Ekwiwalenty w słownikach zniemczających i spolszczających na podstawie prac Eduarda Engela i Władysława Niedźwiedzkiego

Ekwiwalenty w słownikach zniemczających i spolszczających na podstawie prac Eduarda Engela i Władysława Niedźwiedzkiego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia przedstawia historię słownictwa niemieckiego i polskiego związaną z zapożyczeniami oraz porównuje działalność purystyczną w Niemczech i w Polsce. Opisane zostały dawniejsze stowarzyszenia językowe i prace leksykograficzne z wyrazami/wyrażeniami pochodzenia obcego po stronie haseł. Szczególną uwagę skierowano w stronę dwóch autorów słowników purystycznych: Eduarda Engela (1918) i Władysława Niedźwiedzkiego (1917). Analizie poddano obecne w tych pracach – ciekawe między innymi z dzisiejszej perspektywy – zniemczenia i spolszczenia jako wyrazy/wyrażenia zamienne.


„Praca pani dr Katarzyny Sztandarskiej jest – według mojej wiedzy – pierwszą, systematyczną i obszerną pracą kontrastywną dotyczącą słowniów purystycznych. Zapełnia ona tym samym lukę w badaniach leksykograficznych kontrastywnych niemiecko-polskich. […] Pracę wyróżnia dokładność przeprowadzanych analiz – dzięki czemu wnioski Autorki wysnuwane są na podstawie ilościowych wyników – oraz staranna polszczyzna”.
Z recenzji dr. hab. Janusza Taborka, prof. UAM


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-359-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I 9
  1. Uwagi wstępne     11
    1.1. Cele i budowa pracy     12
    1.2. Metoda opisu     14
  2. Przegląd dotychczasowych badań nad puryzmem językowym w Niemczech i w Polsce     17
    2.1. Przegląd badań nad puryzmem językowym w Niemczech     17
    2.2. Przegląd badań nad puryzmem językowym w Polsce     20
    2.3. O publikacjach na temat Eduarda Engela     21
    2.4. O publikacjach na temat Władysława Niedźwiedzkiego     22
    2.5. O publikacjach porównujących prace Eduarda Engela i Władysława Niedźwiedzkiego     23
  3. Puryzm językowy w Niemczech i w Polsce – rys historyczny     24
    3.1. Puryzm językowy w Niemczech     24
    3.2. Puryzm językowy w Polsce     28
    3.3. Podsumowanie     32
  4. Wyjaśnienie pojęć: zniemczenie i spolszczenie     33
    4.1. Zniemczenie     33
      4.1.1. Pierwotne znaczenie i przegląd aktywności zniemczania     35
      4.1.2. Pojęcie i przykłady zniemczeń w historii puryzmu w Niemczech     36
    4.2. Spolszczenie     40
      4.2.1. Pierwotne znaczenie i przegląd aktywności spolszczania     41
      4.2.2. Pojęcie i przykłady spolszczeń w historii puryzmu w Polsce     43
    4.3. Podsumowanie     46
  5. Definicje i charakterystyka słowników zniemczających i słowników spolszczających     47
    5.1. Definicje słownika zniemczającego w pracach leksykograficznych z wyrazami obcymi jako hasłami dla lat 1800–1945     47
    5.2. Wyjaśnienie pojęcia: słownik zniemczający     49
      5.2.1. Liczba i rodzaje słowników zniemczających     50
      5.2.2. Joachim Heinrich Campe – informacje biograficzne     53
      5.2.3. Słownik zniemczający Joachima Heinricha Campego z roku 1801     54
    5.3. Podsumowanie     60
    5.4. Wyjaśnienie pojęcia: słownik spolszczający     61
      5.4.1. Liczba i rodzaje słowników spolszczających     62
      5.4.2. E.S. Kortowicz – informacje biograficzne     64
      5.4.3. Słownik spolszczający E.S. Kortowicza z roku 1891     65
    5.5. Podsumowanie     66
  6. Definicje i charakterystyka (objaśniających) słowników wyrazów obcych     68
    6.1. Słowniki wyrazów obcych w Niemczech     68
      6.1.1. Słownik wyrazów obcych Wilhelma Liebknechta z roku 1953     70
    6.2. Podsumowanie     71
    6.3. Słowniki wyrazów obcych w Polsce     72
      6.3.1. Słownik wyrazów obcych Michała Arcta z roku 1921     74
    6.4. Podsumowanie     76
  7. Definicja i charakterystyka słowników objaśniająco-zniemczających     78
    7.1. Liczba i rodzaje słowników objaśniająco-zniemczających     78
      7.1.1. Słownik objaśniająco-zniemczający Johanna Christiana Augusta Heysego z roku 1809     80
    7.2. Podsumowanie     83
  8. Metody zniemczania i spolszczania wyrazów zapożyczonych     84
    8.1. Podsumowanie     89
  9. Typy słowotwórcze w obrębie ekwiwalentów     91
    9.1. Podsumowanie     95
  Część II 97
  10. Liczba i układ haseł w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     99
  11. Klasyfikacja haseł według części mowy     101
    11.1. Słownik zniemczający Eduarda Engela (1918)     101
    11.2. Słownik spolszczający Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     106
    11.3. Podsumowanie     109
  12. Stratyfikacja genetyczna haseł     111
    12.1. Słownik zniemczający Eduarda Engela (1918)     112
    12.2. Słownik spolszczający Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     116
    12.3. Podsumowanie     118
  13. Kompozycje jako hasła w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     120
    13.1. Kompozycje jako hasła w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     120
    13.2. Kompozycje jako hasła w słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     121
    13.3. Podsumowanie     122
  14. Frazeologizmy     123
    14.1. Frazeologizmy jako hasła w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     124
    14.2. Podsumowanie     125
  15. System kwalifikowania haseł w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     126
    15.1. Uwagi o systemie kwalifikowania w słownikach zapożyczeń dla lat 1800–1945     126
    15.2. System kwalifikowania haseł w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     129
    15.3. System kwalifikowania haseł w słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     132
    15.4. Podsumowanie     134
  16. Liczba ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     135
    16.1. Liczba ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     135
    16.2. Liczba ekwiwalentów w słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     137
    16.3. Podsumowanie     138
  17. Klasyfikacja ekwiwalentów według typów słowotwórczych     140
    17.1. Słownik zniemczający Eduarda Engela (1918)     140
      17.1.1. Słowotwórstwo rzeczowników jako ekwiwalentów     140
        17.1.1.1. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     141
        17.1.1.2. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     141
        17.1.1.3. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     141
        17.1.1.4. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     142
        17.1.1.5. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. złożenia po stronie haseł     146
        17.1.1.6. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. złożenia po stronie haseł     147
      17.1.2. Słowotwórstwo przymiotników jako ekwiwalentów     147
        17.1.2.1. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     148
        17.1.2.2. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     148
        17.1.2.3. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     148
        17.1.2.4. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     148
      17.1.3. Słowotwórstwo czasowników jako ekwiwalentów     151
        17.1.3.1. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     152
        17.1.3.2. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     152
        17.1.3.3. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     152
        17.1.3.4. Derywaty prefiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     152
      17.1.4. Przyimki jako ekwiwalenty     152
    17.2. Podsumowanie     153
    17.3. Słownik spolszczający Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     154
      17.3.1. Słowotwórstwo rzeczowników jako ekwiwalentów     154
        17.3.1.1. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     154
        17.3.1.2. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     155
        17.3.1.3. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     155
        17.3.1.4. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     155
        17.3.1.5. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. złożenia po stronie haseł     157
      17.3.2. Słowotwórstwo przymiotników jako ekwiwalentów     158
        17.3.2.1. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. wyrazy proste po stronie haseł     158
        17.3.2.2. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     158
        17.3.2.3. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     159
      17.3.3. Słowotwórstwo czasowników jako ekwiwalentów     160
        17.3.3.1. Wyrazy proste jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     160
        17.3.3.2. Derywaty sufiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty sufiksalne po stronie haseł     160
        17.3.3.3. Derywaty prefiksalne jako ekwiwalenty vs. derywaty prefiksalne po stronie haseł     161
    17.4. Podsumowanie     162
      17.5. Porównanie typów słowotwórczych w pozycji ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     163
  18. Wyrazy złożone jako ekwiwalenty w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     167
  18.1. Wyrazy złożone jako ekwiwalenty w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     167
      18.1.1. Wyrazy złożone po stronie rodzimych odpowiedników i ich złożone hasła     167
      18.1.2. Wyrazy złożone po stronie rodzimych odpowiedników i ich niezłożone hasła     169
    18.2. Podsumowanie     171
    18.3. Wyrazy złożone jako ekwiwalenty w słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     172
      18.3.1. Wyrazy złożone po stronie rodzimych odpowiedników i ich złożone hasła     173
      18.3.2. Wyrazy złożone po stronie rodzimych odpowiedników i ich niezłożone hasła     173
    18.4. Podsumowanie     175
  18.5. Porównanie kompozycji jako ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     175
  19. Frazeologizmy jako ekwiwalenty w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     179
    19.1. Frazeologizmy po stronie rodzimych odpowiedników i ich frazeologiczne hasła     179
    19.2. Frazeologizmy po stronie rodzimych odpowiedników i ich niefrazeologiczne hasła     181
    19.3. Podsumowanie     184
  20. System kwalifikowania ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     186
    20.1. System kwalifikowania ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     186
    20.2. System kwalifikowania ekwiwalentów w słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     188
    20.3. Podsumowanie     190
  21. Rodzaje glos     191
    21.1. Glosy przy ekwiwalentach w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     192
  22. Pochodzenie ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     194
    22.1. Pochodzenie ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918)     194
    22.2. Pochodzenie ekwiwalentów w słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     197
    22.3. Podsumowanie     199
  23. Skuteczność propozycji ekwiwalentów w słowniku zniemczającym Eduarda Engela (1918) i słowniku spolszczającym Władysława Niedźwiedzkiego (1917)     200
    23.1. Podsumowanie     202
  24. Wnioski końcowe     203
  25. Bibliografia     211
    25.1. Literatura podmiotu     211
    25.2. Literatura przedmiotu     211
  Zusammenfassung     239
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia