów kierunku pielęgniarstwo i innych kierunków medycznych oraz pielęgniarek sprawujących opiekę nad pacjentem na oddziałach chirurgicznych różnych specjalności, jak również doskonalących się w ramach szkoleń zawodowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji zawodowych.


Rok wydania2020
Liczba stron772
KategoriaPielęgniarstwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6162-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. ZAŁOŻENIA OPIEKI PIELĘGNISPARSKIEJ    1
  1. Naukowe podstawy praktyki pielęgniarskiej - Lucyna Ścisło    3
    1.1. Wprowadzenie    3
    1.2. Teorie pielęgniarstwa    3
    1.3. Proces pielęgnowania    5
  2. Dokumentowanie świadczonej opieki nad pacjentem    11
    2.1. Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta    13
    2.2. Dokumentowanie danych pacjenta na oddziale chirurgicznym    14
  CZĘŚĆ II. PODSTAWY OPIEKI CHIRURGICZNEJ    23
  3. Gospodarka wodno-elektrolitowa - Tomasz Gach, Mirosław Szura    25
    3.1. Przedziały wodne organizmu    25
    3.2. Bilans płynów    26
    3.3. Ocena zapotrzebowania oraz utrata płynów i elektrolitów    27
    3.4. Uzupełnianie płynów i elektrolitów    29
    3.5. Zaburzenia wodno-elektrolitowe    31
      3.5.1. Zaburzenia równowagi wody, sodu i chloru    31
      3.5.2. Zaburzenia gospodarki potasowej    36
      3.5.3. Zaburzenia gospodarki magnezowej    37
      3.5.4. Zaburzenia gospodarki wapniowej    38
      3.5.5. Zaburzenia gospodarki fosforanowej    39
    3.6. Równowaga kwasowo-zasadowa    40
      3.6.1. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej    42
    3.7. Współudział pielęgniarki w postępowaniu w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej    45
  4. Patofizjologia reakcji organizmu na uraz - Tomasz Gach, Mirosław Szura    47
    4.1. Inicjacja odpowiedzi na uraz    47
    4.2. Reakcja hormonalna na uraz    49
    4.3. Regulacja przemiany materii    51
      4.3.1. Faza kataboliczna    51
      4.3.2. Faza anaboliczna (rekonwalescencji)    53
  5. Wstrząs - Tomasz Gach, Mirosław Szura    54
    5.1. Definicja wstrząsu    54
    5.2. Patofizjologia wstrząsu    54
    5.3. Objawy wstrząsu    56
    5.4. Diagnostyka wstrząsu    56
    5.5. Ogólne zasady leczenia i postępowania we wstrząsie    57
    5.6. Rodzaje wstrząsu    58
      5.6.1. Wstrząs hipowolemiczny    58
      5.6.2. Wstrząs kardiogenny    59
      5.6.3. Wstrząs obturacyjny    59
      5.6.4. Wstrząs septyczny    59
      5.6.5. Wstrząs anafilaktyczny    60
      5.6.6. Wstrząs neurogenny    60
    5.7. Współudział pielęgniarki w postępowaniu w przypadku wystąpienia wstrząsu    61
  6. Leczenie krwią, jej składnikami i preparatami zastępczymi na oddziale chirurgicznym - Anita Orzeł-Nowak, Magdalena Staszkiewicz    62
    6.1. Podstawy kliniczne hemostazy    62
    6.2. Krew i jej składniki    64
    6.3. Preparaty zastępcze    66
    6.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa    67
    6.5. Powikłania poprzetoczeniowe    68
      6.5.1. Wczesne powikłania poprzetoczeniowe    68
      6.5.2. Późne powikłania poprzetoczeniowe    71
    6.6. Transfuzja krwi i jej składników w okresie okołooperacyjnym    71
      6.6.1. Przetaczanie przedoperacyjne    71
      6.6.2. Przetaczanie śródoperacyjne    72
      6.6.3. Przetaczanie pooperacyjne    73
    6.7. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku leczenia krwią i jej składnikami    73
  7. Zakażenia związane z opieką medyczną - zakażenia w chirurgii - Anita Orzeł-Nowak    79
    7.1. Definicja i czynniki ryzyka zakażenia związanego z opieką medyczną    79
    7.2. Drogi przenoszenia drobnoustrojów    80
    7.3. Rodzaje zakażeń    82
    7.4. Mikrobiologia zakażeń szpitalnych na oddziałach chirurgicznych    83
      7.4.1. Drobnoustroje wielolekooporne (MDRO, Multi-Drug Resistant Organisms)    84
      7.4.2. Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile    86
    7.5. Profilaktyka zakażeń    87
    7.6. Kryteria rozpoznania zakażeń na oddziale chirurgicznym    90
    7.7. Zakażenie miejsca operowanego (ZMO)    90
    7.8. Zakażenia związane z cewnikiem donaczyniowym    95
    7.9. Zakażenie układu moczowego (ZUM)    100
    7.10. Szpitalne zapalenie płuc, pooperacyjne zapalenie płuc    102
    7.11. Sytuacja zdrowotna pacjenta narażonego na wystąpienie zakażeń szpitalnych na oddziale chirurgicznym    103
    7.12. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym dotyczące zakażeń szpitalnych    104
    7.13. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym w zakresie samoopieki w środowisku domowym    107
  8. Badania diagnostyczne w chirurgii - Antoni M. Szczepanik, Szymon Pietruszka 109
    8.1. Wprowadzenie do badań diagnostycznych    109
    8.2. Badania obrazowe    111
      8.2.1. Rentgenografia klasyczna    112
      8.2.2. Tomografia komputerowa    114
      8.2.3. Tomografia rezonansu magnetycznego    117
      8.2.4. Scyntygrafia i SPECT    120
      8.2.5. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET, Positron Emission Tomography)    121
      8.2.6. Ultrasonografia (USG)    122
    8.3. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego    124
      8.3.1. Gastroskopia    125
      8.3.2. Kolonoskopia    127
      8.3.3. Endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia (EWCP, ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)    129
      8.3.4. Inne zabiegi endoskopowe    132
  9. Rodzaje ran i postępowanie z ranami - Lucyna Ścisło    133
    9.1. Rodzaje ran    133
    9.2. Proces gojenia rany    136
    9.3. Sposoby gojenia rany    137
    9.4. Powikłania w procesie gojenia rany    138
    9.5. Zakażenie rany    138
    9.6. Postępowanie z raną    140
    9.7. Rany przewlekłe    141
      9.7.1. Postępowanie z raną przewlekłą    142
      9.7.2. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych    144
      9.7.3. Terapia podciśnieniowa    146
      9.7.4. Hiperbaria tlenowa    148
  10. Interwencja żywieniowa u chorych chirurgicznych - Stanisław Kłęk    149
    10.1. Podejście praktyczne do leczenia żywieniowego na oddziale chirurgii    149
    10.2. Interwencje u pacjentów z dużym ryzykiem żywieniowym    151
    10.3. Poradnictwo dietetyczne    153
      10.3.1. Doustne suplementy pokarmowe    153
    10.4. Żywienie dojelitowe drogą sztuczną (zgłębnik, przetoka odżywcza)    154
    10.5. Żywienie pozajelitowe (dożylne)    155
    10.6. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze    156
    10.7. Żywienie po zabiegu operacyjnym    157
  CZĘŚĆ III. OKRES OKOŁOOPERACYJNY    161
  11. Nowoczesna opieka okołooperacyjna - protokół ERAS - Stanisław Kłęk    163
    11.1. Czynniki wpływające na gojenie ran i zespoleń    163
    11.2. Odrębności nowoczesnej opieki okołooperacyjnej    164
    11.3. Kryteria wypisu pacjenta do domu    172
  12. Opieka nad chorym w okresie okołooperacyjnym - Elżbieta Walewska    174
    12.1. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym    177
    12.2. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym    188
    12.3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym    189
    12.4. Postępowanie po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem znieczulenia    190
      12.4.1. Rodzaje znieczulenia    190
      12.4.2. Niezamierzona okołooperacyjna hipotermia    192
      12.4.3. Przekazanie pacjenta z bloku operacyjnego i przyjęcie na oddział pooperacyjny    193
    12.5. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym w dobie zabiegu    199
    12.6. Diagnozy pielęgniarskie w dobie zabiegu operacyjnego    200
    12.7. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym w kolejnych dniach po zabiegu    210
    12.8. Diagnozy pielęgniarskie w kolejnych dniach po zabiegu operacyjnym    210
    12.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym w zakresie samoopieki w środowisku domowym    216
  CZĘŚĆ IV. CHOROBY GÓRNEGO I DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO    221
  13. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej - „ostry brzuch” - Mariusz Kózka    223
    13.1. Zapalenie otrzewnej    223
      13.1.1. Etiologia zapalenia otrzewnej    223
      13.1.2. Objawy miejscowe zapalenia otrzewnej    224
      13.1.3. Objawy ogólne zapalenia otrzewnej    225
  14. Opieka nad pacjentem z nieoperacyjnym rakiem przełyku - Elżbieta Walewska    227
    14.1. Zarys kliniczny raka przełyku    227
      14.1.1. Epidemiologia    227
      14.1.2. Etiopatogeneza    228
      14.1.3. Objawy    229
      14.1.4. Diagnostyka raka przełyku    229
      14.1.5. Leczenie raka przełyku    230
    14.2. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku nieoperacyjnego raka przełyku    231
    14.3. Sytuacja zdrowotna pacjenta po endoskopowym protezowaniu przełyku    238
    14.4. Diagnozy pielęgniarskie po endoskopowym protezowaniu przełyku    238
    14.5. Sytuacja zdrowotna pacjenta z założoną przezskórną endoskopową gastrostomią    240
    14.6. Diagnozy pielęgniarskie po założeniu przezskórnej endoskopowej gastrostomii    241
    14.7. Edukacja terapeutyczna pacjenta z gastrostomią w zakresie samoopieki w środowisku domowym    249
  15. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami żołądka i dwunastnicy - Lucyna Ścisło    251
    15.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń żołądka i dwunastnicy    251
      15.1.1. Rodzaje schorzeń żołądka i dwunastnicy    252
      15.1.2. Diagnostyka schorzeń żołądka i dwunastnicy    255
      15.1.3. Leczenie schorzeń żołądka i dwunastnicy    256
      15.1.4. Powikłania po zabiegu operacyjnym - resekcji żołądka    260
    15.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku raka żołądka    261
    15.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku raka żołądka    262
    15.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym - całkowitej resekcji żołądka    264
    15.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym - całkowitej resekcji żołądka    267
    15.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta po całkowitej resekcji żołądka w zakresie samoopieki w środowisku domowym    276
  16. Opieka nad pacjentem z krwawieniem do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego - Elżbieta Walewska    278
    16.1. Zarys kliniczny krwawienia do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego    278
      16.1.1. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego - rodzaje schorzeń    278
      16.1.2. Diagnostyka krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego    280
      16.1.3. Leczenie w przypadku wystąpienia objawów krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego    281
      16.1.4. Ocena ryzyka nawrotu krwawienia    285
      16.1.5. Krwawienie do dolnego odcinka przewodu pokarmowego - rodzaje schorzeń    286
      16.1.6. Diagnostyka krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego    287
      16.1.7. Leczenie w przypadku wystąpienia objawów krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego    288
    16.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta w przypadku krwawienia do przewodu pokarmowego    288
    16.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku krwawienia do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego    289
    16.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po przebytym krwawieniu w zakresie samoopieki w środowisku domowym    296
  17. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby - Lucyna Ścisło    298
    17.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby    298
      17.1.1. Rodzaje schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby    300
      17.1.2. Diagnostyka schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby    306
      17.1.3. Leczenie schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby    308
    17.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku kamicy pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz schorzeń nowotworowych    312
    17.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku kamicy pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz schorzeń nowotworowych    313
      17.3.1. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku nagłego wystąpienia objawów chorobowych    313
      17.3.2. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku wystąpienia żółtaczki mechanicznej    315
      17.3.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku zaplanowanych badań diagnostycznych    318
      17.3.4. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku zakwalifikowania pacjenta do zabiegu operacyjnego    321
    17.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego i kamieni z przewodu żółciowego wspólnego    322
    17.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego i kamieni z przewodu żółciowego wspólnego    324
    17.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta po usunięciu pęcherzyka żółciowego i kamieni z przewodu żółciowego wspólnego w zakresie samoopieki w środowisku domowym    327
    17.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu paliatywnym z powodu raka wątroby ze współistniejącą żółtaczką    328
    17.8. Diagnozy pielęgniarskie u pacjenta po zabiegu paliatywnym z powodu raka wątroby ze współistniejącą żółtaczką    330
    17.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta i jego rodziny po paliatywnym zabiegu operacyjnym z powodu raka wątroby w zakresie samoopieki w środowisku domowym    336
  18. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami trzustki - Magdalena Staszkiewicz    338
    18.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń trzustki    338
      18.1.1. Rodzaje schorzeń trzustki    339
      18.1.2. Diagnostyka schorzeń trzustki    343
      18.1.3. Leczenie schorzeń trzustki    344
      18.1.4. Powikłania po zabiegu operacyjnym - resekcji trzustki    347
    18.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki leczonym zachowawczo    348
    18.3. Diagnozy pielęgniarskie w przebiegu ostrego zapalenia trzustki w przypadku leczenia zachowawczego    349
    18.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po przebytym ostrym zapaleniu trzustki w zakresie samoopieki w środowisku domowym    358
    18.5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu raka trzustki    359
    18.6. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu raka trzustki    360
    18.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym - resekcji trzustki    364
    18.8. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym - resekcji trzustki    365
    18.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu raka trzustki w zakresie samoopieki w środowisku domowym    370
  19. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami jelit - Maria Kózka    372
    19.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń jelit    372
      19.1.1. Rodzaje schorzeń jelit    373
      19.1.2. Diagnostyka schorzeń jelit    376
      19.1.3. Leczenie schorzeń jelit    376
      19.1.4. Powikłania pooperacyjne po wytworzeniu przetoki jelitowej (stomii)    378
      19.1.5. Przetoka jelitowa - rodzaje i pielęgnacja    381
    19.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego wytworzenia przetoki jelitowej    386
    19.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym wytworzenia przetoki jelitowej    388
    19.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym wytworzenia przetoki jelitowej    390
    19.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym wytworzenia przetoki jelitowej    391
    19.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta ze stomią jelitową w zakresie samoopieki w środowisku domowym    399
  20. Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit - Lucyna Ścisło    402
    20.1. Zarys kliniczny niedrożności jelit    402
      20.1.1. Niedrożność mechaniczna, czynnościowa i porażenna jelit    403
      20.1.2. Diagnostyka niedrożności jelit    406
      20.1.3. Leczenie niedrożności jelit    407
    20.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku niedrożności mechanicznej jelit    409
    20.3. Sytuacja zdrowotna pacjenta z niedrożnością mechaniczną jelit przed zabiegiem operacyjnym    409
    20.4. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku niedrożności mechanicznej jelit    410
    20.5. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności mechanicznej jelit    413
    20.6. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności mechanicznej jelit    414
    20.7. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności mechanicznej jelit w zakresie samoopieki w środowisku domowym    419
  21. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami wyrostka robaczkowego - Anita Orzeł-Nowak    421
    21.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń wyrostka robaczkowego    421
      21.1.1. Rodzaje schorzeń wyrostka robaczkowego    421
      21.1.2. Diagnostyka schorzeń wyrostka robaczkowego    423
      21.1.3. Leczenie schorzeń wyrostka robaczkowego    424
    21.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego    425
    21.3. Postępowanie z pacjentem po zabiegu operacyjnym usunięcia wyrostka robaczkowego    425
  22. Opieka nad pacjentem z przepukliną brzuszną - Mirosław Szura 427
    22.1. Zarys kliniczny przepuklin brzusznych    427
      22.1.1. Przepukliny pachwiny    429
      22.1.2. Przepuklina pępkowa    435
      22.1.3. Przepuklina kresy białej    437
      22.1.4. Przepukliny pooperacyjne    437
      22.1.5. Przepukliny rzadkie    439
    22.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku przepukliny brzusznej    441
    22.3. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu przepukliny    442
    22.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu przepukliny brzusznej w zakresie samoopieki w środowisku domowym    443
  CZĘŚĆ V. CHIRURGIA SPECJALISTYCZNA 447
  23. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami naczyń tętniczych - Mariusz Kózka, Maria Kózka    449
    23.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń naczyń tętniczych    449
      23.1.1. Rodzaje schorzeń naczyń tętniczych    451
      23.1.2. Diagnostyka schorzeń naczyń tętniczych    455
      23.1.3. Leczenie schorzeń naczyń tętniczych    457
      23.1.4. Powikłania po zabiegach z powodu schorzeń naczyń tętniczych    459
    23.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń tętniczych    460
    23.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku schorzeń naczyń tętniczych    462
    23.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń tętniczych w zakresie samoopieki w środowisku domowym    466
  24. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami naczyń żylnych - Mariusz Kózka, Maria Kózka    468
    24.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń naczyń żylnych    468
      24.1.1. Rodzaje schorzeń naczyń żylnych    469
      24.1.2. Diagnostyka schorzeń naczyń żylnych    472
      24.1.3. Leczenie schorzeń naczyń żylnych    473
    24.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń żylnych    476
    24.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku schorzeń naczyń żylnych    477
    24.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń żylnych w zakresie samoopieki w środowisku domowym    479
  25. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami tarczycy - Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło    481
    25.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń tarczycy    481
      25.1.1. Rodzaje schorzeń tarczycy    481
      25.1.2. Diagnostyka schorzeń tarczycy    485
      25.1.3. Leczenie schorzeń tarczycy    485
      25.1.4. Powikłania pooperacyjne po usunięciu tarczycy    486
    25.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku schorzeń tarczycy    487
    25.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku schorzeń tarczycy    487
    25.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy    490
    25.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy    491
    25.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy w zakresie samoopieki w środowisku domowym    496
  26. Opieka nad pacjentką z rakiem piersi - Anita Orzeł-Nowak    498
    26.1. Zarys kliniczny raka piersi    498
      26.1.1. Stadia zaawansowania i klasyfikacja raka piersi    499
      26.1.2. Diagnostyka raka piersi    503
      26.1.3. Leczenie chirurgiczne raka piersi    506
    26.2. Przygotowanie pacjentki do zabiegu operacyjnego - mastektomii    508
    26.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu raka piersi    509
    26.4. Sytuacja zdrowotna pacjentki po radykalnym zabiegu operacyjnym usunięcia piersi    509
    26.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym - mastektomii i limfadenektomii pachowej    510
    26.6. Edukacja terapeutyczna pacjentki po mastektomii w zakresie samoopieki w środowisku domowym    513
  27. Podstawowe zagadnienia transplantacji narządów - Irena Milaniak    517
    27.1. Zarys kliniczny i prawny przeszczepiania narządów    517
    27.2. Kwalifikacja biorcy przeszczepu    520
    27.3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego przeszczepienia narządów    521
    27.4. Przeszczepienie narządu    524
    27.5. Powikłania po przeszczepieniu narządów    524
    27.6. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym przeszczepienia narządów    525
    27.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym przeszczepienia nerki    528
    27.8. Diagnozy pielęgniarskie wczesnego okresu po zabiegu operacyjnym przeszczepienia nerki    531
    27.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po przeszczepieniu nerki w zakresie samoopieki w środowisku domowym    535
  28. Opieka nad pacjentem z otyłością olbrzymią leczonym chirurgicznie - Ilona Kawa, Maria Brzegowy, Katarzyna Major    540
    28.1. Zarys kliniczny otyłości    540
      28.1.1. Otyłość prosta    540
      28.1.2. Otyłość wtórna    541
    28.2. Epidemiologia otyłości    541
    28.3. Diagnostyka otyłości    542
    28.4. Leczenie otyłości    544
      28.4.1. Leczenie zachowawcze    544
      28.4.2. Interwencja chirurgiczna    544
    28.5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu bariatrycznego z powodu otyłości olbrzymiej    548
    28.6. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu otyłości olbrzymiej    550
    28.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka z powodu otyłości olbrzymiej    554
    28.8. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka z powodu otyłości olbrzymiej    556
    28.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu bariatrycznym w zakresie samoopieki w środowisku domowym    563
  29. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami układu moczowo-płciowego - Anna Nowak    567
    29.1. Kamica układu moczowego    568
      29.1.1. Kamica nerkowa    569
      29.1.2. Kamica moczowodowa    569
      29.1.3. Kamica pęcherza moczowego    570
      29.1.4. Kamica cewki moczowej    570
      29.1.5. Diagnostyka kamicy układu moczowego    570
      29.1.6. Leczenie kamicy układu moczowego    571
      29.1.7. Powikłania po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego    572
      29.1.8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku kamicy układu moczowego    573
      29.1.9. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego    573
      29.1.10. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego    576
      29.1.11. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego    577
      29.1.12. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego w zakresie samoopieki w środowisku domowym    580
    29.2. Rak pęcherza moczowego    582
      29.2.1. Diagnostyka raka pęcherza moczowego    582
      29.2.2. Leczenie raka pęcherza moczowego    583
      29.2.3. Powikłania po usunięciu pęcherza moczowego    584
      29.2.4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu raka pęcherza moczowego    584
      29.2.5. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu raka pęcherza moczowego    585
      29.2.6. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu raka pęcherza moczowego    588
      29.2.7. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu raka pęcherza moczowego    589
      29.2.8. Edukacja terapeutyczna pacjenta po usunięciu pęcherza moczowego w zakresie samoopieki w środowisku domowym    594
    29.3. Schorzenia gruczołu krokowego    596
      29.3.1. Łagodny rozrost stercza    596
      29.3.2. Rak gruczołu krokowego    596
      29.3.3. Diagnostyka schorzeń gruczołu krokowego    597
      29.3.4. Leczenie schorzeń gruczołu krokowego    597
      29.3.5. Powikłania po resekcji gruczołu krokowego    598
      29.3.6. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu schorzeń gruczołu krokowego    599
      29.3.7. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu schorzeń gruczołu krokowego    599
      29.3.8. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń gruczołu krokowego    601
      29.3.9. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń gruczołu krokowego    602
      29.3.10. Edukacja terapeutyczna pacjenta po resekcji gruczołu krokowego w zakresie samoopieki w środowisku domowym    607
  30. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem w podeszłym wieku - Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło    609
    30.1. Ocena ryzyka okołooperacyjnego u pacjenta w podeszłym wieku    610
    30.2. Edukacja terapeutyczna pacjenta w podeszłym wieku w zakresie przygotowania do zabiegu operacyjnego    614
    30.3. Opieka nad pacjentem w podeszłym wieku po zabiegu operacyjnym    617
  CZĘŚĆ VI. CHIRURGIA URAZOWA    623
  31. Opieka nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym - Lucyna Ścisło    625
    31.1. Zarys kliniczny wybranych urazów czaszkowo-mózgowych    625
      31.1.1. Urazowe uszkodzenia mózgu    625
      31.1.2. Skutki urazów czaszkowo-mózgowych    627
      31.1.3. Diagnostyka urazów czaszkowo-mózgowych    633
      31.1.4. Leczenie urazów czaszkowo-mózgowych    634
    31.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym    636
    31.3. Diagnozy pielęgniarskie po urazie czaszkowo-mózgowym    637
    31.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym w zakresie samoopieki w środowisku domowym    648
  32. Opieka nad pacjentem z urazem narządu ruchu - Lucyna Ścisło    650
    32.1. Zarys kliniczny wybranych urazów narządu ruchu    650
      32.1.1. Rodzaje urazów narządu ruchu    650
      32.1.2. Diagnostyka urazów narządu ruchu    657
      32.1.3. Leczenie urazów narządu ruchu    657
    32.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z założonym opatrunkiem gipsowym    671
    32.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku zastosowania opatrunku gipsowego    671
    32.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta z opatrunkiem gipsowym w zakresie samoopieki w środowisku domowym    674
    32.5. Sytuacja zdrowotna pacjenta z założonym bezpośrednim wyciągiem szkieletowym    675
    32.6. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku założonego bezpośredniego wyciągu szkieletowego    677
    32.7. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku urazów narządu ruchu    681
    32.8. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu urazu kończyny dolnej    682
    32.9. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu urazu narządu ruchu - kończyny dolnej    683
    32.10. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu urazu narządu ruchu - kończyny dolnej w zakresie samoopieki w środowisku domowym    685
  33. Opieka nad pacjentem po urazie kręgosłupa - Lucyna Ścisło    688
    33.1. Zarys kliniczny wybranych urazów kręgosłupa    688
      33.1.1. Rodzaje urazów kręgosłupa    688
      33.1.2. Diagnostyka urazów kręgosłupa    690
      33.1.3. Leczenie urazów kręgosłupa    690
    33.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po urazie kręgosłupa w przypadku leczenia zachowawczego    692
    33.3. Diagnozy pielęgniarskie po urazie kręgosłupa w przypadku leczenia zachowawczego    692
    33.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po leczeniu zachowawczym z powodu urazu kręgosłupa w zakresie samoopieki w środowisku domowym    697
  34. Opieka nad pacjentem z obrażeniami klatki piersiowej - Magdalena Staszkiewicz    699
    34.1. Zarys kliniczny wybranych obrażeń klatki piersiowej    699
      34.1.1. Rodzaje obrażeń klatki piersiowej    700
      34.1.2. Diagnostyka obrażeń klatki piersiowej    703
      34.1.3. Powikłania u chorych z obrażeniami klatki piersiowej    703
      34.1.4. Leczenie obrażeń klatki piersiowej    703
    34.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z obrażeniami klatki piersiowej    705
    34.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku obrażeń klatki piersiowej    705
    34.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta w zakresie samoopieki w środowisku domowym po urazie klatki piersiowej    710
  35. Opieka nad pacjentem z obrażeniami narządów jamy brzusznej - Magdalena Staszkiewicz    712
    35.1. Zarys kliniczny wybranych obrażeń narządów jamy brzusznej    712
      35.1.1. Rodzaje obrażeń narządów jamy brzusznej    712
      35.1.2. Diagnostyka obrażeń narządów jamy brzusznej    715
      35.1.3. Leczenie obrażeń jamy brzusznej    716
      35.1.4. Powikłania pooperacyjne u chorych z obrażeniami narządów jamy brzusznej    717
    35.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z obrażeniami narządów jamy brzusznej w przypadku leczenia zachowawczego    717
    35.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku leczenia zachowawczego obrażeń narządów jamy brzusznej    718
    35.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po urazie narządów jamy brzusznej w zakresie samoopieki w środowisku domowym    724
  36. Opieka nad pacjentem z oparzeniem i odmrożeniem - Magdalena Staszkiewicz    726
    36.1. Oparzenia    726
      36.1.1. Zarys kliniczny oparzeń    726
      36.1.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z oparzeniem    732
      36.1.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku pacjenta z oparzeniem    733
      36.1.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta z oparzeniem w zakresie samoopieki w środowisku domowym    739
    36.2. Następstwa działania zimna    739
      36.2.1. Zarys kliniczny następstw działania zimna    739
      36.2.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z odmrożeniem    742
      36.2.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku pacjenta z odmrożeniem    742
      36.2.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta z odmrożeniem w zakresie samoopieki w środowisku domowym    747
  37. Opieka nad pacjentem z ciężkimi obrażeniami ciała - Magdalena Staszkiewicz    749
    37.1. Zarys kliniczny ciężkich obrażeń ciała    749
      37.1.1. Rodzaje ciężkich obrażeń ciała    749
      37.1.2. Diagnostyka ciężkich obrażeń ciała    751
      37.1.3. Postępowanie w przypadku ciężkich obrażeń ciała    752
    37.2. Interwencje w opiece nad pacjentem w przypadku ciężkich obrażeń ciała    752
    37.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku ciężkich obrażeń ciała    755
    37.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta w przypadku ciężkich obrażeń ciała w zakresie samoopieki w środowisku domowym    757
  SKOROWIDZ    760
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia